Strefa klienta Zaloguj się do: Panelu faktoringu Panelu pożyczki

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Kryzysem finansowym straszyli ekonomiści już od początku wybuchu pandemii. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej, gdy pojawiła się wysoka inflacja i banki zaczęły podnosić stopy procentowe. Do tego problemy gospodarcze i napięcia geopolityczne na całym świecie. Skutki kryzysu finansowego są już mocno odczuwalne. Jak będzie przebiegał? Kiedy się skończy? I jak się przygotować na jego przetrwanie?

Czym jest kryzys finansowy?

Współczesny kryzys finansowy to sytuacja, w której rynek jest niestabilny i dochodzi na nim do gwałtownych zmian. Banki, instytucje finansowe i podmioty państwowe mają problemy z uregulowaniem swoich należności w terminie, a nierzadko stają się też niewypłacalne. W krytycznych sytuacjach dochodzi do bankructwa całych państw. Kryzys systemu finansowego powoduje spowolnienie gospodarcze.

Jak przebiega kryzys finansowy?

Jak powstaje kryzys finansowy? Władysław Szymański, profesor nauk ekonomicznych i Szkoły Głównej Handlowej, wskazuje liczne etapy przebiegu kryzysu finansowego. Warto tu wymienić te najważniejsze:

 • Napływ kapitału zagranicznego, ożywiającego gospodarkę i pobudzającego akcje kredytu krajowego dzięki liberalizacji przepływów kapitałowych.
 • Większa podaż pieniądza, wzrost cen akcji i nieruchomości oraz aktywności firm, a co za tym idzie dobra koniunktura i wzrost gospodarczy oraz wyższy kurs waluty krajowej.
 • Rośnie import, z racji braku możliwości pokrycia popytu produkcją krajową, jednocześnie ograniczony jest eksport.
 • Pojawia się nierównowaga w bilansie handlowym i płatniczym, a obawa przed jej pogłębieniem powoduje zaostrzenie polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych.
 • Napływa nowy kapitał zagraniczny zwabiony wysokimi stopami procentowymi, co potęguje wzrost waluty krajowej.
 • Krajowe przedsiębiorstwa zaciągają tańsze kredyty za granicą, przez co rosną rezerwy walutowe.
 • Pogarsza się bilans płatniczy poprzez narastanie obsługi długu zewnętrznego przez firmy krajowe.
 • Zaczyna mocno spadać wartość waluty krajowej, bo rezerwy banku centralnego okazują się być niewystarczające przy silnej presji walut obcych na krajową.
 • Załamanie kursowe i deprecjacja waluty, co utrudnia płatności firmom.
 • Spekulanci zwiększają pożyczki na krótki okres, co podnosi stopy procentowe.
 • Pogarsza się sytuacja przedsiębiorstw i banków.
 • Rośnie oprocentowanie depozytów, ale nie ma możliwości podniesienia oprocentowania kredytów.
 • Spadają ceny akcji i nieruchomości.
 • Rosną koszty importu.
 • Banki nie mogą już pomagać firmom, a te nie są w stanie wywiązać się ze zobowiązań, co powoduje masowe bankructwa.

Skutki kryzysu dla społeczeństwa i gospodarki

Jakie są skutki kryzysu finansowego dla społeczeństwa i gospodarki? Przede wszystkim dochodzi do trudności ze spłatą zobowiązań przez firmy, co często kończy się niewypłacalnością. W tej sytuacji spada zatrudnienie w wielu przedsiębiorstwach i pojawia się mniej miejsc pracy. Rosną też ceny nieruchomości i wynajmu. Spada wartość waluty krajowej, wzrasta inflacja, podnoszone są stopy procentowe, co przekłada się na problemy z kredytowaniem.

Kryzys finansowy: prognozy

Jaka jest obecnie prognoza wyjścia z kryzysu finansowego? Nie jest ona zbyt optymistyczna dla Polski i dla świata. Sam fakt, że będzie spadać inflacja, bo szczyt jej mamy już za sobą, nie spowoduje automatycznie obniżki stóp procentowych. Muszą zniknąć czynniki, które wpływają na wysoką inflację, czyli problemy z dostawami surowców, zatory w łańcuchu dostaw, napięcia geopolityczne. Realnie przewiduje się, że walka z kryzysem potrwa co najmniej do 2025 roku.

Jak się przygotować na kryzys finansowy?

Nie ma już czasu pytać, czy Polsce grozi kryzys finansowy – on jest już faktem, a obecnie jest czas na to, by przygotować się na jego przetrwanie. Tym bardziej, że możemy się z nim zmagać jeszcze przez kilka lat. Warto przede wszystkim przygotować poduszkę finansową, czyli oszczędności na czarną godzinę. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i firm, które powinny odłożyć środki na czas gorszej koniunktury, by móc opłacać stałe wydatki. Właściciele przedsiębiorstw powinni monitorować bilans finansowy firmy pod kątem tego, z jakich wydatków czy inwestycji chwilowo zrezygnować. Gdy pojawią się problemy z płynnością, lepiej nie sięgać po drogie obecnie kredyty, ale po np. faktoring. Pozwoli on na uzyskanie szybciej środków z wystawionych faktur, a nie wymaga spełniania tak wyśrubowanych warunków jak ubieganie się o kredyt. Co więcej, jest też tańszym instrumentem niż kredyt bankowy. Dowiedz się szczegółów, kontaktując się z nami.

Od jakiegoś czasu zmagamy się w Polsce z wysoką inflacją, pogarszają się także warunki ekonomiczne. To oznacza, że niedługo może wystąpić stagflacja, która, według prognoz ekspertów, będzie nam towarzyszyć nawet do końca dekady. Co to takiego i czy jest się czego bać?

Stagflacja: co to jest?

Co to jest stagflacja? W Polsce będziemy mogli już niedługo przekonać się, czym jest to zjawisko i jakie są jego skutki. To makroekonomiczny termin określający sytuację, gdy jednocześnie występuje wysoka inflacja i stagnacja gospodarcza. Co ważne, zazwyczaj te zjawiska nie są obserwowane w tym samym czasie, bo inflacji towarzyszy najczęściej rozwój gospodarczy. Jeśli jednak inflacja jest zbyt wysoka, do tego pojawia się niższy wzrost gospodarczy, to występuje recesja spowodowana rosnącymi kosztami życia i postępującym bezrobociem.

