Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Co to jest inflacja? Do niedawna mało kto interesował się szerzej tym tematem, zostawiając jego analizę ekonomistom. Jednak gwałtownie rosnąca polska inflacja spowodowała, że kwestia wzrostu cen zaczęła dotykać wszystkich Polaków. Czym jest inflacja i jak wpływa na nasze życie?

Inflacja: co to jest?

Inflacja to jeden z głównych wskaźników makroekonomicznych określających sytuację gospodarczą, który wskazuje, jak wygląda proces wzrostu przeciętnych cen w kraju, a tym samym odzwierciedla spadek siły nabywczej danej waluty. Ukazując to na przykładzie – za to samo 100 zł można kupić obecnie mniej produktów niż np. pod koniec ubiegłego roku, gdy inflacja była niższa. 

Inflacja to naturalne zjawisko ekonomiczne, które występuje wszędzie. Zbyt wysoka jest jednak szkodliwa dla gospodarki i powoduje, że spada konsumpcja. Wskaźniki inflacji to przede wszystkim wskaźnik cen konsumpcyjnych CPI. Wyliczany jest on przez urząd statystyczny GUS i podawany co miesiąc.

Inflacja w Polsce: wrzesień 2022

Ile wyniosła ostatnio inflacja w Polsce? GUS podał, że we wrześniu 2022 roku inflacja wedle wskaźnika CPI wyniosła 17,2%. Ostatnio tak wysoki odczyt zanotowano w 1997 roku. W styczniu 2022 roku wskaźnik CPI wynosił 9,4%, w lutym delikatnie spadł do 8,5% z racji wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, ale już od marca obserwowano dynamiczny wzrost. Co niepokojące, wciąż nie jest to szczyt inflacji. Ceny rosną i można spodziewać się jeszcze wyższej inflacji.

Inflacja w Polsce – prognozy

Eksperci przewidują, że w 2023 roku inflacja może sięgnąć nawet 26%. Za cały 2022 rok średnio ma przekroczyć 18%, co według ekonomistów będzie już inflacją galopującą. Kiedy wyhamuje wzrost cen? Po szczycie z pierwszego kwartału 2023 roku inflacja powinna powoli spadać.

Przyczyny inflacji

Wysoka inflacja odnotowywana jest w całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. Przyczyny dynamicznego wzrostu cen są zarówno globalne, jak i lokalne. Wskazuje się, że obecna inflacja to wynik m.in.:

 • Gwałtownego wzrostu cen surowców, w tym szczególnie energetycznych. W tym roku taryfy dla gazu podrożały o 54%, a dla energii elektrycznej o 24%. Powoduje to nie tylko wzrost obciążeń z tytułu opłat za energię dla konsumentów, ale też wyższe koszty produkcji i tym samym droższe towary.
 • Skutków gospodarczych pandemii COVID-19, która wywołała m.in. przerwy w dostawach z Azji, co spowodowało wzmożony popyt i podwyższenie cen. Im bowiem większy popyt, a niższa podaż, tym wyższe ceny produktów.
 • Niezrównoważonego budżetu państwa – więcej wydatków niż dochodów.

Dochodzi też do sytuacji, gdy nakręca się spirala kosztowo-płacowa – z racji wzrostu cen, pracownicy ubiegają się o podwyżki, pracodawcy podnoszą pensje, ale żeby znaleźć na to środki muszą przerzucać obciążenie na klientów, zwiększając ceny towarów czy usług.

Skutki inflacji 

Czym grozi zbyt wysoka inflacja? Negatywne skutki wysokich cen już są mocno odczuwane w Polsce. Rosną koszty utrzymania gospodarstwa domowego oraz firmy, co powoduje, że wiele osób i przedsiębiorstw ma problemy ze spięciem budżetu. Topnieją także oszczędności, bo oferowane oprocentowanie na lokatach czy kontach oszczędnościowych nie dorównuje poziomowi inflacji. Przechowywanie środków w banku na lokatach powoduje utratę około 2 punktów procentowych rocznie, a może być jeszcze więcej, gdy inflacja pójdzie mocniej w górę.

