Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Z roku na rok rosną koszty zatrudnienia pracownika. Wynika to z faktu podwyższania minimalnej płacy przez ustawodawcę. Wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi na umowie o pracę stanowi jedynie 60% wszystkich ponoszonych kosztów. Sprawdź, jakie koszty po stronie pracodawcy występują w tym roku przy zatrudnieniu  pracownika na różnych rodzajach umowy.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Zacznijmy od tego, ile wynosi minimalna krajowa w 2023 roku. Od stycznia tego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3490 złotych brutto, o 480 złotych więcej niż rok temu. Ustawodawca przewidział jeszcze jedną podwyżkę minimalnej płacy w tym roku – od 1 lipca będzie ona wynosić aż 3600 złotych brutto. W przypadku zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej określane są stawki minimalne za godzinę i wynoszą one w tym roku: 22,80 złotych za godzinę do 30 czerwca 2023 roku i 23,50 złotych za godzinę od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

Koszty dla pracodawcy w 2023 roku: umowa o pracę

Na koszty pracodawcy przy zatrudnieniu na umowę o pracę składa się:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki ZUS finansowane przez pracodawcę,
 • wpłaty do PPK uiszczane przez pracodawcę.

Wszystkie te wydatki mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Składki odprowadzane przez pracodawcę

Wysokość składek odprowadzanych od kwoty brutto przez pracodawcę wynosi:

 • składka emerytalna – 9,76%,
 • składka rentowa – 6,50%,
 • składka wypadkowa* – 1,67%,
 • składka na Fundusz Pracy** – 2,45%,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – 0,10%,
 • składka na Pracownicze Plany Kapitałowe*** – 1,50%.

Razem daje to 21,98%.

*Warto nadmienić, że podana stawka na ubezpieczenie wypadkowe to ta najczęściej stosowana, bo są różne stopy zależnie od prowadzonej działalności. Jest to też stawka dla pracodawcy zatrudniającego do 9 osób, powyżej tej liczby stawka jest ustalana indywidualnie.

**W przypadku świadczeń na FP i FGŚP są sytuacje, w których pracodawca nie musi ich uiszczać. Dotyczy to wynagrodzeń dla zatrudnionych:

 • kobiet po 55. roku życia,
 • mężczyzn po 60. roku życia,
 • osób po urlopie macierzyńskich, rodzicielskim lub wychowawczym w okresie 36 miesięcy od powrotu do pracy,
 • pracowników po 50. roku życia, którzy przez 30 dni przed podjęciem pracy byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne – zwolnienie obowiązuje przez rok od podpisania umowy o pracę,
 • pracowników przed 30. rokiem życia, którzy otrzymali pracę za pośrednictwem PUP – zwolnienie obowiązuje także przez rok od podpisania umowy o pracę.

***Składki na PPK są opłacane dla pracowników między 18. a 55. rokiem życia, którzy obowiązkowo są zgłoszeni do programu. Pracodawca nie ma wpływu na zapis do PPK – to pracownik może zrezygnować z oszczędzania na PPK. Jeśli wyrazi taką wolę i złoży stosowną rezygnację, to pracodawca nie będzie musiał opłacać tych składek. Stawka 1,5% jest podstawowa, na życzenie pracownika dodatkowo może być odkładane 2,5%.

Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Jak wyglądają w praktyce koszty zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem w tym roku? Rozpatrzmy dwa przypadki – do końca czerwca i od lipca, bo płaca minimalna ulegnie podwyższeniu w drugiej połowie roku.

Koszty zatrudnienia pracownika do 30 czerwca:

 • wynagrodzenie brutto: 3490 zł,
 • składka emerytalna: 340,62 zł,
 • składka rentowa: 226,85 zł,
 • składka wypadkowa: 58,28 zł,
 • składka na FP: 85,51 zł,
 • składka na FGŚP: 3,49 zł
 • wpłata podstawowa na PPK: 52,35 zł,
 • całkowity koszt zatrudnienia: 4257,10 zł.

Koszty zatrudnienia pracownika od 1 lipca:

 • wynagrodzenie brutto: 3600 zł,
 • składka emerytalna: 351,36 zł,
 • składka rentowa: 234 zł,
 • składka wypadkowa: 60,12 zł,
 • składka na FP: 88,20 zł,
 • składka na FGŚP: 3,60 zł,
 • wpłata podstawowa na PPK: 54 zł,
 • całkowity koszt zatrudnienia: 4391,28 zł.

Koszty pracodawcy: 2023 rok kontra 2022

Jak to wygląda w porównaniu z zeszłym rokiem? Minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło w 2022 roku 3010 zł, a doliczając składki opłacane przez pracodawcę w wysokości łącznie 21,98%, wychodziło 3671,61 zł kosztów zatrudnienia pracowników. Zatem kwotowo koszt zwiększył się o 580 zł w pierwszym półroczu, a od 1 lipca podniesie się aż o 720 zł.

Koszty pracodawcy przy umowie zlecenie

Koszty pracodawcy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie są identyczne jak przy umowie o pracę, jeśli ta umowa jest jedynym źródłem utrzymania pracownika, a dodatkowo nie jest on studentem w wieku do 26. roku życia. Jeśli pracownik jest zatrudniony w innych miejscach, to pracodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto, a składki społeczne opłaca tylko pracownik. Podobnie w przypadku studentów do 26. roku życia – kosztem pracodawcy jest płaca brutto.

Koszty pracodawcy przy umowie o dzieło

Przy umowie o dzieło ani pracownik, ani pracodawca nie odprowadzają żadnych składek do ZUS-u czy w ramach PPK. Kosztem pracodawcy jest jedynie wynagrodzenie brutto. Sytuacja zmienia się, gdy umowa o dzieło zawarta jest z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy w ramach umowy o pracę. Wtedy, oczywiście, powstaje obowiązek odprowadzania składek.

 

Jak zweryfikować kontrahenta, żeby się wystrzec sankcji związanych z karuzelą VAT-owską? Gdzie sprawdzić partnera biznesowego z Polski, Unii Europejskiej czy Ukrainy, żeby zyskać pewność co do jego uczciwości? Przed fiskusem trzeba udowodnić, że zrobiło się wszystko, by rzetelnie prześwietlić kontrahenta. Jak to zrobić?

Biała lista VAT

Jeśli kontrahent jest VAT-owcem, zacznij od sprawdzenia Białej listy podatników VAT. W ten sposób dowiesz się, czy na fakturze masz poprawne dane oraz właściwy rachunek bankowy. Wykaz podatników VAT pozwala też na sprawdzenie statusu podmiotu Vat – to znaczy, że jeśli nie wiesz, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, to tam właśnie znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Wykaz podatników VAT zawiera:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
 • numeru, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli został on przyznany,
 • informacje o statusie podmiotu w VAT: czynny podatnik, zwolniony podatnik, wykreślony podatnik, niezarejestrowany podatnik,
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • numer bankowy.