Przyczyny stagflacji

Skąd bierze się stagflacja? Wskazuje się przede wszystkim na tzw. szok podażowy, który wywołuje nagły wzrost cen i recesję jednocześnie. W wyniku nadmiernej podaży dochodzi do zerwania łańcuchów dostaw i ograniczenia dostaw surowców, a ceny szybują w górę. Ekonomiści uczulają też, że za stagflację mogą być odpowiedzialne błędne decyzje polityczne.

Skutki stagflacji

Jakie są skutki stagflacji? Niestety, to zjawisko wywołuje wiele negatywnych konsekwencji dla społeczeństwa i gospodarki. Stagflacja oznacza duży wzrost cen, zwiększenie kosztów życia, spadek wartości waluty krajowej, ograniczenie produkcji surowców. Co powoduje stagflacja w sektorze przedsiębiorstw? Przede wszystkim ograniczenie inwestycji i redukcję zatrudnienia, co przekłada się na większe bezrobocie, a także niższe pensje dla pracowników. Podsumowując, społeczeństwo będzie zmuszone wydawać więcej pieniędzy na pokrycie kosztów życia, a możliwe, że wiele osób będzie zarabiać mniej i spadnie też siła nabywcza polskiego złotego przy jednoczesnym ciągłym wzroście cen.

Czym stagflacja różni się od recesji? Recesja i stagflacja a ceny

Recesja a stagflacja: jaka jest różnica? W sytuacji stagflacji PKB wciąż rośnie, choć powoli, ale utrzymuje się na plusie. Recesja oznacza spadek krajowej produkcji i ujemne PKB. Ponadto, te zjawiska różni kwestia wzrostu cen. Przy stagflacji mamy do czynienia z wysoką inflacją, a przy recesji z niską, czyli ceny produktów i towarów nie rosną.

Czy w Polsce jest stagflacja?

Pod koniec zeszłego roku w Polsce odnotowano rekordową inflację. Do tego polska gospodarka wciąż mierzy się z niektórymi problemami spowodowanymi pandemią, jak przerwy w łańcuchu dostaw, brak surowców, wysokie ceny paliwa. Choć gospodarka hamuje wolniej niż się spodziewano, a PKB za ostatni kwartał 2022 zanotowało nawet lekki wzrost, to ekonomiści uważają, że już widać w kraju środowisko stagflacyjne. Z pewnością zaś stagflacja stanie się faktem pod koniec tego roku. Niestety, uspokajające zapewnienia Rady Polityki Pieniężnej o solidnej i stabilnej polskiej gospodarce nie znajdują pokrycia w danych ekonomicznych. 

Ile trwa stagflacja? Z taką niesprzyjającą sytuacją ekonomiczną możemy mieć do czynienia przez miesiące, a nawet lata. Prognozuje się, że stagflacja potrwa do końca tej dekady.

Jak uciec przed inflacją i kryzysem gospodarczym, tak by dalej móc rozwijać swoją firmę? Warto szukać pomocy u specjalistów, np. firm faktoringowych. Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły oferty.

          

 

Gwarancja bankowa pozwala często sfinalizować transakcję, nawet gdy firmie brakuje na to środków finansowych. Otrzymanie gwarancji od banku uwiarygodnia przedsiębiorców w oczach kontrahentów. Czym jest gwarancja bankowa i jak ją uzyskać?

Co to jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to instrument mocowany w polskim prawie, a konkretnie w Ustawie Prawo Bankowe, art. 81. To jednostronne zobowiązanie banku, zwanego gwarantem, że po spełnieniu określonych warunków zapłaty przez firmę uzyskującą gwarancję (beneficjenta), bank wykona na jej rzecz konkretne świadczenie pieniężne. Zawsze trzeba sporządzić gwarancję bankową na piśmie i zawrzeć wszelkie ustalenia dotyczące warunków do spełnienia, formy zapłaty etc. 

Beneficjentem gwarancji bankowej może być firma, np. producent jakichś dóbr. Występują różne rodzaje gwarancji bankowej. Wzorem najczęściej wykorzystywanym jest gwarancja jako zabezpieczenie spłaty kredytu, a także gwarancje zapłaty za zakupiony towar czy wykonanie usług.

Gwarancja bankowa a ubezpieczeniowa

Gwarancja bankowa jest zgoła czym innym niż gwarancja ubezpieczeniowa, choć powszechnie uważa się je za tożsame produkty. Bankowa regulowana jest ustawą, zaś ubezpieczeniowa nie została prawnie zdefiniowana. Co więcej, mamy tu innego gwaranta – bank kontra towarzystwo ubezpieczeniowe. Ponadto jest inne zabezpieczenie gwarancji. Bank wymaga zabezpieczenia finansowego, zaś towarzystwo ubezpieczeniowe ponoszone ryzyko odzwierciedla w wysokości składek.

Rodzaje gwarancji

Jakie są rodzaje gwarancji bankowych? Jest ich dość sporo, a konkretna oferta zależy od banku. Najczęściej spotyka się gwarancję:

 •       akcyzową jako zabezpieczenie pokrycia zobowiązań podatkowych czy opłat paliwowych,
 •       celną, która zabezpiecza spłatę długów celnych, podatków i opłat na rzecz Skarbu Państwa,
 •       dobrego wykonania – zabezpiecza wykonanie umowy, roszczeń z tytułu gwarancji technicznej i rękojmi,
 •       przetargową, która zastępuje wadium gotówkowe i jest płatna, gdy firma wygra przetarg, ale nie podpisze kontraktu lub nie wywiąże się z obowiązków, np. nie dotrzyma harmonogramu prac,
 •       terminowej spłaty kredytu/pożyczki,
 •       terminowej zapłaty, stosowana przy zakupie towarów lub usług,
 •       zapłaty czynszu,
 •       zapłaty rat leasingowych,
 •       zwrotu zaliczki, w razie niewywiązania się zleceniodawcy z podpisanej umowy,
 •       loteryjną, która zapewnia wypłatę bądź wydanie nagród w zorganizowanej przez zleceniodawcę promocji, grze czy loterii.

