Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Ile wynosi całkowity koszt zatrudnienia pracownika w roku 2022? Wszystko zależy, oczywiście, od wynagrodzenia brutto oraz formy zatrudnienia. W związku z tym jednak, że wzrosła minimalna płaca, to minimalny całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę będzie także w tym roku wyższy. Sprawdź szczegóły!

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę 

Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę pracodawca musi potrącać składki ZUS. Kwoty na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne są potrącane przez pracodawcę zarówno z wynagrodzenia brutto pracownika, jak i w formie dodatkowej kwoty pokrywanej z budżetu pracodawcy. Dlatego na całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę składa się wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS obciążające pracodawcę.

Składki pokrywane przez pracodawcę wynoszą:

 • 9,76% wynagrodzenia brutto na ubezpieczenie emerytalne,
 • 6,50% na składkę rentową,
 • 2,45% na Fundusz Pracy,
 • 0,1% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe – tu stopa procentowa zalecana jest od rodzaju prowadzonej działalności, ale 1,67% to standardowa wartość.

Łącznie zatem pracodawca dokłada 20,48% wynagrodzenia brutto dla każdego pracownika zatrudnionego na etacie.

Z kolei pracownik od wynagrodzenia brutto ma odprowadzane składki emerytalne w wysokości 9,76%, rentowe wynoszące 1,50%, chorobowe w wysokości 2,45% oraz zdrowotne wynosząca 9,00%.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2022 roku

W roku 2022 minimalne wynagrodzenie zostało podniesione do kwoty 3010 zł brutto. Przyjmując zatrudnienie na pełen etat w ramach umowy o pracę i z minimalnym wynagrodzeniem, pracodawca będzie musiał dołożyć do pensji pracownika 616,46 zł, gdyż zapłaci składki:

 • emerytalne: 3010 x 9,76% = 293,78 zł,
 • rentowe: 3010 x 6,50% = 195,65 zł,
 • wypadkowe: 3010 x 1,67% = 50,27 zł,
 • FP: 3010 x 2,45% = 73,75 zł,
 • FGŚP: 3010 x 0,1% = 3,01 zł.

Łącznie zatem przy minimalnym wynagrodzeniu, całkowity koszt pracodawcy wyniesie 3 626,46 zł.

Koszty zatrudnienia pracownika w 2022 versus w 2021

W zeszłym roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 2 800 zł brutto. Składki zdrowotne opłacane przez pracodawcę wynosiły łącznie 573,44 zł – tyle zatem musiał dołożyć pracodawca do pensji brutto pracownika. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem wynosił 2 800 zł plus 573,44 zł – łącznie 3 373,44 zł. Porównując do roku 2021, w tym roku całkowity koszt zatrudnienia pracownika na pełen etat na podstawie umowy o pracę z minimalną pensją wzrośnie zatem o 253,02 zł (3 626,46 zł minus 3 373,44) .

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Koszt dla pracodawcy w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie zależny jest od profilu osoby zatrudnionej, to znaczy:

 • Jeśli umowa zlecenie jest jedynym źródłem dochodu dla pracownika, to koszty będą takie same jak w przypadku umowy o pracę: wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS pokrywane przez zleceniodawcę, to jest ubezpieczenie społecznie, FP i FGŚP.
 • Jeśli zleceniobiorca jest zatrudniony dodatkowo w innej firmie, gdzie pobiera co najmniej minimalne wynagrodzenie, to zleceniodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto.
 • Jeśli zatrudniony na umowę zlecenie jest student poniżej 26. roku życia, to zleceniodawca także ponosi jedynie koszt płacy brutto.

Dla umowy zlecenie obowiązuje minimalna stawka godzinowa, ustalona w tym roku na 19,70 zł brutto za godzinę.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło

Umowy o dzieło nie podlegają oskładkowaniu. To znaczy, że ani zleceniobiorca, ani zleceniodawca nie potrącają składek do ZUS-u. Całkowity koszt pracodawcy w tym przypadku wynosić będzie tylko wynagrodzenie brutto osoby zatrudnionej. Wyjątkiem będą tu jedynie sytuacje, gdy umowa zawarta jest z własnym pracodawcą, z którym zleceniobiorca ma już podpisaną umowę o pracę. Wtedy powstanie obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło.

