Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Usługa faktoringowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Rośnie liczba korzystających z niej firm oraz wartość wypłacanych im kwot z tytułu faktoringu. Jak wygląda rynek faktoringu w Polsce? Jak przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, postrzegają faktoring?

Usługi faktoringowe: co to jest?

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia, czym jest usługa faktoringowa i przedmiotem czego jest faktoring. Faktoring jest instrumentem finansowym skierowanym do firm. Faktorant, czyli przedsiębiorca, wystawia fakturę z długim terminem płatności np. 90 dni. Dokonuje cesji wierzytelności na specjalistyczną firmę, czyli faktora, który wypłaca mu nawet do 100% kwoty z faktury od ręki. Następnie należność jest regulowana w momencie opłacenia faktury przez kontrahenta.

Przedmiotem faktoringu są faktury o długim terminie płatności, do 90 dni. Dzięki faktoringowi gotówka nie jest zamrożona do terminu płatności faktury, ale wypłacana od razu i firmy mogą wykorzystać ją na finansowanie bieżącej działalności lub rozwój. Więcej o tym, czym jest faktoring, dowiesz się z naszego kompendium.

Dla kogo faktoring?

Faktoring jest szczególnie polecany małym i średnim firmom, które działają w branżach, gdzie długie terminy płatności na fakturach są normą. Ponadto faktoring eksportowy może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych, bo z racji natychmiastowych wypłat środków pozwoli zminimalizować ryzyko kursowe.

Rynek usług faktoringowych w Polsce

Rynek usług faktoringowych w Polsce nieustannie się rozwija. Według ostatniego raportu Polskiego Związku Faktorów, którzy zrzesza 5 banków komercyjnych, 6 partnerskich podmiotów oraz 19 wyspecjalizowanych firm, z faktoringu korzysta aktywnie 24,8 tysiące przedsiębiorstw. Dekadę temu ta liczba wynosiła jedynie 5,5 tysiące firm. Zrzeszone w PZF podmioty obsłużyły w  2022 roku 23,9 milionów faktur na łączną kwotę 460,6 miliardów złotych. Zanotowano wzrost obrotów o 27,1 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Jak przedsiębiorcy postrzegają faktoring?

Jak przedsiębiorcy zapatrują się na faktoring? Jak widać z powyższego badania coraz chętniej z niego korzystają, ale czy chwalą sobie tę formę finansowania? Ostatni duży sondaż na ten temat PZF przeprowadziło w lipcu 2021 roku – było to czwarte badanie postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorców, zrealizowane przez firmy ARC Rynek i Opinia. Warto pamiętać, że był to szczyt pandemii, zatem nastroje właścicieli firm były dość kiepskie i mogło się to odbijać na wynikach wszelkich badań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo to, aż 38 procent respondentów dobrze oceniło faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring: wady i zalety

Co sądzą o faktoringu przedsiębiorcy: czy warto? W faktoringu dość ważne jest zaufanie na linii faktorant i faktor, zatem opinia firm na temat usług faktoringowych dużo mówi o kondycji całego rynku. Badanie z roku 2021 wskazało, że zmniejszył się odsetek krytyków tej formy finansowania, a wzrosła liczba usatysfakcjonowanych usługą faktoringową klientów – było ich 13 na 1 niezadowolonego faktoranta. Sondaż miał na celu sprawdzenie ogólnego postrzegania faktoringu, nie proszono o wskazanie zalet czy wad tego rozwiązania według respondentów. 

Jakie są zalety faktoringu? Na pewno fakt otrzymywania szybko gotówki za faktury z długim terminem płatności, dzięki czemu można wspierać płynność finansową firmy. Plusem faktoringu na pewno jest też brak obciążenia zdolności kredytowej oraz możliwość wydłużenia terminów płatności dla kontrahentów, przez co poprawia się konkurencyjność przedsiębiorstwa.

A jakie są wady faktoringu? Z badania przeprowadzonego w szczycie pandemii wynika, że czynnikiem stojącym za wyborem firmy faktoringowej najczęściej jest cennik. Pokazuje to, że ewentualną wadą tej usługi może być zbyt wysoka cena, która odstrasza potencjalnych faktorantów. Na szczęście na przestrzeni kilku lat liczba wskazań ceny jako czynnika decydującego o wyborze danego faktora zmalała.

Chcesz dołączyć do tysięcy polskich firm korzystających z faktoringu? Skontaktuj się z nami!

Faktoring to korzystne rozwiązanie dla firm potrzebujących finansowania zewnętrznego, które świetnie sprawdza się w okresie sprzyjającej koniunktury. Czy taka forma wsparcia przedsiębiorstw zdaje egzamin także w czasie galopującej inflacji i rosnących stóp procentowych? Sprawdź, jak faktoring może Ci pomóc w czasach kryzysu!

