Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Czy spółki jawne mogą ubiegać się o faktoring? Jak najbardziej! Poznaj możliwości finansowania spółki jawnej z użyciem faktoringu online i odkryj liczne korzyści, jakie przynosi przy prowadzeniu biznesu.

Faktoring dla spółek jawnych

Spółka jawna, w skrócie sp.j, jest osobową spółką prowadzącą firmę, niemającą osobowości prawnej i niebędącą spółką handlową. Ma jednak zdolność prawną i własny majątek, wniesiony do spółki wkładem właściciela lub wspólników oraz nabyte w czasie jej trwania mienie. Spółka jawna jest finansowana środkami własnymi lub zewnętrznymi. Jednymi ze sposobów finansowania działalności takiej spółki mogą być kredyty, pożyczki, forfaiting – w przypadku firm eksportowych, a także faktoring.

Faktoring polega na tym, że firma oferująca taką usługę (faktor) przejmuje wierzytelności z faktur o długim terminie płatności. Następnie wypłaca spółce nawet do 100% wartości z faktury. Dzięki temu firmy szybko mają środki do dowolnej dyspozycji, nie musząc czekać na przelew do terminu płatności na fakturze. Na koniec kontrahent spłaca należność faktorowi. 

Nie wszyscy faktorzy proponują takie usługi spółkom jawnym. Można jednak znaleźć takich, którzy podpisują umowy ze spółkami jawnymi, pod warunkiem, że istnieją one co najmniej kilka miesięcy na rynku. Faktorzy mogą też przyjrzeć się kontrahentom takich spółek, nim zaakceptują wniosek o faktoring.

Jaki faktoring wybrać?

Spółki jawne mogą zdecydować się na faktoring cichy lub jawny. Co to jest faktoring jawny? To najprostsza i najbardziej popularna forma faktoringu, w której kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności i wyraża na nią zgodę. Spółka jawna uzyskuje środki od firmy faktoringowej zaraz po wystawieniu faktury lub w dowolnym innym momencie, kiedy nie chce lub nie może dłużej czekać na przelew. Gdy przypadnie termin płatności, kontrahent spłaca należność faktorowi. 

W faktoringu tajnym kontrahent nie jest informowany o faktoringu i nie musi wyrażać na niego zgody. Spłaca fakturę tak jak zawsze, na konto spółki jawnej. To ona potem reguluje należność z faktorem, gdy otrzyma środki od kontrahenta. W tej sytuacji jest większe ryzyko zarówno po stronie faktora, jak i faktoranta. Faktorant ryzykuje utratą zaufania w oczach klientów, gdy wyjdzie na jaw, że stosuje faktoring bez ich wiedzy.

Korzyści faktoringu

Czemu warto skorzystać z faktoringu? Dzięki niemu spółka:

 • Zyskuje płynność finansową.
 • Ma możliwość dowolnego dysponowania środkami pozyskanymi od faktora: na inwestycje, rozwój, zakup towarów czy usług.
 • Nie obciąża wyniku finansowego ani swojej historii kredytowej.
 • Nie musi ubiegać się o kredyty w bankach.
 • Może zachować długie terminy płatności na fakturach bez ryzykowania zatoru płatniczego.
 • Ma możliwość ubiegania się o rabaty u kontrahentów w zamian za długie terminy płatności.

Koszty faktoringu

Do kosztów faktoringów zalicza się kilka elementów:

 • prowizja faktoringowa, wynosząca od 0,1% do 3% w skali dnia lub miesiąca, wypłacana od kwoty brutto na fakturze lub zaliczki (od 80% do 100% wartości faktury),
 • odsetki, ustawowo w wysokości 7,2% w skali roku, wypłacane za okres od wypłaty środków przez faktora do uregulowania należności przez kontrahenta,
 • czasem, ale nie zawsze pobierana prowizja przygotowawcza, przy podpisywaniu umowy, w wysokości od 0,1% limitu faktoringowego.

Faktoring dla spółek do SMEO

SMEO dla spółek jawnych wystawiających dużą liczbę faktur poleca szczególnie Smart Plan, z najniższą prowizją i przelewem środków w 24 godziny. W ofercie dostępny jest też szybki faktoring online. Więcej o szczegółach tych produktów, dowiesz się,b kontaktując się z nami.

