Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Istnieje wiele różnych metod pozyskiwania środków na inwestycje w firmie, z których każda ma swoje zalety i ograniczenia. Poniżej przedstawiamy kilka najpopularniejszych źródeł finansowania.

 1. Kredyt bankowy

Kredyt bankowy polega na tym, że firma uzyskuje od banku daną kwotę pieniędzy, którą zobowiązuje się zwrócić wraz z odsetkami w określonym czasie.

Kredyty inwestycyjne są to kredyty przeznaczone na sfinansowanie zakupu (lub budowy) środków trwałych, takich jak maszyny, urządzenia czy nieruchomości, które są niezbędne do prowadzenia działalności firmy lub do jej rozwoju. Kredyty inwestycyjne często mają dłuższy okres spłaty niż inne rodzaje kredytów.

Korzystanie z kredytów bankowych ma wiele zalet, takich jak relatywnie niskie koszty finansowania, elastyczność w dostosowaniu warunków kredytu do potrzeb firmy oraz możliwość uzyskania wsparcia doradczego od banku w zakresie zarządzania finansami. Jednakże, istnieją również pewne ryzyka związane z zaciąganiem kredytów bankowych np. niewypłacalności, obciążenie spółki zobowiązaniami finansowymi.

 1. Emisja akcji lub obligacji

Możesz pozyskiwać kapitał poprzez sprzedaż nowych akcji firmy na giełdzie. Emisja akcji może być atrakcyjną opcją dla podmiotów, które chcą pozyskać duże kwoty kapitału, ale może też prowadzić do utraty kontroli nad firmą, gdy nowi akcjonariusze nabędą znaczący pakiet akcji.

Przedsiębiorstwa mogą też emitować obligacje na rynku kapitałowym, oferując inwestorom stałe oprocentowanie w zamian za pożyczkę.

 1. Wsparcie inwestorów

Możesz też sfinansować inwestycję poprzez udzielanie udziałów inwestorom zewnętrznym w zamian za kapitał. Może to być forma venture capital lub private equity, w zależności od etapu rozwoju i potrzeb finansowych twojej firmy.

 1. Pożyczka ratalna

Pożyczka ratalna to kolejna opcja finansowania inwestycji. Polega ona na uzyskaniu określonej kwoty pieniędzy od instytucji finansowej, którą firma zobowiązuje się spłacać w ratach przez określony czas, zazwyczaj wraz z odsetkami.

Pożyczki ratalne są szczególnie atrakcyjne dla firm, które potrzebują większej elastyczności w spłacie zadłużenia, ponieważ umożliwiają one rozłożenie płatności na określony okres, co zmniejsza presję na bieżącą płynność finansową firmy.

Tego rodzaju pożyczki mogą być wykorzystywane na różne cele inwestycyjne, takie jak zakup sprzętu, modernizacja infrastruktury czy rozwój nowych produktów lub usług. Warunki pożyczki ratalnej są negocjowane pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją finansową na podstawie oceny ryzyka kredytowego i zdolności kredytowej. Pożyczki ratalne mogą być udzielane przez banki, instytucje finansowe specjalizujące się w udzielaniu kredytów, a także przez platformy finansowania online.

 1. Fundusze publiczne

Niektóre firmy mogą korzystać z funduszy publicznych, takich jak dotacje rządowe czy programy pomocowe dla przedsiębiorców, aby uzyskać wsparcie finansowe inwestycji w określonych sektorach lub obszarach.

 1. Samofinansowanie

Jako przedsiębiorca możesz także finansować inwestycje z własnych zysków lub środków, co eliminuje konieczność zadłużania się lub pozyskiwania kapitału zewnętrznego, ale może ograniczać skalę inwestycji.

 1. Faktoring

Faktoring to usługa finansowa, która polega na przyspieszeniu płatności faktur sprzedażowych wystawionych z długim terminem płatności.  W praktyce proces jest bardzo prosty. Wystarczy złożyć prosty wniosek online i podpisać umowę, a następnie otrzymuje się w firmie faktoringowej limit finansowania faktur. Potem wystarczy tylko przesłać do faktora kopię wystawionej faktury i w ciągu 24 godzin otrzymuje się przelew. Z pieniędzy można natychmiast korzystać, a to faktor czeka potem na przelew od kontrahenta. Jest to skuteczny sposób na poprawę płynności finansowej, zwłaszcza gdy firma otrzymuje płatności od klientów w długim terminie.

Zaletą faktoringu jest szybkie uzyskanie środków pieniężnych, co pozwala uniknąć problemów związanych z opóźnionymi płatnościami od klientów. Istotny jest również fakt, że korzystanie z faktoringu nie powoduje zadłużenia. 

Dźwignia finansowa: struktura finansowania inwestycji w firmie

Przed wyborem sposobu finansowania inwestycji zapoznaj się z koncepcją dźwigni finansowej. Określa ona proporcje między kapitałem własnym a kapitałem zewnętrznym. Gdy firma korzysta z kredytów lub pożyczek z oprocentowaniem, aktywuje się dźwignia finansowa.

Dźwignia finansowa jest stosowana w celu zwiększenia udziału długu w strukturze kapitałowej firmy, co przekłada się na maksymalizację zwrotu z kapitału własnego. Gdy rentowność aktywów przewyższa koszt kapitału obcego, firma odnosi korzyści w postaci wzrostu rentowności kapitału własnego. To oznacza, że zwiększenie rentowności kapitału własnego w stosunku do całkowitej rentowności, osiągnięte przy udziale kapitału obcego, jest wynikiem działania dźwigni finansowej.

Warto sprawdzić wskaźnik dźwigni finansowej, by ocenić, czy strategia finansowania nie jest zbyt ryzykowna. Im wyższy wskaźnik, tym większy udział kapitału obcego w majątku przedsiębiorstwa. Może to prowadzić do obniżenia wiarygodności firmy w oczach inwestorów lub kontrahentów oraz do zmniejszenia jej zdolności kredytowej.

Wybór odpowiednich źródeł finansowania inwestycji zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji każdej firmy, uwzględniając takie czynniki jak stopień ryzyka, koszty finansowania, dostępność kapitału oraz plany rozwoju i strategia biznesowa. Dlatego przed podjęciem decyzji, dokładnie przeanalizuj wszystkie dostępne opcje i skonsultować się z ekspertami finansowymi.

