Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Optymalizacja kosztów zatrudnienia to aktualnie temat, który interesuje wielu przedsiębiorców próbujących przetrwać kryzys związany z wystąpieniem COVID-19. Warto jednak zwrócić uwagę, że sposoby na zredukowanie kosztów pracowniczych mogą być przydatne również po wyjściu z kryzysu. Dzięki takim działaniom przedsiębiorstwo ma szansę na zyskanie dodatkowych środków na inne cele. Jak przebiega taka optymalizacja? Czy zawsze wiąże się z redukcją etatów?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia – kiedy warto wprowadzić?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia to jeden ze sposobów na pozyskanie środków dla przedsiębiorstwa ze źródeł wewnętrznych. Wiąże się z wprowadzeniem konkretnych rozwiązań, które umożliwiają zmniejszenie wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników. Takie działanie będzie dobrym rozwiązaniem dla firm, które borykają się z przestojem powstałym z różnych powodów. Aktualnie jednym z nich mogą być ograniczenia związane z wystąpieniem COVID-19.

Kiedy firma ma zbyt mało klientów, by zrealizować zakładany budżet, a koszty przewyższają odnotowane przychody, ze względu na kondycję finansową nie zawsze istnieje możliwość pozyskania środków z zewnątrz. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi optymalizacja kosztów zatrudnienia.

Optymalizacja kosztów zatrudnienia a redukcja etatów

Wielu przedsiębiorców identyfikuje optymalizację kosztów zatrudnienia z redukcją etatów. Okazuje się jednak, że nie jest to najlepsze z dostępnych rozwiązań. Przed podejmowaniem tak poważnych decyzji warto przeanalizować wszystkie za i przeciw. Na początku warto spojrzeć na kwestie wizerunkowe. Kiedy firma decyduje się na grupowe lub pojedyncze zwolnienia, musi nierzadko liczyć się z niepochlebnymi opiniami. Mogą one wpłynąć negatywnie na relacje z kontrahentami lub pozyskiwanie nowych pracowników w przyszłości. Niepewny pracodawca czy też partner biznesowy jest po prostu złym wyborem.

Zdarza się, że redukcja etatów daje sygnał pracownikom zachowującym miejsca pracy o tym, że firma może planować dalsze zwolnienia. W konsekwencji szukają oni nowego zatrudnienia, co wiąże się nierzadko z utratą cennych pracowników. Teraz dochodzimy do sedna sprawy. Redukcja etatów w kryzysie może być niezbyt dobrym rozwiązaniem ze względu na koszty generowane w pierwszym miesiącu zwolnień. Na co należy się przygotować?

Koszty zwolnień a optymalizacja kosztów

Pierwszym z kosztów, jaki może się pojawić, jest ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Najważniejsze informacje na ten temat reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Zgodnie z art. 171 tej ustawy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca ma jednak prawo polecić zatrudnionemu skorzystanie z urlopu w okresie wypowiedzenia. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas na pracodawcy ciąży obowiązek wypłacenia ekwiwalentu. Dodatkowo firma musi liczyć się z obowiązkiem uregulowania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 20 osób, wówczas musi liczyć się również z obowiązkiem wypłacenia odpraw. Tę kwestię reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 844) – potocznie nazywana ustawą o zwolnieniach grupowych. Zgodnie z art. 8, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia. Jej wysokość zależy od stażu pracy i może sięgać nawet równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia przy ponad 8-letnim okresie zatrudnienia.

Alternatywne sposoby optymalizacji kosztów

Jeżeli pracodawca chce uniknąć redukcji etatów, ma do dyspozycji szereg innych metod na optymalizację kosztów zatrudnienia. Poniżej prezentujemy 4 sposoby, które poprawią kondycję finansową przedsiębiorstwa:

 • Dodatkowe umowy cywilno-prawne z własnymi pracownikami: To doskonały i w pełni legalny sposób na zmniejszenie kosztów zatrudnienia, zwłaszcza kiedy pracownik wykonuje dużo godzin nadliczbowych. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na taki krok, wówczas stawka za wykonywane obowiązki w ramach umowy zlecenie lub umowy o dzieło jest ustalana indywidualnie. Należy jednak podkreślić, że czynności wykonywane w ramach tych form zatrudnienia muszą się różnić od tych, które obejmuje umowa o pracę.
 • Zatrudnienie pracowników tymczasowych: Ten sposób na optymalizację kosztów zatrudnienia sprawdzi się doskonale w przypadku prowadzenia działalności sezonowej. W tym przypadku również można liczyć na zwolnienie z obowiązku wypłacenia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Warto jednak zwrócić uwagę na limit łącznego okresu zatrudnienia, który wynosi 18 miesięcy w okresie 3 lat. Oznacza to zaangażowanie pracownika tymczasowego na średnio pół roku przez 3 kolejne lata.
 • Outsourcing procesów: Doskonałym pomysłem na optymalizację kosztów jest rezygnacja z tworzenia kolejnych działów w firmie, które nie są istotne dla głównego celu przedsiębiorstwa, na rzecz outsourcingu. Jest to wynajmowanie pracowników z konkretnej dziedziny. Najczęściej outsourcing dotyczy działu: IT, Księgowości i kadr, Prawnego, Rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi, Marketingu i reklamy, Logistyki.
 • Odpowiednie zarządzanie i kontrola czasu pracy: To wbrew pozorom najprostszy sposób na optymalizację kosztów zatrudnienia. Jeżeli pracodawca zadba o odpowiednio przygotowany grafik oraz racjonalizację czasu pracy, może uniknąć obowiązku wypłacania ekwiwalentów, zbyt dużej liczby nadgodzin, dodatkowych dni wolnych, przysługujących pracownikowi. W tym celu nie zawsze trzeba zatrudniać dodatkowych managerów lub osób zarządzających. Może wystarczyć outsourcing lub odpowiednie systemy ERP.

Artykuł powstał we współpracy z Partnerem wspieramyfirmy.pl.

Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie kryzysu może być bardzo trudne. W niektórych branżach jest wręcz niemożliwe. Z nadzieją na poprawę sytuacji gospodarczej można ten czas przeczekać w taki sposób, by nie powiększać swoich zobowiązań finansowych, a często po prostu długów. Ucieczką przed bankructwem może być zawieszenie działalności gospodarczej i z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić. Zanim jednak podejmiesz ostateczny krok, rozważ skorzystanie z alternatywy, którą poznasz w dalszej części tego tekstu.

