Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Usługi faktoringowe zyskują na popularności na wielu rynkach, nasz rodzimy także wpisuje się w tę tendencję. Z tej formy finansowania korzysta coraz więcej firm. Jako, że typów faktoringu jest wiele, pozostaje pytanie — na jaki rodzaj się zdecydować? W tym artykule omówimy różnice między faktoringiem jawnym a cichym.

Faktoring jawny i cichy — podstawowe różnice

Zgodnie z kodeksem cywilnym panuje pełna swoboda dotycząca zarządzania swoimi wierzytelnościami. Oznacza to zatem, domyślną zgodę na przeniesienie wierzytelności (cesję) na inny podmiot (np. firmę faktoringową). Stanowi to podstawę do zawierania umów faktoringowych i oznacza jednocześnie, że firma nie potrzebuje dodatkowej zgody kontrahenta, aby korzystać z faktoringu.

Najczęściej wybieraną (i zarazem najtańszą) formą takich usług jest faktoring jawny, w którym kontrahent zawsze otrzymuje informację o przeniesieniu wierzytelności na faktora. Tutaj pojawia się zasadnicza różnica między tą formą finansowania, a faktoringiem cichym, gdyż w tym drugim przypadku kontrahent nie zostaje poinformowany o cesji wierzytelności.

W przypadku faktoringu jawnego faktor kontaktuje się z kontrahentem przedsiębiorcy. Dzięki temu może zweryfikować całą transakcję i upewnić się, czy nie występują przeszkody względem przejęcia wierzytelności. Firma faktoringowa nie ma takiej możliwości jeśli oferuje faktoring cichy.

W przypadku skorzystania z faktoringu jawnego, wydatki z tytułu prowizji i odsetek za tę usługę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć od podatku.

Kolejną różnicą jest to, że w faktoringu jawnym na fakturze uwzględnia się numer rachunku firmy faktoringowej – to bezpośrednio na ten numer rachunku kontrahent przedsiębiorcy dokonuje zapłaty. W przypadku faktoringu cichego pieniądze trafiają na konto klienta. Po otrzymaniu zapłaty, jest on zobowiązany do oddania jej faktorowi.

Kiedy skorzystać z faktoringu cichego?

Przedsiębiorcy sięgają po faktoring cichy z obawy na reakcję swoich kontrahentów, kiedy Ci dowiedzą się, że posiłkują się zewnętrznym finansowaniem. Obawiają się, że ich firma będzie wyglądała na taką, która boryka się z problemami finansowymi.

Rzeczywistość wygląda inaczej. Warto zaznaczyć, że firmy faktoringowe przed nawiązaniem współpracy z jakimkolwiek przedsiębiorstwem, dokonują jego weryfikacji. Oznacza to, że firma poddaje się kontroli przez faktora. Jeśli ten decyduje się na współpracę — potwierdza tym samym wiarygodność oraz rzetelność przedsiębiorcy. Z faktoringu korzysta także wiele większych firm, które nie mają żadnego problemu z płynnością. Traktują one faktoring jako normalny element zarządzania wierzytelnościami, dzięki któremu pieniądze szybciej znajdują się na firmowym koncie.

Kiedy skorzystać z faktoringu cichego? W przeciwieństwie do faktoringu jawnego, w faktoringu cichym kontrahent nie zostaje poinformowany o fakcie zawarcia umowy faktoringowej. Spłaca on zobowiązania tak, jak zostało to ustalone od początku – dlatego z jego perspektywy nic się nie zmienia. Klient natomiast po otrzymaniu zapłaty, przesyła pieniądze faktorowi.

Faktoring cichy i jawny — co wybrać?

Czasem zdarza się, że w umowie między firmą, która chce skorzystać z faktoringu, a jej kontrahentem, uwzględniony jest zapis o zakazie cesji wierzytelności. Jeśli w umowie znajduje się taka klauzula, to do przeniesienia wierzytelności może dojść tylko za zgodą kontrahenta. Może ją uzyskać faktor — jeśli jej jednak nie uzyska, to nie może skutecznie nabyć wierzytelności. W takiej sytuacji takiej sytuacji przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu cichego – tak operacja będzie miała de facto charakter pożyczki. Trzeba wówczas uważać, aby uniknąć błędów w księgowaniu, i przez to problemów z urzędem skarbowym. Trzeba pamiętać, że usługi faktoringowe uwzględniają VAT, natomiast pożyczki nie. W razie kontroli skarbowej może oznaczać to konieczność zwrotu VAT-u, który został niesłusznie odliczony.

