Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Już od lipca obowiązkowy będzie system KSeF do wystawiania faktur elektronicznych. Co trzeba wiedzieć o KSeF i jak wystawiać faktury ustrukturyzowane z jego pomocą?

Czym jest KSeF?

Krajowy System eFaktur, w skrócie KSeF, to elektroniczny system do wystawiania i przekazywania faktur kontrahentom oraz urzędowi skarbowemu. Już niedługo każda faktura dla kontrahenta firmowego będzie musiała być wystawiana przez KSeF i następnie sprawdzana pod kątem zgodności ze wzorcem, a potem wysyłana do odbiorcy. W przypadku błędnie wystawionej faktury, dokument nie trafi do obiegu.

Obowiązek korzystania z KSeF – od kiedy?

System KSeF będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Pierwotnie planowano wprowadzić go od kwietnia 2022, ale ponieważ uznano, że wiele przedsiębiorstw jeszcze nie jest gotowych, przeniesiono datę. Co ważne, sam system już działa od stycznia 2022 roku i można dobrowolnie z niego korzystać. To umożliwia wypróbowanie wystawiania e-faktur zanim będzie to obligatoryjne i każdy błąd będzie wymagać poprawek.

Jak testować KSeF?

Udostępniono środowisko testowe i przedprodukcyjne (wersja demo) tak, by można było się zapoznać z działaniem systemu KSeF zanim wejdzie on w życie. Na platformie testowej korzysta się z anonimowych danych. Wystawiane tam faktury nie mają żadnych skutków prawnych i będą po jakimś czasie usunięte. Poza tym środowisko działa analogicznie do tego produkcyjnego, jedynie wystawiane tam dokumenty nie są księgowe. Testować KSeF można tutaj.

Jak logować się do KSeF?

Logowanie się do systemu KSeF wymaga wygenerowania tokenu na stronie: https://ksef.mf.gov.pl/web/login. Trzeba podać NIP firmy, dla której ma być wygenerowany token. Do systemu demo generowane są testowe tokeny.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

W systemie KSeF będą wystawiane e-faktury, czyli inaczej faktury ustrukturyzowane. Każda będzie mieć swój numer i będzie wystawiana wedle ściśle określonego wzoru, w formacie elektronicznym.

Dla kogo KSeF jest obowiązkowe?

Od lipca tego roku KSeF będzie obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, przedsiębiorców zwolnionych z VAT-u oraz podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP. Słowem, wszyscy przedsiębiorcy będą zmuszeni wystawiać faktury kontrahentom przez KSeF, z wyjątkiem faktur dla klientów indywidualnych.

Kto będzie wystawiał e-faktury w KSeF?

E-faktury w systemie będą mogli wystawiać przedsiębiorcy lub pracownicy oraz osoby upoważnione przez przedsiębiorcę. Do autoryzacji w systemie będzie można używać profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego czy specjalnego cyfrowego tokena.

Wystawianie e-faktur

Na platformie KSeF przedsiębiorca czy pracownik upoważniony do wystawiania faktur powinien założyć indywidualne konto. Po zalogowaniu będzie możliwość wystawiania faktur, a także ich otrzymania. Nowoczesne programy księgowe i fakturowe są już zintegrowane z KSeF, tak że będzie można za ich pomocą wystawiać e-faktury, bez konieczności oddzielnego logowania się do KSeF.

Format e-faktury

Faktura ustrukturyzowana będzie mieć jednorodny format XML, dzięki temu uniknie się problemów z obsługą plików, a  programy księgowe bez przeszkód odczytają taki plik. Wzór e-faktury został opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Warto wiedzieć, że do e-faktury nie będzie można dołączać załączników – te można wysyłać dodatkowo mailowo. E-faktury będą archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat.

Data e-faktur

Data przesłania faktury do KSeF będzie jednocześnie datą wystawienia dokumentu. Automatycznie zostanie nadany mu numer i tym samym zostanie on uznany jako odebrany. Unikalny numer e-faktury będzie się składał z 32 znaków i będzie też dodany do pliku JPK. Przy okazji warto wspomnieć, że mimo iż wciąż trzeba będzie wysyłać plik JPK, to KSeF zlikwiduje konieczność przesyłania plików JPK_FA do urzędów skarbowych.

Korekta e-faktury

Co bardzo istotne, ponieważ faktura zostanie od razu po wystawieniu wysłana i uznana jako odebrana, to nie będzie możliwości poprawy danych bez korekty dokumentu. Błędne dane trzeba będzie modyfikować korektą faktury, ale wystawienie jej będzie łatwiejsze, bo system w tym pomoże.

Korzyści KSeF

Jakie zalety ma przynieść wprowadzenie systemu KSeF? Przede wszystkim skorzystają na tym urzędy skarbowe, które będą mogły ciągle i w sposób automatyczny kontrolować obieg faktur. Przedsiębiorcy będą musieli bardziej uważać przy wystawianiu faktur, bo każdy błąd może oznaczać konieczność wystawienia korekty, a niewłaściwe fakturowanie może być od razu wyłapane przez fiskusa. Z plusów – przy korzystaniu z KSeF zwrot VAT można uzyskać już po 40, a nie 60 dniach. Obowiązuje to także teraz, przy dobrowolnym używaniu systemu.

 

 

Nowy rok już za pasem, a wraz z nim pojawią się zmiany podatkowe i nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Co roku warto też przypominać ważne daty w kontekście rozliczeń podatkowych. Sprawdź kalendarz przedsiębiorcy na 2024 rok.

Zmiany podatkowe i w funkcjonowaniu firm

W roku 2024 czekają właścicieli firm dwie ważne nowości: obowiązkowe korzystanie z KSeF i tzw. podatek minimalny. Dowiedz się, na czym polegają i od kiedy obowiązują nowe przepisy.

Od 1 stycznia

Podatek minimalny wejdzie w życie już od 1 stycznia. Przepisy zakładają, że jeśli rozliczenie roczne wykaże stratę lub dochód poniżej 2% przychodów, to trzeba będzie zapłacić minimalny podatek. Zatem nawet strata nie uchroni przed opłacaniem podatku dochodowego. Z podatku minimalnego zwolnione będą niektóre podmioty, to jest: spółki komunalne, firmy górnicze otrzymujące pomoc publiczną, instytucje finansowe, firmy świadczące usługi ochrony zdrowia oraz przedsiębiorstwa w stanie upadłości, likwidacji i restrukturyzacji, a także mali podatnicy.

