Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Masz dobry pomysł na biznes? Myślisz o założeniu start-upu? Skąd wziąć środki na takie przedsięwzięcie? A może prowadzisz już firmę i szukasz dodatkowych środków? Jest kilka źródeł finansowania start-upów oraz firm działających na rynku – wewnętrzne i zewnętrzne.

Jak sfinansować start-up?

Źródła kapitału mogą pochodzić od właścicieli firmy lub podmiotów zewnętrznych.

Kapitał własny

Wewnętrzne źródła finansowania start-upu to kapitał własny. Mogą to być oszczędności, ale też pożyczki prywatne np. od rodziny. Taki typ finansowania nazywa się w branży start-upowej bootstrappingiem. Poleca się z niego korzystać jedynie na początku rozwoju biznesu, bo potem pojawiają się coraz większe potrzeby wraz z rozwojem i wymagane są znacznie większe nakłady finansowe. Wtedy warto włączać kapitał zewnętrzny.

Zewnętrzne źródła finansowania start-upu

Dofinansowania PARP

PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, państwowy organ mający na celu wspieranie rozwoju małych i średnich firm. Ma do dyspozycji fundusze unijne i państwowe, które przeznacza na szkolenia oraz dotacje dla start-upów.

Inwestorzy finansowi

Podmioty zewnętrzne jak specjalistyczne fundusze lub osoby prywatne mogą zainwestować swoje środki w start-up, licząc na zwrot z zyskiem w przyszłości, gdy biznes się rozwinie. Wśród takich inwestorów mogą być:

 • Aniołowie biznesu. Przedsiębiorcy, którzy już stworzyli jeden lub więcej dobrze prosperujących biznesów i chcą wesprzeć początkujące osoby w branży. Oczywiście, liczą na własne korzyści, a start-upy wspomagają swoją wiedzą, know-how, siecią kontaktów i kapitałem.
 • Fundusze venture capital, czyli VC. Pozyskują udziały lub akcje (jeśli firma jest już na giełdzie)  start-upów, by potem je odsprzedać z zyskiem. Fundusze VC starannie wybierają biznesy, tak by trafić na te najbardziej perspektywiczne, będące we wstępnej fazie rozwoju. VC są zazwyczaj zaangażowane w start-up przez okres od trzech do siedmiu lat.
 • Fundusze private equity. Działają podobnie jak fundusze VC, ale inwestują jedynie w firmy prywatne, nienotowane na giełdzie. Kupują zatem udziały, nie akcje. Najczęściej wycofują się, gdy spółka trafia na giełdę. Fundusze PE włączają się w inwestowanie zazwyczaj na późniejszym etapie rozwoju biznesów niż aniołowie biznesu czy fundusze VC.

Kredyty bankowe

Początkujące firmy mogą też wspierać się kredytami bankowymi. Co prawda uzyskanie takiego finansowania może nie być proste, gdy biznes dopiero raczkuje, ale już po paru miesiącach funkcjonowania, przy rosnących zyskach, niektóre banki mogą udzielić wsparcia start-upom. Większość kredytodawców będzie wymagać przedstawienia biznesplanu oraz zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS-ie i US, a także wyników finansowych za ostatnie miesiące.

Faktoring

Faktoring to sposób finansowania bieżącej działalności firm polegający na tym, że instytucja finansująca, czyli faktor, wypłaca nawet do 100% kwoty z wystawionych faktur. Dzięki temu faktorant, czyli klient otrzymujący finansowanie, może od razu obracać środkami, bez konieczności czekania na przelewy do terminu płatności na fakturze. Po uiszczeniu zapłaty przez kontrahenta, następuje rozliczenie z faktorem. Czy faktoring jest dostępny dla start-upów? Tak, niektórzy nowocześni faktorzy internetowi, w tym SMEO, nie zamykają się na rodzaj działalności czy formę prawną podmiotu, a także nie dyskryminują biznesów, które dopiero raczkują. Oferują finansowanie start-upom, spółkom cywilnym, spółkom jawnym, jednoosobowym działalnościom gospodarczym.

Zastanawiasz się, czy faktoring to rozwiązanie dla ciebie? Sprawdź, jakie są korzyści tego typu finansowania. Poznaj historie naszych klientów, dla których faktoring jest sporym ułatwieniem w prowadzeniu i skalowaniu biznesu.

Co daje faktoring?

Jakie są korzyści faktoringu? Do tych najważniejszych zaliczamy:

 •       Zachowanie płynności finansowej

Swobodny dostęp do środków finansowych od razu po wystawieniu faktur pozwala na utrzymanie płynności finansowej i dowolne zarządzanie pieniędzmi bez konieczności oczekiwania na uiszczenie opłaty od kontrahentów.

Możliwość wykorzystania od razu środków z faktur na ekspansję, zdobycie nowych technologii, rozwój, skalowanie biznesu, marketing etc. – dowolny cel, który szybciej pozwoli rozwijać twój biznes.

 •       Utrzymanie przewagi konkurencyjnej

Dzięki otrzymywaniu finansowania od faktora można wystawiać faktury nawet z bardzo długim terminem spłaty i elastycznie dopasować warunki do kontrahenta, nie tracąc przy tym płynności finansowej.

 •       Ochrona przed złymi skutkami inflacji

Przy fakturach z odroczoną płatnością pieniądze w czasie od wystawienia dokumentu do spłaty zadłużenia mogą mocno stracić na wartości, zwłaszcza gdy panuje wysoka inflacja. Wypłata środków od razu po wystawieniu faktury pozwala tego uniknąć i umożliwia także od razu spożytkowanie pieniędzy na produkty i usługi zanim wzrosną znacznie ich ceny.

 •       Możliwość weryfikacji kontrahentów i monitoringu należności

Faktorzy proponują też często dodatkowe usługi jak weryfikacja kontrahentów za darmo. Samo podpisanie umowy z faktorem stanowi dla wielu kontrahentów motywację by spłacać faktury na czas, gdy zobaczą nazwę i numer konta poważanej instytucji finansowej na fakturach.

