Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Rok 2020 rozpoczął falę problemów, z którymi świat zmaga się po dziś dzień. Pandemia Covid-19, wybuch wojny na Ukrainie, kryzys energetyczny, a w konsekwencji globalna inflacja. Z jednej strony obecna, niepewna sytuacja geopolityczna nie sprzyja planowaniu. Z drugiej zaś trudno wyobrazić sobie bardziej odpowiedni moment na zaplanowanie i zabezpieczenie swojej przyszłości. Sprawdź, w co i jak inwestować, aby uchronić się przed utratą kapitału.

Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem

Inwestowanie, w ujęciu ekonomicznym, to proces polegający na lokowaniu środków pieniężnych w celu uzyskania korzyści – zysków w przyszłości. Według raportu firmy Tavex, na podium najczęściej wybieranych przez Polaków aktywów w 2021 roku znalazły się kolejno lokaty, złoto i fundusze inwestycyjne. Co ciekawe, mimo wysokiej pozycji w rankingu, popularność lokat bankowych zaczyna wyraźnie maleć. Rodzimi inwestorzy, zniechęceni niemal zerowym oprocentowaniem i galopującą inflacją, coraz częściej poszukują innych form ochrony zgromadzonych środków. A tych na rynku jest wiele. Inwestycje najczęściej dzieli się z uwagi na:

Przedmiot inwestycji

·       Inwestycje rzeczowe: inwestycje, których przedmiotem są dobra materialne lub wartości prawne. Aktywa mogą mieć wartość użytkową i zaspokajać potrzeby konsumpcyjne;

·       Inwestycje finansowe: inwestycje polegające na zakupie aktywów finansowych. W tym przypadku przedmiot inwestycji posiada wyłącznie wartość pieniężną.

Czas trwania

·   Inwestycje krótkoterminowe: inwestycje, w których czas realizacji jest ograniczony – krótszy niż rok. Mają na celu szybki zarobek. W tym przypadku warto lokować środki w aktywa, które w niewielkim stopniu podlegają wahaniom rynkowym, np. obligacje, akcje;

·   Inwestycje długoterminowe: inwestycje z dłuższym horyzontem inwestycyjnym (umowna granica to 12 miesięcy). Korzyść stanowi zarówno przyrost wartości posiadanych aktywów, jaki i stabilny dochód w postaci np. odsetek, dywidend lub należności z tytułu wynajmu.

W co inwestować?

To, jaki rodzaj inwestycji okaże się najbardziej opłacalny dla Ciebie lub Twojej firmy, zależy od wielu czynników. Warto jednak mieć na uwadze, iż w dobie wysokiej inflacji, kapitał najlepiej lokować w rzeczy czy projekty, których wartość spada wolniej niż wartość pieniądza. Popularnym i korzystnym rozwiązaniem jest więc zakup nieruchomości. Innym pomysłem jest inwestycja w kruszce szlachetne, przede wszystkim w złoto, na które popyt stale wzrasta. Stosunkowo bezpieczną opcją, nastawioną na zysk w długim terminie, są obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Tu oprocentowanie po upływie roku jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej, co gwarantuje zysk powyżej inflacji. Jeśli interesują Cię inwestycje giełdowe, możesz skorzystać z domów maklerskich oraz dostępnych w ich ofercie tanich, pasywnych funduszy ETF. W tym przypadku kupując jeden ETF, tak naprawdę stajesz się posiadaczem małych udziałów dużej liczby aktywów.

Pamiętaj, iż zawsze warto też inwestować w siebie oraz w swój biznes. Jeżeli zależy Ci na rozwoju firmy, musisz zadbać o jej płynność finansową. Tu świetnie sprawdza się faktoring, dzięki któremu nie tylko unikniesz zatorów płatniczych, ale także wzmocnisz swoją pozycję na rynku. Faktoring pozwala na uzyskanie środków płatniczych z faktur od razu po ich wystawieniu. Dzięki temu zyskujesz pieniądze na bieżącą działalność firmy, projekty rozwojowe czy właśnie inwestycje. Nie musisz czekać na uiszczenie zapłaty przez kontrahenta, by móc działać.

Popularne błędy w inwestowaniu

Inwestowanie z definicji powinno skutkować zwiększeniem kapitału, niestety rzeczywistość może niekiedy negatywnie zaskoczyć. I choć sam proces zawsze wiąże się z ryzykiem, to istnieją pewne błędy w inwestowaniu, które znacznie zwiększają szansę na utratę oszczędności.

Do najczęściej popełnianych należą:

·       brak wiedzy,

·       brak strategii bądź nietrzymanie się planu,

·       inwestowanie bez poduszki finansowej,

·       niezdywersyfikowane inwestycje,

·       uleganie emocjom.

