Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Zadatek a zaliczka – czy są zwrotne?

Czytaj

Co to jest Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych)?

Czytaj

Złota reguła finansowania przedsiębiorstw

Czytaj

Najnowszy wpis:

Zadatek a zaliczka – czy są zwrotne?

Czytaj

Co to jest Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych)?

Czytaj

Złota reguła finansowania przedsiębiorstw

Czytaj

Rozwój biznesu

Złota reguła finansowania przedsiębiorstw

Paulina

24.06.2024 r

3 minut czytania

Finansowanie przedsiębiorstw to kluczowy aspekt zarządzania budżetem firmy, który ma istotny wpływ na jej stabilność i rozwój. W tym kontekście złota reguła finansowania stanowi fundamentalną zasadę, która kieruje decyzjami dotyczącymi struktury kapitału przedsiębiorstwa. Przyjrzymy się bliżej tej zasadzie, analizując jej znaczenie, zastosowanie oraz wyzwania z nią związane.

Czym jest złota reguła finansowania przedsiębiorstw?

Złota reguła finansowania, znana również jako zasada dopasowania, sugeruje, że struktura finansowania firmy powinna być ściśle dopasowana do struktury aktywów, które są finansowane. Mówiąc prościej, aktywa o długoterminowym charakterze powinny być finansowane z długoterminowych źródeł kapitału, natomiast aktywa krótkoterminowe z krótkoterminowych źródeł finansowania. Aktywa długoterminowe to takie, które są przeznaczone do użytkowania na okres dłuższy niż rok, np. nieruchomości, WNiP.  Jeśli chodzi o aktywa finansowe (akcje spółek, udziały, papiery wartościowe) to dzieli się je na krótko- i długoterminowe zależnie od tego, kiedy wypada data ich płatności czy wymagalności lub kiedy będą przeznaczone do zbycia: czy do roku czy powyżej roku. Podobnie kapitał długoterminowy to taki, z którego można korzystać przez dłużej niż 12 miesięcy, zaś krótkoterminowy jest dostępny dla firmy w okresie do roku.

Poprzez dokładne dopasowanie struktury finansowania do charakteru aktywów, złota reguła może przyczynić się do optymalizacji płynności finansowej, stabilności oraz efektywności kosztowej firmy.

Dlaczego złota reguła finansowania jest ważna?

Zarządzanie ryzykiem płynności

Dopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów pomaga przedsiębiorstwom unikać ryzyka utraty płynności, które pojawia się, gdy firma nie jest w stanie sprostać swoim bieżącym zobowiązaniom finansowym. Przykładowo, finansowanie budowy nowego zakładu produkcyjnego (długoterminowe aktywo) krótkoterminowym kredytem może prowadzić do sytuacji, w której firma musi spłacić kredyt zanim zakład zacznie generować dochody.

Stabilność finansowa

Przestrzeganie złotej reguły finansowania przyczynia się do większej stabilności finansowej przedsiębiorstwa. Długoterminowe zobowiązania finansowe, takie jak obligacje czy długoterminowe kredyty bankowe, są bardziej stabilne i przewidywalne w porównaniu z krótkoterminowymi źródłami finansowania, które mogą być narażone na zmienność warunków rynkowych.

Efektywność kosztowa

Dopasowanie terminów finansowania do charakteru aktywów może również przyczynić się do efektywności kosztowej. Długoterminowe finansowanie jest często tańsze w kontekście obsługi długu, ponieważ pozwala uniknąć konieczności ciągłego odnawiania krótkoterminowych pożyczek i związanych z tym kosztów transakcyjnych oraz ryzyka wzrostu stóp procentowych.

Przykłady zastosowania złotej reguły finansowania

Finansowanie kapitału obrotowego

Kapitał obrotowy, obejmujący zapasy, należności i inne krótkoterminowe aktywa, powinien być finansowany z krótkoterminowych źródeł finansowania, takich jak kredyty obrotowe, linie kredytowe czy zobowiązania wobec dostawców. Kapitał na bieżącą działalność można pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych jak pożyczka pozabankowa czy usługa faktoringu.

Finansowanie inwestycji długoterminowych

Inwestycje w nieruchomości, maszyny i urządzenia czy badania i rozwój powinny być finansowane z długoterminowych źródeł kapitału, takich jak emisja obligacji, długoterminowe kredyty bankowe lub pożyczki dla firm czy kapitał własny.

Wyzwania i ograniczenia

Mimo licznych zalet, złota reguła finansowania nie jest pozbawiona wyzwań. W praktyce przedsiębiorstwa mogą napotkać trudności w precyzyjnym dopasowaniu terminów zapadalności aktywów i pasywów. Ponadto, dostępność długoterminowego finansowania może być ograniczona w zależności od warunków rynkowych i sytuacji ekonomicznej. W takich przypadkach firmy muszą wykazać się elastycznością i zdolnością do zarządzania ryzykiem.

Złota reguła finansowania stanowi kluczowy element strategii zarządzania finansami przedsiębiorstw, pomagając w minimalizowaniu ryzyka utraty płynności, zwiększaniu stabilności finansowej oraz efektywności kosztowej. Choć jej zastosowanie może wiązać się z pewnymi wyzwaniami, zasada ta stanowi solidną podstawę do budowania zdrowej struktury finansowej przedsiębiorstwa. 

 

Paulina

Ekspert ds. faktoringu

Data publikacji

24.06.2024 r.

Ocena: 5,00 (1 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Złóż wniosek online