Kredyt kupiecki jest jednym z kluczowych instrumentów finansowych stosowanych w obrocie handlowym. Stanowi istotny element wspierający działalność przedsiębiorstw, umożliwiając elastyczne zarządzanie płynnością finansową oraz efektywne prowadzenie transakcji. Sprawdź, co to jest kredyt kupiecki  i czy warto z niego korzystać lub go udzielać. 

Definicja kredytu kupieckiego

Kredyt kupiecki: co to jest? To forma finansowania, w której dostawca produktów lub usług udziela klientowi kredytu na ich zakup. Oznacza to, że jako sprzedający oferujesz możliwość nabywania towarów na kredytowej podstawie, a strona kupująca zobowiązuje się do uregulowania należności w określonym terminie.

W praktyce kredyty kupieckie mogą przyjąć różne formy. Najczęściej stosowaną formą jest udzielenie klientowi określonego okresu kredytowania, na przykład 30, 60 lub 90 dni, w którym to masz czas na uregulowanie faktury za zakupione towary lub usługi. Często również stosowane są rabaty za płatność gotówką lub terminowe płatności, co może stanowić zachętę do szybszej spłaty zobowiązań.

Zastosowanie kredytów kupieckich

Kredyty kupieckie są powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa działające w różnych branżach i sektorach gospodarki. Dla wielu firm handlowych, szczególnie tych prowadzących sprzedaż hurtową, kredyt kupiecki stanowi kluczowy element strategii sprzedażowej. Pozwala on bowiem na elastyczne dostosowanie warunków płatności do potrzeb klientów, co może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności oferty handlowej i wzrostu sprzedaży. Z kolei dla firm decydujących się na zakupy z kredytem kupieckim taka forma finansowania pozwala lepsze zarządzanie płynnością finansową.

Ponadto kredyty kupieckie są również wykorzystywane w transakcjach międzynarodowych, gdzie mogą pełnić rolę instrumentu zabezpieczającego przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta lub zmianami kursów walutowych. W takich przypadkach kredyt kupiecki może być udzielany w formie akredytywy (to płatność warunkowa zabezpieczająca interesy dwóch stron transakcji handlowej, którą tworzy się na zlecenie klienta danego banku, który jednocześnie jest nabywcą towarów lub usług), co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo transakcji.

Różnice między kredytem kupieckim a pożyczkami pozabankowymi

Warto zaznaczyć, że kredyt kupiecki różni się od pożyczek pozabankowych pod wieloma względami. Po pierwsze, kredyt kupiecki jest udzielany przez dostawcę towarów lub usług, który jest jednocześnie wierzycielem, podczas gdy pożyczki pozabankowe są zazwyczaj udzielane przez instytucje finansowe lub pożyczkodawców prywatnych.

Po drugie, kredyt kupiecki dotyczy konkretnych transakcji handlowych i wiąże się bezpośrednio z zakupem towarów lub usług od dostawcy, podczas gdy pożyczki pozabankowe mogą być udzielane na różne cele, niezwiązane bezpośrednio z transakcjami handlowymi.

Ponadto warunki udzielenia kredytu kupieckiego mogą być negocjowane indywidualnie między dostawcą a klientem, podczas gdy warunki pożyczek pozabankowych są zazwyczaj określane przez instytucję finansową na podstawie analizy zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Kredyt kupiecki: zalety

Kilka powodów, dla których warto skorzystać z kredytu kupieckiego:

 • Elastyczność płatności: kredyt kupiecki umożliwi ci przedłużenie terminu płatności za zakupione towary lub usługi, co da ci jako przedsiębiorcy więcej elastyczności w zarządzaniu swoimi finansami. Dzięki temu możesz lepiej dopasować harmonogram płatności do cyklu operacyjnego firmy.
 • Efektywność kosztowa: w porównaniu do innych form finansowania, kredyt kupiecki może być bardziej kosztowo efektywnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli masz do czynienia z regularnymi transakcjami handlowymi.
 • Poprawa płynności finansowej: kredyt kupiecki może stanowić ważne wsparcie dla płynności finansowej przedsiębiorstwa, szczególnie w okresach, gdy występują opóźnienia w płatnościach od konsumentów lub trzeba pokryć nagłe wydatki.

 

Z kolei zaletami udzielania kredytów kupieckich są:

 • Zachęta dla klientów: oferowanie kredytów kupieckich może być stanowić przewagę rynkową. To coś, co pozwoli przyciągnąć więcej nabywców produktów i usług oraz zbudować lojalność wśród istniejącej grupy odbiorców. Może się to przełożyć na zwiększenie sprzedaży, umożliwiając konsumentom zakupy, nawet jeśli nie dysponują oni natychmiastowym kapitałem.
 • Lepsze relacje z klientami: oferowanie kredytów kupieckich może ci pomóc w budowaniu pozytywnych relacji z odbiorcami produktów i usług, którzy docenią elastyczność i wsparcie finansowe ze strony dostawcy.
 • Minimalizacja ryzyka: kredyt kupiecki może pomóc w minimalizacji ryzyka związanego z niewypłacalnością klientów, ponieważ transakcje są zabezpieczone przez umowy handlowe i terminy płatności.

Faktoring jako alternatywna forma finansowania

Jedną z alternatywnych form finansowania dla kredytów kupieckich jest faktoring. Usługa ta pozwala na szybsze uzyskanie środków pieniężnych zamrożonych w wystawionych fakturach sprzedażowych, co może być korzystne dla płynności finansowej firmy. Dzięki temu nie rozwiązaniu nie trzeba czekać na płatności od klientów do terminu na fakturze.

Faktoring może być atrakcyjną opcją finansowania dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów lub opóźnień w płatnościach. Stanowi również alternatywną formę finansowania zwłaszcza dla firm, które mają trudności w uzyskaniu tradycyjnego finansowania bankowego.

Kredyt kupiecki jest istotnym instrumentem finansowym stosowanym w obrocie handlowym. Pozwala on na elastyczne zarządzanie płynnością finansową oraz efektywne prowadzenie transakcji z klientami. Jako przedsiębiorca masz również dostęp do innych form finansowania, takich jak pożyczki pozabankowe czy faktoring. Każda z nich ma swoje cechy i zastosowania, które mogą być korzystne w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa. 