Ponadto, na inflację reaguje Rada Polityki Pieniężnej, podnosząc stopy procentowe. Podwyżki stóp spowodowały znaczący wzrost wysokości rat kredytów i pożyczek ze zmiennym oprocentowaniem. To kolejne obciążenia dla osób fizycznych i właścicieli firm, którzy mają kredyty hipoteczne czy gotówkowe. Trudniej jest też otrzymać nowy kredyt, bo wysokie koszty powodują, że banki wymagają lepszej zdolności kredytowej. Wiele małych i średnich firm nie może obecnie uzyskać finansowania ze strony banków.

W wyniku niższej siły nabywczej pieniądza, wzrostu obciążeń z tytułu posiadanych kredytów czy opłat za energię, niższych posiadanych oszczędności społeczeństwo biednieje, a sektor MŚP przechodzi trudne chwile. Konsumenci ograniczają wydatki do niezbędnego minimum, co ma negatywny wpływ na sprzedaż i podaż towarów, produktów oraz usług. Firmy zaprzestają inwestycji i zatrudniania pracowników. Niższa konsumpcja i skala inwestycji zmniejszają dochody w budżecie państwa. To wszystko może prowadzić do kryzysu gospodarczego, a nawet recesji. 

W dobie szalejącej inflacji i kryzysu ekonomicznego warto mieć partnera, który wesprze. Faktoring pozwala na szybsze uwolnienie środków zamrożonych w fakturach i obracanie nimi natychmiast. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą dzięki temu zyskać pieniądze na bieżącą działalność czy inwestycje w rozwój (np. wykorzystać szansę na zdobycie nowego, dużego klienta).  Skontaktuj się z nami i zapytaj o faktoring dla Twojej firmy!

Współcześnie część transakcji handlowych opiera się na zasadzie tzw. kredytu kupieckiego, co w praktyce oznacza, iż kontrahent (przedsiębiorca) otrzymuje towar lub usługę z możliwością płatności w późniejszym terminie. Takie rozwiązanie może przynosić korzyści dla obu stron, jednak dla sprzedawcy stanowi również duże ryzyko utraty płynności finansowej. Aby zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi, warto zastanowić się nad skorzystaniem z usługi faktoringu.

Co to jest faktoring? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Faktoring – charakterystyka

Czym jest faktoring? Faktoring to złożony instrument finansowy, którego istotę stanowi wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta) przez instytucję faktoringową (faktora). Jest to szybki, skuteczny i przystępny sposób na odzyskanie gotówki zamrożonej w wystawionych fakturach sprzedażowych. Obecnie z usług faktoringowych oferowanych przez banki i wyspecjalizowane firmy, korzysta prawie 22,3 tys. krajowych przedsiębiorstw. O popularności takiego rozwiązania decyduje z pewnością fakt, iż sprawdza się zarówno w przypadku dużych, międzynarodowych firm, jak i tych reprezentujących sektor MŚP. Głównym i zasadniczo jedynym koniecznym warunkiem zawarcia umowy faktoringowej jest wymóg bezgotówkowego rozliczania się z klientami oraz wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności. Pozostałe ustalane są indywidualnie, zgodnie z możliwościami i preferencjami faktoranta.

Dla kogo faktoring?

Faktoring jest elastyczny pod względem warunków umowy i taki rodzaj finansowania sprawdza się w wielu sytuacjach – w okresie kryzysu, jak również prosperity przedsiębiorstwa. Pozyskane w ten sposób środki można bowiem przeznaczyć zarówno na pokrycie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności jak i na jej rozwój. Faktoring to korzystne rozwiązanie m.in. dla firm, które:

 • z uwagi krótki staż i niskie obroty nie posiadają zdolności kredytowej,
 • prowadzą działalność na rynkach zagranicznych i chcą zniwelować ryzyko kursowe,
 • działają w branżach, gdzie wymagane są długie terminy zapłaty.

 

Zalety i wady faktoringu

Podstawową funkcją, a równocześnie zaletą faktoringu jest usprawnienie płynności finansowej faktoranta poprzez zapewnienie natychmiastowego i stałego źródła finansowania. Warto jednak wspomnieć także o pozostałych, mniej oczywistych korzyściach. Wśród nich należy wymienić:

 • możliwość przekazania ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora,
 • zwiększenie bezpieczeństwa transakcji handlowych,
 • bogata oferta usług dodatkowych np. monitoring płatności czy prowadzenie kont rozliczeniowych klientów.

