Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Finansowanie dłużne pozwala firmom na rozwój i realizację inwestycji bez konieczności angażowania własnych środków. To bardzo popularna forma pozyskiwania kapitału. Jednak wiąże się to z różnymi kosztami, które mogą wpłynąć na ogólną opłacalność takiego finansowania. Poznaj przykłady kosztów finansowania dłużnego.

Finansowanie dłużne: co to jest?

Finansowanie dłużne polega na zaciągnięciu zobowiązań finansowych, które firma obliguje się spłacić w określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Finansowanie dłużne to metoda pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych. Może być też źródłem finansowania inwestycji. Do finansowania dłużnego należą m.in. kredyty, pożyczki, leasing, faktoring.

Koszty finansowania dłużnego – przykłady

Koszty związane z finansowaniem dłużnym są istotnym elementem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Poniżej kilka przykładów kosztów finansowania dłużnego:

Odsetki od kredytów i pożyczek

Odsetki stanowią podstawowy koszt związany z zaciągnięciem kredytów i pożyczek. Ich wysokość zależy od oprocentowania ustalonego przez kredytodawcę oraz od kwoty i okresu trwania zobowiązania. Przykładowo, jeżeli firma zaciągnie pożyczkę w wysokości 1 miliona złotych z oprocentowaniem 5% rocznie, to koszty odsetek wyniosą 50 tysięcy złotych rocznie.

Prowizje i opłaty bankowe

Banki i inne instytucje finansowe często pobierają dodatkowe opłaty związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Mogą to być prowizje za udzielenie finansowania, opłaty administracyjne, koszty przygotowania dokumentów czy opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Na przykład, bank może pobrać 1% wartości kredytu jako prowizję, co przy kredycie w wysokości 1 miliona złotych daje dodatkowy koszt 10 tysięcy złotych.

Koszty zabezpieczeń

Wiele form finansowania dłużnego wymaga zabezpieczenia w postaci majątku firmy, takich jak nieruchomości, maszyny czy zapasy. Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń mogą obejmować wycenę majątku, koszty notarialne, ubezpieczenia oraz opłaty związane z wpisem zabezpieczeń w odpowiednich rejestrach.

Koszty emisji obligacji

Jeśli firma decyduje się na pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji, musi liczyć się z kosztami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji. Do kosztów tych należą opłaty za przygotowanie prospektu emisyjnego, wynagrodzenie dla doradców finansowych, prawnych i księgowych, opłaty za notowanie obligacji na giełdzie oraz koszty marketingowe.

Część odsetkowa raty leasingowej

Leasing jest popularną formą finansowania dłużnego, szczególnie w kontekście nabycia środków trwałych, takich jak maszyny czy pojazdy. Rata leasingowa składa się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część odsetkowa raty leasingowej stanowi koszt finansowania, który firma ponosi za możliwość korzystania z leasingowanego przedmiotu. Na przykład, jeśli rata leasingowa wynosi 2000 zł, a część odsetkowa to 300 zł, to właśnie ta kwota 300 zł stanowi koszt odsetek w danym miesiącu.

Koszty faktoringu

Faktoring to forma finansowania działalności polegająca na sprzedaży wierzytelności firmie faktoringowej, co natychmiast poprawia płynność finansową, ale wiąże się z pewnymi wydatkami. Główne koszty obejmują prowizję faktoringową (z reguły 0,5%-3% wartości faktury) oraz odsetki od wypłaconej kwoty. Dodatkowo czasem dochodzą opłaty administracyjne za obsługę faktur, koszty ubezpieczenia wierzytelności w przypadku faktoringu bez regresu oraz inne opłaty, takie jak za niewykorzystanie limitu faktoringowego czy przedłużenie terminu płatności. 

W SMEO oferujemy prowizję w wysokości już od 0,04% do 0,12% oraz odsetki w wysokości 0,037%. Co istotne naliczamy je dziennie, więc nasi klienci płacą tylko za dni, w których faktycznie finansują faktury. 

Załóżmy, że firma finansuje u nas fakturę o wartości 10 000 zł przez 14 dni. Ile wyniosą koszty takiego finansowania?

Przy założeniu, że wysokość prowizji faktoringowej wynosi 0,12% dziennie, całkowity koszt finansowania takiej faktury wyniósłby 182,57 zł (po odliczeniu podatków (VAT 23% i dochodowego 19%). 

Jeśli chcesz wyliczyć, ile kosztowałoby cię sfinansowanie faktury w SMEO, skorzystaj z naszego kalkulatora online. Wystarczy, że podasz kwotę faktury i liczbę dni, przez które chcesz korzystać z finansowania, a otrzymasz koszt. 

 

Koszty finansowania dłużnego są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj zobowiązania, warunki umowy kredytowej czy polityka finansowa firmy. Właściwe zarządzanie tymi kosztami jest kluczowe dla utrzymania płynności finansowej i stabilności przedsiębiorstwa.

Założenie własnej firmy to jedno z najważniejszych wyzwań przedsiębiorców. Ale nawet po przejściu tego etapu, wiele przedsiębiorstw będzie potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego, aby rozwijać się i realizować swoje cele biznesowe. W takich sytuacjach kredyt dla firm może być zbawieniem. Jednak, aby go otrzymać, trzeba spełnić pewne wymagania i przygotować się odpowiednio. Przedstawiamy 6 kroków, które warto podjąć, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu firmowego.

Krok 1: Zbierz wszystkie niezbędne dokumenty

Banki, aby udzielić kredytu firmowego, wymagają pewnych dokumentów potwierdzających stan finansów Twojej działalności oraz zdolność kredytową Twojej firmy. Wśród nich mogą być: dokumenty rejestracyjne firmy, historie kredytowe, bilans finansowy, raporty z działalności, plan biznesowy oraz informacje dotyczące dochodów i wydatków.

Krok 2: Zadbaj o dobrą historię kredytową

Banki zwracają uwagę na historię kredytową przedsiębiorstwa, dlatego warto zadbać o terminowe spłacanie dotychczasowych zobowiązań finansowych. Im lepsza historia kredytowa, tym większe szanse na uzyskanie kredytu dla firmy.

Krok 3: Opracuj solidny plan biznesowy

Banki chcą mieć pewność, że pożyczane środki zostaną wykorzystane efektywnie i przyniosą zwrot. Dlatego kluczowe jest przygotowanie solidnego planu biznesowego, w którym zawarte będą cele, strategia działania oraz prognozy finansowe.

Krok 4: Określ dokładnie cel kredytu

Warto przedstawić bankowi szczegółowy plan wykorzystania pożyczonych środków. Czy będą to inwestycje w rozwój firmy, zakup sprzętu czy też pokrycie bieżących kosztów operacyjnych – im bardziej konkretne cele, tym łatwiej będzie przekonać bank do udzielenia kredytu.

Krok 5: Porównaj oferty banków

Przed podjęciem decyzji warto porównać oferty różnych banków, aby wybrać najkorzystniejszą dla swojej firmy. Zwróć uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale także na dodatkowe opłaty i warunki umowy kredytowej.

