Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Z roku na rok rosną koszty zatrudnienia pracownika. Wynika to z faktu podwyższania minimalnej płacy przez ustawodawcę. Wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi na umowie o pracę stanowi jedynie 60% wszystkich ponoszonych kosztów. Sprawdź, jakie koszty po stronie pracodawcy występują w tym roku przy zatrudnieniu  pracownika na różnych rodzajach umowy.

Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku

Zacznijmy od tego, ile wynosi minimalna krajowa w 2023 roku. Od stycznia tego roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do 3490 złotych brutto, o 480 złotych więcej niż rok temu. Ustawodawca przewidział jeszcze jedną podwyżkę minimalnej płacy w tym roku – od 1 lipca będzie ona wynosić aż 3600 złotych brutto. W przypadku zatrudnienia na umowie cywilnoprawnej określane są stawki minimalne za godzinę i wynoszą one w tym roku: 22,80 złotych za godzinę do 30 czerwca 2023 roku i 23,50 złotych za godzinę od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku.

Koszty dla pracodawcy w 2023 roku: umowa o pracę

Na koszty pracodawcy przy zatrudnieniu na umowę o pracę składa się:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki ZUS finansowane przez pracodawcę,
 • wpłaty do PPK uiszczane przez pracodawcę.

Wszystkie te wydatki mogą zostać zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Składki odprowadzane przez pracodawcę

Wysokość składek odprowadzanych od kwoty brutto przez pracodawcę wynosi:

 • składka emerytalna – 9,76%,
 • składka rentowa – 6,50%,
 • składka wypadkowa* – 1,67%,
 • składka na Fundusz Pracy** – 2,45%,
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** – 0,10%,
 • składka na Pracownicze Plany Kapitałowe*** – 1,50%.

Razem daje to 21,98%.

*Warto nadmienić, że podana stawka na ubezpieczenie wypadkowe to ta najczęściej stosowana, bo są różne stopy zależnie od prowadzonej działalności. Jest to też stawka dla pracodawcy zatrudniającego do 9 osób, powyżej tej liczby stawka jest ustalana indywidualnie.

**W przypadku świadczeń na FP i FGŚP są sytuacje, w których pracodawca nie musi ich uiszczać. Dotyczy to wynagrodzeń dla zatrudnionych:

 • kobiet po 55. roku życia,
 • mężczyzn po 60. roku życia,
 • osób po urlopie macierzyńskich, rodzicielskim lub wychowawczym w okresie 36 miesięcy od powrotu do pracy,
 • pracowników po 50. roku życia, którzy przez 30 dni przed podjęciem pracy byli zarejestrowani jako osoby bezrobotne – zwolnienie obowiązuje przez rok od podpisania umowy o pracę,
 • pracowników przed 30. rokiem życia, którzy otrzymali pracę za pośrednictwem PUP – zwolnienie obowiązuje także przez rok od podpisania umowy o pracę.

***Składki na PPK są opłacane dla pracowników między 18. a 55. rokiem życia, którzy obowiązkowo są zgłoszeni do programu. Pracodawca nie ma wpływu na zapis do PPK – to pracownik może zrezygnować z oszczędzania na PPK. Jeśli wyrazi taką wolę i złoży stosowną rezygnację, to pracodawca nie będzie musiał opłacać tych składek. Stawka 1,5% jest podstawowa, na życzenie pracownika dodatkowo może być odkładane 2,5%.

Koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu

Jak wyglądają w praktyce koszty zatrudnienia pracownika z minimalnym wynagrodzeniem w tym roku? Rozpatrzmy dwa przypadki – do końca czerwca i od lipca, bo płaca minimalna ulegnie podwyższeniu w drugiej połowie roku.

Koszty zatrudnienia pracownika do 30 czerwca:

 • wynagrodzenie brutto: 3490 zł,
 • składka emerytalna: 340,62 zł,
 • składka rentowa: 226,85 zł,
 • składka wypadkowa: 58,28 zł,
 • składka na FP: 85,51 zł,
 • składka na FGŚP: 3,49 zł
 • wpłata podstawowa na PPK: 52,35 zł,
 • całkowity koszt zatrudnienia: 4257,10 zł.