Numer rachunku bankowego to najważniejsza informacja na Białej liście. Jeśli transakcja ma się odbyć między dwoma firmami i opiewa na więcej niż 15 000 zł brutto, to środki muszą zostać wysłane na rachunek z Białej listy. Inaczej nie będzie można takiego wydatku zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Bazy klientów

Weryfikacja wiarygodności płatnika, podatnika czy kontrahenta powinna obejmować też sprawdzenie ogólnodostępnych baz firm. Podmioty gospodarcze, jak jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne czy jawne, są umieszczane w bazach rządowych. Można tam znaleźć wiele informacji o ich działalności. Wszystkie rejestry publiczne są darmowe, dostępne w Internecie i wystarczy znać jeden parametr jak nazwa, imię i nazwisko czy numer NIP/REGON, by wyszukać w nich informacje o kontrahencie.

Jeśli po sprawdzeniu białej listy VAT i jednej z poniższych baz firm masz wciąż wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta, pozostaje Ci jeszcze skorzystanie z płatnych wywiadowni gospodarczych czy serwisów jak Biuro Informacji Kredytowej, gdzie uzyskasz więcej danych o statusie finansowym danego podmiotu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zbierane są dane o jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz wspólnikach spółek cywilnych.

W CEIDG znajdują się informacje takie jak:

 • imię i nazwisko właściciela czy wspólnika oraz nazwa firmy,
 • NIP i REGON,
 • data rozpoczęcia działalności, ewentualnie data jej zawieszenia i wznowienia,
 • status przedsiębiorcy: aktywny, zawieszony,
 • adres,
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dane kontaktowe jak numer telefonu i email,
 • dane pełnomocników firmy,
 • informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, postępowania restrukturyzacyjnego.

Krajowy Rejestr Sądowy

W KRS-ie zbierane są dane o spółkach prawa handlowego, to jest spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych. Przed szukaniem zaznacz pole „Przedsiębiorcy”, a następnie podaj choć jeden parametr jak NIP, REGON, KRS, nazwa firmy czy miejscowość rejestracji działalności.

W tej wyszukiwarce dostępne są dane takie jak:

 • numery identyfikacyjne firmy,
 • data wpisu lub wykreślenia,
 • forma działalności,
 • adres,
 • historia wpisu pokazująca zmiany w firmie,
 • sposób reprezentacji – dzięki temu dowiesz się, kto może skutecznie podpisać umowę,
 • wysokość kapitału zakładowego czy akcyjnego dla spółek kapitałowych,
 • ewentualna informacja o otwarciu procesu likwidacji,
 • informacje o datach złożenia sprawozdań finansowych – spółki mają taki obowiązek raz do roku, jeśli go nie dopełniły, to może oznaczać brak rzetelności i transparentności w działaniu firmy.

Zwróć zwłaszcza uwagę na dział 4 i kolejne, bo tam będą informacje o ewentualnym kuratorze dla spółki, postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub naprawczym. W dostępnej także online i bezpłatnie Przeglądarce dokumentów finansowych po numerze KRS wyszukasz sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa.

Rejestr Gospodarki Narodowej – REGON

REGON to Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Po numerze NIP, REGON, KRS lub adresie wyszukasz tam informacje o wszystkich firmach – JDG, spółkach prawa handlowego, a także spółkach cywilnych, których nie ma w bazie CEIDG (są w niej tylko dane wspólników spółek cywilnych).

Jak zweryfikować kontrahenta unijnego?

Współpracujesz z klientem z Unii Europejskiej? Nie znajdziesz informacji o takim kontrahencie w powyższych polskich bazach. Musisz skorzystać z Systemu VIES, który jest wykazem podatników VAT UE. Tę wyszukiwarkę prowadzi Komisja Europejska. Dowiesz się z niej przede wszystkim, czy podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych – tylko w takiej sytuacji można stosować do transakcji stawkę 0% VAT. Wyszukiwanie odbywa się po numerze VAT UE oraz kraju rejestracji.

Warto też sprawdzić kontrahenta w bazie firm danego kraju. Na portalu e-sprawiedliwość, zarządzanym przez Komisję Europejską znajdziesz informacje o rejestrach podmiotów gospodarczych innym krajów.

W przypadku, gdy będziesz przewozić towary przez granicę na zlecenie zagranicznego kontrahenta, sprawdź bazę EORI, czyli Economic Operator Identification and Registration z informacjami o podmiotach gospodarczych zbieranych na potrzeby celne.

Jak zweryfikować kontrahenta unijnego spoza Unii?

Jak zweryfikować kontrahenta z Ukrainy lub innego kraju spoza Unii Europejskiej? Masz do wyboru kilka ścieżek działania:

 • Sprawdzić bazę EORI, jeśli będziesz przewozić towary przez granicę na zlecenie zagranicznego klienta.
 • Sprawdzić dostępne publicznie informacje w Internecie – stronę www, media społecznościowe, fora.
 • Sprawdzić rejestr firmy dla danego kraju.
 • Wyszukać na Portalu Promocji Eksportu listę instytucji i polskich placówek dyplomatycznych, które pomogą ci skontaktować się z zagranicznymi firmami.
 • Poprosić o pomoc dwustronne izby gospodarcze, np. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje raporty handlowe i odpisy z zagranicznych rejestrów.

Niezależnie od przeprowadzanej weryfikacji kontrahenta, warto się zabezpieczyć na wypadek opóźnień w płatnościach. Gdy skorzystasz z faktoringu, otrzymasz środki z faktur od razu po jej wystawieniu. Co więcej, otrzymasz też dostać w pakiecie, za darmo weryfikację kontrahentów. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się szczegółów o faktoringu oraz weryfikacji kontrahentów.

 

Płynność finansowa to ważny współczynnik wskazujący, jaka jest kondycja firmy i czy nie grożą jej problemy z wypłacalnością. Płynność można mierzyć kilkoma wskaźnikami. Prowadząc firmę, warto je znać. Jakie to wskaźniki i jak je wyliczyć?

Czym jest płynność finansowa?

Płynność finansowa to zdolność do regulowania na bieżąco, w terminie zobowiązań firmy. Uzyskane z działalności przychody należy przeznaczyć wpierw na pokrycie wszystkich kosztów stałych i zmiennych, np. podatki, opłaty za media i czynsz, wynagrodzenia pracowników. Czasem jednak firma napotyka na trudności z opłacaniem zobowiązań z uwagi na, na przykład, spowolnienie gospodarcze i gorsze wyniki w sprzedaży lub zatory płatnicze.