Krok 6: Przygotuj się na weryfikację przez bank

Banki dokładnie weryfikują każdą firmę, która ubiega się o kredyt. Mogą sprawdzać historię kredytową, zdolność kredytową oraz stabilność finansową firmy. Dlatego ważne jest, aby mieć wszystkie dokumenty i informacje gotowe do weryfikacji.

Co jeśli nie uda się uzyskać kredytu w banku?

Jeśli mimo podjętych starań nie uda się uzyskać kredytu w banku, warto rozważyć inne alternatywy finansowania. Jedną z opcji może być faktoring, polegający na tym, że firma faktoringowa wypłaca od ręki gotówkę z wystawionych przez Ciebie faktur sprzedażowych. Dzięki temu nie musisz czekać, aż nadejdzie termin płatności i kontrahent ureguluje zobowiązanie. Możesz przyspieszyć tę płatność, a następnie do firma faktoringowa poczeka na przelew od Twojego kontrahenta. Inną alternatywą dla kredytu może być również pożyczka od instytucji finansowej. W SMEO oferujemy obie te opcje: wygodny faktoring online do 2 mln złotych oraz pozabankową pożyczkę dla firm, w kwocie nawet do 200 tysięcy złotych.

Podsumowując, uzyskanie kredytu dla firmy może być kluczowe dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać, że proces ten wymaga starannego przygotowania oraz spełnienia pewnych wymagań. Dlatego dobrze jest postępować zgodnie z powyższymi krokami, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu, a w przypadku niepowodzenia rozważyć inne dostępne opcje finansowania.

Ostatnie lata były dla przedsiębiorców pełne wyzwań. Pandemia koronawirusa, atak Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców i energii, szalejąca inflacja. To wszystko sprawiło, że obecnie utrzymanie płynności finansowej jest kluczową i bezcenną wartością. 

Jest wiele sposobów, które pozwalają firmom o nią zadbać. Kredyt wciąż jest najpopularniejszym produktem finansowym, ale mali przedsiębiorcy mają do niego utrudniony dostęp. Nie każda firma jest przecież w wystarczająco dobrej kondycji finansowej, funkcjonuje stabilnie od kilku lat i nie ma żadnych zadłużeń. 

Są jednak alternatywne i łatwiej dostępne źródła gotówki. Warto zwrócić szczególną uwagę na coraz bardziej popularne usługi finansowania dla firm online, jakimi są pożyczka i faktoring. Oba produkty mają swoje zalety i zastosowania, jednak różnią się istotnie pod względem mechanizmu i warunków ich użytkowania.

Pożyczka: elastyczność finansowa

Pożyczka to tradycyjna forma finansowania, w której instytucja finansowa lub bank udziela pożyczkobiorcy określonej kwoty pieniędzy, którą ten zobowiązuje się zwrócić wraz z odsetkami w określonym terminie. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel, czasami tylko na cel firmowy.

Zalety pożyczki

Jakie są plusy pożyczki?

 • Elastyczność: pożyczkę możesz dostosować do swoich indywidualnych potrzeb pod względem wysokości kwoty oraz okresu spłaty.
 • Brak ingerencji w zarządzanie: pożyczkodawca nie ingeruje w działanie firmy ani w jej strategie biznesowe, z reguły nie sprawdza też, na co została przeznaczona pożyczka.
 • Dostępność dla nowych firm: również nowe firmy mogą mieć dostęp do pożyczek, mimo braku długiej historii kredytowej.
 • Prostota i szybkość: pozabankowe pożyczki dla firm charakteryzują się tym, że formalności są okrojone do minimum, wniosek składa się w kilka minut, a czas oczekiwania na odpowiedź jest bardzo krótki. Pieniądze wpływają na konto przedsiębiorcy nawet tego samego dnia. 

 

Faktoring: wykup należności

Faktoring polega na finansowaniu faktur sprzedażowych wystawionych z odroczonym terminem płatności (7-90 dni) przez firmę faktoringową. W praktyce dochodzi tu do natychmiastowej zamiany należności na gotówkę. Wygląda to tak, że przedsiębiorca przesyła do faktora kopię wystawionej faktury, a następnie otrzymuje od niego przelew. Następnie to firma faktoringowa spokojnie czeka, aż kontrahent przedsiębiorcy ureguluje należność.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca zyskuje pieniądze z wystawionych faktur od razu, bez konieczności czekania na przelew od kontrahenta do terminu na fakturze. To szczególnie polecane rozwiązanie dla firm, które wystawiają faktury z długim terminem płatności np. 30, 60 czy 90 dni i na przelew musiałyby czekać długie tygodnie, a nawet miesiące.

Zalety faktoringu

Czym wyróżnia się na plus faktoring?

 • Płynność finansowa: faktoring zapewnia natychmiastowe środki pieniężne, co poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa, szybko uwalniając pieniądze zamrożone w wystawionych fakturach. 
 • Możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów: w przypadku niektórych rodzajów faktoringu firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności klientów, co chroni przedsiębiorstwo przed ewentualnymi stratami.
 • Usługi dodatkowe: oprócz samego finansowania, firmy faktoringowe często oferują usługi dodatkowe windykacyjne i zarządzanie należnościami, a także weryfikacji kontrahentów.
 • Brak powstania zadłużenia: w przypadku faktoringu nie pożycza się środków, a jedynie przyspiesza płatność za towary czy usługi już sprzedane. Faktoring nie obciąża bilansu, bo bazuje na pieniądzach, które przedsiębiorca już zarobił. To główna różnica między faktoringiem a pożyczką. 
 • Dostępność: faktoring jest łatwo dostępny dla mikro i małych firm, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Uzyskanie finansowania opiera się na wystawionych fakturach, a nie na sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy, która ma drugorzędne znaczenie.

 

Kiedy skorzystać z pożyczki, a kiedy z faktoringu?

Kiedy skorzystać z pożyczki, a kiedy z faktoringu? To zależy głównie od potrzeb i sytuacji finansowej Twojej firmy. 

Pożyczka jest idealna dla przedsiębiorców, którzy potrzebują elastycznego finansowania na określony cel lub okres i niekoniecznie mają akurat wystawione faktury sprzedażowe, na których zapłatę czekają. Przedsiębiorstwa, które szukają jednorazowego zastrzyku gotówki, mogą skorzystać właśnie z pożyczki. 

Z kolei faktoring jest polecany dla firm, które wystawiają faktury o długim terminie spłaty różnym podmiotom i chcą tę płatność przyspieszyć, nie zaś pożyczyć pieniądze. Dla takich przedsiębiorstw faktoring może stanowić skuteczny sposób na szybkie uzyskanie środków pieniężnych poprzez zbycie swoich należności. Co istotne w przypadku faktoringu nie powstaje zadłużenie. 

Faktoring i pożyczka ze SMEO

Zarówno pożyczka, jak i faktoring, są skutecznymi narzędziami finansowymi, które mogą pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu płynnością finansową. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb i warunków firmy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zbadać obie opcje i wybrać tę, która najlepiej odpowiada konkretnej sytuacji firmy. W SMEO oferujemy zarówno usługę faktoringu, jak i pożyczki. Wygodny faktoring online przyznajemy z limitem aż do 2 mln złotych. Pożyczkę udzielamy jednoosobowym działalnościom gospodarczym na kwotę maksymalnie 200 tysięcy złotych.