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zupełnie czym innym niż gwarancje udzielane przez bank są gwarancje zapewniane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 10 czerwca 2016 roku wszyscy klienci banków w Polsce mają zagwarantowane depozyty do równowartości w złotych nieprzekraczającej 100 000 euro. To zabezpieczenie na wypadek bankructwa i niewypłacalności banku. Dzięki temu nawet w czasie kryzysu, pieniądze w banku są bezpieczne.

Sposoby udzielania gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe mogą być udzielane na bardzo różne kwoty, czasem nawet na miliony złotych, i na różne sposoby – jednorazowo lub w formie linii, do ustalonego limitu. Jednorazowo są wykorzystywane przy jednej, określonej transakcji i tu jest konkretna suma zabezpieczenia. W przypadku uruchomienia linii ustalany jest górny limit do wykorzystania na różne transakcje np. w ciągu jednego roku. Ta gwarancja ma charakter odnawialny.

Jak uzyskać gwarancję bankową? 

O gwarancję bankową trzeba ubiegać się w wybranym banku, który oferuje tego typu zabezpieczenie. Bank dokonuje analizy sytuacji klienta, podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. Bada zatem ryzyko transakcji, wiarygodność firmy i jej zdolność kredytową. Konieczne przy wnioskowaniu o gwarancję jest przedstawienie dokumentów dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W razie otrzymania pozytywnej decyzji bank podpisuje z klientem umowę na wydanie gwarancji bankowej. Jaki jest koszt gwarancji bankowej? Zdarza się, że bank wymaga zabezpieczenia swoich interesów w postaci np. nieruchomości lub innego składnika majątku klienta.

 

Faktoring opiera się na cesji wierzytelności, czyli przeniesieniu praw do wierzytelności przez dotychczasowego wierzyciela na osobę trzecią. Należność z tytułu wystawionej faktury firma przekazuje faktorowi, który spłaca ją od ręki. Niestety, nie zawsze cesja wierzytelności, zatem i faktoring, są możliwe. Jeśli w umowie między przedsiębiorcą a kontrahentem wpisano zakaz cesji, zgodny z prawem, to wtedy nie można przenieść prawa do danej należności na inny podmiot. Ostatnio wprowadzono nowelizacje prawne, które objęły także temat cesji wierzytelności. Czy zniesiono możliwość wpisania zakazu cesji do umów?

Zakaz i ograniczenie cesji wierzytelności w umowie: na czym polega?

Przypomnijmy, na czym polega zakaz cesji wierzytelności lub jej ograniczenie. W umowie dotyczącej np. współpracy między firmą a kontrahentem lub spłaty zadłużenia między dłużnikiem a wierzycielem, można wpisać zakaz cesji wierzytelności. Oznacza to, że nie ma możliwości przeniesienia prawa do danej należności na podmiot trzeci np. faktora czy giełdę długów. Zdarza się też, że strony ustalają umowne ograniczenie cesji wierzytelności. Może ono przyjąć formę:

 • uzależnienia skuteczności cesji od spełnienia danych warunków np. ustalenie, że następuje tylko w formie pisemnej,
 • wskazania konkretnych podmiotów, na rzecz których można dokonać cesji wierzytelności,
 • uzależnienia skuteczności cesji wierzytelności od wyrażenia zgody dłużnika.

Kiedy cesja wierzytelności jest nieważna?

Jeśli w umowie jest zakaz cesji wierzytelności lub jest ona ograniczona pewnymi warunkami, które nie zostały spełnione, a zostanie ona wykonana, to cesja jest nieważna. Jak sobie radzić z zakazem cesji? Taka umowa może zostać uznana za ważną i skuteczną, gdy dłużnik wyrazi na nią następczą zgodę. Jeśli do tego nie dojdzie, cesja wierzytelności jest uważana za nigdy nie zawartą. Co warte podkreślenia, jeśli wymogiem jest uzyskanie zgody dłużnika, to o taką lepiej się ubiegać przed cesją wierzytelności, niż liczyć na następczą zgodę dłużnika już po fakcie.

Zniesienie zakazu cesji: nowe przepisy

Od jakiegoś czasu środowisko faktoringowe postuluje za zniesieniem zakazu cesji wierzytelności poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych. Prace nad nowelizacją przepisów i dyskusje o zakazie cesji wierzytelności trwały wiele miesięcy. W rezultacie 8 grudnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy anty-zatorowej, czyli ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Jednakże nie wprowadziła ona zniesienia zakazu cesji w całości. Wpisano jedynie bezskuteczność umownych ograniczeń przelewu wierzytelności oraz zakazu cesji w transakcjach asymetrycznych, pod warunkiem, że upłynął termin wymagalności. Dokładny zapis dotyczący tej kwestii, art. 9a, brzmi: 

Art. 9a. 1. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca, zastrzeżenie umowne wyłączające albo ograniczające prawo wierzyciela do przelewu wierzytelności staje się bezskuteczne, jeżeli zapłata nie nastąpiła w terminie określonym w umowie, a jeżeli tego terminu w umowie nie określono – od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. 

 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny.

Zatem w przypadku transakcji między dużym i mniejszym podmiotem, gdy ten drugi jest wierzycielem, zapisy ograniczające lub wyłączające cesję wierzytelności są bezskuteczne, jeśli nie uiszczono zapłaty w ustalonym terminie. Mikro, mały i średni przedsiębiorca mogą dokonać przeniesienia praw do danej wierzytelności na inny podmiot.

Całkowite zniesienie zakazu cesji – kolejny krok?

Co dalej? Polski Związek Faktoringowy oraz zrzeszeni w nim faktorzy liczą na to, że dojdzie do wpisania do aktów prawnych zniesienia zakazu cesji wierzytelności, bo taki jest postulat tego środowiska od wielu lat. Dotychczasowa nowelizacja tylko częściowo rozwiązuje problem, bo w dalszym ciągu w przypadku transakcji symetrycznych lub takich, w których nie doszło do upłynięcia terminu płatności, umowny zakaz cesji czy jej ograniczenie mogą obowiązywać. Zniesienie zakazu cesji i konsekwencje takiego kroku w postaci swobodnej możliwości cesji wierzytelności w każdej sytuacji i dowolnemu podmiotowi np. faktorowi, będą mile przyjęte zarówno przez rynek faktorów, jak i faktorantów.