 

Zadłużenie wobec ZUS czy Urzędu Skarbowego (US) może stanowić poważny problem dla wielu przedsiębiorców. Jednak istnieją różne sposoby, aby uporać się z tymi zobowiązaniami i uniknąć kłopotów finansowych.

Analiza finansów firmy

Analiza finansów firmy w celu znalezienia środków na spłatę ZUS-u i US może być kluczowym krokiem w zarządzaniu sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Kilka kroków, które możesz podjąć w ramach tej analizy to:

 • Przegląd budżetu. Zidentyfikuj źródła przychodów i wydatki oraz określ, czy istnieją obszary, w których możesz zaoszczędzić lub zoptymalizować wydatki, aby uwolnić dodatkowe środki na spłatę zobowiązań wobec  ZUS-u i US.
 • Ocena płynności finansowej. Sprawdź płynność finansową firmy, czyli zdolność do pokrycia bieżących zobowiązań. Jeśli masz wystarczające rezerwy finansowe, możesz rozważyć wykorzystanie ich do spłaty zaległości wobec ZUS-u i US.
 • Analiza aktywów. Przeanalizuj aktywa firmy, takie jak nieruchomości, wyposażenie, zapasy czy należności. Możesz rozważyć sprzedaż niepotrzebnych aktywów lub wykorzystanie ich jako zabezpieczenia do uzyskania finansowania na spłatę zadłużeń.
 • Optymalizacja procesów. Zidentyfikuj obszary, w których możesz poprawić efektywność działania firmy, a tym samym zapewnić sobie wzrost przychodów lub redukcję kosztów. Te dodatkowe środki możesz przeznaczyć na spłatę zaległości wobec ZUS-u i US.
 • Konsultacja z doradcą finansowym. Warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalisty, który pomoże ci w analizie sytuacji finansowej firmy i zaproponuje strategie zarządzania finansami, które umożliwią spłatę zadłużeń w sposób efektywny i zrównoważony.

Spłata zadłużenia: rozłożenie na raty

Podjęcie rozmów z ZUS-em czy Urzędem Skarbowym w celu negocjacji warunków spłaty to kolejna z dostępnych opcji. Spróbuj przedłużyć okres spłaty lub ustalić raty, które będą bardziej dopasowane do aktualnych możliwości finansowych Twojej firmy. Czasami urzędy te są skłonne do zawarcia układów spłat, szczególnie jeśli wykażesz chęć uregulowania swoich zobowiązań i zaprezentujesz realistyczny plan spłaty.

Jak załatwić ustalenie planu spłaty zadłużenia krok po kroku?

 •     Kontakt:

Rozpocznij od skontaktowania się z właściwymi instytucjami, czyli ZUS-em i Urzędem Skarbowym. Przedstaw swoją sytuację i zapytaj o możliwość negocjacji spłaty zadłużenia.

 •     Plan spłaty:

Przygotuj szczegółowy plan spłaty, uwzględniając wysokość zadłużenia i swoje bieżące dochody. Określ, ile możesz regularnie przeznaczyć na spłatę zadłużenia wobec ZUS-u i US, aby uniknąć dodatkowych trudności finansowych.

 • Negocjacje warunków spłaty:

Przedstaw plan spłaty i negocjuj go z instytucjami. Wspólnie z przedstawicielami ZUS-u i US ustalcie przedłużenie okresu spłaty lub wyznaczcie dogodne raty.

 •     Konsolidacja zadłużenia:

Jeśli masz zadłużenie wobec wielu różnych wierzycieli, w tym ZUS-u i US, rozważ możliwość skonsolidowania wszystkich zobowiązań w jedno większe zadłużenie lub skorzystaj z możliwości uproszczonej restrukturyzacji. Dzięki temu możesz zyskać lepszą kontrolę nad swoimi finansami i łatwiej zarządzać spłatą długów.

Finansowanie zewnętrzne jednorazowe: pożyczka

Jedną z opcji jest jednorazowe skorzystanie z pożyczki. Wiele instytucji finansowych oferuje produkty pożyczkowe dla firm, które mogą pomóc w spłacie zaległości. Przed zaciągnięciem pożyczki dokładnie przeanalizuj warunki i koszty, aby uniknąć dodatkowych problemów finansowych w przyszłości.

Finansowanie zewnętrzne ciągłe lub jednorazowe: faktoring

Faktoring to usługa finansowa, która może być niezwykle pomocna w kontekście spłaty zaległości wobec ZUS i US. Polega ona na przekazaniu do faktora (firmy oferującej faktoring) wystawionych faktur sprzedażowych. Po cesji wierzytelności faktor wypłaca od ręki nawet do 100% kwoty widniejącej na fakturach. Potem to faktor poczeka na płatność od Twojego kontrahenta, a Ty od razu możesz korzystać z pieniędzy. 

Korzyści faktoringu

Dzięki faktoringowi jako przedsiębiorca otrzymujesz natychmiastowe środki, których możesz użyć na przykład do uregulowania bieżących zobowiązań, co eliminuje ryzyko opóźnień w płatnościach i dodatkowych kosztów z nimi związanych. Tym samym faktoring pozwoli ci uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zadłużeniem, takich jak karne odsetki czy blokady kont. Ponadto, korzystając z faktoringu, możesz skoncentrować się na prowadzeniu swojej działalności bez konieczności martwienia się o finanse.

W SMEO oferujemy faktoring również firmom z niewielkimi zadłużeniami w ZUS-ie i US.

Warto też pamiętać, że zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Staraj się więc nie doprowadzać do powstania zadłużenia w płatności podatków czy składek. W tym także pomocny jest faktoring, bo dzięki uzyskaniu na bieżąco gotówki z faktur, możesz od razu przeznaczyć ją na dowolny cel, na przykład na spłatę bieżących zobowiązań.

 

Pozbycie się zadłużeń wobec ZUS-u i US ma wiele korzyści. Oprócz uniknięcia kar i sankcji finansowych, pozwala to także na poprawę wizerunku firmy oraz zwiększenie zaufania wśród kontrahentów i partnerów biznesowych. Ponadto, regularna spłata zobowiązań przyczynia się do stabilizacji finansowej przedsiębiorstwa i umożliwia dalszy rozwój działalności. Dlatego warto podjąć wszelkie możliwe działania, aby uregulować swoje zobowiązania wobec ZUS i US jak najszybciej.