Dla kogo jest faktoring?

Jak pokazuje nasze doświadczenie: dla każdego! Nasi klienci pochodzą z różnych branż – spożywczej, budowlanej, usługowej, transportowej. To firmy większe i mniejsze, zatrudniające pracowników i opierające się tylko na właścicielu mającym jednoosobową działalność gospodarczą. Z faktoringu w SMEO korzystają przedsiębiorcy mający kilkudziesięciu dużych klientów z różnych sektorów,  ale też wystawiający faktury dla małych firm czy działający na zasadzie umowy ramowej z jednym dużym kontrahentem. Przyznawane limity faktoringowe są w zakresie od kwot kilkunastu tysięcy złotych do nawet 2 000 000 złotych.

Case studies: historie naszych klientów

Poznaj kilka inspirujących historii naszych klientów, którzy od lat współpracują z nami i czerpią korzyści z faktoringu.

Klient z branży produkcji spożywczej: dodatkowe źródło finansowania

Kto? Producent mąki mający kilkadziesiąt kontrahentów o różnej strukturze – małe firmy i wielkie, znane korporacje, miał problem z utrzymaniem płynności finansowej.

Problem? Pomimo otrzymania finansowania od faktora bankowego potrzebował dodatkowego źródła finansowania, by móc na bieżąco obracać środkami, nie czekając na spłaty od klientów, z których każdy miał inne wymagania co do warunków płatności.

Rozwiązanie? Przedsiębiorca w 48 godzin zyskał w SMEO limit faktoringowy do 200 000 zł, dzięki czemu od razu mógł finansować pierwsze faktury i szybko otrzymać gotówkę na dowolne cele.

Klient z branży budowlanej: skalowanie biznesu

Kto? Klient zajmujący się m.in. budową i wykończeniem domów, a także pracami brukarskimi w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczy usługi dla mniejszych firm, gmin i osób prywatnych.

Problem? Jak to bywa w branży budowlanej, wpierw wygrywa się kontrakty, potem trzeba mieć środki na pokrycie częściowych faktur przy realizacji kolejnych etapów prac, a dopiero na koniec otrzymuje się zapłatę za całość inwestycji. Przy zwyczajowych w branży budowlanej fakturach z terminem 90 dni płatności trudno o utrzymanie płynności finansowej i regularny rozwój biznesu.

Rozwiązanie? Dzięki otrzymanemu limitowi faktoringowemu w wysokości 80 000 złotych klient mógł przeznaczać środki z faktur na zakup materiałów, bieżące potrzeby i wynagrodzenia dla podwykonawców, a także na spłatę rat leasingowych za najnowszy sprzęt. Dzięki temu zyskał możliwość brania udziału w kolejnych przetargach i skalowania biznesu. Jednocześnie nie musiał zrezygnować z wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności.

Klient z branży sprzątającej: lepsze warunki dla kontrahentów

Kto? Firma zajmująca się sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej ma podpisaną ramową umowę z jednym dużym klientem.

Problem? Jedyny kontrahent to sieć sklepów wielkopowierzchniowych, która wymaga długich terminów płatności na fakturach.

Rozwiązanie? Limit faktoringowy do 62 000 złotych pozwala uzyskać stały dostęp do środków na zakup materiałów, opłatę wynagrodzeń, spłaty rat leasingowych za sprzęt. Jednocześnie umożliwia zachowanie warunków umowy ramowej i długich terminów płatności, na których zależy jedynemu kontrahentowi faktoranta. Pozostaje stałość i pewność współpracy, bez konieczności szukania coraz to nowszych zleceń.

 

 

Skalowanie biznesu powinno być planowane już na etapie przygotowania biznesplanu. Warto, zanim założy się firmę, przemyśleć kwestie ewentualnego rozrostu działalności. Jak skalować biznes?

Czym jest skalowanie biznesu?

Skalowanie biznesu polega na przygotowaniu firmy do rozszerzania działalności celem zwiększenia przychodów. Przedsiębiorstwo, które jest skalowalne, ma zdolność zwiększania pola działania i, tym samym, generowania lepszej sprzedaży. W wyniku skalowania, podmiot może też dokonać ekspansji na rynku zagranicznym, zbudować przewagę konkurencyjną czy stworzyć innowacyjne technologie.

Kiedy skalować biznes?

Skalowanie biznesu trzeba planować już na etapie tworzenia koncepcji firmy. Inaczej potem trudno może być rozszerzyć działalność, jeśli nie przewidziało się ku temu zasobów, nie określiło możliwych strategii i taktyk. Sam proces skalowania dobrze jest rozpocząć, gdy nie widać już możliwości zwiększania przychodów przy aktualnej sytuacji biznesowej, zatem konieczne jest rozszerzenie działalności, lub gdy samoistnie przedsiębiorstwo tak się rozwija, że trzeba wdrożyć skalowanie – przykładowo przybywa klientów oraz zleceń i zamówień. To, kiedy skalować biznes, zależy od danej firmy i w jakim momencie rozwoju się znajduje. Nie ma jednej recepty, mówiącej, że np. trzeba się tym zająć w piątym czy dziesiątym roku prowadzenia działalności.

Czy skalowanie biznesu ma sens?

Oczywiście zdarza się, że działanie na niewielką skalę świetnie się sprawdza, firma funkcjonuje dobrze, a poziom przychodów zadowala właścicieli. Jednak gdy pojawi się chęć dotarcia do większej liczby klientów, trzeba skalować biznes. Im więcej zamówień i zleceń, tym większe wyzwania przed przedsiębiorstwem. Pracy pojawia się coraz więcej, firma zatrudnia nowych pracowników, ale brakuje narzędzi do wykonywania zadań czy właściwych dla nich stanowisk. Może także okazać się, że jest za mało przestrzeni magazynowej czy za prosta i zbyt krótka linia produkcyjna. Konieczna jest wtedy rewizja procesów i skalowanie biznesu, ale w sposób świadomy i przemyślany.

Jak skalować biznes?