 

 

Faktoring to zewnętrzna forma finansowania dostępna dla wielu podmiotów gospodarczych – jednoosobowych działalności, spółek prawa handlowego i także spółek cywilnych. Na czym polega faktoring dla firm i na co mogą liczyć spółki cywilne w tym zakresie?

Czy spółka cywilna może uzyskać faktoring?

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, bo nie jest spółką prawa handlowego jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytowa. To konstrukcja oparta o prawo zobowiązań, w której podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki i oni też zaciągają zobowiązania. Spółka cywilna stanowi ich współwłasność. Wspólnicy spółki cywilnej są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tak jak właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nie ma żadnych przeszkód, by spółka cywilna uzyskała finansowanie od zewnętrznych instytucji np. banków czy od faktora. Wspólnicy spółki cywilnej, tak samo jak właściciele JDG, mogą wnioskować o faktoring.

Dofinansowanie spółki cywilnej: faktoring

Faktoring to usługa dostępna dla każdej firmy, bez względu na jej formę prawną, która:

 • działa w branży B2B, czyli współpracuje z innymi firmami,
 • wystawia kontrahentom faktury o odroczonym terminie płatności, np. 30, 60, 90 dni,
 • chce poprawić płynność finansową,
 • nie chce lub nie może ubiegać się o kredyt lub pożyczkę,
 • chce uzyskać finansowanie bez obciążania wyniku finansowego oraz wpisów w historii kredytowej,
 • pragnie utrzymać możliwość wystawiania faktur z długimi terminami płatności, ale jednocześnie mieć zawsze dostępne środki na bieżącą działalność.

Ponadto to świetna opcja dla nowych, rozwijających się firm, u których trudno na razie o dobrą wiarygodność kredytową, wysokie obroty czy bogatą historię zaciąganych zobowiązań. Takim podmiotom mogą odmawiać banki, ale faktoring będą mogły uzyskać. Instytucje faktoringowe z reguły przyglądają się kontrahentom w kontekście tego, ilu jest ich jest, jak często i na jakie sumy otrzymują faktury od firmy. Ponadto nie wymagają długiego stażu działalności czy milionowych przychodów od faktorantów.

Korzyści faktoringu

Dlaczego spółki cywilne powinny zainteresować się faktoringiem? Może on mieć liczne korzyści przy prowadzeniu biznesu i stać się remedium na gorszą koniunkturę w gospodarce. Przede wszystkim od razu po wystawieniu faktury wspólnicy spółki otrzymują od 80% do 100% wartości faktury wystawionej kontrahentowi. Mogą dowolnie dysponować tą gotówką, wydając ją na towary, inwestycje, rozwój – inaczej niż w przypadku niektórych kredytów, gdzie trzeba wydać uzyskane finansowanie na konkretny cel. Faktoring nie obciąża wyniku finansowego, bo nie wykazuje się go w bilansie, nie obciąża też  historii kredytowej, ponieważ przedsiębiorca korzystający z faktoringu, nie zadłuża się.

Co bardzo ważne w branżach takich jak logistyka, transport czy budownictwo, stosując faktoring, nie trzeba rezygnować z wystawiania faktur na 40, 60 czy 90 dni. Dzięki temu nie ryzykuje się utraty kontrahentów, bo dla wielu faktury z długim terminem płatności to standard. Można też negocjować rabaty za towary i usługi w zamian za wydłużone terminy płatności. Nie zachwieje to płynnością finansową firmy, bo i tak faktor wypłaci szybko kwoty z faktury.

Koszty faktoringu dla spółek cywilnych

Jakie są koszty faktoringu dla spółek cywilnych? Składają się na nie:

 • prowizja przygotowawcza,
 • odsetki,
 • prowizja faktoringowa.