Zawieszenie działalności gospodarczej – dla kogo

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą, może ją na pewien okres przerwać, bez konieczności całkowitego zamykania swojego przedsiębiorstwa. Jest to właśnie zawieszenie działalności. Czas, na jaki ją zawieszasz, zależny jest wyłącznie od Ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 24 miesiące.

Skuteczne zawieszenie wymaga złożenia wniosku. Rozpoczęcie zawieszenia może się rozpocząć z dniem jego złożenia, wcześniej lub później – data wskazywana jest w składanym dokumencie.

Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku zatrudniania pracowników, zawieszenie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy:

 • pracownicy są na urlopie macierzyńskim;
 • są na urlopie wychowawczym.

Gdy zawieszenie planuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, jego zawieszenie jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy pozostali wspólnicy również złożą takie dokumenty. Jeżeli nie ma takiej woli z ich strony, należy zmienić umowę spółki i wykluczyć – na odpowiednich warunkach – wspólnika planującego zawieszenie. Staje się on wtedy przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników. Może więc złożyć swój wniosek niezależnie od decyzji innych.

Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

Z całą pewnością taka sytuacja zachodzi wtedy, gdy firma przynosi więcej strat niż zysków. Funkcjonująca działalność wymaga opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS. Jeżeli są to składki w pełnej wysokości, to miesięczne zobowiązanie wynosi blisko 1500 zł. Do tego dochodzą koszty dodatkowe, zależne od rodzaju działalności.

Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie zawieszone, wówczas przedsiębiorca zwolniony jest ze składek do ZUS. Nie generuje dzięki temu wydatków i nie pogłębia swojego zadłużenia.

Obecna sytuacja związana z pandemią i blokowaniem niektórych branż z uwagi na bezpieczeństwo obywateli również może być powodem do zawieszenia własnej działalności. Jeżeli obowiązujące obecnie przepisy zabraniają aktywności zawodowej, to firmę można zawiesić do czasu, gdy przepisy te się zmienią i będzie można wrócić na rynek.

W jaki sposób zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej to bardzo prosta procedura. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek potwierdzony podpisem. Wniosek można złożyć:

 • osobiście;
 • przez internet;
 • listownie.

Składając wniosek osobiście, należy udać się właściwego urzędu gminy i tam przekazać pracownikom wypełniony dokument. Przy jego składaniu należy okazać dowód osobisty, by pracownicy mieli pewność, że wniosek składa osoba uprawniona. Można też skorzystać z pomocy pełnomocnika. Należy w tym celu przygotować dla niego specjalne pełnomocnictwo, z którym musi on stawić się w urzędzie. Pełnomocnictwo takie wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 17 zł. Nie trzeba wnosić opłaty, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzicom i dziadkom lub dzieciom i wnukom.

Złożenie wniosku przez internet to wypełnienie formularza na stronie CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca ma podpis elektroniczny potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany potwierdzony w e-PUAP, to może tak go podpisać. Jeżeli nie ma, to w ciągu tygodnia musi iść do urzędu, by osobiście podpisać wniosek.

Przesłanie wniosku pocztą wymaga notarialnego poświadczenia podpisu. Do koperty trzeba więc włożyć wniosek i notarialne potwierdzenie.
Jeżeli są błędy we wniosku, urzędnicy poinformują o nich i wezwą do ich usunięcia. Jeżeli wniosek jest złożony prawidłowo, urzędnicy wydają kopię tego wniosku z informacją o skutecznym zawieszeniu działalności gospodarczej.
Informacja ta jest automatycznie przekazywana do urzędu skarbowego i do ZUS. Dla pewności warto jednak tę informację zweryfikować we właściwych placówkach.

Zawieszenie działalności – z czym to się wiąże

Zawieszenie działalności niesie ze sobą określone konsekwencje. W tym czasie przedsiębiorcy nie wolno:

 • prowadzić dotychczasowej działalności i uzyskiwać z tego tytułu dochodów;
 • prowadzić tej samej działalności, ale na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przedsiębiorstwa.

Można natomiast:

 • podejmować się wszystkich czynności niezbędnych dla zachowania lub zabezpieczenia źródła dochodów;
 • przyjmować należności i regulować opłaty, które pojawiły się przed datą zawieszenia;
 • zbywać środki trwałe i wyposażenie;
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych;
 • realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT;
 • uzyskiwać przychody z działalności, która prowadzona była przed datą zawieszenia;
 • podlegać kontroli skarbowej.

Zawieszenie działalności to nie jedyne wyjście

W większości przypadków główną przyczyną podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności jest utrata płynności finansowej. Zanim jednak podejmie się decyzję o zawieszeniu, warto rozważyć alternatywne rozwiązania, wśród których pojawia się faktoring.

Jeżeli przedsiębiorca ma zamówienia, jest zainteresowanie jego usługami czy produktami, a główny problem leży wyłącznie w płynności finansowej i zatorach płatniczych, warto skorzystać właśnie z faktoringu, który pomaga tę płynność zachować.

Firma faktoringowa może wypłacić przedsiębiorcy pieniądze z wystawionych przez niego faktur szybciej, niż wskazuje to termin płatności na fakturze. Pieniądze mogą wpłynąć na konto w jeden dzień, dzięki czemu przedsiębiorca może natychmiast pokryć wszelkie koszty stałe, opłacić pensje pracowników czy zainwestować w realizację i pozyskiwanie nowych zleceń.

Jeśli przedsiębiorca oferuje swoim kontrahentom długie terminy płatności na fakturze, tak naprawdę często wygrywa, bo jest bardziej konkurencyjny niż inne firmy. Samo oczekiwanie na płatność nie musi być problemem. Dzięki faktoringowi można przyspieszyć taką płatność w razie potrzeby o 30, 60 czy nawet 90 dni i stale mieć środki na koncie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu? Wejdź na stronę i zostaw namiary, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi wszystkie szczegóły.

Zamówienia, rachunki, kredyty. Prowadzenie działalności to nie tylko zarządzanie pomysłami (wdrażanie i realizacja), ale również, w dużej mierze zarządzanie finansami. Trudno jednak nimi zarządzać, gdy figurują wyłącznie jako należności na fakturze, a nie jako saldo na koncie firmowym. Należnością na „wiszącej” fakturze nie da się opłacić sprzętu, towaru czy rachunków, a odległe terminy płatności to w obecnej rzeczywistości coraz bardziej powszechna praktyka. W takiej sytuacji dodatkowe finansowanie może się okazać niezbędne.

Producent mebli z ograniczoną płynnością finansową

Doświadczył tego jeden z naszych obecnych klientów, który jeszcze jakiś czas temu borykał się z trudnościami finansowymi. Wiązały się one w dużej mierze z tym, że wystawiane przez niego faktury uwzględniały odroczenie płatności.