W faktoringu jawnym to właśnie możliwości weryfikacji kontrahenta oraz wierzytelności uważa się za podstawowe zabezpieczenie przed oszustwami. Z uwagi na mniejsze ryzyko, faktor nakłada też mniejsze opłaty za usługę. Większość firm preferuje otwarte formy takiego finansowania (czyli faktoring jawny), które są nie tylko transparentne, ale i tańsze.

Biała lista podatników VAT funkcjonuje od września bieżącego roku. Jednak już za parę dni, od pierwszego stycznia 2020 roku, z fakultatywnego rozwiązania, przerodzi się w obowiązek. Co to jest biała lista podatników? Jakie sankcje są przewidziane za niedociągnięcia w tej kwestii i co robić, jeśli nie ma Cię na liście?

Wprowadzenie wykazu podatników VAT zrodziło sporo wątpliwości wśród przedsiębiorców. Niektórzy, choć są czynnymi podatnikami VAT, nie odnaleźli siebie na liście. Do końca tego roku nie obowiązywały jednak kary, związane z transakcjami na rachunki spoza wykazu. W ostatnich dniach grudnia robi się gorąco – to ostatni dzwonek, by uregulować wszelkie kwestie związane z białą listą podatników!

Biała lista podatników VAT – po co?

Biała lista podatników VAT to nic innego jak wykaz informacji o podatnikach VAT. Jak informuje ministerstwo, narzędzie to ma pomóc firmom w szybkim znalezieniu i weryfikacji podstawowych informacji o kontrahentach. Znajdziesz tam oczywiście przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Narzędzie pozwoli Ci m.in.:

 • sprawdzić, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 • potwierdzić numer rachunku bankowego, na który powinieneś przelać należność za fakturę,
 • poznać podstawę prawną wykreślenia bądź przywrócenia do rejestru VAT oraz powód ewentualnej odmowy rejestracji w wykazie,

Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić?

Zweryfikowanie kontrahenta na białej liście podatników VAT zajmie dosłownie chwilę. Wszystkie niezbędne informacje otrzymasz po wpisaniu numeru konta, NIP-u, regonu czy nazwy przedsiębiorcy w wyszukiwarce ministerstwa finansów.

Biała lista podatników VAT, a sankcje – to musisz wiedzieć

Weryfikacja kontrahentów na białej liście podatników VAT możliwa jest już od września tego roku. Wszelkie niedociągnięcia w tej kwestii nie były jednak do tej pory karane. Sporo zmienia się od stycznia 2020 roku. W życie wchodzą sankcje dla podatników, którzy zrealizują transakcję z kontrahentem, którego nie ma na białej liście podatników VAT. Sankcji podlega także uregulowanie faktury na rachunek bankowy inny niż ten widniejący w wykazie.

Jakie sankcje grożą przedsiębiorcom?

Sankcje wprowadzone w kwestii białej listy podatników VAT budzą wśród przedsiębiorców sporo kontrowersji. Nie ma się co dziwić – zgodnie z przepisami, zrealizowanie transakcji o wartości powyżej 15 tys. złotych za pośrednictwem rachunku bankowego niewidniejącego na białej liście podatników VAT, zaowocuje brakiem prawa do kosztów. Każdy, kto prowadzi własną firmę zdaje sobie sprawę, iż tego typu sankcja będzie dotkliwa dla firmowego budżetu. Do sankcji zaliczyć trzeba także ponoszenie ryzyka solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe kontrahenta, który nie zapłaci należnego podatku VAT od transakcji powyżej 15 tys. złotych.

Biała lista podatników VAT nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki. To po ich stronie leży bowiem weryfikacja kontrahenta, przed dokonaniem transakcji. Jak łatwo się domyślić, brak podatnika w wykazie może zniechęcać potencjalnych kontrahentów, którzy będą się bać sankcji. Figurowanie na białej liście podatników VAT czyni przedsiębiorcę wiarygodnym i prostym do zweryfikowania podmiotem.

Przelew na nieprawidłowy rachunek bankowy – czy jest jakieś wyjście?