Prowizja przygotowawcza nie jest pobierana przez wszystkich faktorów. Niektórzy z niej rezygnują. To prowizja opłacana już na etapie przygotowania umowy, wynosząca od 0,1% do 3% wartości limitu faktoringowego. Prowizja faktoringowa jest pobierana zawsze i wynosi od 0,1% w skali miesiąca lub dnia, od kwoty brutto na fakturze lub od zaliczki wypłaconej przez faktora. Za okres od wypłaty zaliczki spółce cywilnej do momentu uregulowania należności przez kontrahenta, faktor pobiera odsetki ustawowe w wysokości 7,2% w skali roku.

Faktoring dla spółek cywilnych: oferta SMEO

SMEO oferuje finansowanie spółki cywilnej na korzystnych warunkach. Pieniądze wypłacane są w jeden dzień, w wysokości nawet do 100% wartości faktury netto, a limit faktoringowy wynosi do 2 milionów złotych. Skontaktuj się z nami, by poznać ofertę.

 

Szukasz sposobu na sfinansowanie działalności spółki z o.o.? Chcesz zachować płynność finansową i mieć środki na rozwój czy inwestycje? Finansowanie spółki z o.o. może obejmować źródła wewnętrzne i zewnętrzne, na przykład faktoring. Sprawdź, na czym polega faktoring dla spółek i jakie niesie korzyści!

Faktoring dla spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, której funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych. Jest ona wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Zakłada ją jedna lub więcej osób, zwanych wspólnikami, a wszyscy odpowiadają tylko w ograniczonym zakresie za zobowiązania firmy, stąd nazwa. Spółka z o.o. musi prowadzić księgi rachunkowe oraz sporządzać raz do roku sprawozdanie finansowe.

Jakie są możliwe źródła finansowania spółki z o.o.? Oczywiście, w pierwszej kolejności będą to własne środki – kapitał wniesiony przez wspólnika lub wypracowany za dany rok zysk. Spółka może jednak też pozyskać finansowanie zewnętrzne, jak kredyty, pożyczki czy gotówkę z faktoringu. Wiele firm faktoringowych oferuje swoje usługi spółkom. Przejmują one wierzytelności wynikające z wystawionych faktur i wypłacają od ręki przedsiębiorcom nawet do 100% wartości na fakturze. Dzięki temu firmy zyskują kapitał do obrotu i nie muszą czekać na spłatę należności od kontrahentów do terminu wskazanego na fakturze. Kto może skorzystać z faktoringu? Niemal każda firma. Wystarczy, że będzie miała odpowiedni staż na rynku – zazwyczaj wymagane jest jedynie kilka miesięcy, a do tego wystawiała kontrahentom faktury z długim terminem płatności.

Jaki faktoring wybrać?

Podstawowe dwa rodzaje faktoringu dla spółek to:

 • faktoring jawny,
 • faktoring cichy.

Faktoring jawny zakłada, że kontrahent zostaje powiadomiony przez przedsiębiorcę lub firmę faktoringową (faktora) o cesji wierzytelności. Kontrahent jest zatem świadomy, że faktor wypłaci wystawcy faktury środki od ręki, a on sam będzie potem regulował należności na rachunek faktora. To najprostsza, najbardziej popularna forma faktoringu, która też nie powoduje naruszenia dobrych relacji na linii kontrahent i faktorant. Wszystkie informacje są transparentne.

Jak wygląda cichy faktoring dla spółek z o.o.? W tej sytuacji kontrahent nie jest informowany o cesji wierzytelności. Spłaca faktury jak do tej pory, na rachunek przedsiębiorcy, ten zaś przelewa środki faktorowi. Ta forma faktoringu jest bardziej ryzykowna, bo gdy kontrahent dowie się, że wystawca faktury korzysta z takiej usługi, może stracić do niego zaufanie. Dla faktorów to także bardziej ryzykowna transakcja, dlatego koszt tej usługi zazwyczaj jest wyższy. 