 

Zastanawiasz się, jakie korzyści może przynieść karta kredytowa dla Twojej firmy? Wiele firm korzysta z kart kredytowych jako narzędzia finansowego do zarządzania płynnością finansową, kontrolowania wydatków oraz budowania historii kredytowej. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zaletach posiadania karty kredytowej dla firmy.

Dla jakich firm polecana jest karta kredytowa?

Karty kredytowe mogą być pomocne dla różnych firm, na przykład dla małych przedsiębiorstw i startupów, ułatwiając zarządzanie płynnością finansową poprzez pokrycie codziennych wydatków i inwestycji bez użycia gotówki. Średnie i duże firmy mogą wykorzystywać karty kredytowe do zarządzania wydatkami na większą skalę oraz kontrolowania kosztów w różnych obszarach działalności. Jeśli zatrudniają pracowników, mogą w ten sposób udostępnić środki na zakupy i wydatki firmowe, przy jednoczesnym monitorowaniu transakcji. Karty kredytowe mogą być szczególnie przydatne w firmach z branż wymagających częstych zakupów, np. handlowych, usługowych, restauracjach czy przedsiębiorstwach produkcyjnych. Mogą z nich korzystać do ułatwienia płatności za towary, usługi i wydatki operacyjne. Firmy często organizujące podróże służbowe mogą zyskać dodatkowe korzyści, takie jak ubezpieczenia podróżne, programy lojalnościowe czy zwroty za wydatki związane z podróżami.

Karta kredytowa dla firm: kiedy warto?

Karta kredytowa dla firm może być cennym narzędziem finansowym w różnych sytuacjach, na przykład w przypadku występowania problemów z zarządzaniem płynnością finansową. Pozwala ona na natychmiastowe pokrycie bieżących wydatków, nawet gdy środki gotówkowe są ograniczone. Co jeszcze daje firmie karta kredytowa?

Może ona przynieść wiele korzyści. Spójrzmy na kilka przykładów. 

 • Karta kredytowa zapewnienia elastyczność finansową, umożliwiając natychmiastowe dokonywanie zakupów i pokrywanie nieprzewidzianych wydatków (np. awarie sprzętu czy okazje do inwestycji). Dzięki karcie kredytowej firma ma natychmiastowy dostęp do dodatkowych pieniędzy i nie musi zaciągać pożyczek czy kredytów. 
 • Karta kredytowa ułatwia śledzenie i zarządzanie wydatkami firmowymi poprzez dostęp do zestawień miesięcznych, które szczegółowo opisują wydatki (każda transakcja jest rejestrowana), ułatwiając budżetowanie i kontrolę finansów.
 • Regularne i terminowe korzystanie z karty kredytowej oraz spłacanie zadłużeń może przyczynić się do budowy pozytywnej historii kredytowej. Może ona być przydatna przy ubieganiu się o różne formy finansowania w przyszłości. Dlatego dobrze jest wyrobić ją jakiś czas przed momentem ubiegania się o kredyt.
 • Niektóre karty kredytowe dla firm oferują dodatkowe korzyści, takie jak programy lojalnościowe, zwroty gotówkowe czy ubezpieczenia podróżne.
 • Jeśli potrzebny Ci szybki dostęp do środków, pamiętaj, że wnioskowanie o kartę kredytową jest prostsze i zajmuje znacznie mniej czasu niż ubieganie się np. o kredyt.
 • Karta kredytowa zapewnia dodatkowe zabezpieczenia i ochronę przed oszustwami. W razie ewentualnych problemów można skorzystać ze wsparcia banku lub otrzymać zwrot środków. 

Alternatywy dla karty kredytowej

Nie przekonały Cię korzyści posiadania karty kredytowej? Szukasz alternatywy na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa?

 • Linia kredytowa jest udzielana przez bank na określoną kwotę, ale nie jest ona wykorzystywana poprzez kartę kredytową. Zamiast tego, środki są przekazywane na konto bankowe, a spłata odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 • Pożyczka jest formą finansowania, w której firma otrzymuje określoną kwotę pieniędzy od instytucji finansowej lub inwestora. Pożyczka jest spłacana w ustalonych ratach lub w określonym terminie, zazwyczaj z odsetkami. Jest to jednorazowe zobowiązanie, nie zaś odnawialne jak w przypadku karty kredytowej. Można jednak uzyskać pożyczkę na znacznie większe kwoty niż limity na linii czy karcie kredytowej.

Jeśli potrzebujesz pożyczki ratalnej dla swojej firmy, sprawdź naszą ofertę do 200 000 zł.

 • Faktoring to usługa finansowa, dzięki której możesz przyspieszyć płatność za faktury sprzedażowe wystawione z długim terminem płatności. Wystarczy podpisać umowę online z firmą faktoringową, a następnie przekazać fakturę do finansowania. Następnie przedsiębiorca otrzymuje środki pieniężne za faktury, co pozwala natychmiast poprawić płynność finansową. Różni się tym od pożyczki, karty kredytowej czy linii kredytowej, że nie powstaje tu zadłużenie. Firma zyskuje po prostu szybciej środki, które i tak są jej należne.

Dowiedz się więcej na temat możliwości finansowania faktur od 400 do nawet 2 000 000 zł za pomocą faktoringu.

 

Wybór odpowiedniego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej to kluczowy krok dla wielu przedsiębiorców. Równie ważne jest znalezienie optymalnego sposobu finansowania tego zakupu. Istnieje kilka opcji, które można rozważyć w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych firmy. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metody finansowania zakupu sprzętu dla firm.

1. Kredyt bankowy

Kredyt bankowy jest najczęściej wybieraną zewnętrzną opcją finansowania firm. Przedsiębiorstwa wykorzystują go także na zakup sprzętu. W ramach kredytu bankowego firma otrzymuje określoną kwotę pieniędzy na zakup sprzętu, zobowiązując się do spłaty w ratach z odsetkami. Warunki kredytu, takie jak wysokość oprocentowania, okres spłaty oraz wymagane zabezpieczenia, mogą się różnić w zależności od oferty banku.