Jeśli jesteś zainteresowany pożyczką lub faktoringiem, zapoznaj się z produktami na naszej stronie internetowej lub skontaktuj się z nami.

 

Bank nie udzielił Ci kredytu ani pożyczki? Nie przejmuj się – możesz zawsze starać się o pozabankową pożyczkę dla firm. Tego typu finansowanie udzielane jest przez inne instytucje niż bank np. firmy pożyczkowe, parabanki czy niektóre firmy faktoringowe, takie jak SMEO. Dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Wysokie kwoty

Z pozabankową pożyczką dla firm można uzyskać nawet kilkaset tysięcy złotych. Zatem są to podobne sumy jak przy kredycie firmowym z banku.

Dowolny cel

Pożyczka może sfinansować dowolny cel. Jest to w gestii pożyczkobiorcy na co przeznaczy środki – czy na inwestycję, rozwój, skalowanie biznesu czy na zakup sprzętu, środków trwałych, towarów, a nawet na spłatę innych zobowiązań.

Elastyczny okres finansowania

Okres finansowania zależy od wnioskodawcy oraz warunków oferowanych przez firmę pożyczkową. Najczęściej można go elastycznie dopasować do potrzeb, wybierając czas na spłatę w miesiącach czy latach.

Mało formalności

To, co odróżnia pozabankową pożyczkę dla firm od innych instrumentów finansowych, na przykład tych oferowanych przez banki, i sprawia, że jest rozwiązaniem korzystniejszym to minimum formalności. Przy szybkich pożyczkach online wymagane jest niewiele dokumentów – nie trzeba składać np. KPIR czy PIT-ów za kilka lat wstecz, potwierdzeń o niezaleganiu w różnych instytucjach czy poręczeń. Wystarczą podstawowe informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Proste wnioskowanie

Większość firm pożyczkowych i faktoringowych oferuje obecnie wnioskowanie o dodatkowe środki przez internet. To bardzo intuicyjna, prosta i szybka metoda aplikowania o pożyczkę. Nie trzeba korzystać z pomocy doradcy, jak to często ma miejsce w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy.

Szybka decyzja

Jakie są jeszcze korzyści z pożyczki dla firm? Nie tylko szybko można o nią wnioskować, ale też błyskawicznie uzyskać decyzję. Wiąże się to ze wspominanym minimum formalności i brakiem konieczności dostarczania wielu dokumentów. Dzięki temu analityk może bardzo sprawnie przejrzeć wniosek i wydać decyzję już w kilka minut!

Pożyczka ze SMEO

W SMEO zdajemy sobie sprawę, jak często przedsiębiorcy poszukują nowych źródeł finansowania. Od lat oferujemy korzystny faktoring dla sektora MŚP, a teraz postanowiliśmy rozszerzyć nasze usługi o pożyczki dla firm. W SMEO pożyczka ratalna online dla jednoosobowych działalności gospodarczych jest dostępna do 200 000 zł. Wnioskowanie jest szybkie i proste, w całości proces przeprowadzany jest online, bez zbędnych formalności. Potrzeba kilku minut, by złożyć wniosek. W razie pozytywnej decyzji, pieniądze są na koncie już następnego dnia. Spłata jest ratalna, w okresie od 3 do 12 miesięcy, a raty o równej wysokości.

Pieniądze uzyskane z pożyczki można przeznaczyć na cel związany z działalnością firmy, np.:

 •       bieżąca płynność,
 •       zatowarowanie,
 •       zakup środków trwałych,
 •       rozszerzenie działalności
 •       spłata firmowych zobowiązań
 •       realizacja kontraktu
 •       remont
 •       inny cel związany z działalnością firmy.

Jesteś zainteresowany pożyczką dla firm? Napisz do nas, by poznać szczegóły naszej oferty!

 

Firmy mogą ubiegać się o różne formy finansowania, a jednymi z najpopularniejszych są pozabankowe pożyczki. Wiążą się one z mniejszą liczbą formalności i wymogów niż kredyty, dlatego przedsiębiorcy chętnie o nie wnioskują.

Pożyczki a kredyty dla firm

Czym jest pożyczka i czym się różni od kredytu? Pożyczka to zobowiązanie regulowane przez Kodeks Cywilny. Mogą jej udzielać dowolne podmioty: firmy, osoby fizyczne, instytucje finansowe np. firmy faktoringowe i pożyczkowe, parabanki. Umowę pożyczki można zawrzeć ustnie przy kwocie do 1000 zł lub pisemnie. Nie ma żadnych przepisów narzucających treść umowy pożyczki. Pożyczka może też być wykorzystana na dowolny cel. Nie musi być odpłatna.

Jeśli zaś chodzi o kredyt, to udzielać go mogą tylko banki i to podstawowa różnica między kredytem a pożyczką. Umowa kredytowa jest zawsze w formie pisemnej, a środki z kredytu przeznacza się na wskazany cel, np. zakup nieruchomości, sprzętu, floty czy inwestycje. Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić kredyt wraz z odsetkami w określonych terminach spłaty. Przed udzieleniem kredytu banki skrupulatnie sprawdzają zdolność kredytową wnioskodawcy i jego wiarygodność oraz aktualny stan zadłużenia.

Pożyczka online dla firm

Pozabankową pożyczkę dla firm jest o wiele łatwiej uzyskać niż kredyt. Nie udzielają jej banki, a wnioskowanie o nią nie wiąże się z koniecznością złożenia tak wielu dokumentów. Niektóre instytucje pozabankowe udzielające pożyczek nie sprawdzają zdolności kredytowej czy nawet stanu zadłużenia pożyczkobiorcy. Obecnie można szybko uzyskać pożyczkę online dla małej czy średniej firmy, np. jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pozabankowe pożyczki dla firm coraz bardziej popularne

Badania krajowe wskazują, że rośnie popyt na pożyczki pozabankowe. Szybkie finansowanie dostępne od ręki jest ważne szczególnie w przypadku przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy szukają łatwo dostępnych, alternatywnych źródeł dostępu do pieniędzy.

Trendy w ostatnich latach są wyraźnie wzrostowe – w 2022 poziom finansowania pozabankowego wzrósł o ok. 30% w stosunku do 2021 roku. Jednocześnie spadło finansowanie sektora Małych i średnich firm w bankach o ok. 20% między rokiem 2021 a 2022. To pokazuje, że rośnie zapotrzebowanie pożyczki pozabankowe na rynku, bo banki coraz mniej chętnie wspomagają finansowo małych przedsiębiorców. Wedle raportu Accenture w roku 2025 alternatywne finansowanie dla sektora MŚP osiągnie największy potencjał wzrostu.

Sprawdź ofertę pożyczki ratalnej od SMEO

Do tej pory w naszej ofercie mieliśmy jedynie faktoring dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tym roku postanowiliśmy wprowadzić nowy produkt: pozabankową pożyczkę ratalną dla firm. 

Taka pożyczka może być dodatkowym źródłem finansowania, gwarantując szybki zastrzyk gotówki.

