Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Zarządzanie ludźmi to nie lada sztuka, która wymaga szerokich i różnorakich umiejętności. Trzeba być jednocześnie empatycznym i stanowczym, obdarzać zaufaniem zespół, ale też nie tracić nigdy nad nim kontroli. Sprawdź nasze praktyczne porady na skuteczne zarządzanie teamem – do wdrożenia od zaraz!

1. Dobierz właściwych pracowników

Praca u podstaw, czyli przy rekrutacji pracowników czy wyborze osób do danego projektu, procentuje. Jeśli zatrudnisz właściwe osoby, które świetnie uzupełnią Twój zespół, to zarządzanie nim okaże się bułką z masłem. Zawsze analizuj nie tylko indywidualne umiejętności, ale też wartość, którą nowy pracownik może wnieść do Twojej ekipy.

2. Poznaj swój zespół

Poświęć czas na poznanie swojego zespołu i nawiązanie z każdym dobrej relacji, a także ustalenie jego/jej mocnych i słabych stron. Osiągniesz to m.in. przez zespołowe i indywidualne rozmowy.

3. Obdarz team zaufaniem

Nie możesz wiecznie kontrolować i podejrzewać o nieprawidłowości swoich pracowników. Obdarz ich kredytem zaufania, by zyskać szacunek.

4. Zadbaj o motywację i integrację

Dobrym sposobem na zbudowanie zaufania, wzajemnego poszanowania i świetnych relacji jest organizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych. Ponadto pamiętaj o właściwej motywacji, zarówno finansowej, jak i pozafinansowej poprzez bonusy, dodatki czy inne bodźce.

5. Pamiętaj o feedbacku

Regularnie oceniaj postępy i prace podopiecznych, wskazując ich mocne i słabe strony, kierunki rozwoju, krytykując to, co było złe i chwaląc dobre praktyki.

6. Planuj działania

Planuj spotkania, działania, etapy pracy nad projektem, zadania i cele krótko- oraz długoterminowe. Wykorzystuj narzędzia do zarządzania organizacją i wskazówki, jak skutecznie zarządzać czasem, tak by nie wdarł się chaos.

7. Stawiaj realne wymagania i konkretne cele

Nie wymagaj od pracowników rzeczy nierealnych, ponad ich kompetencje i umiejętności. Wyznaczaj klarowne i możliwe do zrealizowania cele oraz harmonogram ich wdrożenia, zarówno na poziomie zespołowym, jak i indywidualnym.

8. Właściwie rozdzielaj zadania

Gdy już dobrze poznasz swoich pracowników, ich mocne i słabe strony, to bez przeszkód rozdzielisz zadania tak, by trafiały do osób, które najlepiej się nimi zajmą. Deleguj obowiązki sprawiedliwe, tak by nikt nie pracował za kogoś innego i też nikt nie czuł się niepotrzebny.

9. Doceniaj pracowników

Doceniaj pracowników za ich ciężką pracą i sukcesy, kreatywność, a także samodzielność w działaniu, oraz nagradzaj poprzez premie czy pozafinansowe bonusy (np. elastyczne godziny pracy, możliwość pracy z domu etc.). Chwal na spotkaniach w cztery oczy, ale także na forum zespołu.

10. Krytykuj konstruktywnie

Pamiętaj by nie tylko chwalić, ale też krytykować, jednak zawsze konstruktywnie z uzasadnieniem swojej opinii. Jako lider nie możesz być pobłażliwy.

11. Rozwiązuj konflikty

Rozwiązuj wszelkie spory u ich źródła i w zalążku. Nie ignoruj problemów, bo gdy eskalują, możesz mieć do czynienia z długotrwałymi negatywnymi skutkami.

12. Dbaj o rozwój pracowników

Oferuj pracownikom kursy i szkolenia, tak by mogli podnosić swoje kompetencje. Dzięki temu zyskasz wartość dodaną w całym zespole, a ponadto pokażesz pracownikom, że zależy Ci na ich rozwoju.

13. Skup się na komunikacji

Komunikacja to podstawa w skutecznym zarządzaniu grupą ludzi. Planuj cykliczne spotkania 1-2-1, zespołowe, wideo rozmowy czy stosuj komunikację na chacie i mailową, by zawsze wiedzieć, co się dzieje w Twoim teamie.