 

Decyzja o skorzystaniu z faktoringu powinna być poprzedzona nie tylko analizą zalet, ale również i wad. Jedną z najczęściej wskazywanych jest wysoki koszt usługi. Tu należy zaznaczyć, iż ostateczna kwota zależna jest przede wszystkim od wyboru firmy, rodzaju finansowania oraz ogólnej kondycji faktoranta. Pamiętaj, że nie ma konieczności przekazywania faktorowi wszystkich faktur. Ponadto nie musisz decydować się na usługi dodatkowe, wówczas ograniczysz wydatki do prowizji i odsetek. Jeśli nie jesteś pewien reakcji kontrahenta, a zależy Ci na pomyślnej współpracy, rozważ faktoring cichy (tajny), w którym partner biznesowy nie zostaje poinformowany o cesji wierzytelności, a płatności dokonywane są bezpośrednio na Twoje konto. Z faktorem rozliczasz się Ty. W ten sposób unikniesz ewentualnych nieporozumień.

 Jeśli jesteś zainteresowany faktoringiem, skontaktuj się z nami! 

Faktoring staje się coraz popularniejszą formą finansowania firm z różnych sektorów, od tych reprezentujących MŚP po duże, międzynarodowe przedsiębiorstwa. Zgodnie z danymi Polskiego Związku Faktorów z usług faktoringowych korzysta obecnie prawie 22,3 tys. krajowych przedsiębiorstw.

Ranking faktorów – kryteria

Poniżej prezentujemy kilka kryteriów, umożliwiających rozeznanie się na rynku usług faktoringowych.

Na co zwrócić uwagę, tworząc swój własny ranking?

Rodzaj faktoringu

Przed wyborem faktora, należy przede wszystkim zastanowić się, jaki rodzaj usługi będzie najkorzystniejszy. Dostępne na rynku opcje dzieli się głównie ze względu na: zakres ryzyka (pełny, niepełny, mieszany), moment otrzymania zapłaty za przeniesioną wierzytelność (dyskontowy, zaliczkowy, wymagalnościowy), poziom jawności cesji wierzytelności (jawny, cichy, półotwarty) oraz zasięg terytorialny (krajowy, międzynarodowy). 

Koszty faktoringu

Istotną kwestią przy wyborze faktora są również koszty. Za bazowe należy z pewnością uznać prowizje i odsetki. Warto jednak pamiętać, iż na to, ile ostatecznie się zapłaci, wpływ ma wiele czynników m.in.: rodzaj faktora i faktoringu, liczba i termin płatności faktur, wysokość limitu faktoringowego. Analizując ofertę, powinno się też zwrócić szczególną uwagę na ewentualne opłaty uzupełniające, pobierane, przykładowo, za sam fakt sporządzenia umowy lub dodatkowe usługi.

Jeśli nie jesteś pewien, z jakimi kosztami wiąże się interesująca Cię oferta – pytaj. Faktor, poprzez dogodną dla Ciebie drogę komunikacji, powinien odpowiedzieć na pytania, takie jak:

 • Ile kosztuje weryfikacja faktury?
 • Czy dostęp do systemu elektronicznego jest płatny?
 • Czy prowizja naliczana jest od kwoty netto czy brutto faktury?
 • Czy faktor pobiera opłatę za brak obrotu?
 • Czy jest pobierana opłata za przyznanie i utrzymanie limitu faktoringowego?

Dodatkowe usługi

Decydując się na współpracę z faktorem, należałoby sprawdzić, jakie dodatkowe usługi oferuje w ramach umowy faktoringowej. Niektóre mogą realnie usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy, inne zaś okażą się niepotrzebnym wydatkiem. Najczęściej proponowane spośród nich to:

 • weryfikacja kontrahentów,
 • monitorowanie i egzekwowanie płatności,
 • prowadzenie kont rozliczeniowych.

Dodatkowe informacje

O pomyślnej współpracy między faktorantem a faktorem w dużej mierze decyduje ustalenie jednoznacznych, klarownych warunków umowy. Może zdarzyć się, że wybrana oferta, z czasem okazuje się mniej korzystna, niż wydawało się na początku. Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, warto już na wstępie jasno określić swoje oczekiwania i zebrać jak najwięcej informacji dotyczących usługi. O co pytać?

 • Czy faktor wymaga minimalnego okresu umowy?
 • Czy koszt usługi faktoringu można odliczyć od podatku?
 • Czy przewidywany jest Dodatkowy Okres Finansowania (DOF)?
 • Czy można finansować pojedyncze faktury?
 • Czy faktor posiada program lojalnościowy dla stałych klientów?