Oferujemy do 200 000 zł, o które możesz zawnioskować w 100% online. Naszą pożyczkę spłacisz w ratach o równej wysokości przez okres od 3 do 12 miesięcy. 

Co ważne, możesz ją przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością firmy, np.:

 •       zachowanie bieżącej płynności,
 •       zatowarowanie,
 •       zakup środków trwałych,
 •       rozszerzenie działalności,
 •       spłatę firmowych zobowiązań,
 •       realizację kontraktu,
 •       remont,
 •       inny cel związany z działalnością firmy.

 

W SMEO na ten moment oferujemy pożyczkę ratalną online dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Możesz ją uzyskać, wypełniając prosty wniosek online i bez zbędnych formalności. Wystarczy kilka minut i gotowe, a po pozytywnej decyzji wypłacamy środki bardzo szybko – już następnego dnia trafiają na konto przedsiębiorcy. 

Chcesz złożyć wniosek o Pożyczkę Ratalną w SMEO? Przejdź do procesu wnioskowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń na 22 22 10 103 i porozmawiaj z naszym Ekspertem. 

 

Zastanawiasz się, czy faktoring to rozwiązanie dla ciebie? Sprawdź, jakie są korzyści tego typu finansowania. Poznaj historie naszych klientów, dla których faktoring jest sporym ułatwieniem w prowadzeniu i skalowaniu biznesu.

Co daje faktoring?

Jakie są korzyści faktoringu? Do tych najważniejszych zaliczamy:

 •       Zachowanie płynności finansowej

Swobodny dostęp do środków finansowych od razu po wystawieniu faktur pozwala na utrzymanie płynności finansowej i dowolne zarządzanie pieniędzmi bez konieczności oczekiwania na uiszczenie opłaty od kontrahentów.

Możliwość wykorzystania od razu środków z faktur na ekspansję, zdobycie nowych technologii, rozwój, skalowanie biznesu, marketing etc. – dowolny cel, który szybciej pozwoli rozwijać twój biznes.

 •       Utrzymanie przewagi konkurencyjnej

Dzięki otrzymywaniu finansowania od faktora można wystawiać faktury nawet z bardzo długim terminem spłaty i elastycznie dopasować warunki do kontrahenta, nie tracąc przy tym płynności finansowej.

 •       Ochrona przed złymi skutkami inflacji

Przy fakturach z odroczoną płatnością pieniądze w czasie od wystawienia dokumentu do spłaty zadłużenia mogą mocno stracić na wartości, zwłaszcza gdy panuje wysoka inflacja. Wypłata środków od razu po wystawieniu faktury pozwala tego uniknąć i umożliwia także od razu spożytkowanie pieniędzy na produkty i usługi zanim wzrosną znacznie ich ceny.

 •       Możliwość weryfikacji kontrahentów i monitoringu należności

Faktorzy proponują też często dodatkowe usługi jak weryfikacja kontrahentów za darmo. Samo podpisanie umowy z faktorem stanowi dla wielu kontrahentów motywację by spłacać faktury na czas, gdy zobaczą nazwę i numer konta poważanej instytucji finansowej na fakturach.

Dla kogo jest faktoring?

Jak pokazuje nasze doświadczenie: dla każdego! Nasi klienci pochodzą z różnych branż – spożywczej, budowlanej, usługowej, transportowej. To firmy większe i mniejsze, zatrudniające pracowników i opierające się tylko na właścicielu mającym jednoosobową działalność gospodarczą. Z faktoringu w SMEO korzystają przedsiębiorcy mający kilkudziesięciu dużych klientów z różnych sektorów,  ale też wystawiający faktury dla małych firm czy działający na zasadzie umowy ramowej z jednym dużym kontrahentem. Przyznawane limity faktoringowe są w zakresie od kwot kilkunastu tysięcy złotych do nawet 2 000 000 złotych.

Case studies: historie naszych klientów

Poznaj kilka inspirujących historii naszych klientów, którzy od lat współpracują z nami i czerpią korzyści z faktoringu.

Klient z branży produkcji spożywczej: dodatkowe źródło finansowania

Kto? Producent mąki mający kilkadziesiąt kontrahentów o różnej strukturze – małe firmy i wielkie, znane korporacje, miał problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Problem? Pomimo otrzymania finansowania od faktora bankowego potrzebował dodatkowego źródła finansowania, by móc na bieżąco obracać środkami, nie czekając na spłaty od klientów, z których każdy miał inne wymagania co do warunków płatności.

Rozwiązanie? Przedsiębiorca w 48 godzin zyskał w SMEO limit faktoringowy do 200 000 zł, dzięki czemu od razu mógł finansować pierwsze faktury i szybko otrzymać gotówkę na dowolne cele.

Klient z branży budowlanej: skalowanie biznesu

Kto? Klient zajmujący się m.in. budową i wykończeniem domów, a także pracami brukarskimi w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczy usługi dla mniejszych firm, gmin i osób prywatnych.

Problem? Jak to bywa w branży budowlanej, wpierw wygrywa się kontrakty, potem trzeba mieć środki na pokrycie częściowych faktur przy realizacji kolejnych etapów prac, a dopiero na koniec otrzymuje się zapłatę za całość inwestycji. Przy zwyczajowych w branży budowlanej fakturach z terminem 90 dni płatności trudno o utrzymanie płynności finansowej i regularny rozwój biznesu.

Rozwiązanie? Dzięki otrzymanemu limitowi faktoringowemu w wysokości 80 000 złotych klient mógł przeznaczać środki z faktur na zakup materiałów, bieżące potrzeby i wynagrodzenia dla podwykonawców, a także na spłatę rat leasingowych za najnowszy sprzęt. Dzięki temu zyskał możliwość brania udziału w kolejnych przetargach i skalowania biznesu. Jednocześnie nie musiał zrezygnować z wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności.

Klient z branży sprzątającej: lepsze warunki dla kontrahentów

Kto? Firma zajmująca się sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej ma podpisaną ramową umowę z jednym dużym klientem.

Problem? Jedyny kontrahent to sieć sklepów wielkopowierzchniowych, która wymaga długich terminów płatności na fakturach.

Rozwiązanie? Limit faktoringowy do 62 000 złotych pozwala uzyskać stały dostęp do środków na zakup materiałów, opłatę wynagrodzeń, spłaty rat leasingowych za sprzęt. Jednocześnie umożliwia zachowanie warunków umowy ramowej i długich terminów płatności, na których zależy jedynemu kontrahentowi faktoranta. Pozostaje stałość i pewność współpracy, bez konieczności szukania coraz to nowszych zleceń.

 

 

Faktoring eksportowy to usługa finansowania faktur dla firm szukających wsparcia w biznesie międzynarodowym. Pozwala obniżyć ryzyko przy wystawianiu faktur dla kontrahentów zagranicznych. Sprawdź, na czym polega to rozwiązanie, które od niedawna oferuje także SMEO.