W wielu branżach jak budowlana czy transportowa stosuje się faktury z długim terminem płatności, nawet 90 dni. W tym czasie środki są zamrożone i przedsiębiorca może nie być w stanie opłacić zobowiązań, których terminu płatności nie da się odroczyć. W tej sytuacji najczęściej ratuje się finansowaniem dłużnym lub korzysta z faktoringu, pozwalającego na uzyskanie od razu pieniędzy z wystawionych faktur.

Jak przygotować się na ewentualne problemy z płynnością finansową? Najlepiej kontrolując stale jej poziom, poprzez analizę z użyciem właściwych wskaźników.

Analiza płynności finansowej

Analiza płynności finansowej może być wykonywana na dwa sposoby. Wyróżnia się podejście:

 • Dynamiczne: płynność określana jest z użyciem danych związanych z przepływami pieniężnymi w konkretnym przedziale czasowym.
 • Statyczne: płynność określana jest na podstawie danych z rachunku zysków i strat, bilansu lub wskaźników na określony dzień.

W tym drugim podejściu należy wykorzystać trzy wskaźniki płynności finansowej: bieżącej, przyspieszone i natychmiastowej.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest podstawowym wykorzystywanym do prezentacji możliwości regulacji zobowiązań krótkoterminowych z użyciem aktywów obrotowych np. zapasów. Wylicza się go jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań bieżących. Gdy wynik jest w zakresie 1,5-2,0, to wartość optymalna. Poniżej 1,0 to wynik ostrzegawczy dla firmy. Aby dogłębnie przeanalizować bieżącą płynność finansową, warto porównać wynik z danego okresu z wartościami z okresów przeszłych. Pozwoli to na zidentyfikowanie czynników kształtujących płynność finansową i ewentualną eliminację ryzyka. Gdy wskaźnik rośnie w czasie, to znaczy, że płynność firmy się poprawia. Gdy maleje – wręcz przeciwnie.

Wskaźnik płynności przyspieszonej

Wskaźnik płynności przyspieszonej określa możliwość przedsiębiorstwa do pokrywania bieżących zobowiązań aktywami płynnymi, np. inwestycjami krótkoterminowymi. Na ten wskaźnik płynności finansowej wzór obejmuje iloraz aktywów obrotowych, skorygowanych o zapasy, i zobowiązań bieżących. Także w tym przypadku wartość powinna przekraczać 1,0, bo świadczy to o możliwości regulowania zobowiązań na bieżąco. Jeśli wynik jest poniżej 1,0, to firma utraciła płynność.

Z drugiej strony, gdy wartość tego wskaźnika jest za wysoka, to oznacza, że nie są dokonywane inwestycje, a środki są przetrzymywane i nie wykorzystywane do rozwoju firmy. Porównując wartości wskaźników płynności bieżącej i szybkiej, to gdy pierwszy jest wysoki, a drugi niski, świadczy to o zaleganiu zapasów, co generuje dodatkowe koszty.

Wskaźnik płynności natychmiastowej 

Wskaźnik płynności natychmiastowej określa zdolność firmy do natychmiastowej spłaty krótkoterminowych zobowiązań z użyciem płynnych aktywów, czyli środków pieniężnych. Wylicza się go jako iloraz środków pieniężnych i zobowiązań bieżących. Optymalna wartość powinna mieścić się w zakresie 0,1-0,2.

Brak płynności finansowej to oczywiście zjawisko negatywne, ale warto wiedzieć, że nadmierna płynność też nie jest wskazana. Może bowiem skutkować utraceniem poziomu rentowności.

Dźwignia finansowa to pojęcie szeroko kojarzone z instrumentami pochodnymi. Dzięki dźwigni można liczyć na większe zyski przy mniejszym wkładzie. Jednak dźwignia finansowa odnosi się też do sposobu zarządzania finansami firmy. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, czym jest dźwignia i jak ją wykorzystać w działalności.

Dźwignia finansowa: co to?

Dźwignia finansowa ma zastosowanie na rynku instrumentów pochodnych oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami. Interesuje nas szczególnie ten drugi aspekt. Firmy mogą pozyskiwać fundusze na swoją działalność, inwestycje czy rozwój od obcych podmiotów. Poza własnymi środkami, czyli zyskiem, kapitałem początkowym etc., mogą dysponować kapitałem zewnętrznym, pochodzącym np. od banków lub innych instytucji finansowych. Do środków obcych zalicza się dotacje, dofinansowania, kredyty, pożyczki, leasing, jak również zyski z emisji akcji lub obligacji. Mianem dźwigni finansowej określa się relację kapitału własnego do obcego, często stanowiącego formy zadłużenia.

Jak działa dźwignia finansowa?

Mechanizm dźwigni finansowej w finansach firmy jest podobny w działaniu do lewara przy instrumentach pochodnych. Dźwignia finansowa powoduje, że małym nakładem środków można osiągnąć nieprzeciętne zyski z inwestycji. W przypadku finansowania funkcjonowania firmy, z użyciem środków zewnętrznych, niepochodzących od przedsiębiorstwa, można wypracować większe dochody, bo przeznacza się je na np. rozszerzenie działalności, wejście na nowe rynki czy rozwój.

Stąd nazwa dźwignia czy lewar – przy niskim zaangażowaniu kapitału własnego można uzyskać spore korzyści. Tak samo jak przy lewarze w instrumentach pochodnych, im wyższa dźwignia, czyli im większy udział kapitału obcego w porównaniu do własnego, tym większe ryzyko.

Obliczenie poziomu dźwigni finansowej

Do wyliczenia poziomu dźwigni finansowej w firmie stosuje się prosty wzór:

 • zysk operacyjny bez uwzględnienia odsetek od kredytów długoterminowych (netto)

 

należy podzielić przez:

 • zysk operacyjny (brutto).

 

W ten sposób uzyska się procentowy wpływ zmiany zysku operacyjnego na procentową zmianę zysku brutto. Przykładowo, gdy wyjdzie wynik 1,5, oznacza to, że wzrost zysku operacyjnego o 10% przełoży się na wzrost zysku brutto o 15%.

Efekt dźwigni finansowej

Przedsiębiorcy sięgają po obcy kapitał nie tylko dlatego, że są zmuszeni do pozyskiwania środków innych niż własne, by finansować działalność. Mają też na uwadze możliwość obniżenia podatku dochodowego, bo zyskują dodatkowe koszty związane z obsługą finansowania dłużnego jak odsetki, prowizje etc. Koszt długu obcego może być niższy niż koszt kapitału własnego. Ponadto, kapitał obcy może poprawiać rentowność kapitału własnego, czyli stosunku zysku netto do kapitału własnego. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsza sytuacja finansowa firmy.

Nie zawsze jednak finansowanie działalności kapitałem obcym ma same plusy. Wyróżnia się pozytywny i negatywny efekt dźwigni finansowej, zależnie od tego, jak przekłada się ona na rentowność majątku.