Niekorzystna sytuacja na rodzimym rynku

Rok 2022 nie sprzyja przedsiębiorcom. Najwyższa od ponad dwudziestu lat inflacja, podwyżki cen paliwa oraz energii elektrycznej, a także rosnące stopy procentowe, to czynniki, które przyczyniły się do upadku wielu firm, głównie z branży budowlanej i transportowej. Z najnowszych danych firmy Coface wynika, iż w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku niewypłacalność przedsiębiorstw wzrosła o prawie 5% w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku, a liczba sądowych postanowień o niewypłacalności i restrukturyzacji aż o 22,5%. Niestety, zdaniem ekspertów, najbliższe miesiące nie przyniosą poprawy sytuacji, a prawdziwa fala upadłości dopiero nabiera rozpędu.

Faktoring a inflacja w Polsce

Według wstępnych szacunków GUS, inflacja w Polsce w październiku 2022 roku wyniosła 17,9%. Dwucyfrowe wyniki, utrzymujące się w kraju już od marca, przekładają się na koszty prowadzenia działalności. Presja płacowa oraz wzrost cen towarów, surowców i półproduktów zmuszają do cięcia wydatków i wstrzymywania inwestycji. W tak niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, wymagane przez kontrahentów kredyty kupieckie stają się wysoce ryzykowne, bowiem im dłużej czeka się na pieniądze, tym mniej są one warte. Co więcej, w przypadku gdy cena materiału lub usługi z dnia na dzień może wzrosnąć dwukrotnie, natychmiastowy dostęp do gotówki okazuje się kluczowy dla sprawnego prosperowania firmy. Jak w czasie dekoniunktury uniknąć zatorów płatniczych?

Tu z pomocą przychodzą firmy faktoringowe. Faktoring polega przede wszystkim na wykupieniu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa – faktoranta, przez usługodawcę – faktora. Usługa ta, w przeciwieństwie do finansowania kredytowego, cechuje się dużą elastycznością. Branża czy wielkość firmy nie ma znaczenia, na stale rozwijającym się rynku faktoringu można znaleźć oferty dopasowane do każdego sektora gospodarki. Ponadto takie rozwiązanie sprzyja przedsiębiorcom, dla których kredyty bankowe są nieosiągalne chociażby z uwagi na wysokie raty i oprocentowanie rosnące proporcjonalnie do inflacji. Decydując się na sprzedaż faktur również trzeba liczyć się z kosztami. Warto jednak mieć na uwadze, że szybkie pozyskanie środków, nawet pomniejszonych o koszty transakcji, to w dobie rekordowej inflacji, lepsze rozwiązanie niż oczekiwanie na wypłatę kwoty, która z każdym dniem traci na wartości.

Kto korzysta na faktoringu?

Negatywne skutki inflacji są odczuwane przez wszystkie podmioty gospodarcze. Mimo to,  największym ryzykiem utraty płynności finansowej obarczeni są reprezentanci sektora MŚP.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, wydłużone terminy zapłaty znacznie szybciej przyczyniają się do powstawania niedoborów w budżecie, przez co samodzielne finansowanie bieżących zobowiązań staje się niekiedy niemożliwe. Obecna sytuacja gospodarczo-polityczna tylko potęguje problem. Jeden dzień zwłoki w płatności może zadecydować o losie wieloletniej działalności. Ponadto pandemia COVID-19 oraz wojna na Ukrainie poskutkowały zmianami w obrębie łańcuchów dostaw, co zmusiło polskich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z wcześniej nieznanymi kontrahentami. Dlatego aktualne oferty faktoringowe przeznaczone dla MŚP skupiają się na:

a) zabezpieczeniu faktoranta przed ryzykiem niewypłacalności jego kontrahentów,

b) zapewnieniu natychmiastowego dostępu do środków zamrożonych w fakturach.

Faktoring to wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest to usługa, która sprawdzi się zarówno w okresie prosperity, jak i w trudnych dla biznesu realiach.  Jeśli prowadzisz własną działalność i szukasz finansowania, skontaktuj się z nami!

Współcześnie część transakcji handlowych opiera się na zasadzie tzw. kredytu kupieckiego, co w praktyce oznacza, iż kontrahent (przedsiębiorca) otrzymuje towar lub usługę z możliwością płatności w późniejszym terminie. Takie rozwiązanie może przynosić korzyści dla obu stron, jednak dla sprzedawcy stanowi również duże ryzyko utraty płynności finansowej. Aby zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi faktoringu.

Co to jest faktoring? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Faktoring – charakterystyka

Czym jest faktoring? Faktoring to złożony instrument finansowy, którego istotę stanowi wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta) przez instytucję faktoringową (faktora). Jest to szybki, skuteczny i przystępny sposób na odzyskanie gotówki zamrożonej w wystawionych fakturach sprzedażowych. Obecnie z usług faktoringowych oferowanych przez banki i wyspecjalizowane firmy, korzysta prawie 22,3 tys. krajowych przedsiębiorstw. O popularności takiego rozwiązania decyduje z pewnością fakt, iż sprawdza się zarówno w przypadku dużych, międzynarodowych firm, jak i tych reprezentujących sektor MŚP. Głównym i zasadniczo jedynym koniecznym warunkiem zawarcia umowy faktoringowej jest wymóg bezgotówkowego rozliczania się z klientami oraz wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności. Pozostałe ustalane są indywidualnie, zgodnie z możliwościami i preferencjami faktoranta.