Czym jest faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to usługa skierowana do firm działających na rynku międzynarodowym, jedna z form faktoringu międzynarodowego. Faktor, czyli przedsiębiorstwo oferujące faktoring, wykupuje faktury wystawione przez dostawcę produktów czy usług (eksportera) dla kontrahentów zagranicznych. Z tytułu tych faktur faktor przelewa eksporterowi zaliczkę w wysokości nawet do 90% kwoty z faktury. Faktor monitoruje wpłaty od kontrahenta i gdy płatność zostanie uregulowana, przekazuje eksporterowi pozostałą należną część.

Na czym polega faktoring eksportowy?

Ideą faktoringu eksportowego jest ułatwienie działalności eksporterowi, którzy często ryzykuje, podejmując współpracę z nowymi zagranicznymi kontrahentami. Trudniej jest ewaluować sytuację finansową i rzetelność podmiotów zagranicznych. W przypadku wystąpienia opóźnień w płatności, eksporter może zostać narażony na utratę płynności. Tymczasem, gdy skorzysta z faktoringu eksportowego, otrzyma środki w wysokości nawet do 90% kwoty faktury niemalże  od razu po jej wystawieniu dla kontrahenta z zagranicy. Pieniędzmi może  dowolnie obracać natychmiast po otrzymaniu przelewu. 

Dla kogo jest ta usługa?

Oczywiście faktoring eksportowy jest przeznaczony dla firm sprzedających towary, produkty, usługi za granicę. Szczególnie polecana jest dla przedsiębiorców:

 • Regularnie prowadzących działalność eksportową lub planujących rozpoczęcie sprzedaży za granicę.
 • Nawiązujących często współpracę z nowymi zagranicznymi kontrahentami i tym samym potrzebujących pomocy przy skutecznej weryfikacji tych podmiotów.
 • Chcących zachować płynność finansową i nie oczekiwać na spłynięcie gotówki z faktur o długich terminach płatności.
 • Chcących zabezpieczyć się przed ewentualną niewypłacalnością kontrahentów z zagranicy.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu eksportowego?

Faktoring eksportowy przynosi liczne korzyści:

 • Pozwala obracać środkami z faktur zaraz po ich wystawieniu.
 • Chroni przed niewypłacalnością kupujących produkty i usługi zagranicznych kontrahentów.
 • Zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności na międzynarodowym rynku.
 • Umożliwia skuteczną weryfikację potencjalnych partnerów w biznesie.
 • Umożliwia bieżące monitorowanie spływu należności.
 • Daje narzędzia do tzw. miękkiej windykacji, czyli motywowania do szybkiej spłaty należności.
 • Zabezpiecza przed ryzykiem kursowym, dzięki braku odłożenia w czasie uiszczenia płatności. W okresie między wystawieniem faktury a jej spłatą może dojść do znacznych wahań kursów walut, co wpływa na przelaną kwotę należności. Otrzymanie środków zaraz po wystawieniu faktury eliminuje to ryzyko. To szczególnie ważne przy prowadzeniu interesów z kontrahentami z krajów, gdzie kursy walut mocno się wahają czy jest trudna sytuacja geopolityczna.

Jak skorzystać z faktoringu eksportowego?

Zgłoś się do SMEO, jeśli szukasz oferty faktoringu eksportowego. Jak to zrobić? Wypełnij wniosek online, podaj wszystkie dane wymagane w formularzu i potwierdź swoją tożsamość poprzez bankowość elektroniczną. Po przejściu procedury weryfikacji wniosku i otrzymaniu pozytywnej zgody, otrzymasz dostęp do limitu faktoringowego w wysokości nawet do 100 000 złotych. Tę wartość możesz zwiększyć nawet do 2 milionów złotych, gdy podpiszesz umowę papierową przy obecności kuriera i przekażesz ją do SMEO.

 

 

 

Szukasz oferty faktoringu dla swojej firmy? Zanim zdecydujesz się na współpracę z konkretną firmą faktoringową, zrób porządny research. Musisz wiedzieć, że w przypadku kosztu i zakresu usługi faktoringu jest wiele niuansów, na które warto zwrócić uwagę, bo diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Nie wszystkie firmy faktoringowe są w 100% transparentne. Wielu informacji próżno szukać na ich stronach internetowych czy profilach w mediach społecznościowych. Bywa i tak, że nawet podczas rozmowy z konsultantem na infolinii nie otrzymasz jednoznacznej odpowiedzi, bo… musisz najpierw podać NIP, czy złożyć wniosek. 

Zdradzimy Ci mały sekret. Nic nie musisz!

Z naszych obserwacji wynika, że przedsiębiorcy często nie wiedzą nawet, o co dopytać, aby wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb. Decydują się na tę, która na pierwszy rzut oka wydaje się najtańsza, nie myśląc o zweryfikowaniu umowy czy Tabeli Opłat i Prowizji, aby wgryźć się w detale. 

Wyzwanie polega na tym, że tak naprawdę każda firma faktoringowa ma nieco inny model naliczania kosztów, więc ciężko porównać oferty jeden do jednego. Nie wszyscy faktorzy umieszczają też na swoich stronach internetowych kalkulatory, które umożliwiają w wygodny i szybki sposób obliczenie całkowitego kosztu finansowania danej faktury. 

O ileż prostsze byłoby twoje życie, gdybyś mógł skorzystać z takich narzędzi, prawda? SMEO jest w tym aspekcie całkowicie transparentne, więc jeśli tylko zastanawia Cię cena naszej usługi, skorzystaj z kalkulatorów na stronie naszych produktów Smart Plan i Faktoring Online

Zawsze sprawdzaj Tabelę Opłat i Prowizji! 

Pierwszą wskazówką powinien być dla Ciebie TOiP, czyli Tabela Opłat i Prowizji. W SMEO taki dokument liczy zaledwie… 1 stronę! Niektórzy faktorzy prezentują listę opłat ciągnącą się nawet przez kilka stron! Już samo to powinno dać Ci wiele do myślenia. Najlepszy jest krótki i transparentny TOiP oraz regulamin napisany prostym językiem. W SMEO dbamy o to, aby przedsiębiorcy doskonale rozumieli produkt, zanim staną się naszymi Klientami.

Dlatego, zanim podpiszesz umowę z firmą faktoringową, zapoznaj się dogłębnie z tabelą opłat, bo później możesz się przykro zaskoczyć. 

Na co jeszcze zwrócić uwagę? Przygotowaliśmy dla Ciebie wskazówki, o co zapytać faktora, aby uniknąć niemiłych niespodzianek. Nie daj się zbyć ogólnymi odpowiedziami i dokonaj świadomego wyboru.

Koniecznie zapytaj faktora o poniższe kwestie

Sposób naliczania prowizji

Czy prowizja naliczana jest od kwoty netto, czy brutto faktury?

W SMEO wypłacamy zaliczkę w wysokości do 100% wartości faktury netto i od takiej kwoty liczymy Twoją prowizję. Upewnij się, jak robi to firma faktoringowa, z którą współpracę rozważasz, ponieważ zdarzyć się może, że stawka wydająca się na pierwszy rzut oka niższa będzie liczona od kwoty brutto faktury i tym samym na koniec dnia kwota do zapłaty za sfinansowanie Twojej faktury okaże się wyższa. 

Co ważniejsze, często bywa tak, że prowizja naliczana od kwoty brutto faktury wcale nie oznacza, że faktor wypłaci Ci na konto wartość faktury brutto.