Przed rozpoczęciem skalowania biznesu warto się zastanowić, czy wraz ze wzrostem firmy pojawią się nowe wyzwania dotyczące reorganizacji, rozszerzenia działań czy intensyfikacji procesów? Może zabraknie przestrzeni, kompetencji czy pracowników. Mogą też pojawić się problemy związane z monitoringiem należności, a także cashflow, płynnością finansową przy większej liczbie zamówień. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawia się faktury z długim terminem płatności. Wtedy warto zacząć analizę różnych aspektów działalności, tak by nakreślić plan skalowania i pozyskania nowych narzędzi oraz zasobów. Można sięgać po źródła finansowania jak faktoring i strategicznie wykorzystywać je do tego, poprawić płynność czy wspomóc się przy monitoringu wierzytelności. To tylko jeden z wielu pomysłów, bo skalowanie biznesu obejmuje szereg aspektów. Jak się zabrać za skalowanie?

Skaluj biznes – jak zacząć?

Skalowanie może odbywać się na kilku poziomach. Najlepiej jest zacząć od rozpatrzenia skalowania:

 • Organizacji: czyli zatrudniania nowych pracowników o konkretnych kompetencjach na dane stanowiska, już istniejące lub nowe.
 • Klientów: poprzez rozszerzenie działalności na nowe rynki np. zagraniczne lub na nowe obszary poprzez oferowanie nowych produktów. Ekspansja na inne rynki to zawsze proces trochę ryzykowny, ale warty przeprowadzenia. Można wspomagać się faktoringiem eksportowym przy eksporcie towarów i usług, by zminimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nowymi kontrahentami oraz wynikające z wahań kursów walut przy wystawianiu faktur. 
 • Przychodów: generowanie wyższych przychodów nie może być wynikiem jedynie wzrostu liczby klientów, ale powinno też obejmować wzrost przychodów danego użytkownika; chodzi o to by docierać do osób, które są skłonne wydać coraz więcej na produkty i usługi oferowane przez przedsiębiorstwo.

Sam proces skalowania może obejmować wykorzystanie różnych taktyk np. budowanie sieci partnerów, ekspansję zagraniczną, a także technologie czy ścieżki sprzedaży.

Faktoring eksportowy to usługa finansowania faktur dla firm szukających wsparcia w biznesie międzynarodowym. Pozwala obniżyć ryzyko przy wystawianiu faktur dla kontrahentów zagranicznych. Sprawdź, na czym polega to rozwiązanie, które od niedawna oferuje także SMEO.

Czym jest faktoring eksportowy?

Faktoring eksportowy to usługa skierowana do firm działających na rynku międzynarodowym, jedna z form faktoringu międzynarodowego. Faktor, czyli przedsiębiorstwo oferujące faktoring, wykupuje faktury wystawione przez dostawcę produktów czy usług (eksportera) dla kontrahentów zagranicznych. Z tytułu tych faktur faktor przelewa eksporterowi zaliczkę w wysokości nawet do 90% kwoty z faktury. Faktor monitoruje wpłaty od kontrahenta i gdy płatność zostanie uregulowana, przekazuje eksporterowi pozostałą należną część.

Na czym polega faktoring eksportowy?

Ideą faktoringu eksportowego jest ułatwienie działalności eksporterowi, którzy często ryzykuje, podejmując współpracę z nowymi zagranicznymi kontrahentami. Trudniej jest ewaluować sytuację finansową i rzetelność podmiotów zagranicznych. W przypadku wystąpienia opóźnień w płatności, eksporter może zostać narażony na utratę płynności. Tymczasem, gdy skorzysta z faktoringu eksportowego, otrzyma środki w wysokości nawet do 90% kwoty faktury niemalże  od razu po jej wystawieniu dla kontrahenta z zagranicy. Pieniędzmi może  dowolnie obracać natychmiast po otrzymaniu przelewu. 

Dla kogo jest ta usługa?

Oczywiście faktoring eksportowy jest przeznaczony dla firm sprzedających towary, produkty, usługi za granicę. Szczególnie polecana jest dla przedsiębiorców:

 • Regularnie prowadzących działalność eksportową lub planujących rozpoczęcie sprzedaży za granicę.
 • Nawiązujących często współpracę z nowymi zagranicznymi kontrahentami i tym samym potrzebujących pomocy przy skutecznej weryfikacji tych podmiotów.
 • Chcących zachować płynność finansową i nie oczekiwać na spłynięcie gotówki z faktur o długich terminach płatności.
 • Chcących zabezpieczyć się przed ewentualną niewypłacalnością kontrahentów z zagranicy.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu eksportowego?

Faktoring eksportowy przynosi liczne korzyści:

 • Pozwala obracać środkami z faktur zaraz po ich wystawieniu.
 • Chroni przed niewypłacalnością kupujących produkty i usługi zagranicznych kontrahentów.
 • Zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności na międzynarodowym rynku.
 • Umożliwia skuteczną weryfikację potencjalnych partnerów w biznesie.
 • Umożliwia bieżące monitorowanie spływu należności.
 • Daje narzędzia do tzw. miękkiej windykacji, czyli motywowania do szybkiej spłaty należności.
 • Zabezpiecza przed ryzykiem kursowym, dzięki braku odłożenia w czasie uiszczenia płatności. W okresie między wystawieniem faktury a jej spłatą może dojść do znacznych wahań kursów walut, co wpływa na przelaną kwotę należności. Otrzymanie środków zaraz po wystawieniu faktury eliminuje to ryzyko. To szczególnie ważne przy prowadzeniu interesów z kontrahentami z krajów, gdzie kursy walut mocno się wahają czy jest trudna sytuacja geopolityczna.

Jak skorzystać z faktoringu eksportowego?

Zgłoś się do SMEO, jeśli szukasz oferty faktoringu eksportowego. Jak to zrobić? Wypełnij wniosek online, podaj wszystkie dane wymagane w formularzu i potwierdź swoją tożsamość poprzez bankowość elektroniczną. Po przejściu procedury weryfikacji wniosku i otrzymaniu pozytywnej zgody, otrzymasz dostęp do limitu faktoringowego w wysokości nawet do 100 000 złotych. Tę wartość możesz zwiększyć nawet do 2 milionów złotych, gdy podpiszesz umowę papierową przy obecności kuriera i przekażesz ją do SMEO.