Od 1 lipca

Po pierwszym półroczu zostanie uruchomiony nowy sposób fakturowania z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od 1 lipca wiele firm będzie zmuszonych dokonać poważnych zmian w obiegu dokumentów i systemach księgowości, by być w stanie wystawiać faktury tylko elektronicznie, w formie ustrukturyzowanej. Zostało pół roku by się przygotować do tej cyfrowej rewolucji w fakturowaniu.

Ważne terminy dla przedsiębiorców

Na początku nowego roku jest wiele terminów podatkowych, których przedsiębiorcy muszą pilnować. Dotyczą one obowiązków składania danych dokumentów podatkowych, tak by rozliczyć poprzedni rok z urzędem skarbowym. W pierwszych miesiącach nowego roku można też dokonać ewentualnych zmian formy opodatkowania. Sprawdź po kolei, jakie daty musisz zakreślić na czerwono w kalendarzu, bo gdy je przegapisz, możesz podpaść fiskusowi.

Do 16 stycznia

Wpłata do Pracowniczych Planów Kapitałowych za grudzień poprzedniego roku.

Do 22 stycznia

Można zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inne formy opodatkowania. Warto zapamiętać, że nie można z kolei przejść na kartę podatkową z żadnej innej formy opodatkowania.

Do 22 stycznia

Do tego dnia należy koniecznie:

 • wysłać i zapłacić składki ZUS,
 • opłacić podatek PIT od dochodu,
 • odprowadzić podatek od pensji pracowników,
 • złożyć oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków lub o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków – jeżeli następuje zmiana w stosunku do roku ubiegłego.

Do 25 stycznia

Do 25 stycznia pamiętaj by:

 • złożyć deklarację do urzędu skarbowego i zapłacić podatek wynikający z JPK V7M lub JPK V7K z częścią ewidencyjną i deklaracyjną, jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT,
 • wysłać do urzędu oraz uiścić podatek wynikający z deklaracji VAT-8 – jeśli nabywasz towary w ramach WNT oraz dokonujesz importu usług, a także z deklaracji VAT-9M, jeśli w grudniu odbył się import usług (dla podatników zwolnionych z VAT-u),
 • złożyć informację VAT-UE – jeśli w grudniu miała miejsce transakcja unijna (dotyczy podatników czynnych podatników VAT i zwolnionych z VAT).

Do 31 stycznia

Koniec stycznia to ważny czas dla przedsiębiorców. Do końca miesiąca należy:

 • wysłać PIT-4R do urzędu skarbowego przedsiębiorcy oraz PIT-8AR i PIT-11 do urzędów skarbowych pracowników,
 • zarejestrować się do Małego ZUS-u Plus, jeśli chce się po raz pierwszy skorzystać z tego planu opłacania składek i spełnia się właściwe warunki,

Do 20 lutego

To ostateczny termin na ewentualne zadeklarowanie zmiany formy opodatkowania. Aby wybrać podatek liniowy, skalę podatkową lub ryczałt trzeba złożyć formularz CEIDG-1 lub jego aktualizację do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, gdy podatnik osiągnął w danym roku pierwszy przychód. Jeśli zatem zanotowano przychody w styczniu, to czas na zmianę formy opodatkowania upływa 20 lutego.

Do 29 lutego

Rok 2024 jest rokiem przestępnym, co oznacza, że przedsiębiorcy zyskują dodatkowy dzień na załatwienie takich spraw jak:

 • przekazanie swoim pracownikom deklaracji PIT-11,
 • dostarczenie pracownikom ZUS IMIR – jeśli informacje o naliczonych składkach społecznych nie były przekazywane im co miesiąc.

Do 30 kwietnia

Standardowo do 30 kwietnia roku następującego po zakończonym roku podatkowym trzeba złożyć zeznania o wysokości dochodów za poprzedni rok na deklaracjach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Do tego dnia trzeba też uiścić ewentualną różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych zaliczek do urzędu skarbowego w danym roku.

Cykliczne opłaty

Poza tymi dodatkowymi datami warto pamiętać, że każdego miesiąca obowiązkowo:

 • do 15. dnia miesiąca ZUS opłacają podatnicy mający osobowość prawną,
 • do 20. dnia miesiąca opłacają ZUS pozostali pracodawcy, za siebie i za pracowników,
 • do 25. dnia miesiąca trzeba zapłacić VAT za okresy miesięczne oraz wysłać plik JPK i ewentualnie deklarację VAT UE, VAT-8 i VAT-9M.

 

Kobiety stanowią coraz większy odsetek studentek i absolwentek na Politechnikach. W branżach związanych z nauką i technologią pracują w większości kobiety, jednak programistek jest wciąż niewiele. Problemy z reprezentacją kobiet są też w IT na stanowiskach managerskich. Jak wyglądają dane dotyczące kobiet w technologii w Polsce? Jakie są trendy?

Kobiety w technologii – czemu to ważne?

Kobiety powinny mieć znaczący udział w branżach STEM – akronim od angielskich słów: nauka, technologia, inżynieria i matematyka, bo dzięki nim mogą powstać lepsze produkty i usługi. Niestety, gdy jedynie mężczyźni odpowiedzialni są za tworzenie nowych produktów, to są one mocno dopasowane do ich potrzeb, a nie odpowiadają wymogom kobiet. Przykładowo, wciąż powstają bardzo duże smartfony, które nie mieszczą się w damskiej dłoni czy kieszeniach damskich ubrań. Oprogramowanie do rozpoznawania mowy testowane jest na mężczyznach i gorzej rozpoznaje mowę damską. Na takie kwestie zwraca uwagę Caroline Criado Perez w swojej książce „Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn”. Dlatego tak ważne jest by odsetek kobiet pracujących w sektorach STEM systematycznie rósł i by kiedyś stanowiły one wreszcie co najmniej połowę zatrudnionych.

Kobiety na Politechnikach

Aby kobiety mogły pracować w technologii, muszą wpierw mieć ku temu wykształcenie. Dlatego analizę trendów dotyczących kobiet w STEM trzeba zacząć od sprawdzenia, ile dziewcząt decyduje się iść na politechnikę. Raport za rok 2022 „Kobiety na Politechnikach”, opracowany przez Państwowy Instytut Badawczy, pokazuje, że na kierunkach technicznych kształci się obecnie 35% studentek. Jednak proporcje są różne na konkretnych kierunkach – przykładowo na elektrotechnice i automatyce oraz informatyce i elektronice jest tylko 6% dziewczyn. Na wszystkich kierunkach informatycznych odsetek kobiet wynosi 16%, tak że daleko do parytetu.