Warto wiedzieć, iż w przypadku transakcji powyżej 15 tys. złotych i uregulowania kwoty na inny rachunek bankowy niż widniejący w wykazie, można liczyć na „okoliczności łagodzące”. W tym przypadku nieubłaganie liczy się jednak czas. Uwolnienie się od sankcji jest możliwe, jeśli w ciągu 3 dni od wykonania przelewu na niewłaściwy rachunek złożysz odpowiednie zawiadomienie w urzędzie skarbowym właściwym dla sprzedawcy.

Nie ma mnie na białej liście podatników – co dalej?

Od paru miesięcy najwięcej wątpliwości budzi brak figurowania danego przedsiębiorcy w wykazie. Rodzi to sporo pytań. Nie ma Cię na białej liście podatników? Powodów może być sporo. Odhacz wszystkie możliwe opcje i pamiętaj, by formalności dopełnić do 1 stycznia 2020 roku!

Jeśli nie figurujesz na białej liście podatników VAT sprawdź koniecznie, czy:

 • jesteś czynnym podatnikiem VAT – dla wielu przedsiębiorców to oczywiste, aczkolwiek sporo samych zainteresowanych zapomina o podstawowym założeniu, iż biała lista podatników VAT obejmuje tych, którzy są czynnymi podatnikami,
 • posiadasz rachunek firmowy – wykazem objęte są wyłącznie firmowe rachunki bankowe. W praktyce oznacza to, iż Twój indywidualny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego rozliczasz się z kontrahentami, nie będzie widoczny w wykazie. Najwygodniejszym rozwiązaniem w tym przypadku będzie założenie firmowego rachunku bankowego. Co prawda w świetle przepisów nie jest on obowiązkowy, ale ułatwia sporo kwestii związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
 • zgłosiłeś numer rachunku bankowego w CEIDG – to kolejna, bardzo częsta przyczyna niefigurowania na białej liście podatników VAT, pomimo bycia czynnym podatnikiem. Rozwiązaniem w tym przypadku jest zaktualizowanie formularza CEIDG w urzędzie bądź za pośrednictwem strony internetowej,
 • bank przekazał numer Twojego rachunku do STIR, czyli Systemu Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej. Do weryfikacji tej kwestii konieczna będzie wizyta w oddziale Twojego banku,

To cztery najczęstsze opcje, powodujące, iż biała lista podatników VAT nie objęła danego przedsiębiorcy.

Nie jestem czynnym podatnikiem VAT – czy mam podjąć jakieś kroki?

Jak już wiesz, biała lista podatników VAT to wykaz przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami. Jeśli wystawiasz faktury z dopiskiem „Zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 Ustawy o podatku od towarów i usług”, jesteś wykluczony z wykazu. Aby wzmocnić jednak wiarygodność wśród kontrahentów, którzy bedą weryfikować Twoje dane i uniknąć potencjalnych sankcji, możesz, za pomocą jednego formularza, uregulować tę kwestię.

Wystarczy, że wypełnisz formularz VAT-R, który dla przedsiębiorców niebędących czynnymi podatnikami VAT jest nieobowiązkowy. Po zaznaczeniu opcji, iż jest się zwolnionym z podatku VAT, w białej liście podatników automatycznie utworzy się pusty wpis. Jeśli dodatkowo zgłosisz rachunek bankowy w CEIDG, w wykazie będzie widoczny pełni wpis.

Do wejścia w życie sankcji w kwestiach związanych z białą listą podatników VAT pozostało zaledwie parę dni. Zweryfikuj koniecznie swoją obecność w wykazie, a w razie wątpliwości, odwiedź stronę ministerstwa finansów. Sankcje związane z wykazem podatników to nie jedyne zmiany, jakie czekają przedsiębiorców po nowym roku.

Koniec starego i początek nowego roku to czas licznych obowiązków dla przedsiębiorców. W dzisiejszym artykule przypomnimy najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy, o których na przełomie roku 2019/2020 powinni pamiętać właściciele firm. Przeczytaj koniecznie, żeby niczego nie pominąć i spokojnie wejść w kolejny rok rozliczeniowy.

Koniec roku – do kiedy zrobić rozliczenie PIT?