 • Pozytywny efekt dźwigni finansowej jest wtedy, gdy finansowanie instrumentami dłużnymi skutkuje poprawą rentowności biznesu.
 • Negatywny efekt dźwigni finansowej (tzw. maczuga finansowa) występuje, gdy dodatkowe odsetki, prowizje etc. prowadzą do spadku rentowności kapitału własnego.

Wskaźnik efektu – obliczenie

Jak wyliczyć, czy występuje w firmie dodatni efekt dźwigni finansowej, czy wręcz przeciwnie? Trzeba sprawdzić, ile wynosi wskaźnik efektu dźwigni finansowej. W tym celu oblicza się rentowność kapitałów własnych (z ang. skrót ROE) oraz rentowność aktywów (z ang. skrót ROA), a następnie dzieli się ROE przez ROA. Takie wskaźniki wylicza się m.in. do sprawozdań finansowych. Gdy wynik jest powyżej 1, to oznacza pozytywny efekt dźwigni finansowej. Wynik poniżej 1 wskazuje, że zaciągnięcie dodatkowych długów nie poprawi sytuacji firmy. W takim scenariuszu warto pomyśleć o faktoringu, który nie jest finansowaniem dłużnym działalności przedsiębiorstwa. Pomaga on uzyskać szybciej środki z wystawionych faktur, czyli zarobiony zysk. Sprawdź szczegóły, kontaktując się z nami.

Gwarancja bankowa pozwala często sfinalizować transakcję, nawet gdy firmie brakuje na to środków finansowych. Otrzymanie gwarancji od banku uwiarygodnia przedsiębiorców w oczach kontrahentów. Czym jest gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?

Co to jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to instrument mocowany w polskim prawie, a konkretnie w Ustawie Prawo Bankowe, art. 81. To jednostronne zobowiązanie banku, zwanego gwarantem, że po spełnieniu określonych warunków zapłaty przez firmę uzyskującą gwarancję (beneficjenta), bank wykona na jej rzecz konkretne świadczenie pieniężne. Zawsze trzeba sporządzić gwarancję bankową na piśmie i zawrzeć wszelkie ustalenia dotyczące warunków do spełnienia, formy zapłaty etc. 

Beneficjentem gwarancji bankowej może być firma, np. producent jakichś dóbr. Występują różne rodzaje gwarancji bankowej. Wzorem najczęściej wykorzystywanym jest gwarancja jako zabezpieczenie spłaty kredytu, a także gwarancje zapłaty za zakupiony towar czy wykonanie usług.

Gwarancja bankowa a ubezpieczeniowa

Gwarancja bankowa jest zgoła czym innym niż gwarancja ubezpieczeniowa, choć powszechnie uważa się je za tożsame produkty. Bankowa regulowana jest ustawą, zaś ubezpieczeniowa nie została prawnie zdefiniowana. Co więcej, mamy tu innego gwaranta – bank kontra towarzystwo ubezpieczeniowe. Ponadto jest inne zabezpieczenie gwarancji. Bank wymaga zabezpieczenia finansowego, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe ponoszone ryzyko odzwierciedla w wysokości składek.

Rodzaje gwarancji

Jakie są rodzaje gwarancji bankowych? Jest ich dość sporo, a konkretna oferta zależy od banku. Najczęściej spotyka się gwarancję:

 •       akcyzową jako zabezpieczenie pokrycia zobowiązań podatkowych czy opłat paliwowych,
 •       celną, która zabezpiecza spłatę długów celnych, podatków i opłat na rzecz Skarbu Państwa,
 •       dobrego wykonania – zabezpiecza wykonanie umowy, roszczeń z tytułu gwarancji technicznej i rękojmi,
 •       przetargową, która zastępuje wadium gotówkowe i jest płatna, gdy firma wygra przetarg, ale nie podpisze kontraktu lub nie wywiąże się z obowiązków, np. nie dotrzyma harmonogramu prac,
 •       terminowej spłaty kredytu/pożyczki,
 •       terminowej zapłaty, stosowana przy zakupie towarów lub usług,
 •       zapłaty czynszu,
 •       zapłaty rat leasingowych,
 •       zwrotu zaliczki, w razie niewywiązania się zleceniodawcy z podpisanej umowy,
 •       loteryjną, która zapewnia wypłatę bądź wydanie nagród w zorganizowanej przez zleceniodawcę promocji, grze czy loterii.

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zupełnie czym innym niż gwarancje udzielane przez bank są gwarancje zapewniane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 10 czerwca 2016 roku wszyscy klienci banków w Polsce mają zagwarantowane depozyty do równowartości w złotych nieprzekraczającej 100 000 euro. To zabezpieczenie na wypadek bankructwa i niewypłacalności banku. Dzięki temu nawet w czasie kryzysu, pieniądze w banku są bezpieczne.

Sposoby udzielania gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe mogą być udzielane na bardzo różne kwoty, czasem nawet na miliony złotych, i na różne sposoby – jednorazowo lub w formie linii, do ustalonego limitu. Jednorazowo są wykorzystywane przy jednej, określonej transakcji i tu jest konkretna suma zabezpieczenia. W przypadku uruchomienia linii ustalany jest górny limit do wykorzystania na różne transakcje np. w ciągu jednego roku. Ta gwarancja ma charakter odnawialny.

Jak uzyskać gwarancję bankową? 

O gwarancję bankową trzeba ubiegać się w wybranym banku, który oferuje tego typu zabezpieczenie. Bank dokonuje analizy sytuacji klienta, podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. Bada zatem ryzyko transakcji, wiarygodność firmy i jej zdolność kredytową. Konieczne przy wnioskowaniu o gwarancję jest przedstawienie dokumentów dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W razie otrzymania pozytywnej decyzji bank podpisuje z klientem umowę na wydanie gwarancji bankowej. Jaki jest koszt gwarancji bankowej? Zdarza się, że bank wymaga zabezpieczenia swoich interesów w postaci np. nieruchomości lub innego składnika majątku klienta.

 

Roczne sprawozdania finansowe to dokumenty przedstawiające bardzo istotne informacje o kondycji finansowej firmy. Niektóre rodzaje podmiotów są zobligowane prawnie, by je sporządzać. Na czym polega sprawozdanie finansowe? Jak je sporządzić, kto jest za to odpowiedzialny, kiedy i gdzie je złożyć?

Kto musi sporządzić sprawozdanie?

Nie wszystkie firmy muszą sporządzać i składać do KRS-u czy KAS-u sprawozdania roczne. Według prawa zobligowane do tego są jedynie przedsiębiorstwa, które:

 • muszą prowadzić księgi rachunkowe, bo wymaga tego od nich ustawa o rachunkowości z racji np. statusu prawnego lub wysokości przychodów,
 • dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdania roczne mogą zatem składać różne formy podmiotów – spółki kapitałowe zwykłe i z ograniczoną odpowiedzialności, spółki osobowe jawne, a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystko zależy od tego, czy muszą – lub chcą – prowadzić pełne księgi rachunkowe.