Polska liderem w Europie

Wysoki odsetek kobiet na kierunkach naukowych przekłada się na doskonały wskaźnik zatrudnienia kobiet w branżach technologicznych i naukowych. W Polsce jest on jednym z najwyższych w Europie, w niektórych rejonach kraju przebijając unijną średnią wynoszącą 52% – są miejsca, gdzie aż 60% pracowników to kobiety.

Problem w branży IT

Analogicznie, niewysoki odsetek absolwentek na kierunkach IT przekłada się na bardzo słabe zatrudnienie kobiet w tym sektorze. Według badań w IT pracuje w Polsce około 91 tysięcy kobiet na aż 495 tysięcy mężczyzn, co daje 15,5% kobiet, jeden z najniższych wskaźników w Europie (24 miejsce). Ponadto większość kobiet pracuje jako testerki czy project managerki, bardzo mało zaś jako programistki.

Mało managerek

Kobiety, niestety, są też bardzo słabo reprezentowane na stanowiskach badawczych i managerskich. To znaczy, że mają mały realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości w branżach STEM, bo nie pełnią ról decyzyjnych. Na stanowiskach zarządczych w firmach sektora teleinformatycznego w Polsce jest jedynie 48 kobiet na 452 miejsca, według raportu PWC. To zresztą nie tylko problem polski, ale światowy – w Dolinie Krzemowej jest tylko 5% firm zarządzanych przez kobiety (na 150 zarejestrowanych) jak wskazuje raport Fenwick & West.

Jakie są trendy?

Czy będzie lepiej? Na co wskazuje analiza trendów? Pozytywne jaskółki przynosi cytowany już raport „Kobiety na Politechnikach”. Okazuje się, bowiem, że liczba dziewcząt wybierających kierunki ścisłe i IT stale rośnie. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba studentek na kierunkach informatycznych wzrosła o 38%. W tym czasie studentów przybyło więcej o 22%. Co ciekawe, także więcej kobiet kończy studia. W zeszłym roku akademickim było 44% absolwentów uczelni technicznych, a w tym roku już połowę stanowiły kobiety. Kobiety świetnie dają sobie radę na studiach doktorskich, gdzie stanowią 41% uczęszczających. Doktoranci najczęściej kontynuują karierę zawodową, więc oznacza to, że niedługo wiele kobiet może trafić na rynek pracy w STEM i rozwijać nowoczesne produkty uwzględniające potrzeby obu płci.

A co z IT? W Polsce wciąż brakuje około 150 tysięcy pracowników w tym sektorze. Remedium na to mogą być właśnie kobiety. Im więcej dziewczyn zdecyduje się na studia informatyczne, a potem na programowanie, tym więcej będzie naśladowczyń wśród kolejnych roczników. Okazuje się bowiem, że pozytywne wzorce osobowe bardzo mocno wpływają na decyzje dotyczące wyboru ścieżki kariery właśnie w IT. Dla wielu kobiet barierą broniącą przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie nauki programowania jest niski udział kobiet w IT. Niedługo zatem, gdy rynek pracy zdominuje pokolenie Zet i kolejne, może przybywać programistek lawinowo, na czym tylko zyska ten sektor, borykający się z brakami kadrowymi.

Prowadzenie firmy w Polsce nie jest tanie. Na własnym biznesie można sporo zarobić, ale na przedsiębiorcy ciąży też wiele obowiązków płatniczych. Główne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 roku obejmują składki ZUS oraz podatek dochodowy. Sprawdź, jakie to kwoty.

Składka ZUS w pierwszym półroczu działalności

Na początku działalności ustawodawca proponuje właścicielom firm preferencyjne warunki, tak by mogli rozkręcić biznes i zdobyć przychody. Ile wynosi składka ZUS w pierwszym roku działalności? Przez pierwsze pół roku nie płaci się wcale składki na ubezpieczenie społeczne, tylko składkę zdrowotną. Potem z kolei można przejść na preferencyjny ZUS, który przysługuje przez kolejne dwa lata.

Składka ZUS przez kolejne dwa lata: preferencyjny ZUS

Preferencyjny ZUS liczony jest od 30% minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w tym roku minimalne wynagrodzenie ulega zwiększeniu od 1 lipca, to preferencyjne składki ZUS ulegną podwyższeniu w II półroczu. Zmieni się bowiem podstawa wymiaru składek. Do 30 czerwca wynosi ona 1047 zł, od 1 lipca – 1080 zł. W związku z tym preferencyjne składki ZUS dla nowych firm wynoszą w I półroczu 2023 r.:

 •       emerytalna – 204,37 zł;
 •       rentowa – 83,76 zł;
 •       chorobowa – 25,65 zł;
 •       wypadkowa – 17,48 zł.

Łącznie: 331,27 zł.

Składki w II półroczu 2023 r. wyniosą:

 •       emerytalna – 210,82 zł;
 •       rentowa – 86,40 zł;
 •       chorobowa – 26,46 zł;
 •       wypadkowa – 18,04 zł.

Razem to 341,71 zł.

Pełne składki ZUS

Ile kosztuje prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w 2023 roku, gdy firma istnieje już ponad dwa i pół roku na rynku? W takiej sytuacji najczęściej musi płacić już pełne składki ZUS, bo nie przysługuje jej ulga na start i skończyło się prawo do preferencyjnego ZUS-u. Pełne składki na ubezpieczenie społeczne są wyliczane od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. W 2023 roku to aż 6935 zł.

Kwoty składek na ZUS w pełny wymiarze wynoszą:

 • emerytalna – 812,23 zł;
 • rentowa – 332,88 zł;
 • chorobowa – 101,94 zł;
 • wypadkowa – 69,49 zł;
 • na Fundusz Pracy – 101,94 zł.

Łącznie: 1418,48 zł.

Mały ZUS

Czy jest opcja, żeby obejść opłacanie tak wysokich składek na ZUS co miesiąc? Tak, ale tylko w przypadku gdy przychody firmy za rok nie przekroczą 120 000 zł. Dla takich mniejszych przedsiębiorstw ustawodawca wprowadził w 2019 roku tzw. mały ZUS. W ciągu 60 miesięcy prowadzenia firmy można przez 36 miesięcy skorzystać z obniżonych składek na ZUS. Oznacza to, że po każdych 3 latach opłacania małego ZUS-u trzeba przejść na dwa lata na pełen ZUS, potem znów można wrócić na niższe składki.