Jednym z obowiązków każdego przedsiębiorcy jest rozliczenie dochodów z prowadzonej działalności. W zależności od wybranej formy opodatkowania, musisz skorzystać z odpowiedniego formularza. Kalendarz rozliczenia PIT wygląda jak niżej.

Do końca stycznia 2020:

 • wysłać do Urzędu Skarbowego (elektronicznie) deklaracje: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR.

Do końca lutego 2020:

 • Złożyć deklarację roczną o przychodach PIT-28.
 • Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników muszą obowiązkowo dostarczyć im do końca lutego 2020 roku informację PIT-11.

Do końca kwietnia 2020:

 • złożyć deklarację roczną o dochodach (lub stratach) osiągniętych w 2019 r. na drukach PIT-36 (podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych z działalności gospodarczej), lub PIT-36L (podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym z działalności gospodarczej).

Dowiedz się więcej o zmianach podatkowych, które czekają cię w 2020 roku. 

Zakupy firmowe

Jeśli potrzebujesz zrobić większe zakupy firmowe, np. myślisz o nabycie sprzętu biurowego czy przedłużeniu abonamentów, koniec roku to idealny czas. Dzięki takim wydatkom, możesz zwiększyć koszty uzyskania przychodu, co przełoży się na wysokość twojego podatku za rok 2019.

Im wyższe koszty uzyskania przychodu ponosisz, tym niższy podatek dochodowy zapłacisz.  Proste. Podpowiadamy, co możesz bezpiecznie wrzucić w koszty, i to bez względu na branżę, w której działasz.

Rozważ zmianę formy opodatkowania

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową masz do dyspozycji jedną z czterech form opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt oraz kartę podatkową. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety. Końcówka roku to dobry czas na podsumowania – warto żebyś przeanalizował finanse swojej firmy, spodziewane przychody i koszty w 2020. Następnie zastanów się nad tym, czy obecnie wybrana przez ciebie forma opodatkowania jest dla Twojego biznesu optymalna.

W każdym roku rozliczeniowym masz możliwość zmiany opodatkowania. Informację o chęci zmiany i wybranej nowej formie opodatkowania musisz dostarczyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego przed dniem 20 stycznia.

Obowiązki przedsiębiorcy na przełomie roku – Remanent

Zarówno firmy handlowe, jak i usługowe mają obowiązek sporządzenia remanentu pod koniec roku. Ma on na celu wewnętrzną kontrolę dokumentów i stanu faktycznego zaplecza firmy.

Na czym dokładnie polega remanent? Jest to spisanie faktycznego stanu majątku przedsiębiorstwa, a następnie porównanie go z dokumentami księgowymi, które potwierdzają jego nabycie. Remanent należy sporządzić na koniec roku podatkowego lub w innym – przewidzianym ustawą – dniu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak prawidłowo przeprowadzić remanent.

Obowiązki przedsiębiorcy – ZUS IWA

ZUS IWA jest to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Na podstawie tej informacji ZUS ustala składkę na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok.
Przedsiębiorca musi złożyć ten formularz do końca stycznia 2020.

Przygotuj się na nadchodzące zmiany podatkowe w 2020

Zmiany w podatkach 2020 to szereg nowości i przepisów, z którymi jako przedsiębiorca musisz się zapoznać. Dopilnuj wszelkich formalności, by w nowym rok wejść już ze znajomością nowych przepisów.

Indywidualny rachunek podatkowy, obowiązkowy NIP na paragonie czy nowa matryca VAT – to tylko niektóre zmiany w podatkach 2020, z którymi przyjdzie ci się zmierzyć. Dowiedz się, co warto wiedzieć o nowych przepisach i na co zwrócić uwagę, by uniknąć przykrych konsekwencji prawnych.

Zainteresował Cię ten artykuł? Sprawdź inne wpisy z tej kategorii!

Indywidualny rachunek podatkowy, obowiązkowy NIP na paragonie czy nowa matryca VAT – to tylko niektóre zmiany w podatkach 2020, z którymi zmierzą się już wkrótce przedsiębiorcy. Co warto wiedzieć o nowych przepisach? Na co się przygotować i na co zwrócić uwagę, by uniknąć przykrych konsekwencji prawnych? Zobacz szczegóły!

Zmiany w podatkach 2020 – o co chodzi?