Korzyści faktoringu dla firm

Finansowanie spółek z o.o. z użyciem faktoringu przynosi liczne korzyści:

 • Uzyskanie środków do dowolnej dyspozycji nawet od razu po wystawieniu faktury.
 • Możliwość wystawiania faktur z długimi terminami płatności, co szczególnie ważne w branżach transportowej, budowniczej etc., bez obciążania budżetu firmy.
 • Nieobciążanie wyniku finansowego firmy zewnętrznym finansowaniem.
 • Brak obciążenia historii kredytowej spółki.
 • Dywersyfikacja źródeł finansowania, zapewniająca większą stabilność i bezpieczeństwo finansowe.  
 • Możliwość negocjowania rabatów w zamian za wydłużone terminy płatności bez ryzyka zatorów płatniczych.
 • Większa konkurencyjność na rynku z tytułu możliwości proponowania długich terminów płatności.

Koszty faktoringu

Jakie są koszty faktoringu i ile wynoszą? Wszystko zależy od faktora, ale zasadniczo wyróżnia się prowizję i odsetki. Niektórzy faktorzy pobierają prowizję już na etapie przygotowania umowy, przy sprawdzaniu wiarygodności spółki i jej kontrahentów. Wynosi ona do 3% limitu faktoringowego przyznanego firmie. Prowizja faktora jest pobierana w skali miesiąca lub dnia, w okresie korzystania z usług faktora i wynosi zazwyczaj od 0,1% kwoty brutto z faktury lub zaliczki. Odsetki ustawowe w wysokości 7,2% w skali roku są pobierane za okres od wypłaty gotówki przez faktora do momentu uregulowania należności z faktury.

Faktoring dla spółki z o.o.: oferta SMEO

SMEO proponuje faktoring online dla różnych podmiotów. Limit faktoringowy wynosi do 2 milionów złotych, a środki w kwocie do 100% wartości faktury netto wypłacane są na konto Klienta w 24 godziny. Więcej o szybkim faktoringu online dla spółek dowiesz się, kontaktując się z nami.

Finansowanie działalności gospodarczej może obejmować środki wewnętrzne pochodzące z wypracowanego zysku, ale też zewnętrzne np. kredyty, pożyczki czy faktoring. Usługa faktoringowa umożliwia uzyskanie pieniędzy z faktury szybciej niż wskazany termin płatności, nawet w dniu wystawienia dokumentu. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zachować płynność finansową i od razu dowolnie obracać pozyskanym kapitałem, bez konieczności czekania na uregulowanie należności przez kontrahenta. Czy jednoosobowe działalności gospodarcze także mogą liczyć na ten typ finansowania?

Czy JDG mogą korzystać z faktoringu?

Faktoring dostępny jest dla wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych, w tym także jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku JDG taka forma finansowania może być bardzo korzystna, bo często tego typu firmy nie mają zbyt wysokich obrotów, w związku z czym trudniej im uzyskać kredyt. Nawet jeśli nie mają za sobą długiej historii prowadzenia firmy, mogą liczyć na faktoring. Faktorzy, czyli firmy finansujące w faktoringu, nie wymagają spełnienia aż tak wyśrubowanych warunków przy wnioskowaniu o tego typu usługę, jak banki przy ubieganiu się o kredyt. Dla faktora przede wszystkim istotna jest wiarygodność faktoranta jako przedsiębiorcy, jego relacja z kontrahentami oraz wystawiane im faktury.

Faktoring dla JDG: oferta

Faktoring jest szczególnie polecany dla JDG, które:

 • wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności (to zwłaszcza norma w branżach takich jak transport, budownictwo, logistyka) i nie chcą lub nie mogą czekać tygodniami na przelewy,
 • chcą się zabezpieczyć przed zatorami płatniczymi,
 • szukają możliwości utrzymania płynności finansowej firmy,
 • nie chcą się zadłużać, korzystając z kredytów czy pożyczek,
 • nie istnieją długo na rynku, dopiero się rozwijają, w związku z czym mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu.

Korzyści faktoringu

Czy faktoring jest opłacalny? Dla wielu jednoosobowych działalności faktoring może się okazać bardzo korzystny. W sytuacji, gdy przedsiębiorca długo oczekuje na opłacenie faktur i w tym czasie ma problemy z utrzymaniem płynności finansowej lub nie może rozwijać firmy z racji braku środków, to warto by sięgnął po faktoring.