Zakaz cesji wierzytelności nie zawsze jest problemem. W SMEO faktoring można otrzymać,  mając taki zapis w umowie. Wystarczy uzyskać zgodę kontrahenta na cesję, a faktura będzie mogła być sfinansowana. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Roczne sprawozdania finansowe to dokumenty przedstawiające bardzo istotne informacje o kondycji finansowej firmy. Niektóre rodzaje podmiotów są zobligowane prawnie, by je sporządzać. Na czym polega sprawozdanie finansowe? Jak je sporządzić, kto jest za to odpowiedzialny, kiedy i gdzie je złożyć?

Kto musi sporządzić sprawozdanie?

Nie wszystkie firmy muszą sporządzać i składać do KRS-u czy KAS-u sprawozdania roczne. Według prawa zobligowane do tego są jedynie przedsiębiorstwa, które:

 • muszą prowadzić księgi rachunkowe, bo wymaga tego od nich ustawa o rachunkowości z racji np. statusu prawnego lub wysokości przychodów,
 • dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sprawozdania roczne mogą zatem składać różne formy podmiotów – spółki kapitałowe zwykłe i z ograniczoną odpowiedzialności, spółki osobowe jawne, a nawet osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystko zależy od tego, czy muszą – lub chcą – prowadzić pełne księgi rachunkowe.

Uwaga! Emitenci papierów wartościowych i banki przy sprawozdaniu rocznym stosują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR, nie zaś przepisy z ustawy o rachunkowości.

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje o działalności firmy w kontekście finansowym, zebrane za bieżący rok obrachunkowy. Sporządzane jest w języku polskim i z wartościami w polskich złotówkach.

Na sprawozdanie składa się kilka dokumentów, to jest:

 • bilans zawierający zestawienie aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • rachunek zysków i strat, czyli wykaz przychodów, zysków, kosztów i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
 • informacja dodatkowa np. dotycząca przyjętych zasad rachunkowości, metod wyceny,
 • rachunek cash flow, czyli przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale.

Te dwa ostatnie dokumenty nie są obowiązkowe – sporządza się je tylko, jeśli sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

Obecnie najłatwiej jest wysłać sprawozdanie w formie elektronicznej. Taki e-dokument musi podpisać kierownik danej jednostki oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg, zazwyczaj główny księgowy. W przypadku, gdy podmiotem kieruje np. wieloosobowy zarząd, to przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład takiego organu musi podpisać e-sprawozdanie, a pozostali członkowie powinni wcześniej złożyć oświadczenia, że sprawozdanie spełnia wymogi prawne lub odmówić złożenia takiego oświadczenia. Sprawozdanie można podpisać podpisem osobistym, kwalifikowanym lub zaufanym.

Kto sporządza sprawozdania w firmach?

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiedzialni są kierownicy danego podmiotu, czyli wspólnicy w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej, członkowie zarządu spółek kapitałowych, komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. W przypadku, gdy firma jest w trakcie postępowania upadłościowego sprawozdanie sporządza zarządca takiego postępowania, syndyk czy likwidator.

Kiedy trzeba sporządzić i złożyć sprawozdanie finansowe?

Zarejestrowane w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) spółki powinny sporządzić sprawozdanie w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, czyli dnia, na który zamyka się księgi finansowe (podsumowanie ksiąg to jeden z obowiązków przedsiębiorcy). Jeśli rok obrotowy firmy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, to za dzień bilansowy uznaje się 31 grudnia Zatem trzeba wykonać sprawozdanie do 31 marca. Następnie dokument muszą zatwierdzić właściwe ku temu organy w przedsiębiorstwie, jak np. walne zebranie wspólników. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zatwierdza je sam właściciel. Na zatwierdzenie dokumentu jest czas do 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli zazwyczaj do 30 czerwca, gdy rok obrotowy równa się kalendarzowemu.

Po zatwierdzeniu przychodzi pora na złożenie sprawozdania finansowego do właściwych instytucji. Terminy są zasadniczo dwa:

 • 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dla jednostek wpisanych do KRS oraz dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, ale mających obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe.
 • W terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.

Gdzie składa się sprawozdanie finansowe?

Jednostki wpisane do KRS składają sprawozdania finansowe do KRS za pośrednictwem systemu Ministerstwa Sprawiedliwości. Pozostałe podmioty z obowiązkiem przygotowania sprawozdania, z wyjątkiem spółek cywilnych – do szefa KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji. Nigdzie nie muszą składać sprawozdania spółki cywilne.

Gdzie można zobaczyć sprawozdanie finansowe firmy?

Każdy może przejrzeć sprawozdania finansowe na specjalnej stronie rządowej: https://ekrs.ms.gov.pl/, nie trzeba zakładać konta ani się logować, wystarczy uzupełnić numer KRS.

Usługa faktoringowa staje się coraz bardziej popularna w Polsce. Rośnie liczba korzystających z niej firm oraz wartość wypłacanych im kwot z tytułu faktoringu. Jak wygląda rynek faktoringu w Polsce? Jak przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, postrzegają faktoring?

Usługi faktoringowe: co to jest?

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia, czym jest usługa faktoringowa i przedmiotem czego jest faktoring. Faktoring jest instrumentem finansowym skierowanym do firm. Faktorant, czyli przedsiębiorca, wystawia fakturę z długim terminem płatności np. 90 dni. Dokonuje cesji wierzytelności na specjalistyczną firmę, czyli faktora, który wypłaca mu nawet do 100% kwoty z faktury od ręki. Następnie należność jest regulowana w momencie opłacenia faktury przez kontrahenta.

Przedmiotem faktoringu są faktury o długim terminie płatności, do 90 dni. Dzięki faktoringowi gotówka nie jest zamrożona do terminu płatności faktury, ale wypłacana od razu i firmy mogą wykorzystać ją na finansowanie bieżącej działalności lub rozwój. Więcej o tym, czym jest faktoring, dowiesz się z naszego kompendium.

Dla kogo faktoring?

Faktoring jest szczególnie polecany małym i średnim firmom, które działają w branżach, gdzie długie terminy płatności na fakturach są normą. Ponadto faktoring eksportowy może być dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych, bo z racji natychmiastowych wypłat środków pozwoli zminimalizować ryzyko kursowe.