Dla kogo faktoring?

Faktoring jest elastyczny pod względem warunków umowy i taki rodzaj finansowania sprawdza się w wielu sytuacjach – w okresie kryzysu, jak również prosperity przedsiębiorstwa. Pozyskane w ten sposób środki można bowiem przeznaczyć zarówno na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności jak i na jej rozwój. Faktoring to korzystne rozwiązanie m.in. dla firm, które:

 • z uwagi krótki staż i niskie obroty nie posiadają zdolności kredytowej,
 • prowadzą działalność na rynkach zagranicznych i chcą zniwelować ryzyko kursowe,
 • działają w branżach, gdzie wymagane są długie terminy zapłaty.

 

Zalety i wady faktoringu

Podstawową funkcją, a równocześnie zaletą faktoringu jest usprawnienie płynności finansowej faktoranta poprzez zapewnienie natychmiastowego i stałego źródła finansowania. Warto jednak wspomnieć także o pozostałych, mniej oczywistych korzyściach. Wśród nich należy wymienić:

 • możliwość przekazania ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora,
 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych,
 • bogata oferta usług dodatkowych np. monitoring płatności czy prowadzenie kont rozliczeniowych klientów.

 

Decyzja o skorzystaniu z faktoringu powinna być poprzedzona nie tylko analizą zalet, ale również i wad. Jedną z najczęściej wskazywanych jest wysoki koszt usługi. Tu należy zaznaczyć, iż ostateczna kwota zależna jest przede wszystkim od wyboru firmy, rodzaju finansowania oraz ogólnej kondycji faktoranta. Pamiętaj, że nie ma konieczności przekazywania faktorowi wszystkich faktur. Ponadto nie musisz decydować się na usługi dodatkowe, wówczas ograniczysz wydatki do prowizji i odsetek. Jeśli nie jesteś pewien reakcji kontrahenta, a zależy Ci na pomyślnej współpracy, rozważ faktoring cichy (tajny), w którym partner biznesowy nie zostaje poinformowany o cesji wierzytelności, a płatności dokonywane są bezpośrednio na Twoje konto. Z faktorem rozliczasz się Ty. W ten sposób unikniesz ewentualnych nieporozumień.

 Jeśli jesteś zainteresowany faktoringiem, skontaktuj się z nami! 

Z faktoringu korzystają już nie tylko duże przedsiębiorstwa i korporacje, bo wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe, dobre rozwiązanie dla mniejszych firm. Taka forma finansowania biznesu okazuje się szczególnie korzystna dla małych działalności, w przypadku których zatory płatnicze mogą szybko doprowadzić do likwidacji lub upadku.

Jak działa faktoring dla małych firm?

Faktoring dla małych firm, określany niekiedy mikrofaktoringiem, to odpłatna usługa finansowania faktur z odroczonym terminem płatności, przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw). W praktyce jest to pomoc w zachowaniu płynności finansowej firmom, które szukają szybkiej, elastycznej, dopasowanej do potrzeb finansowania. Obecnie odroczenie terminu zapłaty stanowi istotny element, a czasem nawet warunek transakcji między kontrahentami. Kredyt kupiecki z pewnością zwiększa konkurencyjność, jednak w przypadku małych działalności, nieposiadających dostatecznej rezerwy środków, okazuje się ryzykowny. W sytuacji, gdy pieniądze są potrzebne na teraz, a termin płatności wskazany na fakturze jest odległy, warto skorzystać z usługi faktoringu. Firma pośrednicząca – faktor, wykupi wierzytelności przedsiębiorstwa, czyli faktoranta. W konsekwencji przedsiębiorca niemalże natychmiast uzyskuje dostęp do zamrożonych środków finansowych, a w przypadku wyboru faktoringu pełnego, pozbywa się także odpowiedzialności za niewypłacalność klienta. Wówczas kwestia dochodzenia należności przechodzi na pośrednika oferującego faktoring firmie.  

Faktoring dla MŚP – szybki i wygodny

 Zgodnie z przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” z 2022 r., sektor MŚP stanowi zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce. Mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych, liczba mikro, małych oraz średnich firm wzrasta rokrocznie. W związku z powyższym na rynku pojawia się coraz więcej instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb wspomnianej grupy przedsiębiorców. Pierwotnie oferty firm faktoringowych były zarezerwowane wyłącznie dla dużych jednostek gospodarczych, ponieważ te mniejsze nie były w stanie spełnić wymogów faktorów. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Faktoring dla MŚP to szybki sposób pozyskania kapitału, cechujący się dużą elastycznością i ograniczeniem formalności do niezbędnego minimum. Oznacza to, iż możliwość skorzystania z tej formy finansowania nie jest uzależniona od wysokości obrotu czy należności, posiadania stałego kontrahenta, liczby lat na rynku lub branży, w jakiej działamy. Istotne, aby nasz klient był wypłacalny i faktury, które planujemy scedować, aktualne.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

W jakich sytuacjach najlepiej sprawdzi się faktoring dla firm? Sprawdź:

·  gdy Twoja firma nie posiada zdolności kredytowej,

·   gdy potrzebujesz pewnego źródła finansowania bieżącej działalności i rozwoju firmy,

·  gdy borykasz się z tymczasowymi problemami finansowymi spowodowanymi np. sezonowością lub nieuczciwymi klientami,

·  gdy chcesz zabezpieczyć się przed ewentualnymi zatorami płatniczymi,

·  gdy potrzebujesz szybkiego dostępu do środków finansowych bez skomplikowanej procedury weryfikacyjnej.