Biała lista podatników czy obowiązkowy split payment to podatkowe wyzwania, z którymi przedsiębiorcy musieli zmierzyć się już w tym roku. Wraz z 2020 rokiem nadchodzą jednak kolejne nowości. Już od stycznia przedsiębiorców czekają pierwsze zmiany podatkowe. Zobacz, dlaczego nie będzie faktury bez NIP na paragonie i dowiedz się jakie udogodnienia niesie za sobą indywidualny rachunek bankowy. Prześledź razem z nami także kolejne zmiany w podatkach 2020, przed którymi, jako przedsiębiorca, nie uciekniesz.

Indywidualny rachunek podatkowy 2020 – będzie szybciej?

Przelewy do US to żmudny obowiązek każdego przedsiębiorcy. Zmiany w podatkach 2020 sprawią, że będzie szybciej i poniekąd łatwiej. Płacąc podatki, z którymi jako przedsiębiorca masz do czynienia najczęściej, nie będziesz musieć szukać numeru bankowego danego urzędu skarbowego. Zapłacisz je, przelewając odpowiednią kwotę na indywidualny rachunek podatkowy. Tego typu rozwiązanie przedsiębiorcom jest znane chociażby z rozliczeń z ZUS. Indywidualny rachunek podatkowy dla każdego dostępny będzie już od stycznia 2020 roku. To spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy zmienią adres prowadzenia działalności bądź właściwość urzędu skarbowego – numer konta niezbędny do rozliczenia wybranych podatków pozostanie taki sam. Jak zapewnia ministerstwo finansów, sama obsługa płatności również będzie szybsza.

Podatki, które od 1 stycznia 2020 roku będziesz regulować poprzez indywidualny rachunek podatkowy to:

 • PIT
 • CIT
 • VAT

Warto wiedzieć, że rachunek ten będzie służył tylko do wpłat należności podatkowych. Wszelkie zwroty nadpłat będą realizowane jak do tej pory, np. poprzez Twój ROR.

Co z pozostałymi podatkami? W przypadku podatków innych niż PIT, CIT i VAT, zasady regulowania zobowiązań się nie zmieniają. Kwotę uregulujesz na rachunek podatkowy właściwego urzędu skarbowego. Numery rachunków zostaną opublikowane na odpowiednim wykazie, jeszcze przed końcem roku.

Indywidualny rachunek podatkowy – gdzie sprawdzić?

To częste pytanie, które nurtuje przedsiębiorców. Indywidualny rachunek podatkowy 2020 zostanie wygenerowany każdemu podatnikowi, podobnie jak miało to miejsce przy wprowadzeniu indywidualnego rachunku ZUS. Dokładny numer konta bankowego, składający się z 26 znaków, sprawdzisz na stronie Ministerstwa Finansów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Pamiętaj, że przepisy te obowiązują już od 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że pierwszy przelew do US w nowym roku wykonasz już na nowy indywidualny rachunek podatkowy.
Obowiązkowy NIP na paragonie – od kiedy?

Spore zmiany szykują się, jeśli chodzi o wystawianie faktur na podstawie paragonu. Jak się okazuje, nie będzie to tak proste jak do tej pory. Już od 1 stycznia 2020 roku wchodzą przepisy, zgodnie z którymi NIP na paragonie będzie obowiązkowy, by wystawić fakturę. Za nieprzestrzeganie nowych przepisów grożą srogie sankcje.

Obowiązek ten będzie dotyczył oczywiście transakcji firma-firma. Co w przypadku pominięcia nowych przepisów? Przedsiębiorców, którzy nie dostosują się do zmian czeka sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego odpowiadającego 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze.

Nowa struktura JPK_VAT i brak deklaracji

Zmiany w podatkach 2020 nie pominęły także jednolitych plików kontrolnych. To narzędzie z pewnością znane przedsiębiorcom, którzy za jego pomocą kontaktują się ze skarbówką. Od kwietnia 2020 roku wprowadzona zostanie nowa struktura JPK_VAT.

Zastąpi on funkcjonujące obecnie deklaracje JPK_VAT. W nowej strukturze dokumentów znajdą się m.in.:

 • podstawowe dane podatnika,
 • część ewidencyjna, w której odzwierciedlone zostaną dokonane do tej pory transakcje.