Rynek usług faktoringowych w Polsce

Rynek usług faktoringowych w Polsce nieustannie się rozwija. Według ostatniego raportu Polskiego Związku Faktorów, którzy zrzesza 5 banków komercyjnych, 6 partnerskich podmiotów oraz 19 wyspecjalizowanych firm, z faktoringu korzysta aktywnie 24,8 tysiące przedsiębiorstw. Dekadę temu ta liczba wynosiła jedynie 5,5 tysiące firm. Zrzeszone w PZF podmioty obsłużyły w  2022 roku 23,9 milionów faktur na łączną kwotę 460,6 miliardów złotych. Zanotowano wzrost obrotów o 27,1 procent w stosunku do poprzedniego roku.

Jak przedsiębiorcy postrzegają faktoring?

Jak przedsiębiorcy zapatrują się na faktoring? Jak widać z powyższego badania coraz chętniej z niego korzystają, ale czy chwalą sobie tę formę finansowania? Ostatni duży sondaż na ten temat PZF przeprowadziło w lipcu 2021 roku – było to czwarte badanie postrzegania usług faktoringowych wśród polskich przedsiębiorców, zrealizowane przez firmy ARC Rynek i Opinia. Warto pamiętać, że był to szczyt pandemii, zatem nastroje właścicieli firm były dość kiepskie i mogło się to odbijać na wynikach wszelkich badań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Mimo to, aż 38 procent respondentów dobrze oceniło faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej.

Faktoring: wady i zalety

Co sądzą o faktoringu przedsiębiorcy: czy warto? W faktoringu dość ważne jest zaufanie na linii faktorant i faktor, zatem opinia firm na temat usług faktoringowych dużo mówi o kondycji całego rynku. Badanie z roku 2021 wskazało, że zmniejszył się odsetek krytyków tej formy finansowania, a wzrosła liczba usatysfakcjonowanych usługą faktoringową klientów – było ich 13 na 1 niezadowolonego faktoranta. Sondaż miał na celu sprawdzenie ogólnego postrzegania faktoringu, nie proszono o wskazanie zalet czy wad tego rozwiązania według respondentów. 

Jakie są zalety faktoringu? Na pewno fakt otrzymywania szybko gotówki za faktury z długim terminem płatności, dzięki czemu można wspierać płynność finansową firmy. Plusem faktoringu na pewno jest też brak obciążenia zdolności kredytowej oraz możliwość wydłużenia terminów płatności dla kontrahentów, przez co poprawia się konkurencyjność przedsiębiorstwa.

A jakie są wady faktoringu? Z badania przeprowadzonego w szczycie pandemii wynika, że czynnikiem stojącym za wyborem firmy faktoringowej najczęściej jest cennik. Pokazuje to, że ewentualną wadą tej usługi może być zbyt wysoka cena, która odstrasza potencjalnych faktorantów. Na szczęście na przestrzeni kilku lat liczba wskazań ceny jako czynnika decydującego o wyborze danego faktora zmalała.

Chcesz dołączyć do tysięcy polskich firm korzystających z faktoringu? Skontaktuj się z nami!

W czasie pandemii pojawił się problem braku regulacji pracy zdalnej w obowiązujących przepisach prawa. Wyniknęła potrzeba uchwalenia prawa, które odpowiadałoby obecnym realiom – gdy wiele osób wykonuje pracę zdalną lub hybrydową. Czy sejm uchwalił zmiany w kodeksie pracy?

Co z ustawą o pracy zdalnej?

Czy praca zdalna jest w kodeksie pracy? Do niedawna nie było żadnych norm regulujących pracę zdalną, ale to właśnie ma się zmienić. Prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie trwały od dwóch lat. Wreszcie Sejm przyjął 10 stycznia 2023 nowelizację Kodeksu pracy z przepisami dotyczącymi pracy zdalnej. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta, potem będzie opublikowana w Dzienniku Ustaw i zacznie obowiązywać dwa miesiące po tej dacie, bo na tyle ustanowiono tzw. vacatio legis. Oznacza to, że w praktyce przepisy wejdą w życie w okolicach marca/kwietnia tego roku.

Praca zdalna: definicja w Kodeksie pracy

Nowelizacja kodeksu pracy w 2023 roku zakłada wpisanie do przepisów definicji pracy zdalnej oraz warunków jej wykonywania. W nowym kodeksie jest cały rozdział o pracy zdalnej, który zastąpi dotychczasowy o telepracy, już mocno nieaktualny.

Według nowych przepisów praca zdalna to wykonywanie obowiązków w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Pracować zdalnie można w pełnym wymiarze lub częściowo, czyli hybrydowo – czasem zdalnie, czasem z biura. Każdorazowo trzeba zgłosić miejsce, z którego się pracuje. Oznacza to, że jeśli pracownik powie pracodawcy, że będzie pracować z domu, a wyjdzie do kawiarni pracować lub wyjedzie za granicę, to jest to niezgodne z prawem. Co więcej, brak Internetu czy zasięgu telefonicznego nie może być usprawiedliwieniem do niewykonywania obowiązków pracy.

Praca zdalna w umowie o pracę

Warunki wykonywania pracy zdalnej powinny być uzgadniane przy zawieraniu umowy o pracy lub już w trakcie zatrudnienia poprzez zmianę dotychczasowej umowy o pracę. Jeśli chodzi o miejsce wykonywania pracy, to nie trzeba tego wpisywać w umowę o pracę, wystarczą ustne ustalenia z pracodawcą.

Praca zdalna na żądanie

Wedle nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej z 2023 roku każdy pracownik zyska w ciągu roku 24 dni pracy zdalnej na żądanie. Będziesz można wykorzystać te dni np. w sytuacji konieczności opieki nad dzieci czy innym członkiem rodziny, gorszego samopoczucia. W przypadku tej pracy zdalnej na żądanie nie będą obowiązywać wszystkie regulacje dotyczące pracy zdalnej – pracodawca nie będzie musiał zapewniać odpowiednich narzędzi i materiałów do jej wykonywania.

Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?

Wyróżniono w przepisach prawa kilka przypadków, w których pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej na wniosek pracownika, to jest:

· gdy pracownica jest w ciąży,

·  gdy pracownik wychowuje dziecko do 4. roku życia,

·  gdy pracownik jest opiekunem dziecka niepełnosprawnego lub opiekuje się innym członkiem rodziny mieszkającym ze wspólnym gospodarstwie, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Kiedy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

W Kodeksie pracy zawarto też regulacje dotyczące tego, kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi pracy zdalnej – gdy ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy jej organizację nie ma możliwości wykonywania obowiązków zdalnie. W takich przypadkach odmowę trzeba uzasadnić w formie pisemnej – elektronicznej lub na papierze – w ciągu 7 dni od złożenia wniosku o pracę zdalną przez pracownika.