Co z Okresem Finansowania – czy płacisz za cały okres na fakturze, czy od dnia zgłoszenia do terminu płatności? A może opłaty naliczane są jeszcze inaczej?

W SMEO zarówno prowizja, jak i odsetki są naliczane dziennie jedynie przez okres faktycznego finansowania. Płacisz tylko wtedy, kiedy korzystasz i za tyle dni, ile korzystasz z finansowania. Prościej i uczciwiej się nie da!

Niektórzy faktorzy naliczają z góry prowizję za cały okres widniejący na fakturze (od dnia jej wystawienia do terminu płatności), nawet jeśli fakturę zgłosisz do finansowania na kilka dni przed terminem jej zapłaty. Finalnie zapłacisz więc wyższą kwotę, tak jakbyś zgłosił fakturę do finansowania już w dniu jej wystawienia.

Co, jeśli Kontrahent spóźni się z płatnością? Czy faktor przewiduje Dodatkowy Okres Finansowania (DOF)? Ile to kosztuje? 

W SMEO doskonale rozumiemy, że drobne opóźnienia mogą zdarzyć się każdemu, dlatego wprowadziliśmy Darmowy Dodatkowy Okres Finansowania. To dodatkowe 5 dni na spłatę faktury po terminie jej płatności, za które nie musisz dopłacać. Każdy kolejny dzień opóźnienia w spłacie faktury jest płatny zgodnie ze stawkami podanymi w tabeli opłat i prowizji. SMEO daje aż 60 dni Dodatkowego Okresu Finansowania. 

***

Wypłacana zaliczka, czyli kwota, którą otrzymasz na konto 

Jak liczona jest kwota wypłacanej zaliczki? Ile wynosi procent i czy naliczany jest od kwoty netto, czy brutto faktury?

W SMEO w ramach dostępnego limitu faktoringowego na Twoje konto przelewamy do 100% wartości netto faktury. 

Prowizję naliczamy od wypłaconej kwoty, a nie jak niektóre firmy faktoringowe naliczające ją od 100% wartości zgłoszonej do finansowania faktury.

***

Wnioskowanie, przyznanie i utrzymanie limitu faktoringowego 

Ile kosztuje złożenie wniosku o limit faktoringowy?

W SMEO nie poniesiesz żadnej opłaty za wniosek, ale nie jest to regułą na rynku. Zanim zdecydujesz się na współpracę z firmą faktoringową, zwróć uwagę, czy nie dolicza ona dodatkowych opłat przy wyliczaniu zdolności faktoringowej. 

Czy faktor pobiera opłatę za przyznanie i utrzymanie limitu faktoringowego?

W SMEO masz wybór. Oferujemy 2 modele współpracy:

Smart Plan – z najniższą prowizją dzienną za finansowanie – już od 0,05% dziennie, ale z jednorazową, roczną opłatą za przyznanie i utrzymanie limitu.

Faktoring Online – z nieco wyższą prowizją dzienną za finansowanie, ale z całkowicie darmowym przyznaniem i utrzymaniem limitu.

Niektóre firmy faktoringowe pobierają co miesiąc opłatę administracyjną, która często związana jest z utrzymaniem limitu faktoringowego czy administrowaniem faktur. Przy tym punkcie ponownie zachęcamy do dokładnego zapoznania się z pełną Tabelą Opłat i Prowizji. 

***

Ekstra koszty, na jakie musisz uważać 

Czy faktor wymaga minimalnego obrotu (finansowania faktur) w ramach limitu? Czy pobiera opłatę za brak wykorzystania limitu?

W SMEO nie ma takiego wymogu. Nie pobieramy opłat za brak obrotu. Nie naliczamy prowizji od niewykorzystanego limitu. 

To punkt, na który warto zwrócić szczególną uwagę, bo to właśnie dodatkowe koszty, z których początkowo możesz nie zdawać sobie sprawy, potrafią zupełnie zmienić ostateczną cenę usługi faktoringowej i nieprzyjemnie Cię zaskoczyć. Niektóre firmy faktoringowe pobierają prowizję za brak wykorzystania limitu. W praktyce oznacza to, że czasami możesz płacić jak za finansowanie, nawet jeśli akurat nie finansujesz żadnej faktury. 

Czy u danego faktora obowiązuje limit koncentracji?

W SMEO nie ma czegoś takiego. Ale zwróć na to szczególną uwagę, bo u niektórych faktorów otrzymasz limit koncentracji i jeśli go przekroczysz, zapłacisz ekstra prowizję. Co gorsza, często sam musisz tego pilnować i nikt Ci o tym nie przypomni odpowiednio wcześnie. 

Limitem w SMEO możesz dowolnie dysponować i wypłacać pieniądze z faktur, kiedy chcesz i przeznaczać je, na co chcesz. Standardowo w ramach przyznanego w SMEO limitu faktoringowego możesz w danym momencie zaangażować do 700 000 zł na kontrahenta, ale w razie potrzeby możemy to dostosować do Twoich potrzeb.  

Czy dostęp do systemu do zgłaszania i obsługi faktur jest płatny?

Z platformy do zarządzania należnościami SMEO24 możesz korzystać za darmo 24/7. A dlaczego o tym piszemy? Wydawać by się mogło, że darmowy dostęp powinien być oczywisty. Nic bardziej mylnego. Tu również możesz się „naciąć”, bo niektóre firmy faktoringowe pobierają opłaty za dostęp do ich platformy od każdego użytkownika. 

Czy faktor wymaga minimalnego okresu umowy? Czy wypowiedzenie umowy wiąże się z jakimś kosztem? 

W SMEO podpisujesz umowę na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie masz żadnych zobowiązań, w dowolnym momencie możesz wypowiedzieć umowę i nie ponosisz z tego tytułu żadnych opłat.

Na rynku częstą praktyką jest pobieranie dodatkowej opłaty od Klientów za wcześniejsze wypowiedzenie umowy (np. przed upływem 6 czy 12 miesięcy).

Czy przelew Express Elixir jest dodatkowo płatny?

W SMEO szybki przelew nie wiąże się z żadnym dodatkowym kosztem. U nas Express Elixir jest w standardzie, ale niektóre firmy faktoringowe pobierają za to dodatkową opłatę. 

***

Elastyczność i swoboda finansowania 

Czy możesz finansować pojedyncze faktury?

W SMEO jak najbardziej tak!  W innych firmach faktoringowych nie zawsze jest to możliwe, a nawet jeśli jest, to może wiązać się z dodatkową opłatą za brak odpowiedniego wykorzystania przyznanego limitu. 

Czy możesz finansować jedynie część faktury?

W SMEO jak najbardziej tak!  

***

Wsparcie faktora 

Czy otrzymujesz darmowe wsparcie Indywidualnego Opiekuna Klienta?

W SMEO jak najbardziej tak! Od samego początku Twoimi sprawami będzie opiekować się jedna osoba, dzięki czemu wszystko załatwisz sprawnie i w miłej atmosferze, z ekspertem, z którym nawiążesz długotrwałą relację. Nasi Klienci wysyłają do nas wiadomości głosowe na Whatsapp czy przesyłają do nas zdjęcia. Mamy naprawdę fajne, otwarte relacje ze swoimi Klientami. 

