Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Koszty finansowania dłużnego – przykłady

Czytaj

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – metody

Czytaj

Pożyczka na rozwój firmy i działalności

Czytaj

Najnowszy wpis:

Koszty finansowania dłużnego – przykłady

Czytaj

Analiza finansowa przedsiębiorstwa – metody

Czytaj

Pożyczka na rozwój firmy i działalności

Czytaj

Rozwój biznesu

Źródła finansowania inwestycji w firmie

Paulina

21.05.2024 r

4 minut czytania

Istnieje wiele różnych metod pozyskiwania środków na inwestycje w firmie, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych źródeł finansowania.

  1. Kredyt bankowy

Kredyt bankowy polega na tym, że firma uzyskuje od banku daną kwotę pieniędzy, którą zobowiązuje się zwrócić wraz z odsetkami w określonym czasie.

Kredyty inwestycyjne są to kredyty przeznaczone na sfinansowanie zakupu (lub budowy) środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia czy nieruchomości, które są niezbędne do prowadzenia działalności firmy lub do jej rozwoju. Kredyty inwestycyjne często mają dłuższy okres spłaty niż inne rodzaje kredytów.

Korzystanie z kredytów bankowych ma wiele zalet, takich jak relatywnie niskie koszty finansowania, elastyczność w dostosowaniu warunków kredytu do potrzeb firmy oraz możliwość uzyskania wsparcia doradczego od banku w zakresie zarządzania finansami. Jednakże, istnieją również pewne ryzyka związane z zaciąganiem kredytów bankowych np. niewypłacalności, obciążenie spółki zobowiązaniami finansowymi.

  1. Emisja akcji lub obligacji

Możesz pozyskiwać kapitał poprzez sprzedaż nowych akcji firmy na giełdzie. Emisja akcji może być atrakcyjną opcją dla podmiotów, które chcą pozyskać duże kwoty kapitału, ale może też prowadzić do utraty kontroli nad firmą, gdy nowi akcjonariusze nabędą znaczący pakiet akcji.

Przedsiębiorstwa mogą też emitować obligacje na rynku kapitałowym, oferując inwestorom stałe oprocentowanie w zamian za pożyczkę.

  1. Wsparcie inwestorów

Możesz też sfinansować inwestycję poprzez udzielanie udziałów inwestorom zewnętrznym w zamian za kapitał. Może to być forma venture capital lub private equity, w zależności od etapu rozwoju i potrzeb finansowych twojej firmy.

  1. Pożyczka ratalna

Pożyczka ratalna to kolejna opcja finansowania inwestycji. Polega ona na uzyskaniu określonej kwoty pieniędzy od instytucji finansowej, którą firma zobowiązuje się spłacać w ratach przez określony czas, zazwyczaj wraz z odsetkami.

Pożyczki ratalne są szczególnie atrakcyjne dla firm, które potrzebują większej elastyczności w spłacie zadłużenia, ponieważ umożliwiają one rozłożenie płatności na określony okres, co zmniejsza presję na bieżącą płynność finansową firmy.

Tego rodzaju pożyczki mogą być wykorzystywane na różne cele inwestycyjne, takie jak zakup sprzętu, modernizacja infrastruktury czy rozwój nowych produktów lub usług. Warunki pożyczki ratalnej są negocjowane pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją finansową na podstawie oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej. Pożyczki ratalne mogą być udzielane przez banki, instytucje finansowe specjalizujące się w udzielaniu kredytów, a także przez platformy finansowania online.

  1. Fundusze publiczne

Niektóre firmy mogą korzystać z funduszy publicznych, takich jak dotacje rządowe czy programy pomocowe dla przedsiębiorców, aby uzyskać wsparcie finansowe inwestycji w określonych sektorach lub obszarach.

  1. Samofinansowanie

Jako przedsiębiorca możesz także finansować inwestycje z własnych zysków lub środków, co eliminuje konieczność zadłużania się lub pozyskiwania kapitału zewnętrznego, ale może ograniczać skalę inwestycji.

  1. Faktoring

Faktoring to usługa finansowa, która polega na przyspieszeniu płatności faktur sprzedażowych wystawionych z długim terminem płatności.  W praktyce proces jest bardzo prosty. Wystarczy złożyć prosty wniosek online i podpisać umowę, a następnie otrzymuje się w firmie faktoringowej limit finansowania faktur. Potem wystarczy tylko przesłać do faktora kopię wystawionej faktury i w ciągu 24 godzin otrzymuje się przelew. Z pieniędzy można natychmiast korzystać, a to faktor czeka potem na przelew od kontrahenta. Jest to skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej, zwłaszcza gdy firma otrzymuje płatności od klientów w długim terminie.

Zaletą faktoringu jest szybkie uzyskanie środków pieniężnych, co pozwala uniknąć problemów związanych z opóźnionymi płatnościami od klientów. Istotny jest również fakt, że korzystanie z faktoringu nie powoduje zadłużenia. 

Dźwignia finansowa: struktura finansowania inwestycji w firmie

Przed wyborem sposobu finansowania inwestycji zapoznaj się z koncepcją dźwigni finansowej. Określa ona proporcje między kapitałem własnym a kapitałem zewnętrznym. Gdy firma korzysta z kredytów lub pożyczek z oprocentowaniem, aktywuje się dźwignia finansowa.

Dźwignia finansowa jest stosowana w celu zwiększenia udziału długu w strukturze kapitałowej firmy, co przekłada się na maksymalizację zwrotu z kapitału własnego. Gdy rentowność aktywów przewyższa koszt kapitału obcego, firma odnosi korzyści w postaci wzrostu rentowności kapitału własnego. To oznacza, że zwiększenie rentowności kapitału własnego w stosunku do całkowitej rentowności, osiągnięte przy udziale kapitału obcego, jest wynikiem działania dźwigni finansowej.

Warto sprawdzić wskaźnik dźwigni finansowej, by ocenić, czy strategia finansowania nie jest zbyt ryzykowna. Im wyższy wskaźnik, tym większy udział kapitału obcego w majątku przedsiębiorstwa. Może to prowadzić do obniżenia wiarygodności firmy w oczach inwestorów lub kontrahentów oraz do zmniejszenia jej zdolności kredytowej.

Wybór odpowiednich źródeł finansowania inwestycji zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej firmy, uwzględniając takie czynniki jak stopień ryzyka, koszty finansowania, dostępność kapitału oraz plany rozwoju i strategia biznesowa. Dlatego przed podjęciem decyzji, dokładnie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje i skonsultować się z ekspertami finansowymi.

Paulina

Ekspert ds. faktoringu

Data publikacji

21.05.2024 r.

Ocena: 5,00 (1 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Złóż wniosek online