Praca zdalna a stany nadzwyczajne i epidemie

Praca zdalna będzie mogła być też zlecona przez pracodawcę w okresach obowiązywania stanu nadzwyczajnego czy stanu zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii, a także w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu, jeśli pracodawca z powodu siły wyższej nie będzie mógł zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Podobne przepisy obowiązywały już obecnie.

Praca zdalna: obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Nowe przepisy Kodeksu pracy nakładają też szereg obowiązków na pracodawcę względem pracownika wykonującego pracę zdalną, to jest:

· zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy,

· zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, które są niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, ewentualnie pokryć ich koszty,

·  pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,

·  zapewnienie szkoleń i pomocy technicznej niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,

·  ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za wykorzystywanie prywatnego sprzętu pracownika np. laptopa oraz innych materiałów niezapewnionych przez pracodawcę (taki ekwiwalent nie będzie stanowić przychodu pracownika).

Po wejściu w życie nowych przepisów warunki wykonywania pracy zdalnej będą transparentne i zrozumiałe zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. 

Inflacja w Polsce mocno daje się we znaki – w przyszłym roku prognozowana jest wciąż dwucyfrowa, na poziomie około 13%. Skutki inflacji odczuwają polscy konsumenci oraz właściciele firm, szczególnie tych z sektora MŚP, którym rosnące koszty towarów, usług i mediów zaburzają płynność finansową. Jak firmy mogą się chronić przed inflacją?

Inwestycje

Poziom inflacji znacznie przerasta oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Trzymanie środków w banku nie jest zatem opłacalne, bo tracą one na wartości w czasie. Dlatego w przypadku posiadania jakiejkolwiek nadwyżki w kasie firmy lepiej jest zainwestować, tak by chronić wartość pieniądza lub nawet pomnożyć oszczędności. W co inwestować? Dobrze w czasie inflacji sprawdzą się:

·  Akcje spółek dywidendowych, zwłaszcza tych, które w czasie inflacji są w stanie przerzucić wyższe koszty na klientów, oferując droższe towary i usługi, które są niezbędne, ewentualnie spółek surowcowych.

·  Metale szlachetne, a przede wszystkim złoto, które od wieków jest instrumentem trzymającym wartość nawet w czasach kryzysu, a do tego w Polsce jego zakup nie jest objęty podatkiem VAT (w przeciwieństwie do srebra i platyny).

Zakup nieruchomości

Nieruchomości były do niedawna hitem inwestycyjnym, ale po podwyżce stóp procentowych trend kupowania mieszkań np. pod wynajem trochę przyhamował. Jeśli jednak firma dysponuje gotówką i nie potrzebuje kredytu hipotecznego, by kupić nieruchomość, to taki krok wciąż jest bardzo opłacalny. Nieruchomości staniały, można zatem potraktować to jako inwestycję długoterminową i poczekać na lepszą koniunkturę by sprzedać lokal. Innym pomysłem jest wynajem nieruchomości pod działalność usługową i handlową, by zdobyć dodatkowe stałe źródło dochodów.

Faktoring

Doskonałym remedium na inflację, ale nie tylko, bo też na zatory płatnicze w czasach wysokiej koniunktury, jest faktoring. Ten sposób finansowania pozwala utrzymać płynność, nawet gdy faktury mają długie terminy płatności, a kontrahenci nie spieszą się z zapłatą. Instytucja finansująca, zwana faktorem, wypłaca środki z faktur od razu po ich wystawieniu. Dzięki temu można od razu korzystać z gotówki i przeznaczyć ją np. na bieżącą działalność czy rozwój. Co to daje w obliczu inflacji? Pieniądze między dniem wystawiania faktury a zapłatą mogą już mocno stracić na wartości, zwłaszcza gdy mowa tu o tygodniach czy miesiącach oczekiwania na przelewy. Dzięki faktoringowi od razu są one w obrocie i ten problem znika.

Przejęcia i akwizycje

Firmy mające nadwyżki gotówki mogą pokusić się o przejęcie innego podmiotu. W czasach kryzysu pojawia się wiele atrakcyjnych okazji na akwizycję. Dzięki temu można rozbudować biznes, poszerzyć grono klientów, zwiększyć zakres terytorialny czy wejść na nowy rynek z dodatkowym produktem czy usługą. Poszerzenie skali działalności może być dobrym pomysłem, o ile, oczywiście, posiadana nadwyżka jest jednorazowa i spora. Jeśli jest perspektywa regularnych nadwyżek o mniejszej wartości, to lepiej odkładać je jako poduszkę finansową by przygotować się na rosnące ceny produktów w czasie wysokiej polskiej inflacji lub zainwestować.

Wielki kryzys gospodarczy w Polsce jest już na horyzoncie. Pierwotnie eksperci przewidywali inflację jednocyfrową i znikomy wzrost gospodarczy, obecnie mówi się już o spadku PKB, a inflacja utrzyma się na poziomie między 11-15% w 2023 roku. Czeka nas długi okres stagflacji. Jak się przygotować na kryzys finansowy?

Gotówka na czarną godzinę

Kryzys w Polsce raczej nie spowoduje niestabilności systemu bankowego, ale mimo wszystko warto mieć trochę gotówki w domu lub kasie firmy. W trudnych czasach zdarzają się sytuacje, gdy ludność panikuje i np. szturmuje bankomaty – tak było np. na początku pandemii. Lepiej nie stać w kolejce i nie liczyć też na płatności internetowe, bo czasem systemy elektroniczne też zawodzą. Oczywiście nie należy przesadzać – wypłać tylko niezbędną na przeżycie kwotę i trzymaj w bezpiecznym miejscu.

Pilnowanie budżetu

W kryzysowych okresach bardzo ważne jest, by pilnować budżetu, zarówno domowego, jak i firmowego. Warto przeanalizować finanse, by wiedzieć, na co idą wydatki, ile wynoszą przychody oraz czy jest jakaś poduszka finansowa w razie problemów. W gospodarstwie domowym można przemyśleć, czy jest obszar, na którym można zaoszczędzić lub czy można znaleźć dodatkowe źródło dochodów. W firmie konieczne jest kontrolowanie wyniku finansowego oraz cash flow.