Nowe przepisy sprawią, iż wysyłanie deklaracji VAT-7 i VAT-7k oraz niektórych załączników do formularzy przejdzie do historii. W ich miejsce, w nowej strukturze JPK_VAT zostaną wygenerowanie odpowiednie pola do uzupełnienia.

Nowa matryca VAT 2020 i kasy online

Nowa struktura JPK_VAT to nie wszystko. W 2020 roku ma zacząć obowiązywać także nowa matryca VAT. To mocno wyczekiwana zmiana przed przedsiębiorców i osoby zajmujące się księgowością. Nowa matryca VAT w kasach fiskalnych to nic innego jak przyporządkowanie towarów i usług do obowiązujących stawek VAT.

Gorącym tematem wśród przedsiębiorców są także kasy fiskalne online. 2020 rok to kontynuacja wprowadzania obowiązkowych kas tego typu w kolejnych branżach. W czerwcu 2020 wymiana kas czeka m.in. restauratorów, a do końca 2020 roku, branżę kosmetyczną, fryzjerską czy dentystyczną.

Jak widzisz, zmiany w podatkach 2020 to szereg nowości i przepisów, z którymi jako przedsiębiorca musisz się zapoznać. Na przyswojenie niektórych nowości zostało zaledwie parę dni. Dopilnuj wszelkich formalności, by w nowym rok wejść już ze znajomością nowych przepisów.

Każdemu zależy na posiadaniu dobrze płatnej pracy. Znalezienie intratnej posady nie jest jednak zadaniem łatwym, dlatego coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Nierzadko decydujemy się na założenie firmy także dlatego, że praca na etacie nie przynosi nam satysfakcji lub jest zbyt stresująca. Zarejestrowanie jednoosobowej działalności możliwe jest w ciągu jednego dnia. Dużo emocji wzbudzają jednak zniżki dla osób, które zaczynają przygodę z własnym biznesem. Zanim zdecydujemy się na założenie własnej działalności, dowiedzmy się komu i na jakich zasadach przyznawana jest ulga na start oraz zwolnienia podatkowe.

Ulga na start – z jakiego zwolnienia może skorzystać początkujący przedsiębiorca?

Jak powszechnie wiadomo — każdy, kto decyduje się na założenie własnej działalności, musi liczyć się z obowiązkiem opłacania składek obejmujących ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne. Może to przysparzać trudności, gdyż na początku mało która działalność generuje duże zyski. Musimy pozyskać klientów oraz wzbudzić zainteresowanie oferowanymi przez nas produktami lub usługami. Do tego wysokość składek ZUS 2020 dla przedsiębiorcy ma być jeszcze wyższa!

Nowi przedsiębiorcy mogą jednak odetchnąć z ulgą. Obowiązujące aktualnie przepisy pozwalają im nie ponosić kosztów związanych z opłacaniem składki na ubezpieczenie społeczne. Nadal będziemy jednak musieli ponosić koszty związane ze składką na ubezpieczenie zdrowotne.

Ulga na start obowiązuje jednak tylko przez sześć miesięcy od dnia zarejestrowania działalności. Mimo to, dla początkujących przedsiębiorców jest to bardzo korzystny przepis, gdyż pozwala na zmniejszenie wydatków, które w okresie rozpoczynania przygody z własną firmą są zazwyczaj dość duże. Aby móc skorzystać z ulgi, należy jednak spełnić określone przez przepisy prawne warunku. Zgodnie z artykułem 8 ust. 1 Ustawy z 6 marca 2018 roku — Prawo przedsiębiorców, jesteśmy uprawnieni do skorzystania z ulgi, jeśli:

 • zakładamy działalność po raz pierwszy

lub

 • podejmujemy ją ponownie, ale po upływie minimum 60 miesięcy od jej zakończenia.

Ponadto, nie możemy:

 • wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, jeśli zatrudniał nas on w roku, w którym założyliśmy działalność lub w roku poprzednim.

Na jakie ulgi możemy liczyć później?

Wielu przedsiębiorców martwi się o to, czy po upływie sześciu miesięcy można liczyć na kolejne zniżki. Na szczęście tak. Kiedy przestanie nas obowiązywać ulga na start, mamy prawo do opłacania tak zwanego „małego ZUSu”. Możemy go opłacać od miesiąca, w którym przestała nas dotyczyć zniżka na start.