 

 

 

Już od lipca obowiązkowy będzie system KSeF do wystawiania faktur elektronicznych. Co trzeba wiedzieć o KSeF i jak wystawiać faktury ustrukturyzowane z jego pomocą?

Czym jest KSeF?

Krajowy System eFaktur, w skrócie KSeF, to elektroniczny system do wystawiania i przekazywania faktur kontrahentom oraz urzędowi skarbowemu. Już niedługo każda faktura dla kontrahenta firmowego będzie musiała być wystawiana przez KSeF i następnie sprawdzana pod kątem zgodności ze wzorcem, a potem wysyłana do odbiorcy. W przypadku błędnie wystawionej faktury, dokument nie trafi do obiegu.

Obowiązek korzystania z KSeF – od kiedy?

System KSeF będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 roku. Pierwotnie planowano wprowadzić go od kwietnia 2022, ale ponieważ uznano, że wiele przedsiębiorstw jeszcze nie jest gotowych, przeniesiono datę. Co ważne, sam system już działa od stycznia 2022 roku i można dobrowolnie z niego korzystać. To umożliwia wypróbowanie wystawiania e-faktur zanim będzie to obligatoryjne i każdy błąd będzie wymagać poprawek.

Jak testować KSeF?

Udostępniono środowisko testowe i przedprodukcyjne (wersja demo) tak, by można było się zapoznać z działaniem systemu KSeF zanim wejdzie on w życie. Na platformie testowej korzysta się z anonimowych danych. Wystawiane tam faktury nie mają żadnych skutków prawnych i będą po jakimś czasie usunięte. Poza tym środowisko działa analogicznie do tego produkcyjnego, jedynie wystawiane tam dokumenty nie są księgowe. Testować KSeF można tutaj.

Jak logować się do KSeF?

Logowanie się do systemu KSeF wymaga wygenerowania tokenu na stronie: https://ksef.mf.gov.pl/web/login. Trzeba podać NIP firmy, dla której ma być wygenerowany token. Do systemu demo generowane są testowe tokeny.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

W systemie KSeF będą wystawiane e-faktury, czyli inaczej faktury ustrukturyzowane. Każda będzie mieć swój numer i będzie wystawiana wedle ściśle określonego wzoru, w formacie elektronicznym.

Dla kogo KSeF jest obowiązkowe?

Od lipca tego roku KSeF będzie obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, przedsiębiorców zwolnionych z VAT-u oraz podatników zidentyfikowanych w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadających polski identyfikator podatkowy NIP. Słowem, wszyscy przedsiębiorcy będą zmuszeni wystawiać faktury kontrahentom przez KSeF, z wyjątkiem faktur dla klientów indywidualnych.

Kto będzie wystawiał e-faktury w KSeF?

E-faktury w systemie będą mogli wystawiać przedsiębiorcy lub pracownicy oraz osoby upoważnione przez przedsiębiorcę. Do autoryzacji w systemie będzie można używać profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego czy specjalnego cyfrowego tokena.

Wystawianie e-faktur

Na platformie KSeF przedsiębiorca czy pracownik upoważniony do wystawiania faktur powinien założyć indywidualne konto. Po zalogowaniu będzie możliwość wystawiania faktur, a także ich otrzymania. Nowoczesne programy księgowe i fakturowe są już zintegrowane z KSeF, tak że będzie można za ich pomocą wystawiać e-faktury, bez konieczności oddzielnego logowania się do KSeF.

Format e-faktury

Faktura ustrukturyzowana będzie mieć jednorodny format XML, dzięki temu uniknie się problemów z obsługą plików, a  programy księgowe bez przeszkód odczytają taki plik. Wzór e-faktury został opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Warto wiedzieć, że do e-faktury nie będzie można dołączać załączników – te można wysyłać dodatkowo mailowo. E-faktury będą archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat.

Data e-faktur

Data przesłania faktury do KSeF będzie jednocześnie datą wystawienia dokumentu. Automatycznie zostanie nadany mu numer i tym samym zostanie on uznany jako odebrany. Unikalny numer e-faktury będzie się składał z 32 znaków i będzie też dodany do pliku JPK. Przy okazji warto wspomnieć, że mimo iż wciąż trzeba będzie wysyłać plik JPK, to KSeF zlikwiduje konieczność przesyłania plików JPK_FA do urzędów skarbowych.

Korekta e-faktury

Co bardzo istotne, ponieważ faktura zostanie od razu po wystawieniu wysłana i uznana jako odebrana, to nie będzie możliwości poprawy danych bez korekty dokumentu. Błędne dane trzeba będzie modyfikować korektą faktury, ale wystawienie jej będzie łatwiejsze, bo system w tym pomoże.

Korzyści KSeF

Jakie zalety ma przynieść wprowadzenie systemu KSeF? Przede wszystkim skorzystają na tym urzędy skarbowe, które będą mogły ciągle i w sposób automatyczny kontrolować obieg faktur. Przedsiębiorcy będą musieli bardziej uważać przy wystawianiu faktur, bo każdy błąd może oznaczać konieczność wystawienia korekty, a niewłaściwe fakturowanie może być od razu wyłapane przez fiskusa. Z plusów – przy korzystaniu z KSeF zwrot VAT można uzyskać już po 40, a nie 60 dniach. Obowiązuje to także teraz, przy dobrowolnym używaniu systemu.

 

 

Nowy rok już za pasem, a wraz z nim pojawią się zmiany podatkowe i nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Co roku warto też przypominać ważne daty w kontekście rozliczeń podatkowych. Sprawdź kalendarz przedsiębiorcy na 2024 rok.

Zmiany podatkowe i w funkcjonowaniu firm

W roku 2024 czekają właścicieli firm dwie ważne nowości: obowiązkowe korzystanie z KSeF i tzw. podatek minimalny. Dowiedz się, na czym polegają i od kiedy obowiązują nowe przepisy.