Producent mebli i półproduktów dla większych firm meblarskich musi mieć płynność finansową utrzymaną, by móc utrzymać również płynność w swoim biznesie. Towary, materiały, konserwacja i serwisowanie maszyn – to wszystko kosztuje. Do tego, spółka, o której mowa (spółka jawna) musiała uzupełnić swój park maszyn i potrzebne były środki na inwestycję w nowe urządzenia.

Jak się okazało, sytuacja przedsiębiorstwa nie była łatwa. Długie okresy płatności na fakturach powodowały, że były duże problemy z płynnością finansową. Do tego firma widniała w rejestrze KRD, co było spowodowane sporem z jednym z klientów. Przez to też uzyskała odmowę finansowania ze strony firmy leasingowej. W takiej sytuacji uzyskanie dofinansowania również z innych źródeł nie było możliwe. Sfinalizowanie zakupu z własnych środków nie wchodziło w grę, ponieważ trudno było nawet cokolwiek odłożyć. Niesystematyczne płatności i regulowanie faktur ze sporym opóźnieniem okazało się problemem, który zawisł nad całym przedsiębiorstwem.

Faktoring SMEO rozwiązaniem problemu płynności finansowej

Spółka zawnioskowała u nas o przyznanie jej finansowania. Po przeanalizowaniu sytuacji mogliśmy zaproponować jej limit faktoringowy w SMEO w wysokości 400 000 złotych. Przedsiębiorstwo bardzo szybko wykorzystało otrzymany od nas limit. Obecnie pracujemy nad jego zwiększeniem. Podstawą do podjęcia takiej decyzji jest firmowy wyciąg bankowy.

Dzięki skorzystaniu z usługi faktoringu firma nie tylko odzyskała płynność finansową, ale mogła sobie również pozwolić na uzupełnienie parku maszynowego i prowadzenie swojej działalności bez niecierpliwego oczekiwania na realizację wystawianych przez siebie faktur. Wszystko przebiega szybko i sprawnie, a środki trafiają na konto przedsiębiorcy w krótkim czasie. To daje mu możliwość zarządzania tymi środkami i możliwość dużo swobodniejszego planowania wydatków firmowych.

Faktoring SMEO – kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Opisany powyżej przykład przedsiębiorcy, producenta mebli nie jest odosobnionym przykładem, gdzie wykorzystanie faktoringu okazało się sposobem na wyjście z kłopotów finansowych oraz szansą na szybszy rowój. Nasza oferta dotyczy bowiem przedsiębiorców o bardzo zróżnicowanych profilach i charakterach prowadzonej działalności.

Faktoring jest usługą, z której skorzystać może zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółki: spółka jawna i spółka z o.o. Zakres usługi reguluje umowa, której warunki są wcześniej ustalane przez obydwie strony. Faktoring to nie tylko finansowanie faktur, ale również monitorowanie należności. Co dzięki temu zyskuje przedsiębiorca? Spokój i pewność. Pewność, że pieniądze znajdą się na koncie, bo o to zadbamy. Spokój, bo nie musi się sam zamartwiać analizowaniem, przeglądaniem i weryfikowaniem faktur, ani pospieszaniem i monitorowaniem należności od swoich kontrahentów. Może w pełni skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów i realizowaniu swoich zawodowych zadań.

Jakie korzyści płyną z faktoringu w SMEO?

Korzyści z faktoringu wynikają bezpośrednio z samego charakteru usługi. Na czym więc ona polega? Jest to natychmiastowa wpłata na konto przedsiębiorcy pieniędzy z wystawionych przez niego nieprzeterminowanych faktur. Natychmiastowa, czyli przeprowadzona w ciągu zaledwie kilkunastu minut (zwykle około 15). Oznacza to, że samo wystawienie faktury dla kontrahenta, jest niemalże równoznaczne z otrzymaniem od niego pieniędzy.

Jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności od 7 do 90 dni. Wiemy, jak ważne jest zachowanie płynności finansowej już od pierwszych chwil prowadzenia działalności. Dlatego też nasza oferta skierowana jest również do firm bez żadnego stażu. Nie musisz być doświadczonym przedsiębiorcą. Ważne, że prowadzisz działalność i wystawiasz faktury. Pomożemy Ci skrócić czas oczekiwania na płatność już od pierwszej wystawionej faktury.

Uzyskana w ten sposób płynność finansowa pozwoli Ci lepiej i skuteczniej planować budżet Twojej firmy, w tym również wydatki na rozwój, marketing i pozyskiwanie nowych klientów. To droga do rozbudowania i skalowania swojego biznesu, a wraz z nim dochodów.

W dobie trudnej sytuacji na rynku oferowanie faktur z odroczonym terminem płatności staje się wartością dodaną, a Twoja firma staje się poważną i znaczącą konkurencją.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie? Wejdź na stronę i zostaw namiary, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi wszystkie szczegóły.

Jednym z podstawowych narzędzi, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, jest dobry program do fakturowania online który uprości codzienną pracę przedsiębiorstwa i pozwoli zaoszczędzić cenny czas. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania warto zwrócić także uwagę na prostotę obsługi, dostępne funkcjonalności oraz aktualizacje dostosowane do zmieniającego się prawa.

Fakturowanie online

Obecnie wszystkie małe i duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do wystawiania oraz wysyłki faktur elektronicznych i deklaracji. Odpowiedni program księgowy powinien zatem dawać przedsiębiorcy możliwość łatwego generowania dokumentów oraz wysyłania deklaracji oraz plików JPK na potrzeby kontroli skarbowej.

Dodatkowymi atutami dobrego programu księgowego będzie niewątpliwie:

 • możliwość wystawiania dokumentów w wielu językach oraz walutach
 • obsługa magazynu,
 • rozbudowana baza klientów z możliwością automatycznego pobierania danych z bazy GUS,
 • możliwość sprawdzenia czy kontrahent jest zrejestrowany do VAT oraz czy jego rachunek bankowy znajduje się na białej liście VAT
 • możliwość fiskalizacji
 • tworzenie analiz i raportów sprzedaży
 • dostęp z każdego urządzenia podłączonego do internetu
 • pomoc specjalistów 7 dni w tygodniu

Odpowiedni program – gwarancja sukcesu

Przykładem programu posiadającego wszystkie wyżej wymienione cechy jest Bizin.pl który wspomaga codzienną działalność przedsiębiorców i jest całkowicie zgodny z najnowszymi wymogami Ministerstwa Finansów. Fakturowanie online dzięki Bizin.pl jest bardzo proste.