Jesteś właścicielem firmy z sektora MŚP i zależy Ci na zabezpieczeniu płynności finansowej oraz zwiększeniu możliwości inwestycyjnych Twojego biznesu? Rozważ opcję faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Napisz do nas, a my chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę faktoringu dla firm.

Czym jest faktoring międzynarodowy – to świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy zajmują się handlem zagranicznym. Finansowanie pozwoli im zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem interesów z podmiotami spoza Polski. Wyróżnia się dwa rodzaje faktoringu międzynarodowego: eksportowy i importowy.

Czemu warto zdecydować się na faktoring międzynarodowy?

Posiadanie kontrahentów za granicą wiąże się ze sporym ryzykiem. Trudniej jest zweryfikować rzetelność takich podmiotów. Ponadto prawo handlowe w innych krajach różni się od polskiego, co nastręcza dodatkowych kłopotów przy sprawdzeniu kontrahenta czy egzekucji wierzytelności. Często zdarza się, że terminy zapłaty na fakturach zagranicznych są bardzo długie. Oczekiwanie na środki, ewentualne opóźnienia w spłatach i ryzyko natrafienia na niewypłacalnego partnera sprawiają, że w przypadku handlu zagranicznego zdecydowanie warto wybrać faktoring. Pozwoli to na zabezpieczenie swoich interesów i uniknięcie zatorów płatniczych czy problemów z płynnością finansową. Ponadto, faktoring pozwala sfinansować bieżącą działalność firmy zanim zostaną opłacone faktury oraz chroni przed ryzykiem kursowym, dzięki temu, że płatności są od razu uiszczane.

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy umożliwia firmom zachowanie płynności przedsiębiorstwa. Faktor wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę do 90% wartości faktury. Następnie egzekwuje spłatę od kontrahenta, a gdy zobowiązanie zostanie opłacone, to przekazuje pozostałe 10% eksporterowi. To o tyle wygodne, że w kontraktach międzynarodowych terminy płatności sięgają nawet 120 dni. Dzięki faktoringowi eksportowemu nie trzeba tak długo czekać na przelew.

Faktoring eksportowy krok po kroku

1.   Przedsiębiorca, czyli faktorant, sprzedaje towar i wystawia fakturę kontrahentowi.

2.   Faktorant przesyła kopię faktury firmie faktoringowej (faktorowi).

3.   Faktor wypłaca do 90% wartości należności na fakturze minus swoja prowizja.

4.   Faktor monitoruje spłatę należności przez kontrahenta.

5.   Po uiszczeniu należności przez kontrahenta, firma faktoringowa wypłaca faktorantowi resztę kwoty z faktury.

Kiedy wybrać faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy jest polecany podmiotom, którym zależy na szybkim uzyskaniu środków z wystawionych faktur. Ponadto, ten typ faktoringu jest odpowiedni dla firm obawiających się o rzetelności kontrahentów i uregulowanie należności w terminie. Wybranie tego typu finansowania pozwoli przedsiębiorstwu zaoferować atrakcyjne warunki handlowe z odroczonymi terminami płatności przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej.

Zalety faktoringu eksportowego

 • Ograniczenie ryzyka zatorów z powodu opóźnionych płatności przez kontrahentów.
 • Otrzymanie środków na bieżąco działalności firmy zaraz po wystawieniu faktur.
 • Ograniczenie ryzyka kursowego związanego z wahaniem cen walut w okresie między wystawieniem faktury a jej opłaceniem.

Faktoring importowy

To opcja faktoringu dla firm importujących towary z zagranicy. Polega na zawarciu współpracy przez importera z firmą faktoringową z kraju, z którego sprowadzane są towary. Faktor weryfikuje sytuację finansową przedsiębiorstwa i spłaca w jego imieniu zobowiązania na konto zagranicznego kontrahenta. Później, w wyznaczonym terminie, następuje rozliczenie z faktorem. Mechanizm tego rodzaju faktoringu jest podobny do faktoringu odwrotnego.

Bardzo często w faktoringu międzynarodowym występuje dwóch faktorów. Dzięki partnerstwu z faktorem importowym i eksportowym, można szybko i efektywnie prowadzić handel międzynarodowy i bez problemów finansować działalność firmy. Faktor eksportowy dokonuje cesji wierzytelności nabytej od eksportera i przekazuje ją faktorowi importowemu, który opłaca transakcję. Później faktor importowy przekazuje środki faktorowi eksportowemu, który dokonuje rozliczenia z przedsiębiorcą, czyli faktorantem. W przypadku gdy wierzytelność nie zostanie uregulowana przez kontrahenta, faktor importowy rozlicza się z eksportowym, a następnie zaczyna egzekucję długu.