Koszty zatrudnienia pracownika od 1 lipca:

 • wynagrodzenie brutto: 3600 zł,
 • składka emerytalna: 351,36 zł,
 • składka rentowa: 234 zł,
 • składka wypadkowa: 60,12 zł,
 • składka na FP: 88,20 zł,
 • składka na FGŚP: 3,60 zł,
 • wpłata podstawowa na PPK: 54 zł,
 • całkowity koszt zatrudnienia: 4391,28 zł.

Koszty pracodawcy: 2023 rok kontra 2022

Jak to wygląda w porównaniu z zeszłym rokiem? Minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło w 2022 roku 3010 zł, a doliczając składki opłacane przez pracodawcę w wysokości łącznie 21,98%, wychodziło 3671,61 zł kosztów zatrudnienia pracowników. Zatem kwotowo koszt zwiększył się o 580 zł w pierwszym półroczu, a od 1 lipca podniesie się aż o 720 zł.

Koszty pracodawcy przy umowie zlecenie

Koszty pracodawcy przy zatrudnieniu na umowę zlecenie są identyczne jak przy umowie o pracę, jeśli ta umowa jest jedynym źródłem utrzymania pracownika, a dodatkowo nie jest on studentem w wieku do 26. roku życia. Jeśli pracownik jest zatrudniony w innych miejscach, to pracodawca ponosi jedynie koszt wynagrodzenia brutto, a składki społeczne opłaca tylko pracownik. Podobnie w przypadku studentów do 26. roku życia – kosztem pracodawcy jest płaca brutto.

Koszty pracodawcy przy umowie o dzieło

Przy umowie o dzieło ani pracownik, ani pracodawca nie odprowadzają żadnych składek do ZUS-u czy w ramach PPK. Kosztem pracodawcy jest jedynie wynagrodzenie brutto. Sytuacja zmienia się, gdy umowa o dzieło zawarta jest z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy w ramach umowy o pracę. Wtedy, oczywiście, powstaje obowiązek odprowadzania składek.

 

Jak zweryfikować kontrahenta, żeby się wystrzec sankcji związanych z karuzelą VAT-owską? Gdzie sprawdzić partnera biznesowego z Polski, Unii Europejskiej czy Ukrainy, żeby zyskać pewność co do jego uczciwości? Przed fiskusem trzeba udowodnić, że zrobiło się wszystko, by rzetelnie prześwietlić kontrahenta. Jak to zrobić?

Biała lista VAT

Jeśli kontrahent jest VAT-owcem, zacznij od sprawdzenia Białej listy podatników VAT. W ten sposób dowiesz się, czy na fakturze masz poprawne dane oraz właściwy rachunek bankowy. Wykaz podatników VAT pozwala też na sprawdzenie statusu podmiotu Vat – to znaczy, że jeśli nie wiesz, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, to tam właśnie znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Wykaz podatników VAT zawiera:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
 • numeru, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli został on przyznany,
 • informacje o statusie podmiotu w VAT: czynny podatnik, zwolniony podatnik, wykreślony podatnik, niezarejestrowany podatnik,
 • numer identyfikacyjny REGON,
 • numer bankowy.

Numer rachunku bankowego to najważniejsza informacja na Białej liście. Jeśli transakcja ma się odbyć między dwoma firmami i opiewa na więcej niż 15 000 zł brutto, to środki muszą zostać wysłane na rachunek z Białej listy. Inaczej nie będzie można takiego wydatku zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Bazy klientów

Weryfikacja wiarygodności płatnika, podatnika czy kontrahenta powinna obejmować też sprawdzenie ogólnodostępnych baz firm. Podmioty gospodarcze, jak jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne czy jawne, są umieszczane w bazach rządowych. Można tam znaleźć wiele informacji o ich działalności. Wszystkie rejestry publiczne są darmowe, dostępne w Internecie i wystarczy znać jeden parametr jak nazwa, imię i nazwisko czy numer NIP/REGON, by wyszukać w nich informacje o kontrahencie.

Jeśli po sprawdzeniu białej listy VAT i jednej z poniższych baz firm masz wciąż wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta, pozostaje Ci jeszcze skorzystanie z płatnych wywiadowni gospodarczych czy serwisów jak Biuro Informacji Kredytowej, gdzie uzyskasz więcej danych o statusie finansowym danego podmiotu.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG

W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zbierane są dane o jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz wspólnikach spółek cywilnych.