Od 1 stycznia

Podatek minimalny wejdzie w życie już od 1 stycznia. Przepisy zakładają, że jeśli rozliczenie roczne wykaże stratę lub dochód poniżej 2% przychodów, to trzeba będzie zapłacić minimalny podatek. Zatem nawet strata nie uchroni przed opłacaniem podatku dochodowego. Z podatku minimalnego zwolnione będą niektóre podmioty, to jest: spółki komunalne, firmy górnicze otrzymujące pomoc publiczną, instytucje finansowe, firmy świadczące usługi ochrony zdrowia oraz przedsiębiorstwa w stanie upadłości, likwidacji i restrukturyzacji, a także mali podatnicy.

Od 1 lipca

Po pierwszym półroczu zostanie uruchomiony nowy sposób fakturowania z użyciem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Od 1 lipca wiele firm będzie zmuszonych dokonać poważnych zmian w obiegu dokumentów i systemach księgowości, by być w stanie wystawiać faktury tylko elektronicznie, w formie ustrukturyzowanej. Zostało pół roku by się przygotować do tej cyfrowej rewolucji w fakturowaniu.

Ważne terminy dla przedsiębiorców

Na początku nowego roku jest wiele terminów podatkowych, których przedsiębiorcy muszą pilnować. Dotyczą one obowiązków składania danych dokumentów podatkowych, tak by rozliczyć poprzedni rok z urzędem skarbowym. W pierwszych miesiącach nowego roku można też dokonać ewentualnych zmian formy opodatkowania. Sprawdź po kolei, jakie daty musisz zakreślić na czerwono w kalendarzu, bo gdy je przegapisz, możesz podpaść fiskusowi.

Do 16 stycznia

Wpłata do Pracowniczych Planów Kapitałowych za grudzień poprzedniego roku.

Do 22 stycznia

Można zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inne formy opodatkowania. Warto zapamiętać, że nie można z kolei przejść na kartę podatkową z żadnej innej formy opodatkowania.

Do 22 stycznia

Do tego dnia należy koniecznie:

 • wysłać i zapłacić składki ZUS,
 • opłacić podatek PIT od dochodu,
 • odprowadzić podatek od pensji pracowników,
 • złożyć oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków lub o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków – jeżeli następuje zmiana w stosunku do roku ubiegłego.

Do 25 stycznia

Do 25 stycznia pamiętaj by:

 • złożyć deklarację do urzędu skarbowego i zapłacić podatek wynikający z JPK V7M lub JPK V7K z częścią ewidencyjną i deklaracyjną, jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT,
 • wysłać do urzędu oraz uiścić podatek wynikający z deklaracji VAT-8 – jeśli nabywasz towary w ramach WNT oraz dokonujesz importu usług, a także z deklaracji VAT-9M, jeśli w grudniu odbył się import usług (dla podatników zwolnionych z VAT-u),
 • złożyć informację VAT-UE – jeśli w grudniu miała miejsce transakcja unijna (dotyczy podatników czynnych podatników VAT i zwolnionych z VAT).

Do 31 stycznia

Koniec stycznia to ważny czas dla przedsiębiorców. Do końca miesiąca należy:

 • wysłać PIT-4R do urzędu skarbowego przedsiębiorcy oraz PIT-8AR i PIT-11 do urzędów skarbowych pracowników,
 • zarejestrować się do Małego ZUS-u Plus, jeśli chce się po raz pierwszy skorzystać z tego planu opłacania składek i spełnia się właściwe warunki,

Do 20 lutego

To ostateczny termin na ewentualne zadeklarowanie zmiany formy opodatkowania. Aby wybrać podatek liniowy, skalę podatkową lub ryczałt trzeba złożyć formularz CEIDG-1 lub jego aktualizację do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, gdy podatnik osiągnął w danym roku pierwszy przychód. Jeśli zatem zanotowano przychody w styczniu, to czas na zmianę formy opodatkowania upływa 20 lutego.

Do 29 lutego

Rok 2024 jest rokiem przestępnym, co oznacza, że przedsiębiorcy zyskują dodatkowy dzień na załatwienie takich spraw jak:

 • przekazanie swoim pracownikom deklaracji PIT-11,
 • dostarczenie pracownikom ZUS IMIR – jeśli informacje o naliczonych składkach społecznych nie były przekazywane im co miesiąc.

Do 30 kwietnia

Standardowo do 30 kwietnia roku następującego po zakończonym roku podatkowym trzeba złożyć zeznania o wysokości dochodów za poprzedni rok na deklaracjach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Do tego dnia trzeba też uiścić ewentualną różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych zaliczek do urzędu skarbowego w danym roku.

Cykliczne opłaty

Poza tymi dodatkowymi datami warto pamiętać, że każdego miesiąca obowiązkowo:

 • do 15. dnia miesiąca ZUS opłacają podatnicy mający osobowość prawną,
 • do 20. dnia miesiąca opłacają ZUS pozostali pracodawcy, za siebie i za pracowników,
 • do 25. dnia miesiąca trzeba zapłacić VAT za okresy miesięczne oraz wysłać plik JPK i ewentualnie deklarację VAT UE, VAT-8 i VAT-9M.

 

Przeciwności losu i porażki potrafią podciąć skrzydła. Traci się energię do działania i motywację, by się rozwijać. Można jednak przezwyciężyć lęk przed kolejnymi porażkami i zamiast rozpamiętywać to, co złe, zmienić nastawienie i wyrobić w sobie pozytywne nawyki, dzięki którym powróci motywacja i sprawczość.

Jak przezwyciężyć niepowodzenia: zmiana myślenia

Jak przezwyciężyć niepowodzenia? Przejście od porażek do ponownego czerpania motywacji do dalszego działania należy zacząć od zmiany myślenia o trudnościach.