Uwaga! Emitenci papierów wartościowych i banki przy sprawozdaniu rocznym stosują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR, nie zaś przepisy z ustawy o rachunkowości.

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje o działalności firmy w kontekście finansowym, zebrane za bieżący rok obrachunkowy. Sporządzane jest w języku polskim i z wartościami w polskich złotówkach.

Na sprawozdanie składa się kilka dokumentów, to jest:

 • bilans zawierający zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • rachunek zysków i strat, czyli wykaz przychodów, zysków, kosztów i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • informacja dodatkowa np. dotycząca przyjętych zasad rachunkowości, metod wyceny,
 • rachunek cash flow, czyli przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale.

Te dwa ostatnie dokumenty nie są obowiązkowe – sporządza się je tylko, jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

Obecnie najłatwiej jest wysłać sprawozdanie w formie elektronicznej. Taki e-dokument musi podpisać kierownik danej jednostki oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg, zazwyczaj główny księgowy. W przypadku, gdy podmiotem kieruje np. wieloosobowy zarząd, to przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład takiego organu musi podpisać e-sprawozdanie, a pozostali członkowie powinni wcześniej złożyć oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi prawne lub odmówić złożenia takiego oświadczenia. Sprawozdanie można podpisać podpisem osobistym, kwalifikowanym lub zaufanym.

Kto sporządza sprawozdania w firmach?

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialni są kierownicy danego podmiotu, czyli wspólnicy w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej, członkowie zarządu spółek kapitałowych, komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W przypadku, gdy firma jest w trakcie postępowania upadłościowego sprawozdanie sporządza zarządca takiego postępowania, syndyk czy likwidator.

Kiedy trzeba sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe?

Zarejestrowane w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) spółki powinny sporządzić sprawozdanie w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia, na który zamyka się księgi finansowe (podsumowanie ksiąg to jeden z obowiązków przedsiębiorcy). Jeśli rok obrotowy firmy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, to za dzień bilansowy uznaje się 31 grudnia Zatem trzeba wykonać sprawozdanie do 31 marca. Następnie dokument muszą zatwierdzić właściwe ku temu organy w przedsiębiorstwie, jak np. walne zebranie wspólników. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zatwierdza je sam właściciel. Na zatwierdzenie dokumentu jest czas do 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli zazwyczaj do 30 czerwca, gdy rok obrotowy równa się kalendarzowemu.

Po zatwierdzeniu przychodzi pora na złożenie sprawozdania finansowego do właściwych instytucji. Terminy są zasadniczo dwa:

 • 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednostek wpisanych do KRS oraz dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, ale mających obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe.
 • W terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Gdzie składa się sprawozdanie finansowe?

Jednostki wpisane do KRS składają sprawozdania finansowe do KRS za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozostałe podmioty z obowiązkiem przygotowania sprawozdania, z wyjątkiem spółek cywilnych – do szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji. Nigdzie nie muszą składać sprawozdania spółki cywilne.

Gdzie można zobaczyć sprawozdanie finansowe firmy?

Każdy może przejrzeć sprawozdania finansowe na specjalnej stronie rządowej: https://ekrs.ms.gov.pl/, nie trzeba zakładać konta ani się logować, wystarczy uzupełnić numer KRS.

Choć wielu przedsiębiorców wciąż stawia na tradycyjną księgowość, warto przyjrzeć się bliżej innym, bardziej innowacyjnym rozwiązaniom, które zaczęły pojawiać się na polskim rynku stosunkowo niedawno. Mając do zaoferowania kompleksowość usług, aplikacje do księgowości onlinie pozwalają na znacznie więcej niż tylko na wystawianie, wysyłanie i rozliczanie faktur. Różnorodne funkcjonalności, które są przez nie oferowane, wpływają nie tylko na lepszą organizację księgowości, ale również pomagają wyciągnąć realne wnioski o finansach firmy w szybki i przystępny dla przedsiębiorcy sposób. 

Gdy jedne z aplikacji oferują jedynie podstawowe funkcjonalności, inne, na podstawie danych rozliczeniowych, potrafią obrazować realną sytuację biznesową Twojej firmy. 

Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się więcej o tym, jakie funkcje oferują obecnie aplikacje do księgowości online i na co warto zwrócić uwagę, szukając najlepszej dla siebie.

Dlaczego w księgowości warto wybierać nowoczesne rozwiązania?

Jako przedsiębiorca doskonale zdajesz sobie sprawę, że przejrzyste i konkretne warunki rozliczania oraz kontrolowania finansów Twojej firmy są podstawą rozwijającego się biznesu. Rzetelnie prowadzona księgowość i prawidłowa organizacja dokumentów to gwarancja spokoju, której poszukuje każdy odpowiedzialny przedsiębiorca. To te czynniki pozwalają spać spokojnie i mieć więcej czasu na zarządzanie firmą i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. 

W obecnych czasach nieocenionym wsparciem dla wielu osób, prowadzących własne biznesy są rozwiązania z zakresu księgowości online. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który poszukuje skutecznych, innowacyjnych rozwiązań warto, abyś  już teraz przyjrzał się bliżej aplikacjom, oferowanym przez biura księgowe. I chociaż na polskim rynku są one wciąż nowością, to z całą pewnością pomogą Ci zaoszczędzić czas i skupić się na rozwoju Twojego biznesu. 

Księgowość online – zawsze pod ręką

Aplikacje do prowadzenia księgowości sprawdzają się świetnie w sektorze MŚP, dostarczając wiele kompleksowych funkcjonalności nawet najbardziej wymagającym firmom. Wśród najważniejszych korzyści, płynących z ich korzystania przedsiębiorcy wyróżniają:

 • możliwość szybkiego wystawiania faktur z telefonu czy laptopa,
 • dostęp do dokumentów firmy 24h na dobę,
 • wgląd do danych finansowych.

Decydując się na używanie aplikacji do księgowości online, warto jednak uważnie przyjrzeć się nie tylko podstawowym funkcjonalnościom, ale też tym, które wesprą szybszy rozwój Twojej firmy. Kompleksowość usług jest tutaj nieoceniona. 

Błyskawiczne wystawianie faktur o każdej porze

Podstawową zaletą aplikacji do księgowości online jest z całą pewnością możliwość błyskawicznego wystawiania każdego rodzaju faktury z poziomu smartfona czy laptopa. Niezależnie od czasu i miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorca, uzyskuje on rzeczywistą kontrolę przychodów firmy. Nowoczesne rozwiązania pozwalają również na korygowanie wystawionych wcześniej faktur i dodawanie do nich załączników. Funkcją, którą ceni sobie wielu przedsiębiorców, jest również korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności. 

