Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Prowadzenie działalności gospodarczej w czasie kryzysu może być bardzo trudne. W niektórych branżach jest wręcz niemożliwe. Z nadzieją na poprawę sytuacji gospodarczej można ten czas przeczekać w taki sposób, by nie powiększać swoich zobowiązań finansowych, a często po prostu długów. Ucieczką przed bankructwem może być zawieszenie działalności gospodarczej i z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić. Zanim jednak podejmiesz ostateczny krok, rozważ skorzystanie z alternatywy, którą poznasz w dalszej części tego tekstu.

Zawieszenie działalności gospodarczej – dla kogo

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą, może ją na pewien okres przerwać, bez konieczności całkowitego zamykania swojego przedsiębiorstwa. Jest to właśnie zawieszenie działalności. Czas, na jaki ją zawieszasz, zależny jest wyłącznie od Ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 24 miesiące.

Skuteczne zawieszenie wymaga złożenia wniosku. Rozpoczęcie zawieszenia może się rozpocząć z dniem jego złożenia, wcześniej lub później – data wskazywana jest w składanym dokumencie.

Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku zatrudniania pracowników, zawieszenie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy:

 • pracownicy są na urlopie macierzyńskim;
 • są na urlopie wychowawczym.

Gdy zawieszenie planuje wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej, jego zawieszenie jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy pozostali wspólnicy również złożą takie dokumenty. Jeżeli nie ma takiej woli z ich strony, należy zmienić umowę spółki i wykluczyć – na odpowiednich warunkach – wspólnika planującego zawieszenie. Staje się on wtedy przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników. Może więc złożyć swój wniosek niezależnie od decyzji innych.

Kiedy warto zawiesić działalność gospodarczą?

Z całą pewnością taka sytuacja zachodzi wtedy, gdy firma przynosi więcej strat niż zysków. Funkcjonująca działalność wymaga opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS. Jeżeli są to składki w pełnej wysokości, to miesięczne zobowiązanie wynosi blisko 1500 zł. Do tego dochodzą koszty dodatkowe, zależne od rodzaju działalności.

Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie zawieszone, wówczas przedsiębiorca zwolniony jest ze składek do ZUS. Nie generuje dzięki temu wydatków i nie pogłębia swojego zadłużenia.

Obecna sytuacja związana z pandemią i blokowaniem niektórych branż z uwagi na bezpieczeństwo obywateli również może być powodem do zawieszenia własnej działalności. Jeżeli obowiązujące obecnie przepisy zabraniają aktywności zawodowej, to firmę można zawiesić do czasu, gdy przepisy te się zmienią i będzie można wrócić na rynek.

W jaki sposób zawiesić działalność?

Zawieszenie działalności gospodarczej to bardzo prosta procedura. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek potwierdzony podpisem. Wniosek można złożyć:

 • osobiście;
 • przez internet;
 • listownie.

Składając wniosek osobiście, należy udać się właściwego urzędu gminy i tam przekazać pracownikom wypełniony dokument. Przy jego składaniu należy okazać dowód osobisty, by pracownicy mieli pewność, że wniosek składa osoba uprawniona. Można też skorzystać z pomocy pełnomocnika. Należy w tym celu przygotować dla niego specjalne pełnomocnictwo, z którym musi on stawić się w urzędzie. Pełnomocnictwo takie wiąże się z opłatą urzędową w wysokości 17 zł. Nie trzeba wnosić opłaty, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzicom i dziadkom lub dzieciom i wnukom.

Złożenie wniosku przez internet to wypełnienie formularza na stronie CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca ma podpis elektroniczny potwierdzony kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany potwierdzony w e-PUAP, to może tak go podpisać. Jeżeli nie ma, to w ciągu tygodnia musi iść do urzędu, by osobiście podpisać wniosek.

Przesłanie wniosku pocztą wymaga notarialnego poświadczenia podpisu. Do koperty trzeba więc włożyć wniosek i notarialne potwierdzenie.
Jeżeli są błędy we wniosku, urzędnicy poinformują o nich i wezwą do ich usunięcia. Jeżeli wniosek jest złożony prawidłowo, urzędnicy wydają kopię tego wniosku z informacją o skutecznym zawieszeniu działalności gospodarczej.
Informacja ta jest automatycznie przekazywana do urzędu skarbowego i do ZUS. Dla pewności warto jednak tę informację zweryfikować we właściwych placówkach.

Zawieszenie działalności – z czym to się wiąże

Zawieszenie działalności niesie ze sobą określone konsekwencje. W tym czasie przedsiębiorcy nie wolno:

 • prowadzić dotychczasowej działalności i uzyskiwać z tego tytułu dochodów;
 • prowadzić tej samej działalności, ale na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych przedsiębiorstwa.

Można natomiast:

 • podejmować się wszystkich czynności niezbędnych dla zachowania lub zabezpieczenia źródła dochodów;
 • przyjmować należności i regulować opłaty, które pojawiły się przed datą zawieszenia;
 • zbywać środki trwałe i wyposażenie;
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, administracyjnych i podatkowych;
 • realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT;
 • uzyskiwać przychody z działalności, która prowadzona była przed datą zawieszenia;
 • podlegać kontroli skarbowej.

Zawieszenie działalności to nie jedyne wyjście

W większości przypadków główną przyczyną podjęcia decyzji o zawieszeniu działalności jest utrata płynności finansowej. Zanim jednak podejmie się decyzję o zawieszeniu, warto rozważyć alternatywne rozwiązania, wśród których pojawia się faktoring.

Jeżeli przedsiębiorca ma zamówienia, jest zainteresowanie jego usługami czy produktami, a główny problem leży wyłącznie w płynności finansowej i zatorach płatniczych, warto skorzystać właśnie z faktoringu, który pomaga tę płynność zachować.

Firma faktoringowa może wypłacić przedsiębiorcy pieniądze z wystawionych przez niego faktur szybciej, niż wskazuje to termin płatności na fakturze. Pieniądze mogą wpłynąć na konto w jeden dzień, dzięki czemu przedsiębiorca może natychmiast pokryć wszelkie koszty stałe, opłacić pensje pracowników czy zainwestować w realizację i pozyskiwanie nowych zleceń.

Jeśli przedsiębiorca oferuje swoim kontrahentom długie terminy płatności na fakturze, tak naprawdę często wygrywa, bo jest bardziej konkurencyjny niż inne firmy. Samo oczekiwanie na płatność nie musi być problemem. Dzięki faktoringowi można przyspieszyć taką płatność w razie potrzeby o 30, 60 czy nawet 90 dni i stale mieć środki na koncie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu? Wejdź na stronę i zostaw namiary, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi wszystkie szczegóły.

Złóż wniosek online