To najszybszy sposób na uzyskanie zastrzyku gotówki i jeden z najprostszych na rynku – wystarczy podpisać umowę z faktorem, a następnie scedować na niego wierzytelność z konkretnej faktury. Pieniądze trafiają na konto firmy od ręki, nawet w kwocie do 100% wartości faktury. Z faktoringiem łatwiej jest planować wydatki, bo wiadomo od razu kiedy wpłynie gotówka z faktury. Poprawia się cash flow przedsiębiorstwa, dzięki czemu lepiej wyglądają wskaźniki finansowe, co ma znaczenie np. dla potencjalnych inwestorów. 

Dzięki faktoringowi możesz też negocjować rabaty i lepsze warunki współpracy w zamian za utrzymanie długich terminów płatności na fakturach lub za płatność gotówką od ręki. 

To także świetna opcja dla firm, które po prostu szukają bezpiecznych źródeł finansowania działalności. Czy faktoring jest bezpieczny? Jak najbardziej – faktorzy to rzetelne firmy, których funkcjonowanie regulują normy prawne. Ponadto cała usługa opiera się na pieniądzach już przez Ciebie zarobionych, bo wystawiasz faktury za wykonane usługi czy dostarczone towary. Te środki zatem Ci się należą i jedyne, co robi faktor, to przyspiesza ich wypłacenie. W ramach usługi faktoringu faktorzy za darmo zweryfikują twoich kontrahentów, dzięki czemu dodatkowo zwiększysz bezpieczeństwo swoich transakcji

Koszty faktoringu

Jaki jest koszt faktoringu dla JDG? Na jego koszty składają się:

 • prowizja przygotowawcza, pobierana przy podpisaniu umowy i analizie wiarygodności faktoranta; to zazwyczaj od 0,1% do 3% wartości limitu faktoringowego; nie każdy faktor ją pobiera,
 • prowizja faktoringowa – to opłata wyliczana jako procentowa wartość od kwoty na fakturze lub od wypłaconej przez faktora zaliczki (np. 80% wartości faktury), w wysokości standardowo od 0,1% do 3%, naliczana w wymiarze miesięcznym lub dziennym,
 • odsetki wypłacane za okres od wypłaty zaliczki przez faktora do momentu uregulowania należności przez kontrahenta; odsetki kapitałowe ustawowe wynoszą obecnie 7,2% w skali roku.

Faktoring dla JDG w SMEO

W SMEO oferujemy faktoring dla jednoosobowych działalności gospodarczych z prowizją naliczaną jedynie za faktyczne dni korzystania z finansowania. Wypłata pieniędzy odbywa się nawet w 24 godziny. Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe i porozmawiamy o szczegółach naszej oferty.

 

Obecnie dostępnych jest wiele przydatnych w biznesie narzędzi, które ułatwiają zarządzanie budżetem, planowanie działań marketingowych czy organizację pracy. Desktopowe czy mobilne aplikacje przynoszą liczne korzyści freelancerom, właścicielom jednoosobowych działalności czy wspólnikom spółek. Przedstawiamy 8 narzędzi dla biznesu, darmowych i płatnych.

Narzędzie do planowania postów social media: CoSchedule

CoSchedule to narzędzie w formie kalendarza, pomagającego zaplanować publikację postów w mediach społecznościowych. Jest funkcjonalne i proste w obsłudze. Możesz tu nie nie tylko planować działania, ale też zautomatyzować je, to znaczy zlecić publikowanie postów z poziomu aplikacji. W jednym miejscu dostępne są wszystkie konta w social media. To znacząco upraszcza planowanie i publikowanie kontentu. Wersja do 2 profili social media jest za darmo, nielimitowane opcje publikacji kosztują 29 dolarów za miesiąc.

Narzędzie do organizacji pracy: Trello

Trello jest doceniane od wielu lat przez freelancerów, małe firmy i grupy projektowe w ramach większych podmiotów. To wygodny program do tworzenia obszarów roboczych, w których możesz przenosić zadania między kolumnami jak „do zrobienia”, „w trakcie” i „zrobione” lub nazwanymi wedle własnego uznania. W kolumnach znajdują się karty zadań. Do każdego zdania możesz dodawać szczegóły, np. terminy wykonania i osoby odpowiedzialne za ich zrobienie. Podstawowa wersja Trello dla jednego użytkownika lub niewielkiego zespołu, do 10 tablic, jest darmowa. Subskrypcja rozszerzonej funkcjonalności z nielimitowaną liczbą tablic kosztuje od 5 dolarów za miesiąc za użytkownika.