W CEIDG znajdują się informacje takie jak:

 • imię i nazwisko właściciela czy wspólnika oraz nazwa firmy,
 • NIP i REGON,
 • data rozpoczęcia działalności, ewentualnie data jej zawieszenia i wznowienia,
 • status przedsiębiorcy: aktywny, zawieszony,
 • adres,
 • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dane kontaktowe jak numer telefonu i email,
 • dane pełnomocników firmy,
 • informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego, postępowania restrukturyzacyjnego.

Krajowy Rejestr Sądowy

W KRS-ie zbierane są dane o spółkach prawa handlowego, to jest spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych. Przed szukaniem zaznacz pole „Przedsiębiorcy”, a następnie podaj choć jeden parametr jak NIP, REGON, KRS, nazwa firmy czy miejscowość rejestracji działalności.

W tej wyszukiwarce dostępne są dane takie jak:

 • numery identyfikacyjne firmy,
 • data wpisu lub wykreślenia,
 • forma działalności,
 • adres,
 • historia wpisu pokazująca zmiany w firmie,
 • sposób reprezentacji – dzięki temu dowiesz się, kto może skutecznie podpisać umowę,
 • wysokość kapitału zakładowego czy akcyjnego dla spółek kapitałowych,
 • ewentualna informacja o otwarciu procesu likwidacji,
 • informacje o datach złożenia sprawozdań finansowych – spółki mają taki obowiązek raz do roku, jeśli go nie dopełniły, to może oznaczać brak rzetelności i transparentności w działaniu firmy.

Zwróć zwłaszcza uwagę na dział 4 i kolejne, bo tam będą informacje o ewentualnym kuratorze dla spółki, postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym, układowym, restrukturyzacyjnym lub naprawczym. W dostępnej także online i bezpłatnie Przeglądarce dokumentów finansowych po numerze KRS wyszukasz sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa.

Rejestr Gospodarki Narodowej – REGON

REGON to Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny. Po numerze NIP, REGON, KRS lub adresie wyszukasz tam informacje o wszystkich firmach – JDG, spółkach prawa handlowego, a także spółkach cywilnych, których nie ma w bazie CEIDG (są w niej tylko dane wspólników spółek cywilnych).

Jak zweryfikować kontrahenta unijnego?

Współpracujesz z klientem z Unii Europejskiej? Nie znajdziesz informacji o takim kontrahencie w powyższych polskich bazach. Musisz skorzystać z Systemu VIES, który jest wykazem podatników VAT UE. Tę wyszukiwarkę prowadzi Komisja Europejska. Dowiesz się z niej przede wszystkim, czy podmiot jest zarejestrowany jako dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych – tylko w takiej sytuacji można stosować do transakcji stawkę 0% VAT. Wyszukiwanie odbywa się po numerze VAT UE oraz kraju rejestracji.

Warto też sprawdzić kontrahenta w bazie firm danego kraju. Na portalu e-sprawiedliwość, zarządzanym przez Komisję Europejską znajdziesz informacje o rejestrach podmiotów gospodarczych innym krajów.

W przypadku, gdy będziesz przewozić towary przez granicę na zlecenie zagranicznego kontrahenta, sprawdź bazę EORI, czyli Economic Operator Identification and Registration z informacjami o podmiotach gospodarczych zbieranych na potrzeby celne.

Jak zweryfikować kontrahenta unijnego spoza Unii?

Jak zweryfikować kontrahenta z Ukrainy lub innego kraju spoza Unii Europejskiej? Masz do wyboru kilka ścieżek działania:

 • Sprawdzić bazę EORI, jeśli będziesz przewozić towary przez granicę na zlecenie zagranicznego klienta.
 • Sprawdzić dostępne publicznie informacje w Internecie – stronę www, media społecznościowe, fora.
 • Sprawdzić rejestr firmy dla danego kraju.
 • Wyszukać na Portalu Promocji Eksportu listę instytucji i polskich placówek dyplomatycznych, które pomogą ci skontaktować się z zagranicznymi firmami.
 • Poprosić o pomoc dwustronne izby gospodarcze, np. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje raporty handlowe i odpisy z zagranicznych rejestrów.

Niezależnie od przeprowadzanej weryfikacji kontrahenta, warto się zabezpieczyć na wypadek opóźnień w płatnościach. Gdy skorzystasz z faktoringu, otrzymasz środki z faktur od razu po jej wystawieniu. Co więcej, otrzymasz też dostać w pakiecie, za darmo weryfikację kontrahentów. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się szczegółów o faktoringu oraz weryfikacji kontrahentów.