Ograniczenie wydatków

Zawsze w czasach kryzysowych dobrym pomysłem jest zaciśnięcie pasa. Nigdy nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja, czy kryzys się nie pogorszy, a inflacja jeszcze nie urośnie. Wyższe ceny to większe wydatki, a gdy nie zwiększają się przychody domowe czy firmowe, trzeba poszukać oszczędności. Można ograniczyć wydatki na towary luksusowe, które nie są niezbędne, obciąć budżet na wyjazdy służbowe, przełożyć nowe, spore projekty na lepsze czasy etc.

Dobre inwestycje

To nieprawda, że w kryzysie nie należy inwestować. Można i trzeba, ale tylko w bezpieczne instrumenty, które nie podlegają ogromnym wahaniom cen. Przemyślane inwestycje pozwolą zachować wartość pieniądza w czasie szalejącej inflacji. Dobrym pomysłem jest dywersyfikacja w inwestowaniu, czyli wybranie kilku różnych instrumentów, np. obligacji, złota, akcji etc.

Finansowanie działalności faktoringiem

Jeszcze jednym dobrym pomysłem na to, jak wyjść z kryzysu, polecanym firmom, jest skorzystanie z faktoringu. Dzięki temu można zyskać środki na bieżącą działalność lub dowolny cel, bez konieczności czekania na zapłatę przez kontrahentów. Czym jest faktoring? To metoda finansowania oferowana przez specjalistyczne podmioty, zwane faktorami. Dzięki umowie z faktorem pieniądze dla firm, czyli faktorantów, wypłacane są od razu po wystawieniu faktur. Nie trzeba już czekać na uregulowanie należności przez kontrahentów. Ponadto, faktoring pomaga zachować wartość pieniądza w czasie inflacji, bo nie trzeba czekać tygodniami czy miesiącami na wypłatę. Jeśli jesteś zainteresowany faktoringiem, skontaktuj się z nami.

Choć wielu przedsiębiorców wciąż stawia na tradycyjną księgowość, warto przyjrzeć się bliżej innym, bardziej innowacyjnym rozwiązaniom, które zaczęły pojawiać się na polskim rynku stosunkowo niedawno. Mając do zaoferowania kompleksowość usług, aplikacje do księgowości onlinie pozwalają na znacznie więcej niż tylko na wystawianie, wysyłanie i rozliczanie faktur. Różnorodne funkcjonalności, które są przez nie oferowane, wpływają nie tylko na lepszą organizację księgowości, ale również pomagają wyciągnąć realne wnioski o finansach firmy w szybki i przystępny dla przedsiębiorcy sposób. 

Gdy jedne z aplikacji oferują jedynie podstawowe funkcjonalności, inne, na podstawie danych rozliczeniowych, potrafią obrazować realną sytuację biznesową Twojej firmy. 

Przeczytaj dzisiejszy artykuł i dowiedz się więcej o tym, jakie funkcje oferują obecnie aplikacje do księgowości online i na co warto zwrócić uwagę, szukając najlepszej dla siebie.

Dlaczego w księgowości warto wybierać nowoczesne rozwiązania?

Jako przedsiębiorca doskonale zdajesz sobie sprawę, że przejrzyste i konkretne warunki rozliczania oraz kontrolowania finansów Twojej firmy są podstawą rozwijającego się biznesu. Rzetelnie prowadzona księgowość i prawidłowa organizacja dokumentów to gwarancja spokoju, której poszukuje każdy odpowiedzialny przedsiębiorca. To te czynniki pozwalają spać spokojnie i mieć więcej czasu na zarządzanie firmą i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych. 

W obecnych czasach nieocenionym wsparciem dla wielu osób, prowadzących własne biznesy są rozwiązania z zakresu księgowości online. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który poszukuje skutecznych, innowacyjnych rozwiązań warto, abyś  już teraz przyjrzał się bliżej aplikacjom, oferowanym przez biura księgowe. I chociaż na polskim rynku są one wciąż nowością, to z całą pewnością pomogą Ci zaoszczędzić czas i skupić się na rozwoju Twojego biznesu. 

Księgowość online – zawsze pod ręką

Aplikacje do prowadzenia księgowości sprawdzają się świetnie w sektorze MŚP, dostarczając wiele kompleksowych funkcjonalności nawet najbardziej wymagającym firmom. Wśród najważniejszych korzyści, płynących z ich korzystania przedsiębiorcy wyróżniają:

 • możliwość szybkiego wystawiania faktur z telefonu czy laptopa,
 • dostęp do dokumentów firmy 24h na dobę,
 • wgląd do danych finansowych.

Decydując się na używanie aplikacji do księgowości online, warto jednak uważnie przyjrzeć się nie tylko podstawowym funkcjonalnościom, ale też tym, które wesprą szybszy rozwój Twojej firmy. Kompleksowość usług jest tutaj nieoceniona. 

Błyskawiczne wystawianie faktur o każdej porze

Podstawową zaletą aplikacji do księgowości online jest z całą pewnością możliwość błyskawicznego wystawiania każdego rodzaju faktury z poziomu smartfona czy laptopa. Niezależnie od czasu i miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorca, uzyskuje on rzeczywistą kontrolę przychodów firmy. Nowoczesne rozwiązania pozwalają również na korygowanie wystawionych wcześniej faktur i dodawanie do nich załączników. Funkcją, którą ceni sobie wielu przedsiębiorców, jest również korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności. 

Dostępność opcji filtrowania wystawionych już faktur pozwala zdecydowanie łatwiej i skuteczniej zarządzać przychodami firmy. Dzięki tej funkcjonalności możesz w parę sekund sprawdzić, czy dana faktura została już opłacona przez kontrahenta lub czy upłynął termin jej płatności. Błyskawiczne wystawianie faktur i zarządzanie nimi sprawia, że kontrolowanie finansów firmy staje się jeszcze efektywniejsze. W każdym miejscu i o każdej porze.

Realne dane o kosztach firmy

Jako przedsiębiorca na pewno zdajesz sobie sprawę, że księgowość oznacza również rozliczanie faktur kosztowych. Kontrolowanie przychodów to jedynie połowa biznesowego sukcesu. Szybki dostęp do cyfrowej aplikacji pozwala błyskawicznie podejrzeć koszty firmy, dzięki czemu zyskujesz spokój i jeszcze większą kontrolę nad sytuacją finansową Twojej firmy.  