Faktoring importowy krok po kroku

1.   Polska firma nawiązuje współpracę z kontrahentem z zagranicy i kupuje od niego towary. Otrzymuje fakturę z krótkim terminem spłaty.

2.   Przedsiębiorca podpisuje umowę z zagraniczną firmą faktoringową, która świadczy usługi w kraju, skąd importowane są towary.

3.   Faktor weryfikuje polską firmę, czyli faktoranta, a następnie spłaca jej zobowiązanie wobec kontrahenta.

4.   Sprzedawca zagraniczny otrzymuje środki od faktora.

5.   Faktorant spłaca swoje zobowiązanie faktorowi w umówionym terminie.

Kiedy wybrać faktoring importowy?

To forma faktoringu, która opłaca się nowym na rynku importerom chcącym wyrobić swoją markę za granicą, oferując szybkie terminy spłaty.

Korzyści faktoringu importowego

 • Możliwość spłacenia faktur za towary w późniejszym terminie.
 • Szansa na negocjacje rabatów u kontrahentów za szybką zapłatę faktury.
 • Budowanie dobrej marki za granicą jako importera od razu regulującego swoje należności.

Faktoring międzynarodowy to specyficzny rodzaj finansowania przeznaczony dla firm mających interesy z zagranicznymi kontrahentami. Polskie firmy prowadzące w całości biznes w kraju mogą korzystać z faktoringu jawnego czy cichego. Interesuje Cię tani, SMART faktoring? Skontaktuj się z nami!

Faktoring to elastyczna forma finansowania, pod którą kryje się kilka różnych mechanizmów. Wyróżnia się faktoring pełny, niepełny, zakupowy, a także wymagalnościowy. Czym jest ten ostatni i dla kogo jest odpowiedni?

Faktoring wymagalnościowy: definicja

Faktoring wymagalnościowy polega na tym, że przedsiębiorca otrzymuje kwotę należną z faktury dopiero, gdy minie termin jej płatności, a nie została uregulowana, lub ewentualnie w innym terminie uzgodnionym z faktorem, czyli firmą finansującą faktury. Dzięki temu faktorant, czyli przedsiębiorca, otrzymuje należności z faktur zawsze na czas.

Jak działa faktoring wymagalnościowy?

Różnica między faktoringiem wymagalnościowym a standardowym, pełnym czy niepełnym, jest zatem w terminie otrzymania środków. W typowym faktoringu przedsiębiorca może dostać środki do dyspozycji od razu po wystawieniu faktury. W wymagalnościowym musi poczekać, aż nadejdzie termin płatności. Jeśli kontrahent nie ureguluje wtedy należności, to zrobi to faktor. Może on obejmować jedną lub kilka faktur. Faktor udziela następnie pomocy faktorantowi w odzyskiwaniu zaległych należności i zajmuje się monitoringiem wpłat.

Korzyści faktoringu wymagalnościowego

Zadaniem faktoringu wymagalnościowego nie jest finasowanie bieżącej działalności gospodarczej, jak ma to miejsce w przypadku innych typów faktoringu. Chodzi tu raczej o odzyskanie należności w sytuacji nierzetelności kontrahentów oraz uniknięcie tym samym zatorów płatniczych czy problemów z płynnością. Przedsiębiorca zyskuje pewność, że zawsze otrzyma środki z faktur na czas i może dzięki temu swobodnie planować wydatki firmowe. Zaletą tego rodzaju faktoringu jest też brak odsetek. Faktor pobiera tylko marżę i prowizję. Zatem generuje on mniejsze koszty.

Dla kogo polecany jest faktoring wymagalnościowy?

Faktoring wymagalnościowy jest świetną opcją dla firm, którym nie zależy na jak najszybszym uzyskaniu finansowania i mają stabilną sytuację. Chcą za to otrzymywać płatności wedle terminów z faktur, nie później, i uniknąć konsekwencji opóźnień ze strony kontrahentów. Polecamy ten mechanizm szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy już doświadczają pojedynczych opóźnień z płatnościami i obawiają się zatorów płatniczych. Dzięki myśleniu przyszłościowemu i wdrożeniu już teraz faktoringu wymagalnościowego będą oni w stanie zapobiec negatywnym skutkom nasilenia się problemów z płatnościami.

Faktoring wymagalnościowy to działanie prewencyjne, które  pozwala uniknąć konsekwencji nieopłacania faktur w terminie przez kontrahentów.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz finansowania, to napisz do nas – nasi eksperci pomogą wybrać Ci właściwy rodzaj faktoringu.

Masz problemy z zarządzaniem własnym czasem jako właściciel firmy? Bycie przedsiębiorcą to niełatwa sztuka, a właściwa organizacja jest kluczowa do odniesienia sukcesu w każdej branży. Dowiedz się, jak lepiej zarządzać pracą – oto 5 sprawdzonych sposobów do wdrożenia od zaraz!