 

Biała lista podatników VAT to wykaz zawierający podstawowe dane o firmie, w tym jej rachunek bankowy. To właśnie na niego należy przesyłać rozliczenia za transakcje powyżej 15 000 zł. Co jednak, gdy nie ma na liście kontrahenta? Czy można mu przelać środki?

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT to wykaz zawierający dane firmy takie jak:

 • jej nazwa,
 • numer identyfikacyjny na potrzeby podatku, jeśli został nadany,
 • status podmiotu: zarejestrowany, wykreślony, niezarejestrowany, czynny podatnik VAT, zwolniony podatnik VAT,
 • data rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
 • numery rachunków rozliczeniowych bankowych, podanych przez firmę w zgłoszeniu.

Sprawdzenie białej listy VAT powinno być częścią weryfikacji kontrahentów, prowadzonej przed nawiązaniem współpracy handlowej.

Kto trafia na białą listę VAT?

Na białą listę VAT wpisywane są, zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy VAT, podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, w tym przywróceni do rejestru oraz podmioty wykreślone z rejestru podatników VAT i takie, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji.

Transakcje z podatnikami z białej listy VAT

Jeśli znajdująca się na białej liście firma jest czynnym podatnikiem VAT, to w przypadku dokonywania zakupu towarów i usług należy uiścić za nie płatności na rachunek wskazany w rejestrze. Naruszenie tej zasady wiąże się z konsekwencjami podatkowymi. W przypadku przelania więcej niż 15 000 zł na rachunek niewskazany w rejestrze, to w części powyżej tej kwoty nie będzie można takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Transakcje na małe sumy, do 15 000 zł, nie są objęte sankcjami. Problem nie dotyczy też podatników, którzy są zwolnieni z VAT-u. Im można przekazywać rozliczenia na dowolny, podany na fakturze rachunek bankowy, bo nie widnieją oni na białej liście VAT-owców.

Czemu kontrahenta nie ma na białej liście VAT?

Czemu numeru rachunku z faktury nie ma na białej liście podatników? Powodów może być kilka. Kontrahent może nie być czynnym podatnikiem VAT, bo jest zwolniony przedmiotowo lub podmiotowo. Warto po prostu sprawdzić, czy podatnik płaci VAT. Jeśli faktura nie zawiera podatku VAT, to najczęściej oznacza, że jej wystawca nie jest czynnym płatnikiem VAT-u. Choć nie zawsze – faktura może dotyczyć usług akurat zwolnionych z VAT-u, ale zasadniczo podatnik może być płatnikiem VAT-u.

Jeśli kontrahent jest płatnikiem VAT-u, przyczyny braku numeru rachunku w rejestrze mogą być inne. Taka sytuacja powinna wzbudzić czujność opłacającego transakcję. Może bowiem oznaczać, że kontrahent został wykreślony z białej listy podatników VAT z powodu przekrętów podatkowych. Nie zawsze jednak przyczyna jest tak poważna. Czasem urzędy skarbowe wykreślają płatników z powodu popełnienia przez nich prostych błędów, gdy np. nie odpowiedzą na pismo. To metoda na wymuszenie na podatnikach by skontaktowali się z urzędem w pilnym trybie.

Co robić gdy nie ma kontrahenta na białej liście VAT?

Czy można przeprowadzić transakcję z podmiotem niewystępującym na białej liście VAT? Można, ale zależy, na jaką sumę i z jakiego powodu kontrahent na listę nie trafił. Jeśli nie jest czynnym podatnikiem VAT, to nie ma żadnych przeciwwskazań, by zapłacić mu za fakturę na rachunek spoza listy. Jeśli transakcja jest na kwotę mniejszą niż 15 000 zł – to także śmiało można przesyłać pieniądze. 

W przypadku jednak, gdy suma jest wyższa, a firma jest podatnikiem VAT i nie ma jej na liście lub prosi o przelew na rachunek, którego nie ma w wykazie, to nie powinno się wykonać takiej operacji finansowej. Nie będzie bowiem można zaliczyć tego wydatku w koszty uzyskania przychodu. Błąd można naprawić w ciągu 14 dni od przelewu na niewłaściwe konto, czyli niezgłoszonego na listę. Trzeba w tym czasie zgłosić urzędowi skarbowemu ten fakt na druku ZAW-NR.