Dostępność opcji filtrowania wystawionych już faktur pozwala zdecydowanie łatwiej i skuteczniej zarządzać przychodami firmy. Dzięki tej funkcjonalności możesz w parę sekund sprawdzić, czy dana faktura została już opłacona przez kontrahenta lub czy upłynął termin jej płatności. Błyskawiczne wystawianie faktur i zarządzanie nimi sprawia, że kontrolowanie finansów firmy staje się jeszcze efektywniejsze. W każdym miejscu i o każdej porze.

Realne dane o kosztach firmy

Jako przedsiębiorca na pewno zdajesz sobie sprawę, że księgowość oznacza również rozliczanie faktur kosztowych. Kontrolowanie przychodów to jedynie połowa biznesowego sukcesu. Szybki dostęp do cyfrowej aplikacji pozwala błyskawicznie podejrzeć koszty firmy, dzięki czemu zyskujesz spokój i jeszcze większą kontrolę nad sytuacją finansową Twojej firmy.  

Wybierając aplikację, sprawdź również, czy oferuje ona możliwość ustawienia zbiorczego opłacania faktur kosztowych w wybranym przez Ciebie terminie. Dzięki temu rozwiązaniu nie będziesz musiał pamiętać o terminach opłacania wszystkich zobowiązań. Wystarczy, że wybierzesz opcję zbiorczego opłacenia faktur kosztowych, a aplikacja ekspresowo wygeneruje paczkę przelewów. Niektóre aplikacje oferują również możliwość masowego opłacenia faktur wprost z Twojego banku.

Zapewnienie płynności finansowej

Wybierając aplikację do wirtualnej księgowości, zawsze warto sprawdzić, czy oferuje ona możliwość faktoringu online, czyli tzw. finansowania faktur z odroczonym terminem płatności. Ta szybka zamiana wierzytelności na gotówkę pozwoli Ci zachować płynność finansową i rozwijać Twój biznes, bez długiego oczekiwania na rozliczenie ze strony kontrahentów.

Faktoring online sprawia, że przelewy za faktury mogą wpływać na konto Twojej firmy na długo przed terminem ich wyznaczonej płatności. Dzięki temu rozwiązaniu zyskasz niemal natychmiastowy dostęp do środków finansowych i zabezpieczysz swój biznes przed ewentualnymi zatorami płatniczymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój Twojej działalności.

Gromadzenie dokumentów w chmurze

Ogromnym udogodnieniem dla Twojej firmy będzie z całą pewnością możliwość przechowywania wszelkich dokumentów cyfrowo w jednym miejscu. Bezpieczne magazynowanie plików w chmurze, z którego korzystają aplikacje, pozwoli Ci uzyskać do nich wgląd 24 h na dobę. Niektóre aplikacje pozwalają nie tylko wymieniać dokumenty z księgową, ale również tworzyć własne archiwa, w których możesz przechowywać inne pliki dotyczące Twojej działalności, np. umowy z kontrahentami czy dokumenty kadrowe. 

Informacje o kontrahentach w jednym miejscu

Wartą uwagi funkcjonalnością, jaką oferuje część aplikacji do księgowości, jest stworzenie bazy kontrahentów, z którymi współpracuje Twoja firma. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko popełnienia błędu podczas tworzenia faktur, a samo wypełnienie dokumentu zajmuje znacznie mniej czasu.

Dodatkowa możliwość wyszukiwania po danych firmowych klientów pozwala przeanalizować konkretne współprace i rzetelnie ocenić korzyści lub straty z nich płynące. Jasne i klarowne informacje pomagają uzyskać rzetelne wnioski, wpływające na lepsze decyzje finansowe i osiąganie większych zysków.

Rzetelna weryfikacja sytuacji finansowej firmy

Filtrowanie przychodów i kosztów po roku, miesiącach czy konkretnych projektach to funkcja, która pozwoli Ci na dokładne analizy biznesowe. Tworzenie konkretnych zestawień bez użycia Excela, obrazujących realną sytuację przedsiębiorstwa nigdy nie było prostsze. 

Dzięki funkcji rocznego podsumowania finansów Twojej firmy szybko zweryfikujesz efektywność prowadzonego biznesu. Gotowe wykresy i analizy, które oferuje część aplikacji, pozwolą Ci opracować korzystniejsze plany rozwoju przedsiębiorstwa na kolejne miesiące.

Szybkie wysłanie wiadomości bezpośrednio do księgowej

Cyfrowe rozwiązania stosowane w księgowości pozwalają nie tylko na całkowitą digitalizację dokumentów firmy, ale również na łatwiejszy kontakt z księgową. Możliwość wysłania do niej bezpośredniej wiadomości jest funkcjonalnością, która sprawia, że nie musisz tracić czasu na dojazd do biura księgowego czy kontakt telefoniczny. 

Gdy pojawi się jakieś pytanie dotyczące rozliczenia czy dokumentacji, możesz błyskawicznie wysłać księgowej wiadomość wprost ze swojego smartfona czy laptopa. Jest to bardzo ważna funkcjonalność, gdyż cyfrowe rozwiązania pomagają minimalizować ryzyko zagubienia się nie tylko faktur i dokumentacji, ale również wiadomości czy innej korespondencji. 

Na co zwrócić uwagę, wybierając aplikację do księgowości online?

W obecnych czasach mamy do czynienia z intensywnym rozwojem rozwiązań cyfrowych. Jeśli jesteś więc przedsiębiorcą z sektora MŚP warto, abyś przyjrzał się bliżej ofertom aplikacji do księgowości online dostępnym na polskim rynku. Podczas podejmowania decyzji niezmiernie ważne jest, abyś wybrał rozwiązanie, które najskuteczniej wesprze Twój biznes. 

Wszystkie kluczowe funkcjonalności oferuje przedsiębiorcom autorska aplikacja Altera.app. Korzystając z niej, otrzymasz kompleksowe usługi, które najlepiej trafiają w potrzeby przedsiębiorców. Wybierając aplikację stworzoną przez biuro księgowe Altera, zyskasz m.in. możliwość:

 • błyskawicznego wystawiania i wysyłania faktur do swoich kontrahentów,
 • zbiorczego opłacania faktur kosztowych w wybranym terminie,
 • szybkiego wymieniania wiadomości oraz dokumentów ze swoją księgową,
 • podglądu realnego zestawienia swoich finansów.

Wybierając księgowość dla swojej firmy, warto zdecydować się na aplikację zapewniającą odpowiedni poziom bezpieczeństwa, komunikacji z księgową oraz doradztwa podatkowego.  Wszystko to i wiele więcej oferuje firmom księgowość Altera. To tutaj spotkasz jedynie proaktywnych księgowych, którzy nieustannie czuwają nad finansami przedsiębiorców. Z Alera.app zbudujesz źródło rzetelnej informacji o finansach Twojej firmy i będziesz mógł podejmować lepsze decyzje biznesowe każdego dnia. Dzięki współpracy Altera i SMEO zyskasz również dostęp do faktoringu online, który pomoże zadbać o płynność finansową Twojego biznesu.