Inwestowanie w czasie inflacji także się opłaca. Jednak należy pamiętać, by przed wyborem aktywa dokładnie prześledzić rynek i oszacować ryzyko, jakie jest się w stanie ponieść. 

Chcesz zainwestować w rozwój swojego biznesu i potrzebujesz finansowania? Skontaktuj się z nami!

Faktoring to korzystne rozwiązanie dla firm potrzebujących finansowania zewnętrznego, które świetnie sprawdza się w okresie sprzyjającej koniunktury. Czy taka forma wsparcia przedsiębiorstw zdaje egzamin także w czasie galopującej inflacji i rosnących stóp procentowych? Sprawdź, jak faktoring może Ci pomóc w czasach kryzysu!

Niekorzystna sytuacja na rodzimym rynku

Rok 2022 nie sprzyja przedsiębiorcom. Najwyższa od ponad dwudziestu lat inflacja, podwyżki cen paliwa oraz energii elektrycznej, a także rosnące stopy procentowe, to czynniki, które przyczyniły się do upadku wielu firm, głównie z branży budowlanej i transportowej. Z najnowszych danych firmy Coface wynika, iż w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku niewypłacalność przedsiębiorstw wzrosła o prawie 5% w stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku, a liczba sądowych postanowień o niewypłacalności i restrukturyzacji aż o 22,5%. Niestety, zdaniem ekspertów, najbliższe miesiące nie przyniosą poprawy sytuacji, a prawdziwa fala upadłości dopiero nabiera rozpędu.

Faktoring a inflacja w Polsce

Według wstępnych szacunków GUS, inflacja w Polsce w październiku 2022 roku wyniosła 17,9%. Dwucyfrowe wyniki, utrzymujące się w kraju już od marca, przekładają się na koszty prowadzenia działalności. Presja płacowa oraz wzrost cen towarów, surowców i półproduktów zmuszają do cięcia wydatków i wstrzymywania inwestycji. W tak niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, wymagane przez kontrahentów kredyty kupieckie stają się wysoce ryzykowne, bowiem im dłużej czeka się na pieniądze, tym mniej są one warte. Co więcej, w przypadku gdy cena materiału lub usługi z dnia na dzień może wzrosnąć dwukrotnie, natychmiastowy dostęp do gotówki okazuje się kluczowy dla sprawnego prosperowania firmy. Jak w czasie dekoniunktury uniknąć zatorów płatniczych?

Tu z pomocą przychodzą firmy faktoringowe. Faktoring polega przede wszystkim na wykupieniu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstwa – faktoranta, przez usługodawcę – faktora. Usługa ta, w przeciwieństwie do finansowania kredytowego, cechuje się dużą elastycznością. Branża czy wielkość firmy nie ma znaczenia, na stale rozwijającym się rynku faktoringu można znaleźć oferty dopasowane do każdego sektora gospodarki. Ponadto takie rozwiązanie sprzyja przedsiębiorcom, dla których kredyty bankowe są nieosiągalne chociażby z uwagi na wysokie raty i oprocentowanie rosnące proporcjonalnie do inflacji. Decydując się na sprzedaż faktur również trzeba liczyć się z kosztami. Warto jednak mieć na uwadze, że szybkie pozyskanie środków, nawet pomniejszonych o koszty transakcji, to w dobie rekordowej inflacji, lepsze rozwiązanie niż oczekiwanie na wypłatę kwoty, która z każdym dniem traci na wartości.

Kto korzysta na faktoringu?

Negatywne skutki inflacji są odczuwane przez wszystkie podmioty gospodarcze. Mimo to,  największym ryzykiem utraty płynności finansowej obarczeni są reprezentanci sektora MŚP.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, wydłużone terminy zapłaty znacznie szybciej przyczyniają się do powstawania niedoborów w budżecie, przez co samodzielne finansowanie bieżących zobowiązań staje się niekiedy niemożliwe. Obecna sytuacja gospodarczo-polityczna tylko potęguje problem. Jeden dzień zwłoki w płatności może zadecydować o losie wieloletniej działalności. Ponadto pandemia COVID-19 oraz wojna na Ukrainie poskutkowały zmianami w obrębie łańcuchów dostaw, co zmusiło polskich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z wcześniej nieznanymi kontrahentami. Dlatego aktualne oferty faktoringowe przeznaczone dla MŚP skupiają się na:

a) zabezpieczeniu faktoranta przed ryzykiem niewypłacalności jego kontrahentów,

b) zapewnieniu natychmiastowego dostępu do środków zamrożonych w fakturach.

Faktoring to wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest to usługa, która sprawdzi się zarówno w okresie prosperity, jak i w trudnych dla biznesu realiach.  Jeśli prowadzisz własną działalność i szukasz finansowania, skontaktuj się z nami!

Złóż wniosek online