2. Pożyczka

Alternatywnie do kredytu bankowego, firma może zdecydować się na wzięcie pożyczki. Są one oferowane zarówno przez banki, jak i inne instytucje finansowe. Podobnie jak w przypadku kredytu, firma zobowiązuje się do spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami, jednak warunki udzielenia pożyczki mogą być bardziej elastyczne niż przy kredycie. Także formalności są tu mniej uciążliwe, a wymogi dotyczące wiarygodności i zdolności kredytowej mniej rygorystyczne niż przy wnioskowaniu o kredyt w banku.

Jeśli interesuje Cię pożyczka ratalna na cele firmowe, sprawdź naszą ofertę. 

3. Leasing

Leasing jest kolejną popularną opcją finansowania zakupu sprzętu dla firm. W ramach umowy leasingowej firma wynajmuje sprzęt od leasingodawcy przez określony okres czasu, płacąc miesięczne raty. Po zakończeniu umowy firma może zdecydować się na wykupienie sprzętu za ustaloną kwotę lub zwrócenie go leasingodawcy. Leasing często oferuje korzystne warunki finansowe, zwłaszcza dla firm, które chcą uniknąć konieczności dużego wydatku na zakup sprzętu.

4. Pozostałe opcje:

Oprócz powyższych metod istnieją również inne sposoby finansowania zakupu sprzętu dla firm, takie jak:

– Kredytowanie sprzedawcy: niektórzy sprzedawcy oferują własne programy finansowania, umożliwiając firmom zakup sprzętu na raty bez konieczności korzystania z zewnętrznych instytucji finansowych.

– Faktoring: to usługa finansowa, w której przedsiębiorstwo sprzedaje swoje faktury firmie faktoringowej w zamian za natychmiastowe finansowanie. Jest to skuteczny sposób poprawy płynności finansowej, zwłaszcza gdy faktury sprzedażowe wystawiane są z długimi terminami płatności (nawet do 90 dni). Dzięki faktoringowi przedsiębiorca nie musi czekać na przelew do terminu na fakturze. Przelew od faktora otrzyma w 1 dzień, a środki może od razu przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup sprzętu.

Wybór odpowiedniej metody finansowania zakupu sprzętu dla firmy zależy od wielu czynników, takich jak dostępność środków finansowych, planowane wydatki oraz preferencje dotyczące struktury finansowania. Zanim podejmiesz decyzję, zawsze warto dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i skonsultować się z ekspertem finansowym, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Sfinansuj zakup sprzętu ze SMEO!

W SMEO pomagamy firmom finansować bieżącą działalność, w tym także zakup sprzętu. Specjalizujemy się w faktoringu, dzięki któremu od razu po wystawieniu faktury swojemu kontrahentowi, możesz otrzymać od nas płatność, bez konieczności czekania, aż ureguluje on tę należność. To my poczekamy na płatność od Twojego kontrahenta. Dodatkowo od niedawna oferujemy również pożyczki ratalne dla firm w kwocie do 200 000 zł. Formalności załatwiane są szybko i wygodnie, w pełni online. Sprawdź naszą ofertę!

 

Masz dobry pomysł na biznes? Myślisz o założeniu start-upu? Skąd wziąć środki na takie przedsięwzięcie? A może prowadzisz już firmę i szukasz dodatkowych środków? Jest kilka źródeł finansowania start-upów oraz firm działających na rynku – wewnętrzne i zewnętrzne.

Jak sfinansować start-up?

Źródła kapitału mogą pochodzić od właścicieli firmy lub podmiotów zewnętrznych.

Kapitał własny

Wewnętrzne źródła finansowania start-upu to kapitał własny. Mogą to być oszczędności, ale też pożyczki prywatne np. od rodziny. Taki typ finansowania nazywa się w branży start-upowej bootstrappingiem. Poleca się z niego korzystać jedynie na początku rozwoju biznesu, bo potem pojawiają się coraz większe potrzeby wraz z rozwojem i wymagane są znacznie większe nakłady finansowe. Wtedy warto włączać kapitał zewnętrzny.

Zewnętrzne źródła finansowania start-upu

Dofinansowania PARP

PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, państwowy organ mający na celu wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Ma do dyspozycji fundusze unijne i państwowe, które przeznacza na szkolenia oraz dotacje dla start-upów.

Inwestorzy finansowi

Podmioty zewnętrzne jak specjalistyczne fundusze lub osoby prywatne mogą zainwestować swoje środki w start-up, licząc na zwrot z zyskiem w przyszłości, gdy biznes się rozwinie. Wśród takich inwestorów mogą być:

 • Aniołowie biznesu. Przedsiębiorcy, którzy już stworzyli jeden lub więcej dobrze prosperujących biznesów i chcą wesprzeć początkujące osoby w branży. Oczywiście, liczą na własne korzyści, a start-upy wspomagają swoją wiedzą, know-how, siecią kontaktów i kapitałem.
 • Fundusze venture capital, czyli VC. Pozyskują udziały lub akcje (jeśli firma jest już na giełdzie)  start-upów, by potem je odsprzedać z zyskiem. Fundusze VC starannie wybierają biznesy, tak by trafić na te najbardziej perspektywiczne, będące we wstępnej fazie rozwoju. VC są zazwyczaj zaangażowane w start-up przez okres od trzech do siedmiu lat.
 • Fundusze private equity. Działają podobnie jak fundusze VC, ale inwestują jedynie w firmy prywatne, nienotowane na giełdzie. Kupują zatem udziały, nie akcje. Najczęściej wycofują się, gdy spółka trafia na giełdę. Fundusze PE włączają się w inwestowanie zazwyczaj na późniejszym etapie rozwoju biznesów niż aniołowie biznesu czy fundusze VC.

Kredyty bankowe

Początkujące firmy mogą też wspierać się kredytami bankowymi. Co prawda uzyskanie takiego finansowania może nie być proste, gdy biznes dopiero raczkuje, ale już po paru miesiącach funkcjonowania, przy rosnących zyskach, niektóre banki mogą udzielić wsparcia start-upom. Większość kredytodawców będzie wymagać przedstawienia biznesplanu oraz zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS-ie i US, a także wyników finansowych za ostatnie miesiące.