Narzędzie do komunikacji: Slack

Program do komunikacji, który pozwala nie tylko rozmawiać na chacie, wykonywać połączenia głosowe i wideo, ale też dzielić się plikami, danymi. Ma wersję desktopową i mobilną. Doskonałe narzędzie dla osób, które muszą być w stałym kontakcie z innymi członkami zespołu, klientami czy zleceniobiorcami. Subskrypcja na miesiąc kosztuje około 7 dolarów w wersji podstawowej.

Narzędzie do analityki ruchu na stronie www: Google Analytics

Powszechnie znane i najczęściej używane narzędzie do analizy ruchu na stronie internetowej – Google Analytics. To darmowe oprogramowania pozwala wyciągnąć wnioski na temat tego, kim są odbiorcy strony www, jak na nią trafiają, ile czasu na niej spędzają i co ich najbardziej interesuje. Dzięki temu możesz zoptymalizować działania dotyczące funkcjonowania strony i znajdującego się na niej kontentu.

Narzędzie do mailingu: Mailchimp

Mailchimp pozwala wysyłać newsletter do zapisanych w bazie klientów. To intuicyjne narzędzie, które poza opcją automatyzacji wysyłki maili dostarcza gros danych dotyczących tego, jak użytkownicy korzystają z newslettera i które treści są otwierane i chętnie czytane. Mailchimp umożliwia też zarządzanie bazą subskrybentów. W wersji darmowej możesz wysyłać newsletter do 2000 kontaktów, pakiety na więcej subskrybentów są już płatne.

Narzędzie do zarządzania należnościami: faktoring

Faktoring to usługa finansowa pozwalająca na wygodne zarządzanie należnościami oraz umożliwiająca szybsze uzyskanie płatności z faktur. Dzięki faktoringowi Twoja firma otrzymuje środki z wystawionych faktur sprzedażowych od ręki. Nie musisz tym samym czekać na uregulowanie płatności przez kontrahenta, co czasem trwa nawet 60 czy 90 dni. Fakturę wgrywasz w Panelu Klienta w dowolnym momencie dnia lub nocy, w 100% online, a środki dostajesz na konto w 24 godziny. W SMEO system do zarządzania należnościami jest całkowicie darmowy. Pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel, natychmiast poprawiając płynność finansową przedsiębiorstwa.

Narzędzie do księgowości: Infakt

Aplikacja desktopowa i mobilna do księgowości online, Infakt pozwala rejestrować wydatki firmowe oraz przychody, a następnie wyliczać należne daniny do ZUS-u czy Urzędu Skarbowego. Z tym programem zyskujesz transparentny wgląd do tego, ile Twoja firma zarabia, a ile wydaje i na co idą środki. Użytkownicy mają też możliwość kontaktu z księgowym, oddelegowanym specjalnie dla nich. Możesz zadawać pytania i prosić o wsparcie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Subskrypcja Infaktu kosztuje od 5 zł za miesiąc, w  podstawowej wersji.

Narzędzie do płatności w e-commerce: Paytel

Paytel jest bramką płatniczą udostępniającą 30 metod płatności dla biznesu e-commerce. Jest zintegrowana z głównymi platformami do sklepów online, jak Magento, WooCommerce, Prestashop, za pomocą wtyczek. Możesz też dodać ją do strony z użyciem API lub formularzy płatności. Paytel to także mobilne terminale płatnicze i wiele innych narzędzi płatniczych dla biznesu.

Zarządzanie czasem to podstawowa umiejętność niezbędna przy prowadzeniu własnego biznesu i pracy jako freelancer, ale też przydatna podczas wykonywania obowiązków zdalnie dla pracodawcy. Właściwe zarządzanie czasem pozwala na sprawne i terminowe realizowanie zadań. Jak efektywnie zarządzać swoim czasem?

Na czym polega zarządzanie czasem?