 

To już pewne: w życie wejdą nowe przepisy dotyczące sporządzania i wysyłania plików VAT. W połowie listopada prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w przepisach o PIT i CIT, na mocy których pojawi się nowy obowiązek dla przedsiębiorców – wysyłka plików JPK_PKPIR, JPK_KR lub JPK_EWP.  Dowiedz się, od kiedy trzeba będzie wysyłać JPK_PKPIR i kto będzie musiał to robić.

Obecne przepisy

Co to jest plik JPK? To Jednolity Plik Kontrolny (JPK) zawierający generowane przez system informatyczny dane o operacjach gospodarczych dokonanych przez firmę w danym okresie. Przedsiębiorcy są zobligowani do przekazywania co miesiąc do Urzędu Skarbowego pliku JPK_V7, o ile są czynnymi podatnikami VAT. Inne pliki, to jest:

 •       JPK_FA: faktury VAT
 •       JPK_FA_RR: faktury VAT rolnika ryczałtowego
 •       JPK_KR: księgi rachunkowe
 •       JPK_MAG: magazyn
 •       JPK_WB: wyciąg bankowy
 •       JPK_PKPIR: podatkowa księga przychodów i rozchodów
 •       JPK_EWP: ewidencja przychodów

podatnicy obecnie składają tylko na wyraźne żądanie organów skarbowych i tylko jeśli ich dotyczą, na przykład, gdy prowadzą magazyn, mogą podesłać plik JPK_MAG. W praktyce konieczne jest wysyłanie takich plików, gdy urząd prowadzi czynności sprawdzające, przeprowadza kontrolę podatkową lub celno-skarbową, ewentualnie, gdy toczy się postępowanie podatkowe.

Nowe przepisy, nowy obowiązek

Ustawa podpisana przez prezydenta w połowie listopada wprowadza obowiązek składania dodatkowych plików JPK – JPK_KR, JPK_PKPIR lub JPK__EPW, zależnie od formy rozliczenia, co miesiąc lub kwartał przez wszystkich przedsiębiorców, a także w ujęciu rocznym. Będą to dodatkowe do pliku JPK_V7 struktury do wysłania do urzędu. 

Skąd taki nowy obowiązek dla firm? Osiągane przychody czy dochody są obecnie podstawą do naliczania składek zdrowotnych. Aby ustalić, czy prawidłowo je naliczono, urząd skarbowy potrzebuje informacji o przychodach, dochodach i kosztach.

Obowiązek comiesięcznego składania JPK_PKPIR, JPK_KR i JPK_EWP 

Od 2025 roku czynni podatnicy VAT prowadzący księgi, księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązani prowadzić je przy użyciu programów komputerowych i wysyłać wskazane pliki co miesiąc lub kwartał do organów podatkowych. Od 2026 roku ten obowiązek obejmie także podatników niebędących VAT-owcami.

Pliki JPK_PKIPR oraz JPK_KR są przeznaczone dla firm rozliczających się na zasadach ogólnych i prowadzących księgi podatkowe pełne lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, zaś plik JPK_EWP jest sporządzany przez osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stanu na ostatni dzień: 

miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,

lub

kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych. 

Termin wysyłki to do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału. Dodatkowo konieczne będzie wysłanie dokumentów po zakończeniu roku podatkowego do dnia, którego upływa termin na złożenie zeznania rocznego (zatem koniec kwietnia).

Jak wygenerować te pliki? Za pomocą programów księgowych online, w postaci elektronicznej, analogicznie, jak generuje się i wysyła pliki JPK_V7.

Pliki JPK_PKPIR, JPK_KR oraz JPK_EWP: od kiedy obowiązkowa wysyłka?

Obowiązek składania plików dotyczących przychodów, kosztów i dochodów co miesiąc lub kwartał oraz corocznie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Jednak będzie wprowadzany stopniowo:

Od stycznia 2024 roku obejmie podatników CIT z przychodami powyżej 50 mln euro rocznie.

Od stycznia 2025 roku będzie obowiązkowy dla pozostałych podatników CIT oraz podatników PIT, którzy zobowiązani są do przesyłania pliku JPK_VAT.

Od stycznia 2026 roku będzie obowiązkowych dla wszystkich pozostałych podatników PIT i CIT.

Pierwotnie planowano wdrożenie tych zmian od stycznia 2023 dla wszystkich podatników CIT i PIT, ale wejście przepisów w życie rozłożono w czasie i przesunięto, bo firmy nie były gotowe.

Złóż darmowy wniosek