Kryzys gospodarczy jest faktem i zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas – wysoka, dwucyfrowa inflacja (do 15% w 2023 roku) i obniżona aktywność gospodarcza mają być obserwowane przynajmniej przez ten cały rok. Czy w czasie kryzysu finansowego i obecnych zawirowań geopolitycznych bezpieczne jest trzymać środki na koncie bankowym? A może lepiej wypłacić gotówkę i schować w przysłowiowej skarpecie w domu?

Banki są bezpieczne

Nie ma powodu do obaw o swoje pieniądze w bankach w czasie kryzysu gospodarczego. Sytuacja w Polsce nie jest niestabilna i banki są jak najbardziej wypłacalne. Oczywiście, gdyby wszyscy jednocześnie chcieli wypłacić swoje wszystkie pieniądze z kont, to mogłoby ich zabraknąć, ale to sytuacja, która jest raczej nierealna. Tymczasem, zdeponowane na kontach środki są bezpieczne, bo chroni je Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz polskie i unijne prawodawstwo.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją stojącą na straży pieniędzy trzymanych w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Powołano ją na podstawie ustawy z 14 grudnia 1994. Dzięki BFG każdy Polak ma zagwarantowaną równowartość w złotych do 100 tys. euro. Dotyczy to każdego konta w banku czy spółdzielczej kasie, a w przypadku kont wspólnych limit 100 euro ma zastosowanie dla każdego właściciela konta osobno. W przypadku niewypłacalności banku, BFG wypłaci w ciągu 7 dni od daty wystąpienia przez daną instytucją bankową z wnioskiem o upadłość.

Ustawa BRRD

Kolejny instrument, który chroni środki bankowe Polaków, to dyrektywa BRRD wprowadzona na terenie Unii Europejskiej. Została stworzona jako odpowiedź na kryzys finansowy z lat 2007-2009. BRRD, czyli Bank Recovery and Resolution Directive, może zostać użyta celem przeprowadzenia szczególnego postępowania upadłościowego banku, aby zminimalizować starty interesu publicznego i niestabilność na rynku.

Władze państwowe mają właściwe narzędzia, by zapewnić ciągłość kluczowych funkcji banku, przywrócić jego całościową lub częściową rentowność i utrzymać stabilność finansową. Zła wiadomość jest taka, że w tym celu mogą zostać użyte środki właścicieli kont, oczywiście powyżej nadwyżki 100 tys. euro, które są zagwarantowane do wypłaty.

Jak się zabezpieczyć?

Pieniądze w czasie kryzysu finansowego są bezpieczne na kontach bankowych, ale mimo to nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji, że bank nie upadnie, a wypłacone zostanie tylko do 100 tys. euro równowartości w złotówkach. Dlatego lepiej jest nie trzymać w jednym banku, na jednym koncie tak dużych kwot. Ponadto polecamy rozważyć inwestowanie.

Bardziej opłaca się inwestować

W czasach wysokiej inflacji i kryzysu co prawda Twoje środki są bezpieczne na koncie w banku, ale trzymanie ich tam niekoniecznie jest opłacalne. Zwykłe konta w rachunku bieżącym nie są wcale oprocentowane, a środki tracą na wartości w czasie. Można wybrać konta oszczędnościowe lub lokaty, ale obecnie oferty sięgają maksymalnie 8%, podczas gdy inflacja wynosi 17%. Wciąż zatem jest się stratnym. Zdecydowanie lepiej jest zainwestować i to w kilka instrumentów. Kluczem do bezpieczeństwa finansowego jest dywersyfikacja. Warto jest wybrać kilka bezpiecznych instrumentów np. w obligacje czy złoto, które zawsze rośnie w wartości podczas kryzysu i w które polecamy inwestować w czasach rosnącej inflacji.

Zdecydowanie warto inwestować także w siebie, rozwój swoich kompetencji, wiedzy, a także w swój biznes. Bez płynności finansowej ciężko rozwijać firmę. Aby ją zachować, warto sięgnąć po faktoring, dzięki któremu unikniesz zatorów płatniczych. Ta usługa to skuteczny sposób na pokonanie negatywnych skutów inflacji. Pamiętaj, że im dłużej czekasz na pieniądze za faktury, tym mniej są one warte. Dzięki faktoringowi możesz otrzymać przelew jeszcze tego samego dnia, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel. Szybkie pozyskanie środków, nawet pomniejszonych o koszty faktoringu, to w dobie rekordowej w Polsce inflacji, często lepsze rozwiązanie niż oczekiwanie na wypłatę kwoty, która z każdym dniem traci na wartości.

Nastały trudne czasy dla przedsiębiorców – galopująca inflacja, rosnące koszty energii, coraz wyższe składki na ZUS. Może warto rozejrzeć się za dodatkowym zajęciem po godzinach? Obecnie wiele prac można wykonywać przez Internet, z domu. To także świetna propozycja dla osób, które nie chcą wrócić do biura po pandemii, a spodobała się im praca zdalna. Sprawdź nasze pomysły na biznes online!

Tłumaczenia

Znasz w dobrym stopniu jakiś język? Świetnie, możesz to wykorzystać. Oferuj zwykłe tłumaczenia tekstów blogowych czy na strony internetowe, pism, maili etc. czy też tłumaczenia ustne spotkań przez Internet.

Grafiki

Masz kreatywny umysł? Zajmij się tworzeniem grafik. Jeśli do tej pory rysowałeś głównie na papierze lub wcale, nic straconego – ukończ najpierw jakiś kurs online i z pewnością odnajdziesz się w projektowaniu grafik w sieci.

Strony www w WordPressie

Bardzo popularne jest obecnie robienie stron internetowych na szablonach WordPressa. Wiele osób samodzielnie wykonuje swoją stronę, korzystając z gotowców, ale są też tacy, którzy nie mają do tego czasu i głowy. Ponieważ to dość proste, każdy może się tego nauczyć. Zrób kurs z WordPressa – znajdziesz ich mnóstwo w Internecie, także darmowych, a potem oferuj wykonywanie prostych stron www.

Copywriting

Masz lekkie pióro i umiesz poprawnie pisać? To wystarczy by zająć się copywritingiem. Możesz pisać dla klientów teksty na blogi czy strony internetowe. Uważaj jednak, bo to bardzo mocno konkurencyjna branża. By Twoje teksty się wyróżniały i miały sprzedażowy charakter, warto pomyśleć o doszkalających warsztatach z copywritingu.

Social media

Jeśli lubisz media społecznościowe i wiesz, jak przyciągnąć uwagę odbiorców, to oferuj klientom tworzenie postów i grafik na ich kanały social media. Możesz rozszerzyć zakres działania także o postowanie treści i moderowanie komentarzy.