Główne funkcjonalności systemu Bizin to:

 • Szybkie wystawianie faktur i innych dokumentów przychodowych dzięki rejestrom kontrahentów, wzorców usług, magazynu
 • Wydruk faktur w obcej walucie i wielu językach wraz z logo firmy, reklamą w postaci banera oraz elementami zabezpieczającymi
 • Możliwość kopiowania wystawionych wcześniej dokumentów
 • Cykliczne wystawianie faktur na podstawie wzorców
 • Masowa wysyłka e-faktur do kontrahentów bezpośrednio z systemu wraz z potwierdzeniem czasu i miejsca odbioru
 • Zarządzanie magazynami firmy
 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami firmy
 • Elastyczność systemu pozwalająca w prosty sposób dostosować go do potrzeb różnego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
 • Niezwykle intuicyjna obsługa
 • Integracja z bazą danych Głównego Urzędu Statystycznego, tabelami kursów walut w Narodowym Banku Polskim, drukarkami fiskalnymi, pełna baza danych polskich kodów pocztowych
 • Możliwość sprawdzenie klienta w białej liście VAT oraz VIES

Bizin.pl to również mobilność i bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu technologii HTML oraz JavaScript, system działa na wszystkich mobilnych urządzeniach z dostępem do stron www, a zastosowanie ceryfikatu SSL zapewnia bezpieczeństwo przesyłu danych. Dwa razy dziennie tworzenia jest też pełna kopia bezpieczeństwa baz danych, które przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wybór odpowiedniego programu księgowego może przynieść Twojej firmie wiele korzyści i znacznie ułatwić codzienną pracę. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z ofertą Bizin.pl i wypróbowaniem 30 dniowego okresu próbnego całkowicie za darmo i bez żadnych zobowiązań.

Na rynku co roku otwiera się tysiące działalności gospodarczych. Każda firma, aby utrzymać się na dobrej pozycji, musi prowadzić biznes zgodnie z prawem. Fakturowanie, księgowanie czy obsługa kadr i płac to bieżące działania, wymagające sprawdzonego oprogramowania. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, aktualizacje prawne, a także doświadczenie producenta.

Program na długie lata

Zarówno mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo ma obowiązek sporządzania ewidencji czy wysyłki konkretnych dokumentów. Ciągłe zmiany prawne wymagają dostosowania się do nowych przepisów, które często są niezrozumiałe. Wybierając partnera biznesowego, który dostarczy sprawdzone oprogramowanie na lata, opłaca się szukać takich korzyści jak aktualizacje prawne i dostęp do pomocy.
Firma Varico oferuje gotowe rozwiązania dla każdego biznesu, jednocześnie zapewniając szereg benefitów w ramach Licencji 4Inclusive.

Rozwiązania dla firm i biur rachunkowych

Varico dostarczy Twojej firmie:

 • oprogramowanie do prowadzenia prostej księgowości i ewidencji ryczałtowej Książka Przychodów i Rozchodów KPiR
 • program do pełnej księgowości Księga Handlowa KsH
 • program do obsługi sprzedaży i magazynów ObSp
 • oprogramowanie kadrowo-płacowe Rozliczenie Płac RP, które możesz połączyć w pakiecie z programem księgowym.

Wybierając rozwiązanie od Varico, zapewniasz sobie pomoc doświadczonego partnera, działającego na rynku od ponad 30 lat. Co dzięki temu zyskujesz?

 • program przystosowany do wszystkich zmian prawnych
 • specjalistyczną pomoc serwisową
 • gwarancję bezpieczeństwa
 • szereg dodatkowych usług
 • wybór, konfigurację i integrację sprzętu

Inwestycja w oprogramowanie księgowe, kadrowe czy sprzedażowe to niewątpliwie ułatwienie dla rozwoju własnego biznesu. Innowacyjne rozwiązania informatyczne pomogą przenieść biznes na wyższy poziom i zrewolucjonizować codzienne czynności w pracy. Dzięki oprogramowaniu Varico Twoja praca stanie się prosta i przyjemna. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Biznesowego i poznaj szczegóły oferty. Odwiedź również portale społecznościowe i bądź na bieżąco z każdymi informacjami.

Zakładając nową działalność lub rozwijając własną firmę warto wziąć pod uwagę nabycie inteligentnego i szybkiego programu przeznaczonego do fakturowania. Program taki jest dobrą inwestycją, która stanowi jeden z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorcy. Uwarunkowują to aktualne przepisy Ustaw m.in. Ustawy o podatku od towarów i usług art. 106e ust1. O tym na co zwracać uwagę podczas wyboru takiego programu, będzie mowa w dzisiejszym artykule.

Jak powszechnie wiadomo, od 2 lat papierowe wersje faktur nie są już podstawowym dokumentem występującym w firmie. Wszystkie duże i małe przedsiębiorstwa, firmy jednoosobnowe, a także osoby fizyczne mają obowiązek wystawiać faktury w formie elektronicznej. Istnieje zatem konieczność posiadania właściwego programu do fakturowania, dzięki któremu faktura będzie można wprowadzić do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Odpowiednia, a zarazem aktualna aplikacja wygeneruje taki plik i w dalszej kolejności dostarczy do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego. JPK powinien pozostać zarchiwizowany w formie elektronicznej, która zapewni trwałość oraz bezpieczeństwo przez 5 lat.

Kolejnym, często narzucanym na przedsiębiorców obowiązkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego, który jest potrzebny do pospisywania deklaracji, JPK oraz innych dokumentów.

Wspomniane wymagania oraz zmienna sytuacja na rynku (np. sytuacja z koronawirusem) sprawiają, że sprytny przedsiębiorca będzie chciał ułatwić sobie życie. Może użyć do tego odpowiedniego programu do prowadzenia firmy i wystawiania faktur. Program zajmujący się tworzeniem JPK w oparciu o informacje uzyskane z ewidencji zakupów oraz sprzedaży VAT, Magazynu, Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Ewidencji dla ryczałtu, musi być odpowiednio rozbudowany. Warto, skierować swoje poszukiwania w kierunku takiego oprogramowania, które jednocześnie zapewni wysyłkę JPK bezpośrednio z programu.

Faktura powinna być wystawiana zarówno szybko, prosto jak i bez jakichkolwiek błędów. Aktualnie, można przebierać w ofertach firm IT, które zajmują się tworzeniem oraz wydawaniem programów do faktur, magazynu i księgowości. Programy takie zdecydowanie upraszczają pracę przedsiębiorców i księgowych.

