Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Jak lepiej zarządzać swoim czasem? Oto 5 sposobów do wdrożenia od dziś!

Czytaj

Weryfikacja kontrahentów w dobie coraz częstszej współpracy on-line pomiędzy firmami

Czytaj

Czym jest faktoring zakupowy?

Czytaj

Najnowszy wpis:

Jak lepiej zarządzać swoim czasem? Oto 5 sposobów do wdrożenia od dziś!

Czytaj

Weryfikacja kontrahentów w dobie coraz częstszej współpracy on-line pomiędzy firmami

Czytaj

Czym jest faktoring zakupowy?

Czytaj

Rozwój biznesu

Amortyzacja samochodu – sprawdzone porady dla przedsiębiorców

Barnaba

09.10.2019 r

5 minut czytania

Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, mogą dołączyć do ewidencji środków trwałych pojazd samochodowy. Raty za pojazd można wpisywać w koszty prowadzenia firmy. Odpisy amortyzacyjne pozwolą na odliczenie kosztów, związanych z zakupem oraz użytkowaniem auta, w rozliczeniach dostarczanych urzędowi skarbowemu.

Jakie wymogi musi spełniać pojazd, aby stanowił środek trwały?

Samochód osobowy, oraz samochód ciężarowy możemy potraktować jako środek trwały przedsiębiorstwa, o ile spełnia wymogi określone w art.22a ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli:

  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie;
  • stanowi własność albo współwłasność podatnika;
  • jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do eksploatacji;
  • będzie użytkowany przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo oddany do użytkowania na podstawie dzierżawy, leasingu czy umowy najmu;
  • będzie wykorzystywany przez minimum rok.

Samochód osobowy spełniający definicję środka trwałego, podlega amortyzacji. Aby jej dokonać, musimy wskazać właściwy numer Klasyfikacji Środków Trwałych. Numer samochodów osobowych to 741. Następnie powinniśmy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Warto wówczas stworzyć plan amortyzacji, i dokument OT. Ten obowiązek dotyczy podmiotów podlegających regulacjom Ustawy o rachunkowości.

Jaki rodzaj amortyzacji możemy wybrać?

Po ustaleniu wartości początkowej samochodu, możemy wybrać sposób jego amortyzacji. Decyzję powinniśmy podjąć z rozwagą, gdyż wybraną metodę musimy stosować, aż do czasu pełnego zamortyzowania wybranego środka trwałego.

1. Metoda liniowa

Jest to najprostsza metoda amortyzacji. Przy jej zastosowaniu, wartość samochodu dzielimy na dwie równe części, które później zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów. Odpisy amortyzacyjne są takie same przez cały okres amortyzacji. Przy zastosowaniu tego sposobu, samochód amortyzujemy od wartości początkowej, zaczynamy od pierwszego miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. A kończymy w miesiącu, w którym suma odpisów amortyzujących zostanie zrównania z wartością początkową samochodu. Amortyzacja liniowa zostanie zakończona w przypadku likwidacji środka trwałego, stwierdzenia niedoboru, lub jego zbycia.

2. Metoda liniowa przyspieszona

Podwyższenie stawki amortyzacyjnej opiera się na przemnożeniu stawki ukazanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych przez przyjęty przez podatnika współczynnik, nie wyższy od współczynnika maksymalnego. Dzięki temu możemy przyspieszyć czas rozliczenia w kosztach samochodu osobowego. Stawka dla samochodu osobowego wynosi 20%, maksymalna wartość współczynnika to -1,4. Najwyższa stawka amortyzacyjna wynosi 28%, okres amortyzacji w tym przypadku trwa 3 lata i 7 miesięcy.

Amortyzację liniową przyspieszoną możemy zastosować w stosunku do aut osobowych, jedynie w przypadku, gdy zachodzą określone ustawowo warunki. Podwyższenie stawki podstawowej możemy zastosować w przypadku używania samochodu w sposób bardziej intensywny w stosunku do warunków przeciętnych, lub w warunkach wymagających specjalnej sprawności technicznej. Z objaśnień do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych możemy wyczytać, iż przez środki transportu wymagające specjalnej sprawności technicznej, rozumie się pojazdy, które używane są w pracy na 3 zmiany, niedziałające ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach leśnych, terenowych albo pod ziemią. Przepisy nie określają jednak, co dokładnie znaczy używanie samochodu w sposób bardziej intensywny do warunków przeciętnych. Jako przedsiębiorcy, musimy dokonać takiej oceny samodzielnie, co może okazać się problematyczne.