Planowanie zadań w przedziale czasowym

Planuj zadania i czas na ich wykonanie. To powinno być ostatnią czynnością, którą wykonasz na koniec dnia pracy. Dzięki temu od razu następnego ranka będziesz wiedzieć, za co się zabrać i ile masz czasu na konkretne zadania. Planuj każdy dzień, tydzień i miesiąc. Zawsze zaczynaj pracę od najbardziej pilnych oraz najważniejszych spraw, tak by nie przegapić ich w natłoku obowiązków. Nadawaj zadaniom priorytety, tworząc listę od najbardziej do najmniej ważnego.
Nie odwlekaj wykonania trudnych prac, bo przez to czujesz się rozkojarzony, myśląc o tym, że najgorsze zostało przed Tobą. Stosuj politykę znaną jako „zjedz tę żabę”, czyli zacznij pracę od tego, co sprawi Ci największą trudność.

Skupianie się na jednej rzeczy

Porzuć wielozadaniowość. Multitasking jest przereklamowany i nie przynosi rezultatów. Badania wskazują, że tracisz czas, gdy robisz kilka rzeczy naraz. Odrywanie się od zadania, by wykonać inne i potem powrót do poprzedniego tasku powoduje rozkojarzenie, rozdrażnienie i wydłuża czas wykonania prac. Gdy załatwiasz kilka spraw jednocześnie, zazwyczaj nie kończysz żadnej z nich. Planuj wykonanie zadań kolejno po sobie, a w danym momencie skupiaj się całkowicie tylko na jednej rzeczy.

Eliminacja rozpraszaczy

By pracować głęboko, to znaczy mocno skoncentrować się na zadaniu i tym samym wykonać je szybciej, postaraj się wyeliminować wszelkie rozpraszacze. Przede wszystkim przestań sprawdzać co chwila maila i kanały social media. Wyznacz sobie godziny, w których czytasz maile i odpisujesz na nie oraz czas na “ogarnianie” Facebooka, Instagrama etc. Zobaczysz, jak dobrze wpłynie na Twoją produktywność odsunięcie się od smartfonu podczas pracy i wyłączenie zbędnych powiadomień. Jeśli telefon jest Ci niezbędny w biznesie, to po prostu na czas pracy blokuj tymczasowo maila i media społecznościowe. Więcej o tym, jak zwiększać produktywność i osiągać cele, poczytasz tutaj.

Delegowanie zadań

Przestań uważać, że jesteś niezastąpiony. Zastanów się, jakie zadania możesz outsourcować i przekazać pracownikom czy kontrahentom, by mieć więcej czasu na zarządzanie firmą. Szczególnie warto delegować czynności, o których masz marne pojęcie i tracisz czas, wykonując je wolno.

Śledzenie swoich aktywności

Zacznij notować codziennie, na co przeznaczasz swój czas pracy. Wpisuj czynności i zadania oraz godziny ich wykonania. Dzięki temu odkryjesz po kilku tygodniach, gdzie tkwi Twój problem, czyli na czym marnotrawisz zbyt wiele czasu. Może za często sprawdzasz maila? Zbyt długo siedzisz na Facebooku? Niepotrzebnie rozmawiasz godzinami przez telefon? Poszukaj wzorców zachowania, których zmiana pozwoli Ci zyskać więcej czasu na ważne zadania.

Klasyczny faktoring umożliwia szybsze uzyskanie środków zamrożonych w wystawionych fakturach sprzedażowych dzięki finansowaniu przez firmę faktoringową. Tymczasem dzięki faktoringowi odwrotnemu (tzw. zakupowemu) przedsiębiorca może opłacić zakupy dla firmy. Sprawdź, na czym polega i czy to rozwiązanie dobre dla Twojego biznesu.

Faktoring zakupowy, czyli odwrotny

Faktoring zakupowy, inaczej odwrotny lub zobowiązaniowy, to mniej popularny rodzaj faktoringu od pełnego i niepełnego (na podstawie danych GUS). O wiele częściej spotyka się na rynku oferty faktoringu pełnego i niepełnego, z których chętnie korzystają małe, średnie i duże firmy. Jednak faktoring zakupowy także ma swoje zalety. Umożliwia on finansowanie zakupów przedsiębiorstwa bez angażowania środków własnych. Firma finansująca (faktor) nabywa od przedsiębiorstwa (faktoranta) jego zobowiązania wobec dostawców, za daną cenę. Inaczej mówiąc, faktor płaci należności  firmy za zakupy, a faktorant oddaje te środki w ratach lub pokrywając je z bieżących dochodów w umówionym terminie.

Dzięki takiej konstrukcji finansowania, firma może nabywać materiały, towary, produkty nawet gdy nie ma w konkretnej chwili kapitału na zakupy. Nie musi angażować własnych środków i zamrażać pieniędzy w towarach lub półproduktach, a zamiast tego może je wykorzystać na pokrycie kosztów bieżącej działalności czy rozwój biznesu.