Wybierając aplikację, sprawdź również, czy oferuje ona możliwość ustawienia zbiorczego opłacania faktur kosztowych w wybranym przez Ciebie terminie. Dzięki temu rozwiązaniu nie będziesz musiał pamiętać o terminach opłacania wszystkich zobowiązań. Wystarczy, że wybierzesz opcję zbiorczego opłacenia faktur kosztowych, a aplikacja ekspresowo wygeneruje paczkę przelewów. Niektóre aplikacje oferują również możliwość masowego opłacenia faktur wprost z Twojego banku.

Zapewnienie płynności finansowej

Wybierając aplikację do wirtualnej księgowości, zawsze warto sprawdzić, czy oferuje ona możliwość faktoringu online, czyli tzw. finansowania faktur z odroczonym terminem płatności. Ta szybka zamiana wierzytelności na gotówkę pozwoli Ci zachować płynność finansową i rozwijać Twój biznes, bez długiego oczekiwania na rozliczenie ze strony kontrahentów.

Faktoring online sprawia, że przelewy za faktury mogą wpływać na konto Twojej firmy na długo przed terminem ich wyznaczonej płatności. Dzięki temu rozwiązaniu zyskasz niemal natychmiastowy dostęp do środków finansowych i zabezpieczysz swój biznes przed ewentualnymi zatorami płatniczymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój Twojej działalności.

Gromadzenie dokumentów w chmurze

Ogromnym udogodnieniem dla Twojej firmy będzie z całą pewnością możliwość przechowywania wszelkich dokumentów cyfrowo w jednym miejscu. Bezpieczne magazynowanie plików w chmurze, z którego korzystają aplikacje, pozwoli Ci uzyskać do nich wgląd 24 h na dobę. Niektóre aplikacje pozwalają nie tylko wymieniać dokumenty z księgową, ale również tworzyć własne archiwa, w których możesz przechowywać inne pliki dotyczące Twojej działalności, np. umowy z kontrahentami czy dokumenty kadrowe. 

Informacje o kontrahentach w jednym miejscu

Wartą uwagi funkcjonalnością, jaką oferuje część aplikacji do księgowości, jest stworzenie bazy kontrahentów, z którymi współpracuje Twoja firma. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko popełnienia błędu podczas tworzenia faktur, a samo wypełnienie dokumentu zajmuje znacznie mniej czasu.

Dodatkowa możliwość wyszukiwania po danych firmowych klientów pozwala przeanalizować konkretne współprace i rzetelnie ocenić korzyści lub straty z nich płynące. Jasne i klarowne informacje pomagają uzyskać rzetelne wnioski, wpływające na lepsze decyzje finansowe i osiąganie większych zysków.

Rzetelna weryfikacja sytuacji finansowej firmy

Filtrowanie przychodów i kosztów po roku, miesiącach czy konkretnych projektach to funkcja, która pozwoli Ci na dokładne analizy biznesowe. Tworzenie konkretnych zestawień bez użycia Excela, obrazujących realną sytuację przedsiębiorstwa nigdy nie było prostsze. 

Dzięki funkcji rocznego podsumowania finansów Twojej firmy szybko zweryfikujesz efektywność prowadzonego biznesu. Gotowe wykresy i analizy, które oferuje część aplikacji, pozwolą Ci opracować korzystniejsze plany rozwoju przedsiębiorstwa na kolejne miesiące.

Szybkie wysłanie wiadomości bezpośrednio do księgowej

Cyfrowe rozwiązania stosowane w księgowości pozwalają nie tylko na całkowitą digitalizację dokumentów firmy, ale również na łatwiejszy kontakt z księgową. Możliwość wysłania do niej bezpośredniej wiadomości jest funkcjonalnością, która sprawia, że nie musisz tracić czasu na dojazd do biura księgowego czy kontakt telefoniczny. 

Gdy pojawi się jakieś pytanie dotyczące rozliczenia czy dokumentacji, możesz błyskawicznie wysłać księgowej wiadomość wprost ze swojego smartfona czy laptopa. Jest to bardzo ważna funkcjonalność, gdyż cyfrowe rozwiązania pomagają minimalizować ryzyko zagubienia się nie tylko faktur i dokumentacji, ale również wiadomości czy innej korespondencji. 

Na co zwrócić uwagę, wybierając aplikację do księgowości online?

W obecnych czasach mamy do czynienia z intensywnym rozwojem rozwiązań cyfrowych. Jeśli jesteś więc przedsiębiorcą z sektora MŚP warto, abyś przyjrzał się bliżej ofertom aplikacji do księgowości online dostępnym na polskim rynku. Podczas podejmowania decyzji niezmiernie ważne jest, abyś wybrał rozwiązanie, które najskuteczniej wesprze Twój biznes. 

Wszystkie kluczowe funkcjonalności oferuje przedsiębiorcom autorska aplikacja Altera.app. Korzystając z niej, otrzymasz kompleksowe usługi, które najlepiej trafiają w potrzeby przedsiębiorców. Wybierając aplikację stworzoną przez biuro księgowe Altera, zyskasz m.in. możliwość:

 • błyskawicznego wystawiania i wysyłania faktur do swoich kontrahentów,
 • zbiorczego opłacania faktur kosztowych w wybranym terminie,
 • szybkiego wymieniania wiadomości oraz dokumentów ze swoją księgową,
 • podglądu realnego zestawienia swoich finansów.

Wybierając księgowość dla swojej firmy, warto zdecydować się na aplikację zapewniającą odpowiedni poziom bezpieczeństwa, komunikacji z księgową oraz doradztwa podatkowego.  Wszystko to i wiele więcej oferuje firmom księgowość Altera. To tutaj spotkasz jedynie proaktywnych księgowych, którzy nieustannie czuwają nad finansami przedsiębiorców. Z Alera.app zbudujesz źródło rzetelnej informacji o finansach Twojej firmy i będziesz mógł podejmować lepsze decyzje biznesowe każdego dnia. Dzięki współpracy Altera i SMEO zyskasz również dostęp do faktoringu online, który pomoże zadbać o płynność finansową Twojego biznesu.

Złóż wniosek online