Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Zadatek a zaliczka – czy są zwrotne?

Czytaj

Co to jest Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych)?

Czytaj

Złota reguła finansowania przedsiębiorstw

Czytaj

Najnowszy wpis:

Zadatek a zaliczka – czy są zwrotne?

Czytaj

Co to jest Cash Flow (rachunek przepływów pieniężnych)?

Czytaj

Złota reguła finansowania przedsiębiorstw

Czytaj

Baza wiedzy o faktoringu

Koszty finansowania dłużnego – przykłady

Paulina

18.06.2024 r

3 minut czytania

Finansowanie dłużne pozwala firmom na rozwój i realizację inwestycji bez konieczności angażowania własnych środków. To bardzo popularna forma pozyskiwania kapitału. Jednak wiąże się to z różnymi kosztami, które mogą wpłynąć na ogólną opłacalność takiego finansowania. Poznaj przykłady kosztów finansowania dłużnego.

Finansowanie dłużne: co to jest?

Finansowanie dłużne polega na zaciągnięciu zobowiązań finansowych, które firma obliguje się spłacić w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Finansowanie dłużne to metoda pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. Może być też źródłem finansowania inwestycji. Do finansowania dłużnego należą m.in. kredyty, pożyczki, leasing, faktoring.

Koszty finansowania dłużnego – przykłady

Koszty związane z finansowaniem dłużnym są istotnym elementem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Poniżej kilka przykładów kosztów finansowania dłużnego:

Odsetki od kredytów i pożyczek

Odsetki stanowią podstawowy koszt związany z zaciągnięciem kredytów i pożyczek. Ich wysokość zależy od oprocentowania ustalonego przez kredytodawcę oraz od kwoty i okresu trwania zobowiązania. Przykładowo, jeżeli firma zaciągnie pożyczkę w wysokości 1 miliona złotych z oprocentowaniem 5% rocznie, to koszty odsetek wyniosą 50 tysięcy złotych rocznie.

Prowizje i opłaty bankowe

Banki i inne instytucje finansowe często pobierają dodatkowe opłaty związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Mogą to być prowizje za udzielenie finansowania, opłaty administracyjne, koszty przygotowania dokumentów czy opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Na przykład, bank może pobrać 1% wartości kredytu jako prowizję, co przy kredycie w wysokości 1 miliona złotych daje dodatkowy koszt 10 tysięcy złotych.

Koszty zabezpieczeń

Wiele form finansowania dłużnego wymaga zabezpieczenia w postaci majątku firmy, takich jak nieruchomości, maszyny czy zapasy. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń mogą obejmować wycenę majątku, koszty notarialne, ubezpieczenia oraz opłaty związane z wpisem zabezpieczeń w odpowiednich rejestrach.

Koszty emisji obligacji

Jeśli firma decyduje się na pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji, musi liczyć się z kosztami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. Do kosztów tych należą opłaty za przygotowanie prospektu emisyjnego, wynagrodzenie dla doradców finansowych, prawnych i księgowych, opłaty za notowanie obligacji na giełdzie oraz koszty marketingowe.

Część odsetkowa raty leasingowej

Leasing jest popularną formą finansowania dłużnego, szczególnie w kontekście nabycia środków trwałych, takich jak maszyny czy pojazdy. Rata leasingowa składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt finansowania, który firma ponosi za możliwość korzystania z leasingowanego przedmiotu. Na przykład, jeśli rata leasingowa wynosi 2000 zł, a część odsetkowa to 300 zł, to właśnie ta kwota 300 zł stanowi koszt odsetek w danym miesiącu.

Koszty faktoringu

Faktoring to forma finansowania działalności polegająca na sprzedaży wierzytelności firmie faktoringowej, co natychmiast poprawia płynność finansową, ale wiąże się z pewnymi wydatkami. Główne koszty obejmują prowizję faktoringową (z reguły 0,5%-3% wartości faktury) oraz odsetki od wypłaconej kwoty. Dodatkowo czasem dochodzą opłaty administracyjne za obsługę faktur, koszty ubezpieczenia wierzytelności w przypadku faktoringu bez regresu oraz inne opłaty, takie jak za niewykorzystanie limitu faktoringowego czy przedłużenie terminu płatności. 

W SMEO oferujemy prowizję w wysokości już od 0,04% do 0,12% oraz odsetki w wysokości 0,037%. Co istotne naliczamy je dziennie, więc nasi klienci płacą tylko za dni, w których faktycznie finansują faktury. 

Załóżmy, że firma finansuje u nas fakturę o wartości 10 000 zł przez 14 dni. Ile wyniosą koszty takiego finansowania?

Przy założeniu, że wysokość prowizji faktoringowej wynosi 0,12% dziennie, całkowity koszt finansowania takiej faktury wyniósłby 182,57 zł (po odliczeniu podatków (VAT 23% i dochodowego 19%). 

Jeśli chcesz wyliczyć, ile kosztowałoby cię sfinansowanie faktury w SMEO, skorzystaj z naszego kalkulatora online. Wystarczy, że podasz kwotę faktury i liczbę dni, przez które chcesz korzystać z finansowania, a otrzymasz koszt. 

 

Koszty finansowania dłużnego są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj zobowiązania, warunki umowy kredytowej czy polityka finansowa firmy. Właściwe zarządzanie tymi kosztami jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej i stabilności przedsiębiorstwa.

Paulina

Ekspert ds. faktoringu

Data publikacji

18.06.2024 r.

Ocena: 5,00 (1 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Złóż wniosek online