Mały ZUS jest wyliczany dla każdego przedsiębiorcy indywidualnie, na podstawie wzoru:

 • Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia tej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
 • Następnie tę wartość mnoży się razy 30.
 • Otrzymany wynik to podstawa wymiaru składki, która trzeba zaokrąglić do pełnych groszy, a potem pomnożyć przez współczynnik 0,5.
 • Wynik znów zaokrągla się do pełnych groszy i otrzymuje się wysokość składek na ZUS.

Składka zdrowotna

Poza składką na ubezpieczenie społeczne należy co miesiąc opłacać też składki zdrowotne. Ich wysokość zależy od formy opodatkowania:

 • Na skali podatkowej wynosi ona 9% dochodu z poprzedniego miesiąca.
 • Przy podatku liniowym to 4,5% dochodu z poprzedniego miesiąca.
 • Przy ryczałcie ewidencjonowanym składki wynoszą 9% wyliczane od różnych wartości przeciętnego wynagrodzenia.

Ryczałtowcy płacą jako jedyni stałą kwotę składki zdrowotnej, zależną od tego, jakie osiągnęli przychody za poprzedni rok. Istnieją trzy progi składek zdrowotnych dla ryczałtu:

 1. Do 60 000 zł przychodu to kwota 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia dla firm, czyli 376,16 zł w roku 2023.
 2. Pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł to 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia – 623,93 zł w tym roku.
 3. Powyżej 300 000 zł składka wynosi 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia, co daje 1128,48 zł miesięcznie.

Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku

Przedsiębiorcy na skali podatkowej i liniowcy zawsze muszą opłacić składkę zdrowotną, nawet gdy osiągnęli straty i wyliczenie kwoty 9% od dochodu nie jest możliwe. W tej sytuacji uiszczana jest minimalna składka zdrowotna, która w pierwszym półroczu tego roku wynosi 314,10 zł, a od lipca wzrośnie do 324 złotych.

Podatek dochodowy

Składki na ZUS i zdrowotna to, niestety, nie jedyne daniny do opłaty przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Koszty miesięczne obejmują też podatek dochodowy, choć oczywiście opłaca się go tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo notuje dochody. Zaliczki miesięczne lub kwartalne na podatek dochodowy zależne są od formy opodatkowania:

 • Przy rozliczeniu na zasadach ogólnych to 12% do dochodów 120 000 zł oraz 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Zwolnione z podatku są dochody do 30 000 zł rocznie.
 • Podatek liniowy wynosi 19%.
 • Ryczałt opłacany jest jedynie od przychodów, a stawki są różne, ustalane na podstawie rodzaju prowadzonej działalności: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%.

Czy własna firma się opłaca?

Wiesz już, ile kosztuje prowadzenie własnej działalności gospodarczej i jak widzisz nie są to małe sumy, zwłaszcza gdy nie przysługują już żadne zniżki na start i ulgi z tytułu niskich przychodów. Czy przy tak wysokich kosztach własna firma się opłaca? Wszystko zależy od tego, ile można zarobić na własnej działalności, a to kwestia indywidualna. W każdym przypadku przed założeniem działalności trzeba wyliczyć, jakie mogą być potencjalne przychody i ile wyniosą koszty, by przewidzieć wysokość dochodów oraz upewnić się, że firma ma szansę utrzymać płynność finansową.

Z roku na rok rosną koszty zatrudnienia pracownika. Wynika to z faktu podwyższania minimalnej płacy przez ustawodawcę. Wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi na umowie o pracę stanowi jedynie 60% wszystkich ponoszonych kosztów. Sprawdź, jakie koszty po stronie pracodawcy występują w tym roku przy zatrudnieniu  pracownika na różnych rodzajach umowy.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Zacznijmy od tego, ile wynosi minimalna krajowa w 2023 roku. Od stycznia tego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3490 złotych brutto, o 480 złotych więcej niż rok temu. Ustawodawca przewidział jeszcze jedną podwyżkę minimalnej płacy w tym roku – od 1 lipca będzie ona wynosić aż 3600 złotych brutto. W przypadku zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej określane są stawki minimalne za godzinę i wynoszą one w tym roku: 22,80 złotych za godzinę do 30 czerwca 2023 roku i 23,50 złotych za godzinę od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

Koszty dla pracodawcy w 2023 roku: umowa o pracę

Na koszty pracodawcy przy zatrudnieniu na umowę o pracę składa się:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki ZUS finansowane przez pracodawcę,
 • wpłaty do PPK uiszczane przez pracodawcę.

Wszystkie te wydatki mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Składki odprowadzane przez pracodawcę

Wysokość składek odprowadzanych od kwoty brutto przez pracodawcę wynosi:

 • składka emerytalna – 9,76%,
 • składka rentowa – 6,50%,
 • składka wypadkowa* – 1,67%,
 • składka na Fundusz Pracy** – 2,45%,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – 0,10%,
 • składka na Pracownicze Plany Kapitałowe*** – 1,50%.

Razem daje to 21,98%.

*Warto nadmienić, że podana stawka na ubezpieczenie wypadkowe to ta najczęściej stosowana, bo są różne stopy zależnie od prowadzonej działalności. Jest to też stawka dla pracodawcy zatrudniającego do 9 osób, powyżej tej liczby stawka jest ustalana indywidualnie.

**W przypadku świadczeń na FP i FGŚP są sytuacje, w których pracodawca nie musi ich uiszczać. Dotyczy to wynagrodzeń dla zatrudnionych:

 • kobiet po 55. roku życia,
 • mężczyzn po 60. roku życia,
 • osób po urlopie macierzyńskich, rodzicielskim lub wychowawczym w okresie 36 miesięcy od powrotu do pracy,
 • pracowników po 50. roku życia, którzy przez 30 dni przed podjęciem pracy byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne – zwolnienie obowiązuje przez rok od podpisania umowy o pracę,
 • pracowników przed 30. rokiem życia, którzy otrzymali pracę za pośrednictwem PUP – zwolnienie obowiązuje także przez rok od podpisania umowy o pracę.

***Składki na PPK są opłacane dla pracowników między 18. a 55. rokiem życia, którzy obowiązkowo są zgłoszeni do programu. Pracodawca nie ma wpływu na zapis do PPK – to pracownik może zrezygnować z oszczędzania na PPK. Jeśli wyrazi taką wolę i złoży stosowną rezygnację, to pracodawca nie będzie musiał opłacać tych składek. Stawka 1,5% jest podstawowa, na życzenie pracownika dodatkowo może być odkładane 2,5%.

Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Jak wyglądają w praktyce koszty zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem w tym roku? Rozpatrzmy dwa przypadki – do końca czerwca i od lipca, bo płaca minimalna ulegnie podwyższeniu w drugiej połowie roku.

Koszty zatrudnienia pracownika do 30 czerwca:

 • wynagrodzenie brutto: 3490 zł,
 • składka emerytalna: 340,62 zł,
 • składka rentowa: 226,85 zł,
 • składka wypadkowa: 58,28 zł,
 • składka na FP: 85,51 zł,
 • składka na FGŚP: 3,49 zł
 • wpłata podstawowa na PPK: 52,35 zł,
 • całkowity koszt zatrudnienia: 4257,10 zł.

Koszty zatrudnienia pracownika od 1 lipca:

 • wynagrodzenie brutto: 3600 zł,
 • składka emerytalna: 351,36 zł,
 • składka rentowa: 234 zł,
 • składka wypadkowa: 60,12 zł,
 • składka na FP: 88,20 zł,
 • składka na FGŚP: 3,60 zł,
 • wpłata podstawowa na PPK: 54 zł,
 • całkowity koszt zatrudnienia: 4391,28 zł.

Koszty pracodawcy: 2023 rok kontra 2022

Jak to wygląda w porównaniu z zeszłym rokiem? Minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło w 2022 roku 3010 zł, a doliczając składki opłacane przez pracodawcę w wysokości łącznie 21,98%, wychodziło 3671,61 zł kosztów zatrudnienia pracowników. Zatem kwotowo koszt zwiększył się o 580 zł w pierwszym półroczu, a od 1 lipca podniesie się aż o 720 zł.

Koszty pracodawcy przy umowie zlecenie

Koszty pracodawcy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie są identyczne jak przy umowie o pracę, jeśli ta umowa jest jedynym źródłem utrzymania pracownika, a dodatkowo nie jest on studentem w wieku do 26. roku życia. Jeśli pracownik jest zatrudniony w innych miejscach, to pracodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto, a składki społeczne opłaca tylko pracownik. Podobnie w przypadku studentów do 26. roku życia – kosztem pracodawcy jest płaca brutto.

Koszty pracodawcy przy umowie o dzieło

Przy umowie o dzieło ani pracownik, ani pracodawca nie odprowadzają żadnych składek do ZUS-u czy w ramach PPK. Kosztem pracodawcy jest jedynie wynagrodzenie brutto. Sytuacja zmienia się, gdy umowa o dzieło zawarta jest z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy w ramach umowy o pracę. Wtedy, oczywiście, powstaje obowiązek odprowadzania składek.

 

To już pewne: w życie wejdą nowe przepisy dotyczące sporządzania i wysyłania plików VAT. W połowie listopada prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w przepisach o PIT i CIT, na mocy których pojawi się nowy obowiązek dla przedsiębiorców – wysyłka plików JPK_PKPIR, JPK_KR lub JPK_EWP.  Dowiedz się, od kiedy trzeba będzie wysyłać JPK_PKPIR i kto będzie musiał to robić.

Obecne przepisy

Co to jest plik JPK? To Jednolity Plik Kontrolny (JPK) zawierający generowane przez system informatyczny dane o operacjach gospodarczych dokonanych przez firmę w danym okresie. Przedsiębiorcy są zobligowani do przekazywania co miesiąc do Urzędu Skarbowego pliku JPK_V7, o ile są czynnymi podatnikami VAT. Inne pliki, to jest:

 •       JPK_FA: faktury VAT
 •       JPK_FA_RR: faktury VAT rolnika ryczałtowego
 •       JPK_KR: księgi rachunkowe
 •       JPK_MAG: magazyn
 •       JPK_WB: wyciąg bankowy
 •       JPK_PKPIR: podatkowa księga przychodów i rozchodów
 •       JPK_EWP: ewidencja przychodów

podatnicy obecnie składają tylko na wyraźne żądanie organów skarbowych i tylko jeśli ich dotyczą, na przykład, gdy prowadzą magazyn, mogą podesłać plik JPK_MAG. W praktyce konieczne jest wysyłanie takich plików, gdy urząd prowadzi czynności sprawdzające, przeprowadza kontrolę podatkową lub celno-skarbową, ewentualnie, gdy toczy się postępowanie podatkowe.

Nowe przepisy, nowy obowiązek

Ustawa podpisana przez prezydenta w połowie listopada wprowadza obowiązek składania dodatkowych plików JPK – JPK_KR, JPK_PKPIR lub JPK__EPW, zależnie od formy rozliczenia, co miesiąc lub kwartał przez wszystkich przedsiębiorców, a także w ujęciu rocznym. Będą to dodatkowe do pliku JPK_V7 struktury do wysłania do urzędu. 

Skąd taki nowy obowiązek dla firm? Osiągane przychody czy dochody są obecnie podstawą do naliczania składek zdrowotnych. Aby ustalić, czy prawidłowo je naliczono, urząd skarbowy potrzebuje informacji o przychodach, dochodach i kosztach.

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR, JPK_KR i JPK_EWP 

Od 2025 roku czynni podatnicy VAT prowadzący księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych i wysyłać wskazane pliki co miesiąc lub kwartał do organów podatkowych. Od 2026 roku ten obowiązek obejmie także podatników niebędących VAT-owcami.

Pliki JPK_PKIPR oraz JPK_KR są przeznaczone dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych i prowadzących księgi podatkowe pełne lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, zaś plik JPK_EWP jest sporządzany przez osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stanu na ostatni dzień: 

miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,

lub

kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych. 

Termin wysyłki to do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału. Dodatkowo konieczne będzie wysłanie dokumentów po zakończeniu roku podatkowego do dnia, którego upływa termin na złożenie zeznania rocznego (zatem koniec kwietnia).

Jak wygenerować te pliki? Za pomocą programów księgowych online, w postaci elektronicznej, analogicznie, jak generuje się i wysyła pliki JPK_V7.

Pliki JPK_PKPIR, JPK_KR oraz JPK_EWP: od kiedy obowiązkowa wysyłka?

Obowiązek składania plików dotyczących przychodów, kosztów i dochodów co miesiąc lub kwartał oraz corocznie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Jednak będzie wprowadzany stopniowo:

Od stycznia 2024 roku obejmie podatników CIT z przychodami powyżej 50 mln euro rocznie.