14. Bądź asertywny i kontroluj sytuację

Rządź silną ręką, tak by nie było wątpliwości, kto jest liderem. Nie zgadzaj się na wszystko i nie pozwól sobą manipulować. Musisz mieć autorytet, a Twoje zdanie zawsze powinno być decydujące.

Czym jest faktoring międzynarodowy – to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem zagranicznym. Finansowanie pozwoli im zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem interesów z podmiotami spoza Polski. Wyróżnia się dwa rodzaje faktoringu międzynarodowego: eksportowy i importowy.

Czemu warto zdecydować się na faktoring międzynarodowy?

Posiadanie kontrahentów za granicą wiąże się ze sporym ryzykiem. Trudniej jest zweryfikować rzetelność takich podmiotów. Ponadto prawo handlowe w innych krajach różni się od polskiego, co nastręcza dodatkowych kłopotów przy sprawdzeniu kontrahenta czy egzekucji wierzytelności. Często zdarza się, że terminy zapłaty na fakturach zagranicznych są bardzo długie. Oczekiwanie na środki, ewentualne opóźnienia w spłatach i ryzyko natrafienia na niewypłacalnego partnera sprawiają, że w przypadku handlu zagranicznego zdecydowanie warto wybrać faktoring. Pozwoli to na zabezpieczenie swoich interesów i uniknięcie zatorów płatniczych czy problemów z płynnością finansową. Ponadto, faktoring pozwala sfinansować bieżącą działalność firmy zanim zostaną opłacone faktury oraz chroni przed ryzykiem kursowym, dzięki temu, że płatności są od razu uiszczane.

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy umożliwia firmom zachowanie płynności przedsiębiorstwa. Faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę do 90% wartości faktury. Następnie egzekwuje spłatę od kontrahenta, a gdy zobowiązanie zostanie opłacone, to przekazuje pozostałe 10% eksporterowi. To o tyle wygodne, że w kontraktach międzynarodowych terminy płatności sięgają nawet 120 dni. Dzięki faktoringowi eksportowemu nie trzeba tak długo czekać na przelew.

Faktoring eksportowy krok po kroku

1.   Przedsiębiorca, czyli faktorant, sprzedaje towar i wystawia fakturę kontrahentowi.

2.   Faktorant przesyła kopię faktury firmie faktoringowej (faktorowi).

3.   Faktor wypłaca do 90% wartości należności na fakturze minus swoja prowizja.

4.   Faktor monitoruje spłatę należności przez kontrahenta.

5.   Po uiszczeniu należności przez kontrahenta, firma faktoringowa wypłaca faktorantowi resztę kwoty z faktury.

Kiedy wybrać faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy jest polecany podmiotom, którym zależy na szybkim uzyskaniu środków z wystawionych faktur. Ponadto, ten typ faktoringu jest odpowiedni dla firm obawiających się o rzetelności kontrahentów i uregulowanie należności w terminie. Wybranie tego typu finansowania pozwoli przedsiębiorstwu zaoferować atrakcyjne warunki handlowe z odroczonymi terminami płatności przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Zalety faktoringu eksportowego

  • Ograniczenie ryzyka zatorów z powodu opóźnionych płatności przez kontrahentów.
  • Otrzymanie środków na bieżąco działalności firmy zaraz po wystawieniu faktur.
  • Ograniczenie ryzyka kursowego związanego z wahaniem cen walut w okresie między wystawieniem faktury a jej opłaceniem.

Faktoring importowy

To opcja faktoringu dla firm importujących towary z zagranicy. Polega na zawarciu współpracy przez importera z firmą faktoringową z kraju, z którego sprowadzane są towary. Faktor weryfikuje sytuację finansową przedsiębiorstwa i spłaca w jego imieniu zobowiązania na konto zagranicznego kontrahenta. Później, w wyznaczonym terminie, następuje rozliczenie z faktorem. Mechanizm tego rodzaju faktoringu jest podobny do faktoringu odwrotnego.

Bardzo często w faktoringu międzynarodowym występuje dwóch faktorów. Dzięki partnerstwu z faktorem importowym i eksportowym, można szybko i efektywnie prowadzić handel międzynarodowy i bez problemów finansować działalność firmy. Faktor eksportowy dokonuje cesji wierzytelności nabytej od eksportera i przekazuje ją faktorowi importowemu, który opłaca transakcję. Później faktor importowy przekazuje środki faktorowi eksportowemu, który dokonuje rozliczenia z przedsiębiorcą, czyli faktorantem. W przypadku gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana przez kontrahenta, faktor importowy rozlicza się z eksportowym, a następnie zaczyna egzekucję długu.