Piszemy o tym, jako o dużym atucie naszej oferty, ponieważ łatwy i szybki kontakt z Ekspertem jest bardzo ważny dla zabieganych przedsiębiorców. Dodzwonienie się na infolinię niektórych firm faktoringowych bywa trudne, a jeśli chcesz mieć dedykowanego dla siebie Opiekuna, musisz zapłacić ekstra. 

***

Możliwość odliczenia VAT

Czy korzystając z usługi faktora, będziesz mógł odliczyć jej koszt od podatku? 

W SMEO jak najbardziej tak. Wydatki z tytułu prowizji i odsetek za usługę faktoringową możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i odliczyć od podatku. Usługi faktoringowe są opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23%. Na rynku są także firmy, które oferują tak zwany faktoring cichy (nazywany przez Polski Związek Faktorów „pseudo faktoringiem”), który różni się od faktoringu jawnego tym, że nikt nie informuje kontrahenta o cesji wierzytelności. Usługi niektórych firm faktoringowych bardziej przypominają pożyczkę niż faktoring. Taki produkt jest ryzykowny VAT-owsko i decydując się na niego, musisz uważać, ponieważ niektóre firmy faktoringowe niezgodnie z prawem opodatkowują swoje usługi 23%. VAT-em. Jeśli odliczysz VAT z faktury wystawionej przez taką firmę, fiskus może to zakwestionować i to Ty będziesz miał problemy z Urzędem Skarbowym.

***

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu w SMEO?

Jak widzisz, jest sporo kwestii, które warto poruszyć z firmą faktoringową, zanim podejmiesz z nią współpracę. Lepiej zebrać niezbędne informacje zawczasu, niż potem się przykro zaskoczyć, kiedy przyjdzie do opłacenia faktury. 

Jeśli szukasz faktora, który od początku do końca będzie prowadził z Tobą w pełni transparentną i jasną komunikację, wybierz SMEO. 

Naszym Klientom oferujemy szereg korzyści, a niektóre z nich to:

 • gwarancja płynności finansowej, zamiast czekać na zapłatę faktur, które wystawiasz swoim kontrahentom – zabezpiecz się przed bankructwem, 
 • darmowy monitoring faktur oddany w ręce profesjonalistów to możliwość skupienia się na rozwoju swojej firmy,
 • budowanie wizerunku solidnego, wiarygodnego partnera biznesowego – dzięki faktoringowi zawsze zapłacisz wszystkie zobowiązania na czas i możesz ze spokojną głową rozwijać swój biznes,
 • możliwość dysponowania pieniędzmi za faktury od razu, tak aby móc na bieżąco prowadzić i rozwijać firmę, bez stresu i zatorów płatniczych, 
 • koniec zmartwień o opóźnienia w płatnościach lub brak całkowitej zapłaty za fakturę, korzystanie z faktoringu poprawi dyscyplinę płatniczą twoich kontrahentów,
 • szybkość i łatwość uzyskania finansowania – faktoring to idealne rozwiązanie, jeśli nie masz czasu na formalności związane z uzyskaniem kredytu, lub nie spełniasz wymagań, 
 • możliwość większych zarobków i wyższych rabatów u dostawców – płacenie przed czasem umożliwi ci korzystanie z rabatów za wcześniejszą płatność,
 • większa konkurencyjność – możliwość oferowania dłuższych terminów płatności da ci więcej możliwości rozwoju, zdobycia nowych kontrahentów i zleceń, 
 • uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu do pieniędzy na codzienne opłaty związane z prowadzeniem firmy,
 • pełna transparentność – krótka, dostępna dla Klienta Tabela Opłat i Prowizji, a także czytelny Regulamin napisany przystępnym językiem,
 • uczciwość – wiemy, że kontrahenci często opłacają faktury na ostatnią chwilę, dlatego oferujemy bufor w postaci dodatkowych 5 dni finansowania po terminie płatności, bez dodatkowych opłat,
 • duża elastyczność – Indywidualny Opiekun Klienta zadba o dopasowanie produktu do twoich potrzeb. Oferujemy możliwość zwiększenia limitu faktoringowego czy podniesienia jego wysokości per dany kontrakt. Możesz też finansować jedynie część faktury,
 • żadnych opłat za dostęp do systemu SMEO24,
 • brak opłaty minimalnej przy finansowaniu faktury,
 • brak opłaty za brak obrotu,
 • darmowa weryfikacja kontrahenta – zyskasz pewność, czy Twój partner biznesowy jest rzetelną firmą i czy jego sytuacja pozwala na spłatę zobowiązań wobec Ciebie,
 • wsparcie merytoryczne i eksperckie – w SMEO otrzymasz pomoc Indywidualnego Opiekuna, nie jesteś anonimowym Klientem, który musi dzwonić ze swoją sprawą na infolinię,  
 • łatwy dostęp do finansowania – nie mamy żadnych wykluczeń branżowych, finansujemy firmy z niewielkimi zadłużeniami i z krótkim stażem działalności.

Skontaktuj się z naszym ekspertem 

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu SMEO? Skontaktuj się z naszym Ekspertem lub od razu złóż darmowy wniosek o faktoring

Czy spółki jawne mogą ubiegać się o faktoring? Jak najbardziej! Poznaj możliwości finansowania spółki jawnej z użyciem faktoringu online i odkryj liczne korzyści, jakie przynosi przy prowadzeniu biznesu.

Faktoring dla spółek jawnych

Spółka jawna, w skrócie sp.j, jest osobową spółką prowadzącą firmę, niemającą osobowości prawnej i niebędącą spółką handlową. Ma jednak zdolność prawną i własny majątek, wniesiony do spółki wkładem właściciela lub wspólników oraz nabyte w czasie jej trwania mienie. Spółka jawna jest finansowana środkami własnymi lub zewnętrznymi. Jednymi ze sposobów finansowania działalności takiej spółki mogą być kredyty, pożyczki, forfaiting – w przypadku firm eksportowych, a także faktoring.

Faktoring polega na tym, że firma oferująca taką usługę (faktor) przejmuje wierzytelności z faktur o długim terminie płatności. Następnie wypłaca spółce nawet do 100% wartości z faktury. Dzięki temu firmy szybko mają środki do dowolnej dyspozycji, nie musząc czekać na przelew do terminu płatności na fakturze. Na koniec kontrahent spłaca należność faktorowi. 

Nie wszyscy faktorzy proponują takie usługi spółkom jawnym. Można jednak znaleźć takich, którzy podpisują umowy ze spółkami jawnymi, pod warunkiem, że istnieją one co najmniej kilka miesięcy na rynku. Faktorzy mogą też przyjrzeć się kontrahentom takich spółek, nim zaakceptują wniosek o faktoring.

Jaki faktoring wybrać?

Spółki jawne mogą zdecydować się na faktoring cichy lub jawny. Co to jest faktoring jawny? To najprostsza i najbardziej popularna forma faktoringu, w której kontrahent jest informowany o cesji wierzytelności i wyraża na nią zgodę. Spółka jawna uzyskuje środki od firmy faktoringowej zaraz po wystawieniu faktury lub w dowolnym innym momencie, kiedy nie chce lub nie może dłużej czekać na przelew. Gdy przypadnie termin płatności, kontrahent spłaca należność faktorowi. 