Faktoring

Faktoring to sposób finansowania bieżącej działalności firm polegający na tym, że instytucja finansująca, czyli faktor, wypłaca nawet do 100% kwoty z wystawionych faktur. Dzięki temu faktorant, czyli klient otrzymujący finansowanie, może od razu obracać środkami, bez konieczności czekania na przelewy do terminu płatności na fakturze. Po uiszczeniu zapłaty przez kontrahenta, następuje rozliczenie z faktorem. Czy faktoring jest dostępny dla start-upów? Tak, niektórzy nowocześni faktorzy internetowi, w tym SMEO, nie zamykają się na rodzaj działalności czy formę prawną podmiotu, a także nie dyskryminują biznesów, które dopiero raczkują. Oferują finansowanie start-upom, spółkom cywilnym, spółkom jawnym, jednoosobowym działalnościom gospodarczym.

Skalowanie biznesu powinno być planowane już na etapie przygotowania biznesplanu. Warto, zanim założy się firmę, przemyśleć kwestie ewentualnego rozrostu działalności. Jak skalować biznes?

Czym jest skalowanie biznesu?

Skalowanie biznesu polega na przygotowaniu firmy do rozszerzania działalności celem zwiększenia przychodów. Przedsiębiorstwo, które jest skalowalne, ma zdolność zwiększania pola działania i, tym samym, generowania lepszej sprzedaży. W wyniku skalowania, podmiot może też dokonać ekspansji na rynku zagranicznym, zbudować przewagę konkurencyjną czy stworzyć innowacyjne technologie.

Kiedy skalować biznes?

Skalowanie biznesu trzeba planować już na etapie tworzenia koncepcji firmy. Inaczej potem trudno może być rozszerzyć działalność, jeśli nie przewidziało się ku temu zasobów, nie określiło możliwych strategii i taktyk. Sam proces skalowania dobrze jest rozpocząć, gdy nie widać już możliwości zwiększania przychodów przy aktualnej sytuacji biznesowej, zatem konieczne jest rozszerzenie działalności, lub gdy samoistnie przedsiębiorstwo tak się rozwija, że trzeba wdrożyć skalowanie – przykładowo przybywa klientów oraz zleceń i zamówień. To, kiedy skalować biznes, zależy od danej firmy i w jakim momencie rozwoju się znajduje. Nie ma jednej recepty, mówiącej, że np. trzeba się tym zająć w piątym czy dziesiątym roku prowadzenia działalności.

Czy skalowanie biznesu ma sens?

Oczywiście zdarza się, że działanie na niewielką skalę świetnie się sprawdza, firma funkcjonuje dobrze, a poziom przychodów zadowala właścicieli. Jednak gdy pojawi się chęć dotarcia do większej liczby klientów, trzeba skalować biznes. Im więcej zamówień i zleceń, tym większe wyzwania przed przedsiębiorstwem. Pracy pojawia się coraz więcej, firma zatrudnia nowych pracowników, ale brakuje narzędzi do wykonywania zadań czy właściwych dla nich stanowisk. Może także okazać się, że jest za mało przestrzeni magazynowej czy za prosta i zbyt krótka linia produkcyjna. Konieczna jest wtedy rewizja procesów i skalowanie biznesu, ale w sposób świadomy i przemyślany.

Jak skalować biznes?

Przed rozpoczęciem skalowania biznesu warto się zastanowić, czy wraz ze wzrostem firmy pojawią się nowe wyzwania dotyczące reorganizacji, rozszerzenia działań czy intensyfikacji procesów? Może zabraknie przestrzeni, kompetencji czy pracowników. Mogą też pojawić się problemy związane z monitoringiem należności, a także cashflow, płynnością finansową przy większej liczbie zamówień. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawia się faktury z długim terminem płatności. Wtedy warto zacząć analizę różnych aspektów działalności, tak by nakreślić plan skalowania i pozyskania nowych narzędzi oraz zasobów. Można sięgać po źródła finansowania jak faktoring i strategicznie wykorzystywać je do tego, poprawić płynność czy wspomóc się przy monitoringu wierzytelności. To tylko jeden z wielu pomysłów, bo skalowanie biznesu obejmuje szereg aspektów. Jak się zabrać za skalowanie?

Skaluj biznes – jak zacząć?

Skalowanie może odbywać się na kilku poziomach. Najlepiej jest zacząć od rozpatrzenia skalowania:

 • Organizacji: czyli zatrudniania nowych pracowników o konkretnych kompetencjach na dane stanowiska, już istniejące lub nowe.
 • Klientów: poprzez rozszerzenie działalności na nowe rynki np. zagraniczne lub na nowe obszary poprzez oferowanie nowych produktów. Ekspansja na inne rynki to zawsze proces trochę ryzykowny, ale warty przeprowadzenia. Można wspomagać się faktoringiem eksportowym przy eksporcie towarów i usług, by zminimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nowymi kontrahentami oraz wynikające z wahań kursów walut przy wystawianiu faktur. 
 • Przychodów: generowanie wyższych przychodów nie może być wynikiem jedynie wzrostu liczby klientów, ale powinno też obejmować wzrost przychodów danego użytkownika; chodzi o to by docierać do osób, które są skłonne wydać coraz więcej na produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwo.

Sam proces skalowania może obejmować wykorzystanie różnych taktyk np. budowanie sieci partnerów, ekspansję zagraniczną, a także technologie czy ścieżki sprzedaży.

Przeciwności losu i porażki potrafią podciąć skrzydła. Traci się energię do działania i motywację, by się rozwijać. Można jednak przezwyciężyć lęk przed kolejnymi porażkami i zamiast rozpamiętywać to, co złe, zmienić nastawienie i wyrobić w sobie pozytywne nawyki, dzięki którym powróci motywacja i sprawczość.

Jak przezwyciężyć niepowodzenia: zmiana myślenia

Jak przezwyciężyć niepowodzenia? Przejście od porażek do ponownego czerpania motywacji do dalszego działania należy zacząć od zmiany myślenia o trudnościach.