Faktoring importowy krok po kroku

1.   Polska firma nawiązuje współpracę z kontrahentem z zagranicy i kupuje od niego towary. Otrzymuje fakturę z krótkim terminem spłaty.

2.   Przedsiębiorca podpisuje umowę z zagraniczną firmą faktoringową, która świadczy usługi w kraju, skąd importowane są towary.

3.   Faktor weryfikuje polską firmę, czyli faktoranta, a następnie spłaca jej zobowiązanie wobec kontrahenta.

4.   Sprzedawca zagraniczny otrzymuje środki od faktora.

5.   Faktorant spłaca swoje zobowiązanie faktorowi w umówionym terminie.

Kiedy wybrać faktoring importowy?

To forma faktoringu, która opłaca się nowym na rynku importerom chcącym wyrobić swoją markę za granicą, oferując szybkie terminy spłaty.

Korzyści faktoringu importowego

  • Możliwość spłacenia faktur za towary w późniejszym terminie.
  • Szansa na negocjacje rabatów u kontrahentów za szybką zapłatę faktury.
  • Budowanie dobrej marki za granicą jako importera od razu regulującego swoje należności.

Faktoring międzynarodowy to specyficzny rodzaj finansowania przeznaczony dla firm mających interesy z zagranicznymi kontrahentami. Polskie firmy prowadzące w całości biznes w kraju mogą korzystać z faktoringu jawnego czy cichego. Interesuje Cię tani, SMART faktoring? Skontaktuj się z nami!

Faktoring to elastyczna forma finansowania, pod którą kryje się kilka różnych mechanizmów. Wyróżnia się faktoring pełny, niepełny, zakupowy, a także wymagalnościowy. Czym jest ten ostatni i dla kogo jest odpowiedni?

Faktoring wymagalnościowy: definicja

Faktoring wymagalnościowy polega na tym, że przedsiębiorca otrzymuje kwotę należną z faktury dopiero, gdy minie termin jej płatności, a nie została uregulowana, lub ewentualnie w innym terminie uzgodnionym z faktorem, czyli firmą finansującą faktury. Dzięki temu faktorant, czyli przedsiębiorca, otrzymuje należności z faktur zawsze na czas.

Jak działa faktoring wymagalnościowy?

Różnica między faktoringiem wymagalnościowym a standardowym, pełnym czy niepełnym, jest zatem w terminie otrzymania środków. W typowym faktoringu przedsiębiorca może dostać środki do dyspozycji od razu po wystawieniu faktury. W wymagalnościowym musi poczekać, aż nadejdzie termin płatności. Jeśli kontrahent nie ureguluje wtedy należności, to zrobi to faktor. Może on obejmować jedną lub kilka faktur. Faktor udziela następnie pomocy faktorantowi w odzyskiwaniu zaległych należności i zajmuje się monitoringiem wpłat.

Korzyści faktoringu wymagalnościowego

Zadaniem faktoringu wymagalnościowego nie jest finasowanie bieżącej działalności gospodarczej, jak ma to miejsce w przypadku innych typów faktoringu. Chodzi tu raczej o odzyskanie należności w sytuacji nierzetelności kontrahentów oraz uniknięcie tym samym zatorów płatniczych czy problemów z płynnością. Przedsiębiorca zyskuje pewność, że zawsze otrzyma środki z faktur na czas i może dzięki temu swobodnie planować wydatki firmowe. Zaletą tego rodzaju faktoringu jest też brak odsetek. Faktor pobiera tylko marżę i prowizję. Zatem generuje on mniejsze koszty.

Dla kogo polecany jest faktoring wymagalnościowy?

Faktoring wymagalnościowy jest świetną opcją dla firm, którym nie zależy na jak najszybszym uzyskaniu finansowania i mają stabilną sytuację. Chcą za to otrzymywać płatności wedle terminów z faktur, nie później, i uniknąć konsekwencji opóźnień ze strony kontrahentów. Polecamy ten mechanizm szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy już doświadczają pojedynczych opóźnień z płatnościami i obawiają się zatorów płatniczych. Dzięki myśleniu przyszłościowemu i wdrożeniu już teraz faktoringu wymagalnościowego będą oni w stanie zapobiec negatywnym skutkom nasilenia się problemów z płatnościami.