W faktoringu tajnym kontrahent nie jest informowany o faktoringu i nie musi wyrażać na niego zgody. Spłaca fakturę tak jak zawsze, na konto spółki jawnej. To ona potem reguluje należność z faktorem, gdy otrzyma środki od kontrahenta. W tej sytuacji jest większe ryzyko zarówno po stronie faktora, jak i faktoranta. Faktorant ryzykuje utratą zaufania w oczach klientów, gdy wyjdzie na jaw, że stosuje faktoring bez ich wiedzy.

Korzyści faktoringu

Czemu warto skorzystać z faktoringu? Dzięki niemu spółka:

 • Zyskuje płynność finansową.
 • Ma możliwość dowolnego dysponowania środkami pozyskanymi od faktora: na inwestycje, rozwój, zakup towarów czy usług.
 • Nie obciąża wyniku finansowego ani swojej historii kredytowej.
 • Nie musi ubiegać się o kredyty w bankach.
 • Może zachować długie terminy płatności na fakturach bez ryzykowania zatoru płatniczego.
 • Ma możliwość ubiegania się o rabaty u kontrahentów w zamian za długie terminy płatności.

Koszty faktoringu

Do kosztów faktoringów zalicza się kilka elementów:

 • prowizja faktoringowa, wynosząca od 0,1% do 3% w skali dnia lub miesiąca, wypłacana od kwoty brutto na fakturze lub zaliczki (od 80% do 100% wartości faktury),
 • odsetki, ustawowo w wysokości 7,2% w skali roku, wypłacane za okres od wypłaty środków przez faktora do uregulowania należności przez kontrahenta,
 • czasem, ale nie zawsze pobierana prowizja przygotowawcza, przy podpisywaniu umowy, w wysokości od 0,1% limitu faktoringowego.

Faktoring dla spółek do SMEO

SMEO dla spółek jawnych wystawiających dużą liczbę faktur poleca szczególnie Smart Plan, z najniższą prowizją i przelewem środków w 24 godziny. W ofercie dostępny jest też szybki faktoring online. Więcej o szczegółach tych produktów, dowiesz się,b kontaktując się z nami.

 

 

Faktoring to zewnętrzna forma finansowania dostępna dla wielu podmiotów gospodarczych – jednoosobowych działalności, spółek prawa handlowego i także spółek cywilnych. Na czym polega faktoring dla firm i na co mogą liczyć spółki cywilne w tym zakresie?

Czy spółka cywilna może uzyskać faktoring?

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, bo nie jest spółką prawa handlowego jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy komandytowa. To konstrukcja oparta o prawo zobowiązań, w której podmiotami prawa pozostają wspólnicy spółki i oni też zaciągają zobowiązania. Spółka cywilna stanowi ich współwłasność. Wspólnicy spółki cywilnej są wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tak jak właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych.

Nie ma żadnych przeszkód, by spółka cywilna uzyskała finansowanie od zewnętrznych instytucji np. banków czy od faktora. Wspólnicy spółki cywilnej, tak samo jak właściciele JDG, mogą wnioskować o faktoring.

Dofinansowanie spółki cywilnej: faktoring

Faktoring to usługa dostępna dla każdej firmy, bez względu na jej formę prawną, która:

 • działa w branży B2B, czyli współpracuje z innymi firmami,
 • wystawia kontrahentom faktury o odroczonym terminie płatności, np. 30, 60, 90 dni,
 • chce poprawić płynność finansową,
 • nie chce lub nie może ubiegać się o kredyt lub pożyczkę,
 • chce uzyskać finansowanie bez obciążania wyniku finansowego oraz wpisów w historii kredytowej,
 • pragnie utrzymać możliwość wystawiania faktur z długimi terminami płatności, ale jednocześnie mieć zawsze dostępne środki na bieżącą działalność.

Ponadto to świetna opcja dla nowych, rozwijających się firm, u których trudno na razie o dobrą wiarygodność kredytową, wysokie obroty czy bogatą historię zaciąganych zobowiązań. Takim podmiotom mogą odmawiać banki, ale faktoring będą mogły uzyskać. Instytucje faktoringowe z reguły przyglądają się kontrahentom w kontekście tego, ilu jest ich jest, jak często i na jakie sumy otrzymują faktury od firmy. Ponadto nie wymagają długiego stażu działalności czy milionowych przychodów od faktorantów.

Korzyści faktoringu

Dlaczego spółki cywilne powinny zainteresować się faktoringiem? Może on mieć liczne korzyści przy prowadzeniu biznesu i stać się remedium na gorszą koniunkturę w gospodarce. Przede wszystkim od razu po wystawieniu faktury wspólnicy spółki otrzymują od 80% do 100% wartości faktury wystawionej kontrahentowi. Mogą dowolnie dysponować tą gotówką, wydając ją na towary, inwestycje, rozwój – inaczej niż w przypadku niektórych kredytów, gdzie trzeba wydać uzyskane finansowanie na konkretny cel. Faktoring nie obciąża wyniku finansowego, bo nie wykazuje się go w bilansie, nie obciąża też  historii kredytowej, ponieważ przedsiębiorca korzystający z faktoringu, nie zadłuża się.

Co bardzo ważne w branżach takich jak logistyka, transport czy budownictwo, stosując faktoring, nie trzeba rezygnować z wystawiania faktur na 40, 60 czy 90 dni. Dzięki temu nie ryzykuje się utraty kontrahentów, bo dla wielu faktury z długim terminem płatności to standard. Można też negocjować rabaty za towary i usługi w zamian za wydłużone terminy płatności. Nie zachwieje to płynnością finansową firmy, bo i tak faktor wypłaci szybko kwoty z faktury.

Koszty faktoringu dla spółek cywilnych

Jakie są koszty faktoringu dla spółek cywilnych? Składają się na nie:

 • prowizja przygotowawcza,
 • odsetki,
 • prowizja faktoringowa.

Prowizja przygotowawcza nie jest pobierana przez wszystkich faktorów. Niektórzy z niej rezygnują. To prowizja opłacana już na etapie przygotowania umowy, wynosząca od 0,1% do 3% wartości limitu faktoringowego. Prowizja faktoringowa jest pobierana zawsze i wynosi od 0,1% w skali miesiąca lub dnia, od kwoty brutto na fakturze lub od zaliczki wypłaconej przez faktora. Za okres od wypłaty zaliczki spółce cywilnej do momentu uregulowania należności przez kontrahenta, faktor pobiera odsetki ustawowe w wysokości 7,2% w skali roku.

Faktoring dla spółek cywilnych: oferta SMEO

SMEO oferuje finansowanie spółki cywilnej na korzystnych warunkach. Pieniądze wypłacane są w jeden dzień, w wysokości nawet do 100% wartości faktury netto, a limit faktoringowy wynosi do 2 milionów złotych. Skontaktuj się z nami, by poznać ofertę.

 

Złóż wniosek online