Faktoring to usługa, dzięki której możesz nie tylko poprawić płynność finansową swojej firmy, ale także zwiększyć jej konkurencyjność na rynku czy zweryfikować niewiarygodnych i nieuczciwych kontrahentów. Aby podpisana umowa faktoringowa przyniosła jak najwięcej korzyści, warto zawczasu zastanowić się, za co faktycznie chcesz zapłacić i na co powinieneś uważać, analizując poszczególne oferty.

Z faktoringu korzystają już nie tylko duże przedsiębiorstwa i korporacje, bo wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe, dobre rozwiązanie dla mniejszych firm. Taka forma finansowania biznesu okazuje się szczególnie korzystna dla małych działalności, w przypadku których zatory płatnicze mogą szybko doprowadzić do likwidacji lub upadku.

Jak działa faktoring dla małych firm?

Faktoring dla małych firm, określany niekiedy mikrofaktoringiem, to odpłatna usługa finansowania faktur z odroczonym terminem płatności, przeznaczona dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw). W praktyce jest to pomoc w zachowaniu płynności finansowej firmom, które szukają szybkiej, elastycznej, dopasowanej do potrzeb finansowania. Obecnie odroczenie terminu zapłaty stanowi istotny element, a czasem nawet warunek transakcji między kontrahentami. Kredyt kupiecki z pewnością zwiększa konkurencyjność, jednak w przypadku małych działalności, nieposiadających dostatecznej rezerwy środków, okazuje się ryzykowny. W sytuacji, gdy pieniądze są potrzebne na teraz, a termin płatności wskazany na fakturze jest odległy, warto skorzystać z usługi faktoringu. Firma pośrednicząca – faktor, wykupi wierzytelności przedsiębiorstwa, czyli faktoranta. W konsekwencji przedsiębiorca niemalże natychmiast uzyskuje dostęp do zamrożonych środków finansowych, a w przypadku wyboru faktoringu pełnego, pozbywa się także odpowiedzialności za niewypłacalność klienta. Wówczas kwestia dochodzenia należności przechodzi na pośrednika oferującego faktoring firmie.  

Faktoring dla MŚP – szybki i wygodny

 Zgodnie z przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Raportem o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” z 2022 r., sektor MŚP stanowi zdecydowaną większość przedsiębiorstw w Polsce. Mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych, liczba mikro, małych oraz średnich firm wzrasta rokrocznie. W związku z powyższym na rynku pojawia się coraz więcej instrumentów finansowych dostosowanych do potrzeb wspomnianej grupy przedsiębiorców. Pierwotnie oferty firm faktoringowych były zarezerwowane wyłącznie dla dużych jednostek gospodarczych, ponieważ te mniejsze nie były w stanie spełnić wymogów faktorów. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Faktoring dla MŚP to szybki sposób pozyskania kapitału, cechujący się dużą elastycznością i ograniczeniem formalności do niezbędnego minimum. Oznacza to, iż możliwość skorzystania z tej formy finansowania nie jest uzależniona od wysokości obrotu czy należności, posiadania stałego kontrahenta, liczby lat na rynku lub branży, w jakiej działamy. Istotne, aby nasz klient był wypłacalny i faktury, które planujemy scedować, aktualne.

Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

W jakich sytuacjach najlepiej sprawdzi się faktoring dla firm? Sprawdź:

·  gdy Twoja firma nie posiada zdolności kredytowej,

·   gdy potrzebujesz pewnego źródła finansowania bieżącej działalności i rozwoju firmy,

·  gdy borykasz się z tymczasowymi problemami finansowymi spowodowanymi np. sezonowością lub nieuczciwymi klientami,

·  gdy chcesz zabezpieczyć się przed ewentualnymi zatorami płatniczymi,

·  gdy potrzebujesz szybkiego dostępu do środków finansowych bez skomplikowanej procedury weryfikacyjnej.

Jesteś właścicielem firmy z sektora MŚP i zależy Ci na zabezpieczeniu płynności finansowej oraz zwiększeniu możliwości inwestycyjnych Twojego biznesu? Rozważ opcję faktoringu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Napisz do nas, a my chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę faktoringu dla firm.

Złóż wniosek online