Po 1: wszystko mija

Często wydaje ci się, że jak spotka cię porażka, to będzie towarzyszyła ci już zawsze. Wyolbrzymiasz pewne sytuacje, by udowodnić sobie, że spotkała cię seria niefortunnych zdarzeń i że nic już nie pójdzie tak jak powinno. A to kompletnie nieracjonalne myślenie. Niepowodzenia nie są stałe. Wszystkie trudności kiedyś mijają, a tymczasem jedna porażka nie przekreśla całej reszty dobrych sytuacji. Nie jest powiedziane, że za chwilę nie przytrafi ci się coś pozytywnego. Dlatego nie ma sensu zamykać się w błędnym kole myślenia, że niepowodzenia są stałe.

Po 2: niepowodzenia nie muszą się powtarzać

Inne nieracjonalne myśli, które blokują cię po odniesieniu porażki, to przeświadczenie, że jak w jednej dziedzinie coś poszło nie tak, to w innych też nie odniesiesz sukcesu. Porażki nie są zaraźliwe. To, że masz gorszy okres w pracy, nie znaczy, że popsują się Twoje relacje rodzinne. Chyba że poprzez negatywne nastawienie i rozpamiętywanie porażek do tego doprowadzisz.

Po 3: porażki nie są ani tylko Twoją winą ani wszystkich naokoło

Unikaj myślenia, że wszelkie trudności, które cię spotykają, to Twoja wina. Takie obwinianie się pozbawione konstruktywnego spojrzenia na to, gdzie ewentualnie został popełniony błąd i jak go naprawić, nie prowadzi do niczego. Z drugiej strony, nie można też popadać w skrajne myślenie, że wszystko, co cię spotyka to winna innych, złej pogody, koniunktury etc. Zwalanie odpowiedzialności na każdego tylko nie siebie także nie zaowocuje właściwymi przemyśleniami po porażce. Trzeba po prostu przyznać, że każdemu zdarza się popełniać błędy i spróbować wyciągnąć z tego naukę.

Motywacja w trudnościach: wyciągnij wnioski

Kolejnym krokiem, gdy już zmieni się nastawienie i myślenie o porażkach, jest próba odkrycia przyczyn niepowodzenia. Dokładana analiza, co poszło nie tak i jak zapobiec takim wpadkom w przyszłości. Dzięki temu można też ustalić plan działania – co robić lepiej i inaczej, jakie elementy demotywujące i sprzyjające niepowodzeniom wyeliminować w życiu, co zmienić. Ważne jest by, nie zniechęcać się, choć nie zawsze łatwo jest osiągnąć cel.

Czerpanie motywacji: wypracuj nawyki i działaj!

Jak pozbierać się po porażce i wciąż przeć do sukcesu? Jak znaleźć motywację w trudnościach? Przede wszystkim trzeba działać. Gdy już wiesz, co zrobiłeś źle lub jakie kwestie przeważyły o tym, że spotkały cię trudności, to aktywnie szukaj innej drogi do celu. Nie bój się podejmować kolejnych wyzwań. Unikaj stagnacji, rezygnacji, poczucia, że już nic nigdy ci się nie uda. Zamiast tego wypracuj nawyki, które krok po kroku pozwolą ci zrealizować cel. Wpadnij w rutynę działania. Zaplanuj każdy dzień, tydzień i miesiąc. Stwórz reżim motywacji, który poniesie cię do sukcesu. Rozwijaj się i ucz, także na własnych i cudzych błędach. Odkrywaj nowe talenty. Analizuj swoje postępowanie, poddawaj się refleksji na temat tego, co ci się udaje, a co trzeba odpuścić.

Kompetencje przyszłości to umiejętności, które będą najbardziej pożądane w niedalekiej perspektywie na rynku pracy. Każdy profesjonalista powinien zapoznać się z listą takich kompetencji, by móc zadbać o swój rozwój zawodowy.

Czym są kompetencje przyszłości?

Kompetencje przyszłości to umiejętności wskazane przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w roku 2020 jako najbardziej pożądane na rynku pracy w perspektywie kolejnych kilku lat. WEF wyszczególnił 10 kluczowych kompetencji dla profesjonalistów chcących się rozwijać, awansować czy przebranżowić – słowem osiągnąć sukces na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Rozwój zawodowy będzie konieczny

Pandemia znacząco przyspieszyła rozwój technologii i zmieniła sposób pracy. Praca hybrydowa i zdalna na dobre zagościła w przedsiębiorstwach. Zespoły coraz częściej są rozproszone między biurem i różnymi lokalizacjami domowymi. Liderzy odpowiedzialni są za rozwój zawodowy swoich pracowników, ale także sami muszą się doszkalać, by móc wydajnie zarządzać zespołami rozproszonymi. Warto wiedzieć, że już do 2025 roku co drugi pracownik będzie musiał się przekwalifikować, gdyż 42% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie. Z kolei w dalszej perspektywie, do 2030 roku, ponad miliard pracowników będzie zmuszonych nauczenia się nowych sposobów wykonywania pracy.  Sprawdź, jakie są kompetencje przyszłości niezębne do rozwijania przez profesjonalistów na rynku pracy.

10 kompetencji przyszłości

 • Myślenie innowacyjne i analityczne
 • Aktywne uczenie się
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • Myślenie krytyczne i analiza
 • Kreatywność, oryginalność i inicjatywa
 • Przywództwo i wpływ społeczny
 • Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola
 • Projektowanie i programowanie technologii
 • Odporność i tolerancja na stres oraz elastyczność
 • Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie koncepcji

Myślenie innowacyjne i analityczne

W cenie jest obecnie myślenie nieszablonowe – innowacyjne spojrzenie na sprawy oraz analityczne postrzeganie problemów. Takie umiejętności pozwalają pracownikom podejmować wyzwania i przezwyciężać trudności.

Aktywne uczenie się

Chodzi tu o stworzenie sytuacji, w której aktywnie pozyskuje się nowe informacje i kumuluje własną wiedzę. Można to robić, czytając branżowe publikacje, zapisując się na kursy online, uczestnicząc w konferencjach, dyskusjach, eksperymentując.

Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów obecnie wymaga innowacyjności, kreatywności, kompleksowego podejścia. To bardzo potrzebne umiejętności w świecie ciągłej zmiany i nadmiaru wiedzy, gdzie nietrudno o wyzwania i problemy.