Cechy faktoringu odwrotnego

Faktoring zakupowy (odwrotny) umożliwia w 100% sfinansowanie zakupów firmy. Można w ten sposób finansować faktury zaliczkowe, faktury przeterminowane, faktury z terminem płatności w przyszłości oraz raty leasingowe. Spłata jest ustalana indywidualnie i możliwa jest tu spora elastyczność w kwestii liczby rat i terminu uiszczenia należności. Dzięki opłaceniu zakupów w terminie, w przyszłości faktorant być może uzyskać rabaty u kontrahentów, a do tego będzie prezentował się jako godny zaufania i wypłacalny partner.

Faktoring zakupowy krok po kroku

Dowiedz się, jak krok po kroku wygląda proces faktoringu zakupowego:

1.   Kupujesz towary, materiały, półprodukty etc. i otrzymujesz fakturę od kontrahenta.

2.   Faktor nabywa od Ciebie te należności i opłaca faktury za Ciebie.

3.   Ustalasz z faktorem dogodny termin spłaty zobowiązania np. w ratach miesięcznych przez kilka lat.

Czy faktoring zakupowy jest dla Ciebie?

Faktoring zakupowy jest przede wszystkim dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie chcą zamrażać środków w towarach czy nie mają płynności pozwalającej na szybkie regulowanie zobowiązań u dostawców. Ponadto polecany jest firmom z branży sprzedaży detalicznej z obrotami w gotówce jak apteki, butiki, sklepy spożywcze. Te bowiem mają stałych dostawców i terminy płatności za towary są dość krótkie. Stąd może się pojawić problem z uregulowaniem należności na czas. Zawsze też opłaca się korzystać z faktoringu odwrotnego, gdy kontrahent oferuje dodatkowe rabaty za natychmiastowe uregulowanie należności z faktury.

Szukasz opcji finansowania faktur? Zastanawiasz się, jaki rodzaj faktoringu wybrać? Napisz do nas!

Faktoring pełny to bardziej skomplikowana i droższa od faktoringu niepełnego odmiana finansowania oferowanego przez faktorów. Ma jednak swoje niewątpliwe zalety. Co trzeba wiedzieć o faktoringu pełnym?

Faktoring pełny, czyli faktoring właściwy

Faktoring pełny to inaczej faktoring właściwy lub bez regresu. Podstawową różnicą między tym rodzajem faktoringu a faktoringiem niepełnym jest kwestia tego, kto ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahentów. W faktoringu właściwym (pełnym) jest ono po stronie faktora, czyli firmy oferującej finansowanie. Faktorant, czyli przedsiębiorca wystawiający fakturę, nie ponosi ryzyka z tytułu ewentualnej niewypłacalności kontrahenta będącego odbiorcą tej faktury.

Upraszczając – faktor wypłaca przedsiębiorcy nawet do 100% kwoty z faktury zaraz po jej wystawieniu, dzięki czemu ma on środki od razu do dowolnej dyspozycji. Gdy nadejdzie termin spłaty faktury, a nie zostanie ona uregulowana przez kontrahenta, faktorant nie musi oddawać faktorowi otrzymanej kwoty. W gestii faktora będzie windykacja należności i odzyskanie pieniędzy. Przedsiębiorca wciąż będzie miał uzyskane środki do dyspozycji, nie zostanie zmuszony do ich oddania nawet gdy kontrahent zbankrutuje.

Cechy faktoringu pełnego

Faktoring pełny generuje większe koszty niż niepełny, bo faktor ponosi tu spore ryzyko. Tym samym cena na klienta, czyli przedsiębiorcę, jest wyższa. Do tego procedura uzyskania takiego finansowania jest bardziej skomplikowana. Faktoring pełny poza finansowaniem obejmuje też usługę windykacji miękkiej i twardej oraz monitorowanie należności, co bezpośrednio wiąże się z tym, że faktor ponosi ryzyko z tytułu niewypłacalności kontrahenta.

Faktoring pełny krok po kroku

Jak krok po kroku wygląda proces faktoringu pełnego? Sprawdź:

1.   Wystawiasz fakturę za towary lub usługi i przesyłasz ją kontrahentowi.

2.   Podpisujesz umowę z faktorem.

3.   Dokonujesz cesji należności i przekazujesz daną fakturę do faktora.

4.   Otrzymujesz zaliczkę na poczet płatności z tytułu tej faktury w wysokości nawet do 100% jej wartości.

5.   Gdy przypada termin uiszczenia płatności za fakturę przez kontrahenta, to przelewa on środki faktorowi.

6.   Jeśli jednak kontrahent nie zapłaci za fakturę, to faktorant nie musi zwrócić otrzymanych pieniędzy. Faktor zajmuje się windykacją należności od kontrahenta.

Cały proces faktoringu można przeprowadzić wyłącznie online.

Czy faktoring pełny jest dla Ciebie?

Czy faktoring pełny jest dobrą opcją dla Twojej firmy, pomimo tego, że jest droższy i wymaga bardziej skomplikowanego wnioskowania niż faktoring niepełny? Tak, w kilku sytuacjach.