Po 1: wszystko mija

Często wydaje ci się, że jak spotka cię porażka, to będzie towarzyszyła ci już zawsze. Wyolbrzymiasz pewne sytuacje, by udowodnić sobie, że spotkała cię seria niefortunnych zdarzeń i że nic już nie pójdzie tak jak powinno. A to kompletnie nieracjonalne myślenie. Niepowodzenia nie są stałe. Wszystkie trudności kiedyś mijają, a tymczasem jedna porażka nie przekreśla całej reszty dobrych sytuacji. Nie jest powiedziane, że za chwilę nie przytrafi ci się coś pozytywnego. Dlatego nie ma sensu zamykać się w błędnym kole myślenia, że niepowodzenia są stałe.

Po 2: niepowodzenia nie muszą się powtarzać

Inne nieracjonalne myśli, które blokują cię po odniesieniu porażki, to przeświadczenie, że jak w jednej dziedzinie coś poszło nie tak, to w innych też nie odniesiesz sukcesu. Porażki nie są zaraźliwe. To, że masz gorszy okres w pracy, nie znaczy, że popsują się Twoje relacje rodzinne. Chyba że poprzez negatywne nastawienie i rozpamiętywanie porażek do tego doprowadzisz.

Po 3: porażki nie są ani tylko Twoją winą ani wszystkich naokoło

Unikaj myślenia, że wszelkie trudności, które cię spotykają, to Twoja wina. Takie obwinianie się pozbawione konstruktywnego spojrzenia na to, gdzie ewentualnie został popełniony błąd i jak go naprawić, nie prowadzi do niczego. Z drugiej strony, nie można też popadać w skrajne myślenie, że wszystko, co cię spotyka to winna innych, złej pogody, koniunktury etc. Zwalanie odpowiedzialności na każdego tylko nie siebie także nie zaowocuje właściwymi przemyśleniami po porażce. Trzeba po prostu przyznać, że każdemu zdarza się popełniać błędy i spróbować wyciągnąć z tego naukę.

Motywacja w trudnościach: wyciągnij wnioski

Kolejnym krokiem, gdy już zmieni się nastawienie i myślenie o porażkach, jest próba odkrycia przyczyn niepowodzenia. Dokładana analiza, co poszło nie tak i jak zapobiec takim wpadkom w przyszłości. Dzięki temu można też ustalić plan działania – co robić lepiej i inaczej, jakie elementy demotywujące i sprzyjające niepowodzeniom wyeliminować w życiu, co zmienić. Ważne jest by, nie zniechęcać się, choć nie zawsze łatwo jest osiągnąć cel.

Czerpanie motywacji: wypracuj nawyki i działaj!

Jak pozbierać się po porażce i wciąż przeć do sukcesu? Jak znaleźć motywację w trudnościach? Przede wszystkim trzeba działać. Gdy już wiesz, co zrobiłeś źle lub jakie kwestie przeważyły o tym, że spotkały cię trudności, to aktywnie szukaj innej drogi do celu. Nie bój się podejmować kolejnych wyzwań. Unikaj stagnacji, rezygnacji, poczucia, że już nic nigdy ci się nie uda. Zamiast tego wypracuj nawyki, które krok po kroku pozwolą ci zrealizować cel. Wpadnij w rutynę działania. Zaplanuj każdy dzień, tydzień i miesiąc. Stwórz reżim motywacji, który poniesie cię do sukcesu. Rozwijaj się i ucz, także na własnych i cudzych błędach. Odkrywaj nowe talenty. Analizuj swoje postępowanie, poddawaj się refleksji na temat tego, co ci się udaje, a co trzeba odpuścić.

Kompetencje przyszłości to umiejętności, które będą najbardziej pożądane w niedalekiej perspektywie na rynku pracy. Każdy profesjonalista powinien zapoznać się z listą takich kompetencji, by móc zadbać o swój rozwój zawodowy.

Czym są kompetencje przyszłości?

Kompetencje przyszłości to umiejętności wskazane przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) w roku 2020 jako najbardziej pożądane na rynku pracy w perspektywie kolejnych kilku lat. WEF wyszczególnił 10 kluczowych kompetencji dla profesjonalistów chcących się rozwijać, awansować czy przebranżowić – słowem osiągnąć sukces na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Rozwój zawodowy będzie konieczny

Pandemia znacząco przyspieszyła rozwój technologii i zmieniła sposób pracy. Praca hybrydowa i zdalna na dobre zagościła w przedsiębiorstwach. Zespoły coraz częściej są rozproszone między biurem i różnymi lokalizacjami domowymi. Liderzy odpowiedzialni są za rozwój zawodowy swoich pracowników, ale także sami muszą się doszkalać, by móc wydajnie zarządzać zespołami rozproszonymi. Warto wiedzieć, że już do 2025 roku co drugi pracownik będzie musiał się przekwalifikować, gdyż 42% kluczowych kompetencji ulegnie zmianie. Z kolei w dalszej perspektywie, do 2030 roku, ponad miliard pracowników będzie zmuszonych nauczenia się nowych sposobów wykonywania pracy.  Sprawdź, jakie są kompetencje przyszłości niezębne do rozwijania przez profesjonalistów na rynku pracy.

10 kompetencji przyszłości

 • Myślenie innowacyjne i analityczne
 • Aktywne uczenie się
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • Myślenie krytyczne i analiza
 • Kreatywność, oryginalność i inicjatywa
 • Przywództwo i wpływ społeczny
 • Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola
 • Projektowanie i programowanie technologii
 • Odporność i tolerancja na stres oraz elastyczność
 • Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie koncepcji

Myślenie innowacyjne i analityczne

W cenie jest obecnie myślenie nieszablonowe – innowacyjne spojrzenie na sprawy oraz analityczne postrzeganie problemów. Takie umiejętności pozwalają pracownikom podejmować wyzwania i przezwyciężać trudności.

Aktywne uczenie się

Chodzi tu o stworzenie sytuacji, w której aktywnie pozyskuje się nowe informacje i kumuluje własną wiedzę. Można to robić, czytając branżowe publikacje, zapisując się na kursy online, uczestnicząc w konferencjach, dyskusjach, eksperymentując.