Wirtualna Asystentka

Praca podobna do posady sekretarki, ale zdalnie. Odbieranie telefonów i maili, umawianie spotkań, zarządzanie bazami klientów, organizowanie eventów czy delegacji, czasem też copywriting, zarządzanie social media czy prowadzenie prostej księgowości. Jeśli masz smykałkę do organizacji i ogarniania wielu spraw na raz, to zawód dla ciebie. Wykonywany zazwyczaj dla jednego lub maksymalnie kilku klientów oraz rozliczany za godziny.

Szkolenia online

Możesz prowadzić w Internecie szkolenia z dowolnego zakresu – z czegokolwiek, na czym się znasz. Nie potrzebujesz do tego nawet własnej platformy, wystarczy wykorzystać np. Evenea. Inna opcja to stworzenie kursu i udostępnianie go np. na Udemy.

Podcasty

Podcastowy szał ogarnął Polskę. Masz dobrą dykcję? Lubisz się nagrywać? Możesz podzielić się jakąś wiedzą lub masz coś ciekawego do opowiedzenia? Zacznij regularnie nagrywać podcasty. Nie zarobisz na tym od razu kokosów – gdy zdobędziesz odbiorców, możesz wejść w afiliacje, reklamy czy sponsoring. Inna możliwość to oferowanie nagrań za drobne opłaty, ale do tego musisz mieć naprawdę solidny produkt i zbudować wpierw markę osobistą.

Do prowadzenia dodatkowego biznesu online nie potrzebujesz nawet zarejestrować firmy, o ile nie będziesz zarabiać na tym zbyt dużo. Warto zacząć, tym bardziej, że w tych działalnościach nie ma wielu wydatków i niepotrzebne są środki na start. Nic nie szkodzi spróbować!

Rok 2020 rozpoczął falę problemów, z którymi świat zmaga się po dziś dzień. Pandemia Covid-19, wybuch wojny na Ukrainie, kryzys energetyczny, a w konsekwencji globalna inflacja. Z jednej strony obecna, niepewna sytuacja geopolityczna nie sprzyja planowaniu. Z drugiej zaś trudno wyobrazić sobie bardziej odpowiedni moment na zaplanowanie i zabezpieczenie swojej przyszłości. Sprawdź, w co i jak inwestować, aby uchronić się przed utratą kapitału.

Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem

Inwestowanie, w ujęciu ekonomicznym, to proces polegający na lokowaniu środków pieniężnych w celu uzyskania korzyści – zysków w przyszłości. Według raportu firmy Tavex, na podium najczęściej wybieranych przez Polaków aktywów w 2021 roku znalazły się kolejno lokaty, złoto i fundusze inwestycyjne. Co ciekawe, mimo wysokiej pozycji w rankingu, popularność lokat bankowych zaczyna wyraźnie maleć. Rodzimi inwestorzy, zniechęceni niemal zerowym oprocentowaniem i galopującą inflacją, coraz częściej poszukują innych form ochrony zgromadzonych środków. A tych na rynku jest wiele. Inwestycje najczęściej dzieli się z uwagi na:

Przedmiot inwestycji

·       Inwestycje rzeczowe: inwestycje, których przedmiotem są dobra materialne lub wartości prawne. Aktywa mogą mieć wartość użytkową i zaspokajać potrzeby konsumpcyjne;

·       Inwestycje finansowe: inwestycje polegające na zakupie aktywów finansowych. W tym przypadku przedmiot inwestycji posiada wyłącznie wartość pieniężną.

Czas trwania

·   Inwestycje krótkoterminowe: inwestycje, w których czas realizacji jest ograniczony – krótszy niż rok. Mają na celu szybki zarobek. W tym przypadku warto lokować środki w aktywa, które w niewielkim stopniu podlegają wahaniom rynkowym, np. obligacje, akcje;

·   Inwestycje długoterminowe: inwestycje z dłuższym horyzontem inwestycyjnym (umowna granica to 12 miesięcy). Korzyść stanowi zarówno przyrost wartości posiadanych aktywów, jaki i stabilny dochód w postaci np. odsetek, dywidend lub należności z tytułu wynajmu.

W co inwestować?

To, jaki rodzaj inwestycji okaże się najbardziej opłacalny dla Ciebie lub Twojej firmy, zależy od wielu czynników. Warto jednak mieć na uwadze, iż w dobie wysokiej inflacji, kapitał najlepiej lokować w rzeczy czy projekty, których wartość spada wolniej niż wartość pieniądza. Popularnym i korzystnym rozwiązaniem jest więc zakup nieruchomości. Innym pomysłem jest inwestycja w kruszce szlachetne, przede wszystkim w złoto, na które popyt stale wzrasta. Stosunkowo bezpieczną opcją, nastawioną na zysk w długim terminie, są obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Tu oprocentowanie po upływie roku jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej, co gwarantuje zysk powyżej inflacji. Jeśli interesują Cię inwestycje giełdowe, możesz skorzystać z domów maklerskich oraz dostępnych w ich ofercie tanich, pasywnych funduszy ETF. W tym przypadku kupując jeden ETF, tak naprawdę stajesz się posiadaczem małych udziałów dużej liczby aktywów.

Pamiętaj, iż zawsze warto też inwestować w siebie oraz w swój biznes. Jeżeli zależy Ci na rozwoju firmy, musisz zadbać o jej płynność finansową. Tu świetnie sprawdza się faktoring, dzięki któremu nie tylko unikniesz zatorów płatniczych, ale także wzmocnisz swoją pozycję na rynku. Faktoring pozwala na uzyskanie środków płatniczych z faktur od razu po ich wystawieniu. Dzięki temu zyskujesz pieniądze na bieżącą działalność firmy, projekty rozwojowe czy właśnie inwestycje. Nie musisz czekać na uiszczenie zapłaty przez kontrahenta, by móc działać.

Popularne błędy w inwestowaniu

Inwestowanie z definicji powinno skutkować zwiększeniem kapitału, niestety rzeczywistość może niekiedy negatywnie zaskoczyć. I choć sam proces zawsze wiąże się z ryzykiem, to istnieją pewne błędy w inwestowaniu, które znacznie zwiększają szansę na utratę oszczędności.

Do najczęściej popełnianych należą:

·       brak wiedzy,

·       brak strategii bądź nietrzymanie się planu,

·       inwestowanie bez poduszki finansowej,

·       niezdywersyfikowane inwestycje,

·       uleganie emocjom.

Inwestowanie w czasie inflacji także się opłaca. Jednak należy pamiętać, by przed wyborem aktywa dokładnie prześledzić rynek i oszacować ryzyko, jakie jest się w stanie ponieść. 

Chcesz zainwestować w rozwój swojego biznesu i potrzebujesz finansowania? Skontaktuj się z nami!

Złóż darmowy wniosek