Programy do fakturowania online – praca zdalna!

W trakcie poszukiwań warto zwrócić uwagę na oprogramowanie do fakturowania online. Zaletą tego typu programów jest możliwość uruchamiania ich w każdej lokalizacji i pracy zdalnej z wielu różnych urządzeń (również tych mobilnych takich jak smartfon czy tablet). Pozwala to na kontrolę i stały dostęp do danych kontrahentów i faktur np. z telefonu podczas pobytu poza biurem czy spotkania biznesowego.

Popularnym przykładem oprogramowania do pracy zdalnej online jest FakturaXL.pl, jest to program do fakturowania online z wbudowaną dużą ilością funkcji wpływających na sprawne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Podstawowe zalety programów online takich jak FakturaXL:

 • pobieranie informacji o kontrahentach z bazy Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
 • sprawdzanie czy kontrahent jest zarejestrowany do VATu oraz czy jego numer konta znajduje się na białej liście MF,
 • dostarczanie faktur w formie elektronicznej e-mailem lub nawet sms-em!
 • automatyczne generowanie i wysyłka plików JPK do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z programu. Tutaj FakturaXL.pl wyróżnia się szczególnie ponieważ jako jedyny program na rynku pozwala na podpis i wysłanie pliku jednym kliknięciem!
 • Sprawne zarządzanie płatnościami i płynnością finansową firmy poprzez wbudowane funkcje takie jak faktoring SMEO, automatyczne przypomnienia o płatnościach przed i po terminie oraz windykacja online. W zakresie również FakturaXL.pl jest pionierem zapewniając obsługę całego procesu faktoringu i windykacji bezpośrednio w programie,
 • Możliwość używania programu przez wielu pracowników na różnych stanowiskach jednocześnie.

Programy do fakturowania online zapewniają bezpieczeństwo na znacznie wyższym poziomie niż programy stacjonarne. Zastosowane rozwiązania są często niedostępne dla „statystycznego Kowalskiego” z uwagi na znaczące koszty i braki w wiedzy technicznej. Przykładowo FakturaXL stosuje podobne zabezpieczenia jak w bankach internetowych: szyfruje dane, posiada certyfikat SSL, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłu danych. Zabezpiecza także dane przed utratą stosując replikację danych na żywo oraz codzienne automatyczne kopie bezpieczeństwa.

Podsumowując, inwestycja w tego typu programy wprowadza znaczne ułatwienia. Pomaga w funkcjonowaniu nie tylko samych przedsiębiorców, ale również ich pracowników i księgowych. Uproszczone przechowywanie dokumentów firmowych, stały dostęp do danych, możliwość pracy zdalnej oraz monitorowanie sprzedaży to tylko niektóre z nich.

Rząd w ubiegłym roku bardzo intensywnie pracował nad wprowadzeniem zmian w obszarze gospodarki. Część z nich miała służyć usprawnieniu i ułatwieniu wielu formalności związanych z prowadzeniem własnej firmy, w tym z opodatkowaniem sprzedaży czy z opłaceniem składek na ZUS. Część zmian miała zaś doprowadzić do uszczelnienia systemu podatkowemu i skuteczniejszemu egzekwowaniu należnych państwu podatków, głównie VAT. W obrębie VAT zmian wymagały też stawki. Powodem tych zmian było przede wszystkim rozszerzenie działalności wielu polskich przedsiębiorców i prowadzenie sprzedaży na terenie Unii. Należy pamiętać że stawki na jej terenie różniły się nieco od tych, obowiązujących w kraju.

Wprowadzenie zmian istotnie przyczyni się do uproszczenia prowadzonych rozliczeń. Dotyczy to zarówno rozrachunków w obrocie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, szczególnie w obrębie Unii Europejskiej. Jednocześnie rozwieje też wiele wątpliwości, które dotychczas trapiły przedsiębiorców. Wątpliwości te skupiały się wokół opodatkowania produktów bardzo podobnych do siebie, ale objętych zróżnicowaną stawką podatku VAT.

Najważniejsze zmiany

Wśród najważniejszych zmian należy nadmienić, że nowa matryca stawek oparta będzie na tak zwanej Nomenklaturze Scalonej (CN). Do tego wdrożone zostanie specjalne narzędzie o nazwie WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa). Zmiany będą obejmowały również stawki podatku od sprzedaży konkretnych produktów i usług. Cześć z nich ulegnie obniżeniu, a część podwyższeniu.

Nomenklatura Scalona

Nowa podstawa do ustalania stawek podatkowych, czyli Nomenklatura Scalona to rozwiązanie, które jest wykorzystywane na obszarze całej Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest uproszczenie i ujednolicenie stosowania stawek podatku VAT. W ten sposób uda się znieść różnice w opodatkowaniu towarów w kraju i na obszarze Unii Europejskiej.

Nomenklatura Scalona jest powiązana z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług z 2015. Za jej pomocą znacznie łatwiejsze staje się ustalenie stawek podatkowych nie tylko różnych produktów i usług, ale również produktów i usług podobnych do siebie.

Wiążąca Informacja Stawkowa

Celem wprowadzenia narzędzia, jakim jest Wiążąca Informacja Stawkowa jest zapewnienie przedsiębiorcy pewności, co do obowiązujących stawek VAT odnośnie do grup produktów, jak również i do konkretnych produktów lub usług.

Wiążąca Informacja Stawkowa będzie to decyzja administracyjna, która wydawana będzie na wniosek podatnika, który ma wątpliwości dotyczące opodatkowania towarów lub usług, którymi obraca. W decyzji znajdzie się jednoznaczna informacja, która będzie określała stawkę podatku w odniesieniu do zawartego we wniosku zapytania.

Urząd ma trzy miesiące na wydanie WIS. Czas liczy się od momentu wpłynięcia wniosku do urzędu. Podatnik, który chce otrzymać WIS musi wnieść opłatę w wysokości 40 zł.

Sama decyzja będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej wraz z wnioskiem, który został przesłany do urzędu. Naturalnie dane wnioskodawcy, które pozwalałyby go zidentyfikować jako podatnika, zostaną usunięte z publikacji. Sama publikacja ma zaś na celu udostępnienie informacji dla szerszego grona. W ten sposób inni zainteresowani, którzy zajmują się sprzedażą tego samego produktu lub usługi, również będą mogli skorzystać z tej wiedzy.