Faktoring wymagalnościowy to działanie prewencyjne, które  pozwala uniknąć konsekwencji nieopłacania faktur w terminie przez kontrahentów.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania, to napisz do nas – nasi eksperci pomogą wybrać Ci właściwy rodzaj faktoringu.

Z najnowszego raportu Biura Informacji Kredytowej wynika, że rok do roku spadła liczba kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom, zarówno w ujęciu wartościowym, jak i liczbowym. Banki coraz mniej chętnie udzielają finansowania małym firmom. Dobrą alternatywą może być w tej sytuacji faktoring.

Mniej kredytów dla małych firm

Z nowego newslettera BIK-u wynika, że spada liczba kredytów udzielanych małym firmom – i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym. Dane wskazują, że w maju tego roku w porównaniu do tego samego okresu rok temu banki udzieliły o 14,6% mniej kredytów mikroprzedsiębiorcom o wartości o 14,4% mniejszej niż w maju 2021. Spadek finansowania dla sektora MŚP odnotowano w przypadku kredytów inwestycyjnych, minus 30,7% rok do roku, oraz obrotowych – udzielono ich o 27,2% mniej niż rok temu. Tylko w przypadku kredytów na rachunku bieżącym BIK wskazał na niewielki wzrost – o 4,6% więcej kredytów niż w maju zeszłego roku.

Gorszą dynamikę na rynku kredytów dla małych przedsiębiorstw zauważa się też przy porównaniu danych za pierwsze pięć miesięcy tego roku i ten sam okres rok temu. Liczba kredytów zmalała o 9%, a ich wartość o 3,9% rok do roku.

W każdej branży jest gorzej

Trudna sytuacja na rynku kredytowym dotyka każdej branży. W okresie od stycznia do maja 2022 banki udzieliły mniej kredytów niż rok temu mikrofirmom we wszystkich sektorach, przy czym najbardziej spadła liczba kredytów udzielonych handlowcom (o 14,3% rok do roku). Najczęściej o finansowanie ubiegają się firmy z branży usługowej i handlowej – to łącznie 71% kredytów udzielonych w maju tego roku. Ujemna dynamika w handlu wyniosła 19,1% w maju 2022 w porównaniu do maja 2021, zaś w produkcji zanotowano spadek liczby kredytów o 24,9%. Jedynie branża budowlana otrzymała więcej kredytów niż rok temu, ale tu nieznaczny wzrost w ujęciu liczbowym o 3,7%.

O kredyt coraz trudniej

Dane z raportu BIK nie powinny dziwić, bo sytuacja ekonomiczna i gospodarcza sprawiają, że o kredyt jest coraz trudniej. Podnoszenie stóp procentowych skutkuje bardzo wysokimi kosztami finansowania z banku, na które zwyczajnie nie stać wielu małych i średnich przedsiębiorców. Mają gorszą zdolność kredytową przez rosnące koszty prowadzenia firmy i tym samym często nie spełniają kryteriów banku na otrzymanie kredytu. Jak wskazuje raport BIK wraz z liczbą kredytów maleje też Indeks Jakość portfeli kredytów dla mikrofirm, co oznacza trudności ze spłatą zobowiązań. Najgorzej były spłacane w maju tego roku kredytu przez mikrofirmy z branży usługowej – tu wskaźnik Indeksu Jakości wyniósł 5,11%. Warto zauważyć, że uległ on pogorszeniu w stosunku do kwietnia 2022 w każdym sektorze, a najbardziej w handlu, o 0,5%.

Jaka jest alternatywa?

Jeśli nie kredyt, to co? Małe firmy szukają innych opcji finansowania, które będą generować mniej kosztów i które można łatwiej otrzymać niż kredyt od banku. Świetnie sprawdza się faktoring. Obecnie to o tyle lepsze źródło finansowania niż kredyt, że nie jest zależne od stóp procentowych, a także nie stawia bardzo wyśrubowanych wymogów przed przedsiębiorcami. Dowiedz się więcej o tym, czemu to nie jest dobry czas na kredyt.

Złóż wniosek online