Kompleksowe rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów obecnie wymaga innowacyjności, kreatywności, kompleksowego podejścia. To bardzo potrzebne umiejętności w świecie ciągłej zmiany i nadmiaru wiedzy, gdzie nietrudno o wyzwania i problemy.

Myślenie krytyczne i analiza

Krytyczne myślenie polega na analizie oraz ocenie, dostrzeganiu różnic i racjonalnym podejściu do problemów. Ważne jest tu zwłaszcza odróżnienie prawdy od fałszu, fake newsów od faktów i nieutożsamiania opinii z faktami.

Kreatywność, oryginalność i inicjatywa

Bycie kreatywnym, wychodzącym z nowymi inicjatywami i oryginalnymi pomysłami to jedna z kompetencji najbardziej pożądanych na rynku pracy. Osoby myślące out-of-the-box łatwiej osiągają sukces.

Przywództwo i wpływ społeczny

Te skille rozumiane są jako gotowość do podejmowania decyzji, umiejętność liderowania i brania odpowiedzialności za swoich podwładnych.

Korzystanie z technologii, monitoring i kontrola

Technologia jest obecna w każdej sferze życia. Umiejętne korzystanie z niej i właściwa kontrola procesów technologicznych oraz infrastruktury IT pozwala efektywnie funkcjonować firmom w wirtualnym świecie ekosystemów cyfrowych.

Projektowanie i programowanie technologii

Pracownik potrafiący samodzielnie tworzyć technologiczne rozwiązania dopasowane do swoich lub firmowych potrzeb będzie na wagę złota w każdej organizacji. Pomoże jej przyspieszyć rozwój produktów i usług, zwiększy konkurencyjność na rynku i usprawni codzienne działanie.  

Odporność i tolerancja na stres oraz elastyczność

Stres towarzyszy wielu pracownikom każdego dnia. Odporność na trudne sytuacje i niepoddawanie się przeciwnościom to bardzo dobre cechy profesjonalisty. Wymagana będzie elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i duża odporność psychiczna na negatywne czynniki w miejscu pracy, ciągłą presję, wypalenie zawodowe.

Wnioskowanie, rozwiązywanie problemów i tworzenie koncepcji

W środowisku przechodzącym gwałtowne zmiany niezbędne jest kreatywne, swobodne rozumowanie, rozwiązywanie wspólnie problemów i tworzenie idei pozwalających na rozwój pracowników i organizacji. Pożądanym soft skillem jest możliwość oceny sytuacji i wyciągania wniosków.

Masz problemy z motywacją do pracy? Nie umiesz wziąć się do działania i ciągle przekładasz wykonanie zadań? To spotyka wiele osób, ale można temu zaradzić.  Co robić każdego dnia, by nie wpaść w sidła prokrastynacji? Sprawdź nasz krótki praktyczny poradnik motywacyjny!

Prokrastynacja a motywacja

Czym jest w ogóle motywacja? To taki stan gotowości do działania, poparty różnymi procesami fizjologicznymi i psychologicznymi. Mówiąc kolokwialnie, to sytuacja, w której chce się coś robić, np. pracować. Kiedy brakuje motywacji do działania, to często dochodzi do prokrastynacji, czyli ciągłego odkładania wykonania zadań na potem. Można łatwo w ten sposób przegapić deadline, co jest stresujące i może prowadzić do kłopotów w relacji z pracodawcą czy zleceniodawcą.

Dlatego istotne jest, by nie przekładać zadań na inne terminy, ale by działać. Nie czekać na właściwy moment, ale po prostu przejść do czynu. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać, zwłaszcza gdy brak motywacji…

Dyscyplina i rutyna

Gdy człowiekowi się chce i lubi coś robić, to wtedy podejmuje działanie. Jest zotywowany do osiągniecia celu. Jeśli zaś nie ma motywacji, to nie wykonuje zadań. Oczywiście można nad nią pracować, ale by efekty były widoczne, trzeba to robić każdego dnia. Wprowadzić codzienny reżim motywacji. Jak to zrobić?

Najlepiej się dyscyplinować i poddawać rutynie. To znaczy planować działania i podążać za harmonogramem, choćby nie wiem co się działo. Ludzie potrafiący się zdyscyplinować, działający rutynowo, osiągają cele. Wbrew pozorom rutyna wcale nie jest zła – przynajmniej nie w kontekście wykonywania pracy każdego dnia i osiągania wyznaczonych celów.

Reżim motywacji: jak działać

Jak zwiększyć motywację? Jak wprowadzić codziennie dyscyplinę działania? Mamy kilka pomysłów!

Określ cel. Najlepiej bardzo długoterminowy, ale realny do wykonania. Gdy cel jest dość długoterminowy, można podzielić jego realizację na mniejsze etapy, małe cele, które będziesz osiągać każdego miesiąca, tygodnia i dnia.

Planuj. Masz cel, to podziel go na zadania. Każdego dnia wieczorem spisz listę rzeczy do zrobienia następnego dnia. I trzymaj się jej. Pamiętaj, by lista była realna. Chodzi o to, aby nie narzucać sobie za wiele, ale też by nie doszło do sytuacji, że masz kilkugodzinne przestoje. Listę spisuj w notatniku lub zainstaluj specjalne programy „to do”.

Wypisz korzyści. Jeśli dane zadania wydają ci się trudne do zrobienia i czujesz, że nie masz ochoty się nimi zająć, to wypisz korzyści. Pomyśl, czemu powinieneś to zrobić, co ci to da. Im więcej korzyści, tym lepiej. Zwizualizuj siebie po wykonaniu zadania i osiągnięciu celu, a być może zmotywuje cię to do działania.

Nagradzaj się. Po tym, jak zrealizujesz zadania danego dnia czy tygodnia lub osiągniesz mniejszy bądź większy cel, spraw sobie jakąś przyjemność. Takie małe nagradzanie motywuje do dalszej pracy!