Towary i usługi, które będą podlegały zmienionej stawce podatku VAT

Część towarów i usług będzie rozliczane z obniżoną stawką podatku VAT. Wśród nich znaleźć można:

 • pieczywo i ciastka 5% (z wcześniejszych 8% i 23%);
 • owoce zostaną zrównane do stawki 5% (wcześniej niektóre 5%, a inne 8%);
 • buliony i zupy 5% (z wcześniejszych 8%);
 • żywność i akcesoria dla niemowląt 5% (z wcześniejszych 8%);
 • artykuły higieniczne 5% (z 8%);
 • niektóre przyprawy 8% (z dotychczasowych 23%).

Jednak zmiany w obrębie podatku VAT nie będą obejmowały wyłącznie obniżek. Niektóre towary i usługi zostaną opodatkowane wyższą stawką:

 • niektóre przyprawy 8% (z 5%);
 • owoce morza oraz dania w lokalach gastronomicznych przyrządzane z owoców morza 23% (z 5% lub 8%);
 • lód stosowany w celach spożywczych 23% (z obecnych 8%).

Jak widać, podatek na niektóre produkty został istotnie obniżony, a na niektóre podniesiony. Takie zmiany ułatwią jednak obrót międzynarodowy polskim przedsiębiorcom.

Co ważne, takie działanie ułatwi nie tylko księgowanie i rozliczanie transakcji. To również duże ułatwienie dla tych klientów, którzy chcieliby skorzystać z faktoringu. Zróżnicowane stawki podatkowe wprowadzały istotne zamieszanie i brak pewności, co do prawidłowego opodatkowania. To natomiast znacznie utrudniało prowadzenie rozliczeń. W efekcie przedsiębiorcy nie mogli mieć pewności, co do podjętych decyzji i prowadzonych rozliczeń. Jeżeli jednak rozliczenia prowadzone są w oparciu o nową ustawę i jednocześnie o WIS (Wiążącą Informację Stawkową), to przedsiębiorca może mieć pewność, że jego rozliczenie nie zostanie w przyszłości zakwestionowane.

Zainteresował Cię ten artykuł? Sprawdź inne wpisy z tej kategorii!

Prosta Spółka Akcyjna to nowy podmiot gospodarczy. Łączy w sobie zalety spółki i jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest odpowiedzią na rosnące potrzeby zmieniającego się rynku przedsiębiorstw i inicjatyw gospodarczych. Rozwiązuje wiele problemów i wypełnia powstałą w przepisach lukę. Na czym polegają jej zalety? Jak ją utworzyć, kto może ją założyć i dla kogo ją powołano? Oto najważniejsze informacje.

Pojawienie się startupów spowodowało, że ich twórcy mieli poważne problemy z identyfikacją prawną. Jako specyficzne rozwiązania gospodarcze, borykały się z problemem określenia siebie jako działalności i jako spółki, ponieważ charakter ich funkcjonowania był w pewnym sensie pośredni.

Dotychczasowa sytuacja prawna

Dotychczas funkcjonujące podmioty podlegały albo Kodeksowi Cywilnemu albo Kodeksowi Spółek Handlowych. W efekcie funkcjonowały:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • spółki prawa cywilnego (dla których nadrzędnym dokumentem był Kodeks Cywilny);
 • spółki prawa handlowego (dla których nadrzędnym był Kodeks Spółek Handlowych).

Wejście na rynek startupów spowodowało spore zamieszanie. Nie da się ich jednoznacznie podporządkować działalności gospodarczej, ponieważ potrzebują inwestorów, a jednocześnie nie mogą być spółką, ponieważ do jej utworzenia konieczne jest posiadanie dużego kapitału zakładowego (kwoty, która wnoszona jest przy zakładaniu spółki).

Między spółką akcyjną a działalnością gospodarczą

Prosta spółka akcyjna jest podmiotem, który odpowiada na zapotrzebowanie rynku i jest do tego rynku dostosowany. Chodzi tu o możliwość inwestowania w działalność innowacyjną, nowe technologie, jak i możliwość wykorzystania nowoczesnych kanałów komunikacyjnych.

Ustawodawca nie modyfikował zasad funkcjonowania dotychczasowych podmiotów. Takie działanie mogłoby sprawić, że funkcjonujące w ramach określonych struktur firmy doznałyby zbyt dużego wstrząsu i utraciłyby stabilizację.

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

PSA (Prosta Spółka Akcyjna) można utworzyć w każdym, prawnie dopuszczalnym celu. Może ją założyć jedna osoba lub więcej. Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot który nie może utworzyć PSA . Dla dopełnienia formalności trzeba zrealizować cztery kroki:

 • zawrzeć umowę spółki;
 • ustanowić organy spółki (zgodnie z ustawą lub umową spółki);
 • wnieść kapitał akcyjny, którego wartość nie może być mniejsza, niż wartość którą opisano w ustawie (co najmniej 1 zł);
 • wpisać spółkę do właściwego rejestru.

Umowa prostej spółki akcyjnej – co musi zawierać

Umowa prostej spółki akcyjnej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a w jej treści powinny się znaleźć określone informacje o:

 • firmie i siedzibie spółki;
 • przedmiocie działalności spółki (na bazie rejestru PKD);
 • liczbie, serii i numerach akcji, przywilejami, które się z nimi wiążą, cenie emisyjnej akcji, akcjonariuszach;
 • wkładach niepieniężnych – charakterze wkładu, akcjach za wkłady, akcjonariuszach;
 • świadczonej pracy lub usługach w zamian za akcje – ich rodzaj i czas świadczenia;
 • organach spółki;
 • liczbie członków zarządu i rady nadzorczej, o minimalnej i maksymalnej liczbie członków tych organów;
 • czasie trwania spółki, jeżeli z góry go oznaczono.

Prosta Spółka Akcyjna – akcjonariusze i akcje

Prosta spółka akcyjna zakłada emisję akcji. Założycielami spółki i sygnatariuszami jej umowy są akcjonariusze. To oni określają i spisują w umowie zakres swoich zobowiązań.

Co istotne: Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Wkład może być pieniężny lub niepieniężny (wiedza, technologie, patenty, praca lub usługi). W zamian za wkład, akcjonariusze otrzymują akcje. Te zaś nie mają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału i są niepodzielne.

Wkład musi być wniesiony w całości w ciągu trzech lat od momentu wpisania spółki do rejestru. Gdy zostanie wniesiony w całości, zarząd spółki powinien podjąć w tym temacie odpowiednią uchwałę.

Kto jest uprawniony do wypłat?

Do wypłat uprawnieni są ci akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu podjęcia uchwały odnośnie do wypłaty dywidendy.