„Mały ZUS” płacony jest przez 24 miesiące kalendarzowe. Aktualnie obowiązująca składka, uwzględniająca składkę chorobową wynosi 555,89 złotych. Nie jesteśmy jednak zobligowani do opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, a więc składka ZUS może wynosić 539,35 złotych.

Podobnie jak w przypadku ulgi na start, należy spełnić pewne warunki, aby móc opłacać „mały ZUS”. Przede wszystkim:

 • Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, nie powinniśmy prowadzić pozarolniczej działalności. Dotyczy to jednak 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem, w którym rozpoczęliśmy przygodę z własną firmą.
 • Nie wolno nam również świadczyć w ramach działalności naszej firmy usług dla swego byłego pracodawcy. Dotyczy to jednak usług, które byłyby identyczne z tymi, jakie świadczyliśmy będąc zatrudnieni na etacie. Warto również pamiętać o tym, że ograniczenie to stosuje się tylko do pracodawców, którzy zatrudniali nas w roku, w którym założyliśmy własną firmę lub w roku poprzedzającym jej założenie.

W lutym 2020 r., „Mały ZUS” został zastąpiony przez „Mały ZUS Plus”, sprawdź na czym polega!

Co robić, gdy przestajemy być uprawnieni do korzystania z ulg?

Niestety, w niektórych przypadkach przedsiębiorcy nie mogą liczyć na ulgi. Przede wszystkim zniżki nie obowiązują osób, które nie spełniają wspomnianych w powyższych akapitach warunków. Niewątpliwym minusem ulg jest również to, że obowiązują przez określony czas.

Na ulgę na start nie będą mogły więc liczyć osoby, które prowadzą działalność dłużej niż sześć miesięcy. Jeśli chodzi zaś o „mały ZUS”, po upływie wspomnianych 24 miesięcy kalendarzowych, ulga ta przestaje nas dotyczyć. Wówczas zobligowani jesteśmy opłacać tak zwany „duży ZUS”. Niestety, wiąże się to z koniecznością ponoszenia kosztów składki na Fundusz Pracy. Oczywiście oprócz tego zobowiązani jesteśmy do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

Nieobowiązkowe pozostaje wciąż ubezpieczenie chorobowe. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy nie lepiej byłoby opłacić i tę składkę. Jeśli zdecydujemy się opłacić wszystkie składki, łącznie z chorobową, zapłacimy 1316,97 zł. Bez opłacania składki chorobowej, poniesiemy koszty w wysokości 1246,92 zł.

Koniecznie trzeba pamiętać o tym, że preferencyjny ZUS możemy opłacać jedynie przez wspomniane 24 miesiące. Wiele osób błędnie uważa, że do tego okresu nie wlicza się czas, w którym działalność była zawieszona. Niestety miesiące, podczas których firma była zawieszona również wliczają się do okresu 24 miesięcy, w których możemy opłacać niższe składki. Istotne jest również to, aby każda osoba, która opłacała „mały ZUS” dokonała przerejestrowania na pełne składki. Jak samodzielnie prowadzić księgowość firmy jednoosobowej? Tego dowiesz się z jednego z naszych artykułów. Należy to zrobić rzecz jasna wtedy, gdy miną 24 miesiące, w których trakcie mogliśmy opłacać ZUS preferencyjny. Wielu przedsiębiorców o tym zapomina.

Początkujący przedsiębiorcy a faktoring

Jeżeli dopiero rozpoczynamy swoją przygodę z prowadzenia firmy, możemy korzystać z wielu ulg. Jednak nie tylko wysokie składki i podatki są problemem. Wiele firm cierpi z powodu braku płynności finansowej, która jest szczególnie potrzebna w początkowej fazie działalności. Jak sobie z tym poradzić, kiedy kredyt nie wchodzi w grę? Rozwiązaniem jest faktoring, który zapewnia niemal natychmiastowe wypłaty środków na konto. Wystarczy podpisać umowę z faktorem i przekazać mu nieprzeterminowane faktury.

Nie brakuje ulg dla początkujących przedsiębiorców. Należy jednak mieć na uwadze, że są one przeznaczone dla tych, którzy zakładają działalność gospodarczą i obowiązują jedynie przez ściśle określony czas. Warto również zapoznać się z przepisami, które informują nas o warunkach, jakie musimy spełnić, aby móc skorzystać ze zniżek.

Złóż wniosek online