Stosuj metodę tylko pięć minut. Masz coś do zrobienia, ale masz kryzys motywacyjny i brak chęci do działania? Powiedz sobie, że poświęcisz na daną rzecz jedynie pięć minut. To przecież tak niewiele. Zmuś się chociaż do pięciu minut pracy, a po kwadransie, godzinie czy dwóch zobaczysz, że… dalej wykonujesz to zadanie i jesteś blisko końca. Najtrudniej jest bowiem zacząć!

Potrzebujesz jeszcze większego kopa do działania? Zainspiruj się osobami, które osiągnęły sukces dzięki ogromnej dyscyplinie pracy. Poczytaj historie znanych przedsiębiorców, naukowców, ludzi świata kultury lub tylko wybrane cytaty pozwalające spojrzeć motywację z trochę innej strony.

Kobiety stanowią coraz większy odsetek studentek i absolwentek na Politechnikach. W branżach związanych z nauką i technologią pracują w większości kobiety, jednak programistek jest wciąż niewiele. Problemy z reprezentacją kobiet są też w IT na stanowiskach managerskich. Jak wyglądają dane dotyczące kobiet w technologii w Polsce? Jakie są trendy?

Kobiety w technologii – czemu to ważne?

Kobiety powinny mieć znaczący udział w branżach STEM – akronim od angielskich słów: nauka, technologia, inżynieria i matematyka, bo dzięki nim mogą powstać lepsze produkty i usługi. Niestety, gdy jedynie mężczyźni odpowiedzialni są za tworzenie nowych produktów, to są one mocno dopasowane do ich potrzeb, a nie odpowiadają wymogom kobiet. Przykładowo, wciąż powstają bardzo duże smartfony, które nie mieszczą się w damskiej dłoni czy kieszeniach damskich ubrań. Oprogramowanie do rozpoznawania mowy testowane jest na mężczyznach i gorzej rozpoznaje mowę damską. Na takie kwestie zwraca uwagę Caroline Criado Perez w swojej książce „Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn”. Dlatego tak ważne jest by odsetek kobiet pracujących w sektorach STEM systematycznie rósł i by kiedyś stanowiły one wreszcie co najmniej połowę zatrudnionych.

Kobiety na Politechnikach

Aby kobiety mogły pracować w technologii, muszą wpierw mieć ku temu wykształcenie. Dlatego analizę trendów dotyczących kobiet w STEM trzeba zacząć od sprawdzenia, ile dziewcząt decyduje się iść na politechnikę. Raport za rok 2022 „Kobiety na Politechnikach”, opracowany przez Państwowy Instytut Badawczy, pokazuje, że na kierunkach technicznych kształci się obecnie 35% studentek. Jednak proporcje są różne na konkretnych kierunkach – przykładowo na elektrotechnice i automatyce oraz informatyce i elektronice jest tylko 6% dziewczyn. Na wszystkich kierunkach informatycznych odsetek kobiet wynosi 16%, tak że daleko do parytetu.

Polska liderem w Europie

Wysoki odsetek kobiet na kierunkach naukowych przekłada się na doskonały wskaźnik zatrudnienia kobiet w branżach technologicznych i naukowych. W Polsce jest on jednym z najwyższych w Europie, w niektórych rejonach kraju przebijając unijną średnią wynoszącą 52% – są miejsca, gdzie aż 60% pracowników to kobiety.

Problem w branży IT

Analogicznie, niewysoki odsetek absolwentek na kierunkach IT przekłada się na bardzo słabe zatrudnienie kobiet w tym sektorze. Według badań w IT pracuje w Polsce około 91 tysięcy kobiet na aż 495 tysięcy mężczyzn, co daje 15,5% kobiet, jeden z najniższych wskaźników w Europie (24 miejsce). Ponadto większość kobiet pracuje jako testerki czy project managerki, bardzo mało zaś jako programistki.

Mało managerek

Kobiety, niestety, są też bardzo słabo reprezentowane na stanowiskach badawczych i managerskich. To znaczy, że mają mały realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości w branżach STEM, bo nie pełnią ról decyzyjnych. Na stanowiskach zarządczych w firmach sektora teleinformatycznego w Polsce jest jedynie 48 kobiet na 452 miejsca, według raportu PWC. To zresztą nie tylko problem polski, ale światowy – w Dolinie Krzemowej jest tylko 5% firm zarządzanych przez kobiety (na 150 zarejestrowanych) jak wskazuje raport Fenwick & West.

Jakie są trendy?

Czy będzie lepiej? Na co wskazuje analiza trendów? Pozytywne jaskółki przynosi cytowany już raport „Kobiety na Politechnikach”. Okazuje się, bowiem, że liczba dziewcząt wybierających kierunki ścisłe i IT stale rośnie. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba studentek na kierunkach informatycznych wzrosła o 38%. W tym czasie studentów przybyło więcej o 22%. Co ciekawe, także więcej kobiet kończy studia. W zeszłym roku akademickim było 44% absolwentów uczelni technicznych, a w tym roku już połowę stanowiły kobiety. Kobiety świetnie dają sobie radę na studiach doktorskich, gdzie stanowią 41% uczęszczających. Doktoranci najczęściej kontynuują karierę zawodową, więc oznacza to, że niedługo wiele kobiet może trafić na rynek pracy w STEM i rozwijać nowoczesne produkty uwzględniające potrzeby obu płci.

A co z IT? W Polsce wciąż brakuje około 150 tysięcy pracowników w tym sektorze. Remedium na to mogą być właśnie kobiety. Im więcej dziewczyn zdecyduje się na studia informatyczne, a potem na programowanie, tym więcej będzie naśladowczyń wśród kolejnych roczników. Okazuje się bowiem, że pozytywne wzorce osobowe bardzo mocno wpływają na decyzje dotyczące wyboru ścieżki kariery właśnie w IT. Dla wielu kobiet barierą broniącą przed zdecydowaniem się na rozpoczęcie nauki programowania jest niski udział kobiet w IT. Niedługo zatem, gdy rynek pracy zdominuje pokolenie Zet i kolejne, może przybywać programistek lawinowo, na czym tylko zyska ten sektor, borykający się z brakami kadrowymi.

Złóż darmowy wniosek