W nowym roku wielu przedsiębiorców robi ambitne postanowienia noworoczne. Niestety, często ich realizacja zostaje szybko porzucona, bo brakuje konsekwencji w działaniu i produktywnego wykonywania postawionych sobie zadań. Jak temu zapobiec? Jak zwiększyć swoją produktywność w pracy, zwłaszcza przy własnej działalności gospodarczej, by udało się zrealizować wszystkie cele na rok 2022? Sprawdź naszych 5 sposobów!

Planuj, planuj i jeszcze raz planuj

Planowanie ma najistotniejsze znaczenie dla produktywności. Planuj swój dzień, tydzień, miesiąc, a nawet rok, i to bardzo dokładnie. Sporządzaj listy zadań do wykonania, ustalaj ramy czasowe na ich realizację, planuj przerwy i wolne dni, spotkania i ich przebieg, wyznaczaj cele krótko- i długoterminowe. Im lepiej zaplanujesz sobie pracę, tym szybciej i efektywniej ją wykonasz. Oczywiście, kluczem jest trzymanie się ustalonego planu, a także realne podejście do tego, ile rzeczywiście w danym czasie jest się w stanie zrobić.

Twórz listy z priorytetami

Tworzenie listy priorytetów jest częścią procesu planowania. Sporządzaj listy zadań do wykonania na dzień, tydzień czy miesiąc, ustawiając je w kolejności według ich ważności czy pilności. Dzięki temu zrealizujesz zawsze najpierw najbardziej priorytetowe zadania, a błahostki zostawisz sobie na sam koniec. To ważne, by wprowadzić nawyk rozpoczynania dnia pracy od wykonania najważniejszego zadania. Wtedy właśnie jesteś najbardziej wypoczęty i skoncentrowany, a co więcej odhaczenie z listy najtrudniejszej rzeczy redukuje stres i w rezultacie poprawia produktywność na resztę dnia. Jeśli jakieś zadanie zajmie ci mniej niż dwie minuty, to nie wpisuj go w kalendarz, ale wykonaj od ręki. Takie drobnostki najlepiej mieć od razu z głowy.

Wykonuj zadania od początku do końca

Stosuj tzw. zasadę dotykaj tylko raz, czyli, jeśli to możliwe, rób jedno zadanie od początku do końca. Kończ to, co zacząłeś, unikając porzucania zadań w trakcie i odkładania ich realizacji na bliżej nieokreślony termin. To skutecznie ogranicza prokrastynację.

Wyznaczaj małe kroki do realizacji dużego celu

Nie wpisuj w kalendarz mało sprecyzowanych, dużych projektów z długim deadlinem, np. zadania „napiszę e-booka” za pół roku. Owszem, możesz wyznaczyć ambitny, długoterminowy cel, ale potem zaplanuj małe kroki na drodze do jego realizacji. Inaczej nie będziesz wiedzieć, kiedy konkretnie masz się tym zająć, a sam cel będzie cię przerastał. Po prostu podziel duży projekt na mniejsze etapy. Na przykład, zaplanuj pisanie jednej strony e-booka dziennie.

Odrzuć multitasking

Robienie kilku rzeczy na raz wcale nie poprawia produktywności. Wręcz przeciwnie. Za każdym razem gdy odrywasz się od jednego zdania by podjąć na chwilę inne, a potem znów przeskakujesz na kolejne, tracisz cenne minuty na wdrożenie się w ich wykonanie. Robienie kilku rzeczy na raz jest mało efektywne i męczące. Zdecydowanie bardziej polecane jest wykonanie od początku do końca każdego zadania kolejno po sobie.