Po wypłaceniu dywidendy kapitał akcyjny nie może spaść poniżej kapitału zakładowego, co w tym przypadku wynosi co najmniej 1 zł. Wypłata dywidendy nie może przekroczyć sumy zysku za ostatni rok obrotowy oraz niepodzielnych zysków z lat ubiegłych. Trzeba również uwzględnić odliczenie odpowiednich wartości na kapitały rezerwowe, które nie mogą być podzielone.

Akcje PSA nie mają formy materialnej. Nie jest to dokument ani zaświadczenie. Akcjonariuszy, którzy otrzymują odpowiednią ilość akcji wpisuje się do rejestru podczas zakładaniu spółki. Kolejnym momentem na wpisanie nowych akcjonariuszy jest wprowadzanie do rejestru kolejnej emisji akcji.

Rejestr akcjonariuszy

Rejestr akcjonariuszy można prowadzić na jeden z trzech sposobów:

 • za pomocą rozproszonej bazy danych (elektronicznie);
 • przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
 • przez notariusza, który prowadzi kancelarię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybór odpowiedniej formy może zostać podjęty przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzony uchwałą zgromadzenia. Decyzję w momencie zawiązywania spółki podejmują akcjonariusze.

Wybrany podmiot musi dbać o zgodność akcji przypisanych akcjonariuszom z wyemitowanymi akcjami. Jest również odpowiedzialny za wprowadzanie wszelkich zmian w tym zakresie.

Organy, które należy powołać w PSA

Można ustanowić zarząd lub radę dyrektorów. W umowie spółki może (ale nie musi) znaleźć się również zapis, który mówi o tym, że poza zarządem lub radą dyrektorów, w spółce powołuje się również radę nadzorczą.

Każdy, kto wchodzi w skład organów spółki (zarządu lub rady dyrektorów) jest zobowiązany do zachowania należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli jest on w konflikcie interesów (spółka kontra ktoś bliski), powinien powiadomić o tym spółkę, wycofać się z rozstrzygania danej sprawy i wnieść o wprowadzenie zapisu o konflikcie interesów do protokołu z posiedzenia.

Uchwały powinny być podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli w sprawie zachodzi równowaga głosów, decydujący jest głos prezesa, przewodniczącego lub innego członka organu – wskazanego w umowie spółki.

Prosta Spółka Akcyjna – odpowiedzialność

Każdy, kto działał na niekorzyść spółki ma obowiązek tę szkodę naprawić. Jeżeli członek organu wyrządził spółce szkodę, bo działał nielojalnie lub nie dołożył należytej staranności, ponosi za to odpowiedzialność i musi naprawić szkodę. W sytuacji gdy działało tak kilku członków, to odpowiedzialność ponoszą solidarnie.

Jeżeli doszło do szkody, ale członek organu działał w trosce o dobro spółki i jest w stanie do wykazać, nie ponosi odpowiedzialności.

Kapitał wpłacany początkowo nie stanowi kapitału zakładowego. Nie pełni jego funkcji i jako takiego, nie trzeba go wykazywać w dokumentach.

Podsumowanie:

 • PSA to uproszczona forma spółki akcyjnej, ale z niskim wkładem początkowym;
 • odmienna jest forma emisji akcji oraz wnoszenia wkładu w zamian za uzyskanie akcji i prawa do zysków;
 • PSA odpowiada na wyzwania współczesności, pozwala na inwestowanie w innowacje i nowoczesne technologie, pozwala również na wykorzystywanie nowoczesnych form komunikacji.

Chcesz być na bieżąco najnowszymi wpisami? Zapisz się na newsletter!

Bieżący rok przyniósł spore zmiany dla przedsiębiorców. Jedną z wielu nowości jest m.in. obowiązkowy nip na paragonie. Nowe przepisy jasno regulują zasady wystawiania faktur do paragonów. Poznaj najważniejsze kwestie i bądź na bieżąco!

Przepisy regulujące wystawianie faktur do paragonów uległy zmianie od 1 stycznia 2020 roku, wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Najprościej mówiąc, wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, jeśli na paragonie sprzedawca zamieścił NIP przedsiębiorcy. Zmiany te mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i co ważne, zapobieganie wystawiania tzw. “pustych faktur”.

NIP na paragonie – co musisz wiedzieć?

W praktyce dla przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać NIP do paragonu, zmienia się niewiele. Najważniejsze jest, aby zamiar otrzymania faktury zadeklarować jeszcze przed zakupem i sfinalizowaniem transakcji. Pamiętajmy, że wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, jeśli znajduje się na niej NIP danego przedsiębiorcy. W ubiegłym roku, przed nowelizacją przepisów, NIP na paragonie nie był obowiązkowy. Wiązało się to niestety z mocnymi nadużyciami podatkowymi ze strony nieuczciwych przedsiębiorców. Jak informuje Ministerstwo Finansów, obecnie, brak NIP na paragonie oznacza możliwość wystawienia faktury jedynie na osobę prywatną, co uniemożliwia odliczenie podatku VAT osobie prowadzącej daną działalność gospodarczą.

Ustawa o podatku od towarów i usług określa dokładnie terminy, w jakich możliwe jest wystawienie faktury do paragonu. Przypomnijmy, że sytuacja ta ma miejsce wtedy, kiedy dochodzi do transakcji rejestrowanej przy pomocy kasy fiskalnej pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą, który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu (na żądanie klienta) w terminie maksymalnie do trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji. Jeśli termin ten upłynie, sprzedawca nie ma już obowiązku wystawienia tego typu dokumentu. Podczas rozliczania faktur, także tych wystawianych do paragonu pamiętaj, aby zobowiązania podatkowe uregulować przez mikrorachunek podatkowy.

Faktura uproszczona, a NIP na paragonie

Podczas dokonywania transakcji po 1 stycznia 2020 na pewno spotkałeś się z pojęciem faktury uproszczonej. To kolejna ważna kwestia, którą musisz znać, jeśli sam wystawiasz bądź oczekujesz od sprzedawcy wystawienia faktury do paragonu. Faktura uproszczona to nic innego jak paragon z NIP nabywcy pod warunkiem, że nie przekracza on kwoty 450 zł brutto (100 Euro). Dokument ten traktowany jest jak zwykła faktura. Musi zawierać NIP nabywcy i co ważne, dane nabywcy nie są na niej obowiązkowe. Fakturę uproszczoną w formie paragonu z nip otrzymasz, jeśli Twoja transakcja nie przekroczy podanego wyżej progu kwotowego.

Brak NIP na paragonie – jakie sankcje?