Po pierwsze, ten faktoring opłaca się przedsiębiorstwom mającym ubezpieczenie w razie niewypłacalności kontrahentów. Faktor zawiera wtedy porozumienie z ubezpieczycielem i przejmuje obowiązki klienta z tytułu danej polisy.

Po drugie, to świetna propozycja dla intensywnie rozwijających się firm, które mają wielu nowych klientów, szczególnie z zagranicy. Może być to ryzykowne, a nie każdego kontrahenta da się rzetelnie sprawdzić. Faktoring pełny minimalizuje ryzyko nieotrzymania zapłaty od nieuczciwego kontrahenta.

Po trzecie, gdy firma zawiera co chwilę umowy z nowymi kontrahentami, co do których ma ograniczone zaufanie. Faktoring pełny warto rozważyć zwłaszcza w przypadku, gdy od tych mało znanych kontrahentów zależy w dużej mierze płynność firmy, bo faktury dla nich opiewają na wysokie kwoty.

Szukasz opcji wygodnego finansowania? Potrzebujesz środków z tytułu wystawionych faktur do ręki? To faktoring jest dla Ciebie! Napisz do nas i zapytaj o ofertę.

Rozważasz skorzystanie z faktoringu, ale nie wiesz, jaki rodzaj finansowania wybrać? Zasadniczo wyróżnia się faktoring pełny i faktoring niepełny. Dowiedz się, czym jest faktoring niepełny i czy to dobra opcja dla Twojego biznesu.

Faktoring niepełny, czyli z regresem

Faktoring niepełny zwany jest inaczej faktoringiem z regresem. Ten rodzaj finansowania polega na tym, że faktorant, czyli klient – przedsiębiorca, dokonuje cesji należności na faktora, czyli firmę oferującą faktoring. Następnie otrzymuje od faktora środki z tytułu wystawionej kontrahentowi faktury. 

W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca przesyła firmie faktoringowej kopię wystawionej faktury, a następnie faktor wypłaca firmie środki (pierwsza transza to zazwyczaj 100% wartości netto faktury lub 80-90% jej wartości brutto). Dzięki temu przedsiębiorca ma je do dyspozycji niemal natychmiast (nawet w dniu wystawienia faktury) i nie musi czekać na przelew do terminu zapłaty. Kiedy kontrahent opłaci fakturę firmie faktoringowej (zgodnie z cesją), ta zwraca pozostałą część faktury przedsiębiorcy. 

Jednakże ryzyko niewypłacalności pozostaje po stronie faktoranta. Jeśli kontrahent nie opłaci faktury, to przedsiębiorca będzie zmuszony oddać środki uzyskane od faktora. Ten zwrot pieniędzy nazywa się regresem.

Cechy faktoringu niepełnego

Faktoring z regresem zakłada, że ryzyko niewypłacalności pozostaje po stronie faktoranta, czyli wystawcy faktury. W związku z tym, że ryzyko z tytułu umowy jest niższe dla faktora, taki faktoring generuje mniejsze koszty niż faktoring pełny. Ponadto, obowiązuje uproszczona procedura wnioskowania.

Faktoring niepełny krok po kroku

Dowiedz się, jak krok po kroku wygląda proces faktoringu niepełnego. Warto przy okazji wspomnieć, że można to wszystko załatwić online.

1.   Wystawiasz kontrahentowi fakturę za towary lub usługi.

2.   Podpisujesz umowę faktoringową.

3.   Przekazujesz fakturę do faktora w ramach cesji należności.

4.   Otrzymujesz zaliczkę na poczet płatności z faktury w wysokości nawet do 100% kwoty.

5.  Nadchodzi termin uiszczenia płatności za fakturę przez kontrahenta – przelewa on środki faktorantowi, który rozlicza się z faktorem.

6.   Jeśli kontrahent nie zapłaci za fakturę w terminie, to faktorant musi zwrócić otrzymane środki faktorowi i samodzielnie dochodzić należności od kontrahenta.

 

Czy faktoring niepełny jest dla Ciebie?

Faktoring z regresem jest świetną opcją dla małych i średnich firm, które szukają taniego faktoringu z minimum formalności. Szczególnie polecany jest dla przedsiębiorstw mających znane, stałe, solidne grono kontrahentów z różnych branż, co oznacza, że ryzyko niewypłacalności odbiorców faktur jest mniejsze. W tej sytuacji wybranie faktoringu niepełnego może być uzasadnione.

Faktoring niepełny sprawdzi się też w dużych firmach z szerokim portfolio kontrahentów. W takiej bowiem sytuacji niewielkie jest prawdopodobieństwo, że nagle zbankrutuje kilkudziesięciu kontrahentów. Tymczasem niskie koszty obsługi faktoringu będą niewątpliwą zaletą i nawet w przypadku niewypłacalności jednego z kontrahentów, taki faktoring wciąż będzie opłacalny dla dużych firm.  

Potrzebujesz finansowania? Zainteresował Cię faktoring niepełny? Skontaktuj się z nami! 

Złóż darmowy wniosek