Od stycznia 2025 roku będzie obowiązkowy dla pozostałych podatników CIT oraz podatników PIT, którzy zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT.

Od stycznia 2026 roku będzie obowiązkowych dla wszystkich pozostałych podatników PIT i CIT.

Pierwotnie planowano wdrożenie tych zmian od stycznia 2023 dla wszystkich podatników CIT i PIT, ale wejście przepisów w życie rozłożono w czasie i przesunięto, bo firmy nie były gotowe.

Czym są faktury ustrukturyzowane? Za tą nazwą kryją się faktury, które już niedługo wszyscy przedsiębiorcy będą musieli wysyłać za pomocą elektronicznego systemu faktur. Co trzeba wiedzieć o tych fakturach? Sprawdź poniższe pytania i odpowiedzi.

Czym są faktury ustrukturyzowane?

Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), która ma przydzielony numer identyfikacyjny pozwalający ją identyfikować w systemie. Jest to zatem zwykła faktura elektroniczna, inaczej e-faktura, ale wystawiona z użyciem krajowego systemu i wedle określonego wzoru oraz zapisana w formacie elektronicznym. Stąd jej nazwa – ustrukturyzowana, bo ma konkretną strukturę. Jeśli chodzi o jej funkcje, to są te same co dotychczas wystawianych faktur papierowych czy elektronicznych – potwierdza transakcję sprzedaży i zakupu.

Jak będzie wyglądać faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana będzie mieć zawsze taki sam wygląd. Ma być wystawiana wedle ustalonego wzoru, opublikowanego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Będzie zapisana w formacie XML, który bez problemu odczytają programy księgowe.

Jak będzie się wystawiać e-faktury ustrukturyzowane?

E-faktura będzie wystawiana z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur. Podatnik chcący wystawić lub też otrzymać taki dokument będzie musiał mieć dostęp do platformy i założone na niej konto indywidualne. Jeśli przedsiębiorca korzysta z nowoczesnych programów księgowych lub fakturowych, to będę one zintegrowane z KSeF. Wystarczy zatem wystawiać faktury przez ten program. Także osoby współpracujące z nowoczesnym biurem księgowym, będą mieć ułatwione zadanie, bo księgowi na pewno pomogą przy wystawieniu e-faktur.

Czy możliwe będzie wycofanie źle wystawionej faktury?

Niestety nie. Jeśli faktura zostanie wystawiona błędnie, z niepoprawnymi danymi, to trzeba będzie wystawić fakturę korygującą. Nie będzie możliwości edycji danych w wysłanej już fakturze. Jeśli prawidłowo wystawiona faktura zostanie wysłana, a okaże się, że wystawiono ją przez pomyłkę, to aby odwrócić jej skutki, trzeba będzie skorygować jej wartość do zera.

Kto będzie zobowiązany do wystawiania faktur w KSeF?

Dla kogo faktury ustrukturyzowane będą obowiązkowe? Dla wszystkich podmiotów wystawiających faktury podlegające polskim przepisom podatkowym, wedle zapowiedzi Ministerstwa Finansów. Obowiązek korzystania z KSeF nie obejmie podatników mający siedzibę działalności lub stałe miejsce jej prowadzenia poza Polską.

Kiedy wchodzą w życie faktury ustrukturyzowane?

System KSeF będzie obowiązkowy od stycznia 2024 roku. Natomiast działa już teraz i można z niego korzystać dobrowolnie, by sprawdzić, jak wystawić faktury. Pierwotnie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych miał wejść w życie od 1 kwietnia tego roku, jednak termin przesunięto po sygnałach od firm, że nie są gotowe na korzystanie z platformy.

Jak się przygotować do wystawiania takich faktur?

Aby przygotować się do wystawiania i odbierania e-faktur, trzeba w firmie wdrożyć właściwe zaplecze technologiczne. Koniecznie będzie zaktualizowanie obecnego systemu finansowo-księgowego lub wdrożenie nowego, jeśli do tej pory przedsiębiorca wystawiał faktury papierowe. W większych jednostkach dojdzie do tego kwestia przeszkolenia pracowników z korzystania z KSeF oraz wdrożenia właściwych procedur, tak by nie popełniać błędów, weryfikować dokument przed wysłaniem etc.

Czy można przetestować KSeF?

Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 system jest dobrowolny i można go przetestować. Przedsiębiorca ma możliwość wystawienia w tym czasie faktury np. dotyczącej jednego typu transakcji lub dla jednego z kontrahentów, by sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Pozostałe dokumenty można wystawiać wciąż tradycyjnie, jako faktury papierowe czy zwykłe elektroniczne.

 

 

 

Spowolnienie gospodarcze obserwowane jest obecnie w wielu krajach, w tym w Polsce. Tempo wzrostu gospodarczego wyhamowało, spada popyt konsumencki, utrzymują się wysoka inflacja i ceny energii. Czy to oznacza, że czeka nas recesja? Czy w Polsce będzie kryzys gospodarczy w najbliższym czasie?

Czym jest spowolnienie gospodarcze, a czym recesja?

Spowolnienie gospodarcze to termin stosowany w makroekonomii na opisanie okresu w gospodarce państwa, gdy dochodzi do wyhamowania wzrostu gospodarczego. Innymi słowy, PKB przestaje znacząco rosnąć. Nie zawsze oznacza to negatywne zjawisko. To naturalny element cyklu koniunkturalnego – po okresie wzrostu jest czas spowolnienia, a potem ponownie może dojść do ożywienia w gospodarce.

Zdarza się jednak, że spowolnienie jest spowodowane kryzysem na rynku finansowym, trudną sytuacją geopolityczną, kataklizmami, wojnami czy innymi negatywnymi zjawiskami obserwowanymi w skali danego kraju czy na całym świecie. Wtedy może być oznaką zbliżającej się recesji, a nawet kryzysu gospodarczego. Recesja to czas stagnacji w gospodarce, gdy dochodzi do spadku produktu krajowego brutto. Jeśli spadek PKB jest gwałtowny i bezwzględny, mówi się już o kryzysie gospodarczym.