3. Metoda indywidualna

Przy amortyzacji samochodu osobowego, możemy skorzystać także z metody indywidualnej, w której możemy w sposób unikalny ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych, czy ulepszonych środków trwałych, wprowadzonych pierwszy raz do naszej ewidencji środków trwałych. Okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy, okres amortyzacji może skrócić do 2,5 roku, jeśli samochód osobowy spełnia definicję samochodu ulepszonego lub używanego. Indywidualna roczna stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego nie może przekroczyć 40 procent. To maksymalna wysokość tej stawki.

Czym jest jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego?

Amortyzacja to sposób zaliczania do kosztów firmowych środków trwałych. W tym przypadku mowa o samochodzie osobowym. Metoda jednorazowa może być stosowana dla środków trwałych, które zaliczamy do grupy z wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Istnieje jednak możliwość zastosowania jednorazowego odpisu, gdy wartość początkowa samochodu osobowego nie przekracza 10 000 zł, wówczas możemy zastosować jednorazową amortyzację wynikającą z art.22f ust.3 ustawy o PIT.

W jaki sposób amortyzujemy samochód ciężarowy?

Samochód ciężarowy, który spełnia definicję środka trwałego, podlega amortyzacji. Aby, jej dokonać musimy najpierw podać właściwy numer Klasyfikacji Środków Trwałych. Jest to numer 742. Musimy ująć go w ewidencji środków trwałych, przygotować dokument OT i plan amortyzacji. W przypadku samochodu ciężarowego o wartości początkowej do 3500 zł możemy zastosować jedno z 3 rozwiązań:

  • Liniową metodę amortyzacji przy zastosowaniu stawki wynikającej z wykazu stawek amortyzacyjnych, czyli 20% w skali roku.
  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny w miesiącu przyjęcia do użytkowania albo w miesiącu kolejnym.
  • Ujęcie wydatku bezpośrednio w kosztach podatkowych z pominięciem wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych.

Faktoring pomoże zmniejszyć koszty firmowe

Aby zmniejszyć koszty działalności naszego przedsiębiorstwa, warto skorzystać z faktoringu. Faktoring polega na wykupie od przedsiębiorstwa (przez firmę czy instytucję finansową) niespłaconej i nieprzeterminowanej należności (faktury) z tytułu sprzedaży towarów albo usług.

Dzięki skorzystaniu z faktoringu przedsiębiorca zyskuje należne mu środki finansowe od razu po wystawieniu faktury, niezależnie od jej terminu płatności. Umożliwia to mu jednocześnie wydłużenie terminu płatności kontrahentom.

Jak faktoring wpłynie na zmniejszenie kosztów firmowych? Dysponując pieniędzmi zapłacisz wszystkie zobowiązania na czas – unikając tym samym kar od swoich kontrahentów. Uregulujesz również zobowiązania wobec ZUS i US, zapłacisz pensje swoim pracownikom i zyskasz środki na dalsze inwestycje. Dodajmy jeszcze możliwość uzyskania rabatów u dostawców. Kupując od razu większe partie produktów, płacimy mniej. Nie można zapominać również o tym, że koszty faktoringu możesz wpisać w koszty firmowe i pomniejszyć podatek dochodowy.

Jakie limity obowiązują przy amortyzacji samochodu osobowego?

Od dnia 01.01.2019 zwiększył się limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych. Wysokość limitu zależy od rodzaju posiadanego przez nas pojazdu. Dla pojazdów spalinowych jest to wartość 150 tys., a dla elektrycznych 225 tys.

Sprawdź także, jakie wydatki można bezpiecznie wrzucić w koszty firmy.

Barnaba

Data publikacji

09.10.2019 r.

Ocena: 0,00 (0 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Złóż darmowy wniosek