Myślenie krytyczne i analiza

Krytyczne myślenie polega na analizie oraz ocenie, dostrzeganiu różnic i racjonalnym podejściu do problemów. Ważne jest tu zwłaszcza odróżnienie prawdy od fałszu, fake newsów od faktów i nieutożsamiania opinii z faktami.

Kreatywność, oryginalność i inicjatywa

Bycie kreatywnym, wychodzącym z nowymi inicjatywami i oryginalnymi pomysłami to jedna z kompetencji najbardziej pożądanych na rynku pracy. Osoby myślące out-of-the-box łatwiej osiągają sukces.

Przywództwo i wpływ społeczny

Te skille rozumiane są jako gotowość do podejmowania decyzji, umiejętność liderowania i brania odpowiedzialności za swoich podwładnych.

Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola

Technologia jest obecna w każdej sferze życia. Umiejętne korzystanie z niej i właściwa kontrola procesów technologicznych oraz infrastruktury IT pozwala efektywnie funkcjonować firmom w wirtualnym świecie ekosystemów cyfrowych.

Projektowanie i programowanie technologii

Pracownik potrafiący samodzielnie tworzyć technologiczne rozwiązania dopasowane do swoich lub firmowych potrzeb będzie na wagę złota w każdej organizacji. Pomoże jej przyspieszyć rozwój produktów i usług, zwiększy konkurencyjność na rynku i usprawni codzienne działanie.  

Odporność i tolerancja na stres oraz elastyczność

Stres towarzyszy wielu pracownikom każdego dnia. Odporność na trudne sytuacje i niepoddawanie się przeciwnościom to bardzo dobre cechy profesjonalisty. Wymagana będzie elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i duża odporność psychiczna na negatywne czynniki w miejscu pracy, ciągłą presję, wypalenie zawodowe.

Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie koncepcji

W środowisku przechodzącym gwałtowne zmiany niezbędne jest kreatywne, swobodne rozumowanie, rozwiązywanie wspólnie problemów i tworzenie idei pozwalających na rozwój pracowników i organizacji. Pożądanym soft skillem jest możliwość oceny sytuacji i wyciągania wniosków.

Masz problemy z motywacją do pracy? Nie umiesz wziąć się do działania i ciągle przekładasz wykonanie zadań? To spotyka wiele osób, ale można temu zaradzić.  Co robić każdego dnia, by nie wpaść w sidła prokrastynacji? Sprawdź nasz krótki praktyczny poradnik motywacyjny!

Prokrastynacja a motywacja

Czym jest w ogóle motywacja? To taki stan gotowości do działania, poparty różnymi procesami fizjologicznymi i psychologicznymi. Mówiąc kolokwialnie, to sytuacja, w której chce się coś robić, np. pracować. Kiedy brakuje motywacji do działania, to często dochodzi do prokrastynacji, czyli ciągłego odkładania wykonania zadań na potem. Można łatwo w ten sposób przegapić deadline, co jest stresujące i może prowadzić do kłopotów w relacji z pracodawcą czy zleceniodawcą.

Dlatego istotne jest, by nie przekładać zadań na inne terminy, ale by działać. Nie czekać na właściwy moment, ale po prostu przejść do czynu. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, zwłaszcza gdy brak motywacji…

Dyscyplina i rutyna

Gdy człowiekowi się chce i lubi coś robić, to wtedy podejmuje działanie. Jest zotywowany do osiągniecia celu. Jeśli zaś nie ma motywacji, to nie wykonuje zadań. Oczywiście można nad nią pracować, ale by efekty były widoczne, trzeba to robić każdego dnia. Wprowadzić codzienny reżim motywacji. Jak to zrobić?

Najlepiej się dyscyplinować i poddawać rutynie. To znaczy planować działania i podążać za harmonogramem, choćby nie wiem co się działo. Ludzie potrafiący się zdyscyplinować, działający rutynowo, osiągają cele. Wbrew pozorom rutyna wcale nie jest zła – przynajmniej nie w kontekście wykonywania pracy każdego dnia i osiągania wyznaczonych celów.

Reżim motywacji: jak działać

Jak zwiększyć motywację? Jak wprowadzić codziennie dyscyplinę działania? Mamy kilka pomysłów!

Określ cel. Najlepiej bardzo długoterminowy, ale realny do wykonania. Gdy cel jest dość długoterminowy, można podzielić jego realizację na mniejsze etapy, małe cele, które będziesz osiągać każdego miesiąca, tygodnia i dnia.

Planuj. Masz cel, to podziel go na zadania. Każdego dnia wieczorem spisz listę rzeczy do zrobienia następnego dnia. I trzymaj się jej. Pamiętaj, by lista była realna. Chodzi o to, aby nie narzucać sobie za wiele, ale też by nie doszło do sytuacji, że masz kilkugodzinne przestoje. Listę spisuj w notatniku lub zainstaluj specjalne programy „to do”.

Wypisz korzyści. Jeśli dane zadania wydają ci się trudne do zrobienia i czujesz, że nie masz ochoty się nimi zająć, to wypisz korzyści. Pomyśl, czemu powinieneś to zrobić, co ci to da. Im więcej korzyści, tym lepiej. Zwizualizuj siebie po wykonaniu zadania i osiągnięciu celu, a być może zmotywuje cię to do działania.

Nagradzaj się. Po tym, jak zrealizujesz zadania danego dnia czy tygodnia lub osiągniesz mniejszy bądź większy cel, spraw sobie jakąś przyjemność. Takie małe nagradzanie motywuje do dalszej pracy!

Stosuj metodę tylko pięć minut. Masz coś do zrobienia, ale masz kryzys motywacyjny i brak chęci do działania? Powiedz sobie, że poświęcisz na daną rzecz jedynie pięć minut. To przecież tak niewiele. Zmuś się chociaż do pięciu minut pracy, a po kwadransie, godzinie czy dwóch zobaczysz, że… dalej wykonujesz to zadanie i jesteś blisko końca. Najtrudniej jest bowiem zacząć!

Potrzebujesz jeszcze większego kopa do działania? Zainspiruj się osobami, które osiągnęły sukces dzięki ogromnej dyscyplinie pracy. Poczytaj historie znanych przedsiębiorców, naukowców, ludzi świata kultury lub tylko wybrane cytaty pozwalające spojrzeć motywację z trochę innej strony.

Złóż wniosek online