Spowolnienie gospodarki a inflacja

Spowolnienie gospodarki a inflacja – czy to zjawiska sprzężone? W pewnym sensie tak, ale nie jest wcale tak, że spowolnienie wywołuje inflację. Wręcz przeciwnie, inflacja jest konsekwencją dobrej sytuacji gospodarczej i wzrostu PKB. Z kolei gdy pojawi się spowolnienie gospodarcze, to inflacja zacznie spadać. Długo utrzymująca się wysoka inflacja w połączeniu ze spowolnieniem gospodarki to zjawisko zwane stagflacją, które może mieć negatywne skutki dla rynków finansowych i życia społecznego. Warto też wiedzieć, że eksperci uważają, iż w dłuższej perspektywie o wiele wyższe są koszty społeczne spowolnienia gospodarki czy recesji niż wysokiej inflacji.

Czy czeka nas kryzys światowy?

Obecnie specjaliści prognozują prawdopodobieństwo światowej recesji na aż 50%. W ujęciu globalnym w tym roku zanotowany ma być jeden z trzech najniższych wzrostów gospodarczych w ciągu ostatnich 30 lat. Aż 2/3 głównych ekonomistów z kluczowych spółek uważa, że w tym roku dojdzie do recesji o skali światowej. Negatywna prognoza dotyczy szczególnie świata zachodniego. Komisja Europejska prognozuje, że dojdzie do spadku PKB w następujących krajach:

 •       Niemcy, o 0,6%,
 •       Szwecja, o 0,6%,
 •       Łotwa, o 0,3%.

Bank Światowy z kolei przewiduje, że tempo wzrostu światowej gospodarki wyniesie 1,7% w 2023 r. i 2,7% w 2024 r. Spowolnienie ma być obserwowane w większości krajów, a szczególnie w tych rozwiniętych oraz rozwijających się i wschodzących. Nie wszędzie jednak dojdzie do recesji i dobra wiadomość jest taka, że Polska może uniknąć takiej sytuacji.

Czy będzie recesja w Polsce?

Polska gospodarka zaskoczyła w zeszłym roku ekonomistów. Wzrosła o 4,9%, więcej niż przewidywano. To dobry znak na ten rok. Według Komisji Europejskiej Polska uniknie recesji i zanotuje jedynie spowolnienie gospodarcze. PKB w 2023 ma wzrosnąć o 0,7%. Podobnie przewiduje Bank Światowy – wzrost poniżej 1%. Oczywiście taki przyrost PKB to niedużo, zwłaszcza gdy porównuje się wyniki od 1989 roku, ale ważne jest to, że nie dojdzie do spadku PKB. Po 1989 roku tylko raz zaobserwowano w Polsce recesję – w 2020 roku, w czasie pandemii. Spowolnienie gospodarcze nie odbije się mocno na rynku pracy, bo bezrobocie ma wzrosnąć tylko nieznacznie. Niestety, w dalszym ciągu utrzymywać będzie się dwucyfrowa inflacja – co najmniej do połowy tego roku. Wyhamowanie gospodarcze nie od razu bowiem przełoży się na zmniejszenie presji na wzrost cen.

 

 

Amortyzacja degresywna to jeden z czterech rodzajów amortyzacji stosowanych w księgowości. Do jakich środków trwałych można ją stosować i jak wyglądają odpisy amortyzacyjne?

Czym jest amortyzacja?

Przypomnijmy, czym jest amortyzacja. Wydatków związanych z nabyciem lub wytworzeniem majątku firmy nie można zaliczyć od razu do kosztów uzyskania przychodów. Dokonuje się tego systematycznie przez cały okres użytkowania danego środka trwałego, dokonując tzw. odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja ma na celu oddanie realnie i racjonalnie utraty wartości składników majątku.

Co podlega amortyzacji?

W myśl przepisów księgowych amortyzacji podlegają wszystkie środków trwałe, ale też wartości niematerialne i prawne, o wartości początkowej wyższej niż 10 tys. zł.

Rodzaje amortyzacji

Wyróżnia się cztery metody amortyzowania środków trwałych:

 • amortyzacja liniowa,
 • amortyzacja degresywna,
 • amortyzacja progresywna,
 • amortyzacja jednorazowa.

Każda odnosi się do innego rodzaju środków trwałych. Do wartości niematerialnych i prawnych można stosować jedynie amortyzację liniową, zaś do środków trwałych – liniową, degresywną lub progresywną. Amortyzację jednorazową wykorzystuje się w sytuacji, gdy składnik majątku jest wart mniej niż 10 tys. zł, ale spełnia definicję środka trwałego. Na czym polega amortyzacja degresywna?

Amortyzacja degresywna: do jakich środków trwałych?

Środki trwałe podlegające amortyzacji metodą degresywną określone są w art. 22k ust. 1 ustawy o PIT. To maszyny oraz urządzenia z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), a dokładnie:

 • kotły i maszyny energetyczne,
 • maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania,
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • urządzenia techniczne,
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, niesklasyfikowane w innym miejscu.

Metodą degresywną można amortyzować także pojazdy i środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Amortyzacja degresywna: jak liczyć?

Amortyzacja degresywna zakłada, że zużycie środka trwałego i, co za tym idzie, zmniejszenie jego wartości następuje szybciej na początku okresu jego używania. W przypadku stosowania tej metody wcześniej dochodzi do zamortyzowania składnika majątku firmy niż w przypadku metody liniowej. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest bowiem zmniejszana co roku o sumę odpisów z poprzedniego roku. Potem tę podstawę mnoży się przez stawkę określoną w Wykazie stawek amortyzacyjnych. Można ją jeszcze podwyższyć, stosując współczynnik amortyzacji degresywnej. Wysokość tego współczynnika każdy podatnik określa samodzielnie, ale nie może być on wyższy niż 2.

Odpisy amortyzacyjne można wyliczyć, korzystając z kalkulator amortyzacji degresywnej dostępnego na rządowej stronie gofin.pl.

Kiedy odpisy przy amortyzacji degresywnej?

Podatnik ma do wyboru trzy sposoby dokonywania odpisów amortyzacyjnych z różnymi terminami:

 • co miesiąc w równych ratach,
 • co kwartał w równych ratach,
 • na koniec roku, jednorazowo.

Co ważne, trzeba trzymać się stosowania jednego sposobu przez cały rok podatkowy.

Kiedy warto wybrać amortyzację degresywną?

Współczynnik amortyzacji degresywnej jest dość wysoki w porównaniu do innych metod. Dzięki temu znacząco skraca się okres amortyzacji środka trwałego – czasem nawet dwukrotnie w porównaniu do metody liniowej. Dlatego jest zalecana podatnikom, którym zależy na generowaniu wysokich kosztów w pierwszej fazie użytkowania środka trwałego oraz na szybkim zamortyzowaniu składnika majątku.