Nowe przepisy przewidują także sankcje za brak NIP na paragonie. Co ważne, konsekwencje czekają nie tylko nabywcę, ale i sprzedawcę. Jeśli wystawisz, jako sprzedawca fakturę bez NIP na paragonie, zostaniesz obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym i to w wysokości 100 proc. kwoty VAT, jaka wykazana została na fakturze. Nabywcę, który będzie chciał rozliczyć fakturę bez NIP na paragonie, czeka dokładnie ta sama sankcja, co sprzedawcę.

Chcesz być na bieżąco najnowszymi wpisami? Zapisz się na newsletter!

Działalność nierejestrowana to rozwiązanie dla przedsiębiorczych osób, które chcą spróbować własnych sił w biznesie. To stosunkowo nowa, bo wprowadzona niespełna dwa lata temu opcja, która zakłada prowadzenie firmy “na próbę”. Na czym polega działalność nierejestrowana? Jak ją założyć, o czym pamiętać i jakie wynikają z niej obowiązki dla podatnika? Poznaj najważniejsze informacje!

Działalność nierejestrowana została wprowadzona wraz z Konstytucją Biznesu. Regulują ją dokładnie przepisy Prawa Przedsiębiorców. Zgodnie z 5. artykułem tejże ustawy, działalność nierejestrowana to działalność, z której przychód należny nie przekracza 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za dany miesiąc. Może ją założyć osoba, która w ciągu ostatnich 60-ciu miesięcy nie prowadziła jednoosobowej działalności gospodarczej.

Działalność niejerestrowana – progi kwotowe i najważniejsze kwestie

Jak już wiesz, przychód z działalności nierejestrowanej za dany miesiąc nie może przekroczyć kwoty 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Płaca minimalna w 2020 roku wynosi 2 600 zł brutto. Oznacza to, że przychód z działalności nierejestrowanej za dany miesiąc nie może przekroczyć 1 300 zł brutto.

Na początku poznawania zasad działalności nierejestrowanej warto uświadomić sobie, czym różni się przychód od dochodu. To kluczowa informacja, która wielu osobom pozwoli na ocenę opłacalności korzystania z możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej. Najprościej mówiąc, przychód w działalności to wszystkie kwoty należne, nawet jeśli faktycznie nie zostały otrzymane, po wykluczeniu wartości zwróconych towarów czy udzielonych bonifikacji. Przychód niestety nie jest równoznaczny z dochodem, czyli faktyczną kwotą, jaką zarobisz w danym miesiącu. Przykładowo, jeśli sprzedałeś 5 produktów po 200 złotych, Twój przychód to 1000 złotych. To, ile kosztów od tego musisz odliczyć miesięcznie (np. wynajem lokalu czy opakowanie produktu) oraz kwota podatku do zapłacenia nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu miesięcznego przychodu.

Działalność nierejestrowana – kto może ją prowadzić?

Działalność nierejestrowaną, czyli własną firmę “na próbę” może założyć osoba, która w ciągu ostatnich 60-ciu miesięcy nie prowadziła własnej działalności gospodarczej. To, czy pracujesz na etat bądź umowy cywilnoprawne, nie ma tutaj znaczenia. Śmiało możesz pogodzić działalność nierejestrowaną z innym źródłem dochodu. Co oczywiste, równoczesne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej i działalności nierejestrowanej jest zabronione. Działalność nierejestrowana nie jest także dla Ciebie, jeśli jesteś już wspólnikiem spółki cywilnej czy spółki wpisanej do KRS.

Ważna jest także kwestia rodzaju działalności, którą chcesz prowadzić w formie działalności nierejestrowanej. Jeśli konieczne są pozwolenia, koncesje, licencje czy wpis do rejestru działalności regulowanych, prowadzenie działalności nierejestrowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie możliwe.

Działalność nierejestrowana, a podatki

Jeśli działalność nierejestrowana jest w zasięgu Twoich najbliższych planów, na pewno interesuje Cię kwestia podatków. Warto wiedzieć, że w ramach prowadzenia działalności tego typu możliwe jest opodatkowanie wyłącznie na zasadach ogólnych. Jego wysokość oblicza się od podstawy obliczenia podatku. Jeśli kwota nie przekracza 85 528 zł, opodatkowanie wynosi 17 proc. Jeśli zaś, jako przedsiębiorca, zyskałeś przychód powyżej tej kwoty, obowiązuje Cię podstawa obliczenia podatku o wysokości 32 proc. To podstawa obliczenia podatku. Kwotę podatku można obniżyć o obowiązujące danego podatnika ulgi i odliczenia. Z Urzędem Skarbowym rozliczasz się na podstawie rocznego zeznania PIT-36. Najczęściej stosowane ulgi to m.in. odliczenie wydatków na internet i rehabilitację czy ulga termomodernizacyjna.

Działalność nierejestrowana – korzyści dla przedsiębiorcy “na próbę”

Działalność nierejestrowana to dobra opcja dla osób, które chcą przetestować w praktyce własny pomysł na biznes. Korzyści jest sporo, zwłaszcza jeśli chodzi o formalności.

Warto wiedzieć, że prowadząc działalność nierejestrowaną:

 • nie potrzebujesz numeru NIP i REGON co oznacza, że nie rejestrujesz działalności w Urzędzie Skarbowym, CEIDG czy GUS,
 • nie musisz płacić podatku VAT, bo obowiązuje Cię zwolnienie podmiotowe,
 • prowadzisz tylko ewidencję sprzedaży co oznacza, że nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości,
 • możesz wystawiać, w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej, faktury bądź rachunku na żądanie kupującego.

Obowiązujący Cię próg kwotowy już znasz. Obecnie Twoje miesięczne przychody z działalności nierejestrowanej nie mogą przekroczyć 1 300 złotych. Jeśli przekroczysz tę kwotę, zobowiązany jesteś zarejestrować działalność na “normalnych zasadach”, czyli wpisać działalność do CEIDG oraz dopełnić wszelkich formalności związanych z Urzędem Skarbowym i GUS. To ważne, ponieważ po przekroczeniu progu kwotowego stajesz się już nie przedsiębiorcą “na próbę”, ale osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która ma prawnie określone zarówno przywileje jak i obowiązki.

Planujesz rozpoczęcie przygody z działalnością nierejestrowaną? Chcesz przetestować swój pomysł na biznes i być na bieżąco z najnowszymi przepisami? Zapisz się na nasz darmowy newsletter i korzystaj z fachowej wiedzy!

Zainteresował Cię ten artykuł? Sprawdź inne wpisy z tej kategorii!