Zarządzanie czasem to systematyczne planowanie oraz wykonywanie zadań w danym czasie, tak by doprowadzić do realizacji celów. To stosowanie konkretnych technik i metod zarządzania tak by bez przeszkód kierować swoją pracą i jak najlepiej wykorzystywać czas.

Metody zarządzania czasem

Jakie są metody zarządzania czasem? W literaturze pojawia się ich wiele, ale polecamy szczególnie metodę ALPEN, która wykorzystuje regułę TRZOS, inaczej zwaną zasadą 60/40. O co chodzi z 60/40? 

Trzos opiera się na trzech założeniach: spisz terminy wykonywania zajęć i zadań, określ ramy czasowe tych spraw oraz zaplanuj rezerwy w myśl reguły 60/40. W myśl tej reguły 60% dnia pracy przeznacza się na pracę, a 40% na nieprzewidziane zakłócenia i dodatkowe, nieplanowane zadania.

Metoda ALPEN polega na tym, że: spisujesz listę zadań, następnie szacujesz czas ich trwania z uwzględnieniem reguły 60/40, wyznaczasz priorytety oraz potem kontrolujesz wykonywanie zadań.

5 zasad zarządzania czasem

Stosując metodę ALPEN, warto pamiętać o kilku zasadach, które ułatwiają skuteczne zarządzanie czasem.

 1.   Dokładne planowanie

Planuj wszystko, także przerwy. Wedle guru zarządzania czasem, Briana Tracy’ego, jedna minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić 10 minut działania. Tracy poleca grupować zadania na 4 kategorie: pilne, niepilne, ważne i nieważne, przy czym niektóre mogą przynależeć do dwóch naraz. W planowaniu wyróżnisz zatem kwestie pilne i ważne, pilne, ale nieważne, niepilne i ważne oraz niepilne i nieważne. Dopasowanie zadania do danej kategorii od razu wskazuje, jak szybko trzeba się czymś zająć i jak wiele uwagi poświęcić danemu zadaniu.

 1.   Ustalanie priorytetów

Zaplanowane działania danego dnia, tygodnia czy miesiąca wykonuj wedle hierarchii ważności. Zajmij się najpierw sprawami priorytetowymi, przy czym Tracy poleca by na początek każdego dnia „zjeść żabę”. Chodzi o to by zrobić na start pracy najtrudniejsze i najważniejsze zadanie, tak by wykonać je ze świeżą głową i w pełni sił oraz upewnić się, że starczy na nie czasu. Ponadto, wykonanie takiego wymagającego zadania pozwala zyskać spokój i łatwiej jest odhaczać kolejne, mniej już ważne, punkty z listy.

 1.   Stosowanie zasady Pareta

Zasada Pareta głosi, że 80% wyników jest skutkiem 20% działań. W zarządzaniu czasem przekłada się to tak: 20% zadań generuje 80% dochodów. Dlatego koniecznie zidentyfikuj, które sprawy przełożą się na Twoje największe dochody i na nich skup swoją uwagę.

 1.   Szukanie złodziei czasu

Dokonuj analizy swojego czasu pracy. Notuj wszystko, co robisz i ile poświęcasz na to czasu. Dzięki temu będziesz mógł lepiej planować budżet, a do tego wyłapiesz rozpraszacze, które pochłaniają Twój czas, a nie przynoszą wymiernych korzyści. Staraj się eliminować takich złodziei czasu. Problemem nigdy nie jest za mało minut czy godzin na wykonanie danego zadania, ale nieefektywne wykorzystanie czasu.

 1.   Odrzucenie wielozadaniowości

Multitasking jest nie tylko passe, jest też po prostu nieefektywny. Robienie wielu rzeczy na raz powoduje, że trudno się skupić na zadaniach i wykonuje się je dłużej lub niedbale. Nowe wytyczne zarządzania czasem radzą by wykonywać jedno zadanie. Gdy przeskakuje się między kilkoma taskami, sporo czasu zajmuje ponowne wdrożenie się w daną czynność, przez co marnuje się czas, a umysł traci energię na przypominanie sobie szczegółów zadań.

Złóż wniosek online