Czy można zmienić metodę amortyzacji?

Raz wybranej metody amortyzacji nie można zmienić w trakcie amortyzowania środka trwałego. Stosuje się ją do pełnego zamortyzowania danego składnika majątku. Przy metodzie degresywnej nie można także zmieniać wartości współczynnika. O czym warto jednak wiedzieć to, że amortyzacja degresywna może przejść w liniową. Odpisy amortyzacyjne są stopniowe zmniejszane aż do momentu, gdy  wartość odpisywanej raty staje się mniejsza od raty ustalanej za pomocą metody liniowej. Wtedy podatnik musi zacząć dokonywać odpisów z użyciem amortyzacji liniowej, już bez stosowania współczynnika. Może się zatem zdarzyć, że do amortyzacji jednego środka trwałego w okresie jego użytkowania będzie stosowana amortyzacja degresywna i liniowa.

Nie jest łatwo stosować amortyzację degresywną, wzór wyliczania podstawy do odpisów dla wielu osób może być zbyt zawiły. Lepiej oprzeć się tu na profesjonalistach z biur księgowych.

Kryzysem finansowym straszyli ekonomiści już od początku wybuchu pandemii. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy pojawiła się wysoka inflacja i banki zaczęły podnosić stopy procentowe. Do tego problemy gospodarcze i napięcia geopolityczne na całym świecie. Skutki kryzysu finansowego są już mocno odczuwalne. Jak będzie przebiegał? Kiedy się skończy? I jak się przygotować na jego przetrwanie?

Czym jest kryzys finansowy?

Współczesny kryzys finansowy to sytuacja, w której rynek jest niestabilny i dochodzi na nim do gwałtownych zmian. Banki, instytucje finansowe i podmioty państwowe mają problemy z uregulowaniem swoich należności w terminie, a nierzadko stają się też niewypłacalne. W krytycznych sytuacjach dochodzi do bankructwa całych państw. Kryzys systemu finansowego powoduje spowolnienie gospodarcze.

Jak przebiega kryzys finansowy?

Jak powstaje kryzys finansowy? Władysław Szymański, profesor nauk ekonomicznych i Szkoły Głównej Handlowej, wskazuje liczne etapy przebiegu kryzysu finansowego. Warto tu wymienić te najważniejsze:

 • Napływ kapitału zagranicznego, ożywiającego gospodarkę i pobudzającego akcje kredytu krajowego dzięki liberalizacji przepływów kapitałowych.
 • Większa podaż pieniądza, wzrost cen akcji i nieruchomości oraz aktywności firm, a co za tym idzie dobra koniunktura i wzrost gospodarczy oraz wyższy kurs waluty krajowej.
 • Rośnie import, z racji braku możliwości pokrycia popytu produkcją krajową, jednocześnie ograniczony jest eksport.
 • Pojawia się nierównowaga w bilansie handlowym i płatniczym, a obawa przed jej pogłębieniem powoduje zaostrzenie polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych.
 • Napływa nowy kapitał zagraniczny zwabiony wysokimi stopami procentowymi, co potęguje wzrost waluty krajowej.
 • Krajowe przedsiębiorstwa zaciągają tańsze kredyty za granicą, przez co rosną rezerwy walutowe.
 • Pogarsza się bilans płatniczy poprzez narastanie obsługi długu zewnętrznego przez firmy krajowe.
 • Zaczyna mocno spadać wartość waluty krajowej, bo rezerwy banku centralnego okazują się być niewystarczające przy silnej presji walut obcych na krajową.
 • Załamanie kursowe i deprecjacja waluty, co utrudnia płatności firmom.
 • Spekulanci zwiększają pożyczki na krótki okres, co podnosi stopy procentowe.
 • Pogarsza się sytuacja przedsiębiorstw i banków.
 • Rośnie oprocentowanie depozytów, ale nie ma możliwości podniesienia oprocentowania kredytów.
 • Spadają ceny akcji i nieruchomości.
 • Rosną koszty importu.
 • Banki nie mogą już pomagać firmom, a te nie są w stanie wywiązać się ze zobowiązań, co powoduje masowe bankructwa.

Skutki kryzysu dla społeczeństwa i gospodarki

Jakie są skutki kryzysu finansowego dla społeczeństwa i gospodarki? Przede wszystkim dochodzi do trudności ze spłatą zobowiązań przez firmy, co często kończy się niewypłacalnością. W tej sytuacji spada zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach i pojawia się mniej miejsc pracy. Rosną też ceny nieruchomości i wynajmu. Spada wartość waluty krajowej, wzrasta inflacja, podnoszone są stopy procentowe, co przekłada się na problemy z kredytowaniem.

Kryzys finansowy: prognozy

Jaka jest obecnie prognoza wyjścia z kryzysu finansowego? Nie jest ona zbyt optymistyczna dla Polski i dla świata. Sam fakt, że będzie spadać inflacja, bo szczyt jej mamy już za sobą, nie spowoduje automatycznie obniżki stóp procentowych. Muszą zniknąć czynniki, które wpływają na wysoką inflację, czyli problemy z dostawami surowców, zatory w łańcuchu dostaw, napięcia geopolityczne. Realnie przewiduje się, że walka z kryzysem potrwa co najmniej do 2025 roku.

Jak się przygotować na kryzys finansowy?

Nie ma już czasu pytać, czy Polsce grozi kryzys finansowy – on jest już faktem, a obecnie jest czas na to, by przygotować się na jego przetrwanie. Tym bardziej, że możemy się z nim zmagać jeszcze przez kilka lat. Warto przede wszystkim przygotować poduszkę finansową, czyli oszczędności na czarną godzinę. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i firm, które powinny odłożyć środki na czas gorszej koniunktury, by móc opłacać stałe wydatki. Właściciele przedsiębiorstw powinni monitorować bilans finansowy firmy pod kątem tego, z jakich wydatków czy inwestycji chwilowo zrezygnować. Gdy pojawią się problemy z płynnością, lepiej nie sięgać po drogie obecnie kredyty, ale po np. faktoring. Pozwoli on na uzyskanie szybciej środków z wystawionych faktur, a nie wymaga spełniania tak wyśrubowanych warunków jak ubieganie się o kredyt. Co więcej, jest też tańszym instrumentem niż kredyt bankowy. Dowiedz się szczegółów, kontaktując się z nami.

Złóż darmowy wniosek