Na koniec jeszcze jedna wskazówka, która może wydawać się oczywista, ale wciąż wielu przedsiębiorcom trudno ją wdrożyć w życie. Nawet jeśli jesteś bardzo dobrze poukładanym i zorganizowanym typem przedsiębiorcy, pewnie masz problem z rozpraszaczami, szczególnie ze sprawdzaniem telefonu, maila, social mediów w trakcie pracy. Jeśli chcesz poprawić efektywność, wyłącz powiadomienia w smartfonie i na laptopie. Skup się tylko na zadaniu, które masz w danym momencie do wykonania.

Powodzenia w realizacji celów w 2022 roku!

Płatnicy podatku PIT mogą już wypełniać i wysyłać druki PIT-11 do urzędu skarbowego oraz pracowników, za których opłacali zaliczki na podatek PIT w roku ubiegłym. Jak rozliczyć PIT-11 w 2022 roku? Do kiedy płatnik jest zobowiązany przekazać urzędowi i pracownikom ten formularz?

Czym jest PIT-11?

PIT-11 jest rodzajem formularza PIT z informacjami o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zawiera też dane o wysokości potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jest to jeden z dokumentów PIT, na podstawie którego podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym. Nie przekazuje go jednak do urzędu. PIT-11 podatnicy podatku PIT od osób fizycznych otrzymują od podmiotów-płatników, którzy wypłacają wynagrodzenie i są zobowiązani do pobierania zaliczek na podatek. Firmy wysyłają PIT-11 do urzędu skarbowego i do pracowników. Następnie pracownicy na podstawie informacji z tego formularza uzupełniają swoje roczne rozliczenia PIT-36 lub PIT-37 i przesyłają je do urzędu skarbowego.

Jak rozliczyć PIT-11 w 2022 roku?

Po otrzymaniu PIT-11 od płatnika podatku, czyli najczęściej pracodawcy, podatnik powinien w oparciu o zawarte tam dane rozliczyć swój PIT-36 lub PIT-37.

Przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody, zaliczki oraz składki z PIT-11 należy przenieść do właściwych rubryk w PIT-36 lub PIT-37, to jest:

 • przychody, koszty, dochody i zaliczki wpisuje się do sekcji C „Dochody/straty ze źródeł przychodów”; odpowiednie rubryki w PIT-11 i PIT-36 czy PIT-37 są podobnie nazwane by ułatwić ten proces,
 • składki społeczne z PIT-11 należy dodać w PIT-36/37 do rubryk „składki społeczne” lub „składki zdrowotne”.

Gdy podatnik otrzyma kilka formularzy PIT-11 od różnych pracodawców, to musi zsumować kwoty z tych samych rubryk i wpisać je do odpowiednich pól w PIT-36/37.

Wersja PIT-11 obowiązująca w 2022 roku

Wedle Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązująca obecnie wersja PIT-11 do rozliczeń za rok 2021 ma numer 27. PIT-11 można przekazywać w formie elektronicznej lub papierowej do podatników oraz tylko w formie elektronicznej do urzędu skarbowego.

Terminy składania PIT-11 w 2022 roku

PIT-11 płatnik musi złożyć do urzędu skarbowego do 31 stycznia 2022 roku. Z kolei do pracowników, czyli podatników rozliczających na jego podstawie swoje PIT-y 36 czy 37, formularz powinien trafić do 28 lutego 2022 roku. W przypadku firm zatrudniających sporą liczbę pracowników warto zająć się przygotowaniem PIT-ów już od początku stycznia, by nie zostawiać wysyłki PIT-11 na ostatni dzwonek i mieć pewność, że dotrzyma się terminów.

Jeśli jesteś pracodawcą-płatnikiem już dziś zajmij się przygotowaniem i wysyłką najpierw do urzędu skarbowego, potem do pracowników druków PIT-11. Jeśli jesteś pracownikiem, płatnikiem podatku PIT, to czekaj cierpliwie do końca lutego na PIT-11 od pracodawcy. Gdy nie otrzymasz go na czas, koniecznie upomnij się o ten druk, bo bez niego nie wypełnisz do końca kwietnia swojego rocznego zeznania podatkowego.

Złóż wniosek online