Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Comarch i SMEO łączą siły dla jeszcze szerszego wsparcia przedsiębiorców

Czytaj

Udostępnij

Aktualności

Leasing operacyjny a finansowy – poznaj różnice między produktami

Barnaba

09.10.2019 r

5 minut czytania

W celu uzyskania zysku z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy muszą inwestować w nowoczesne urządzenia i maszyny. Nie muszą jednak wykładać na ten cel własnych środków finansowych, mogą skorzystać z leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego, które stanowią formę finansowania. Który z nich wybrać?

Co to jest leasing?

Leasing jest jednym z najbardziej elastycznych instrumentów finansowych. Umożliwia zwiększenie środków trwałych, przy minimalnym obciążeniu finansowym dla przedsiębiorstwa. W zależności od celów firmy, rodzajów nabywanych przez nią aktywów, typów płatności i warunków finansowania, transakcje leasingowe mogą przybierać różne formy. Leasing związany jest z wynajmowaniem lub dzierżawieniem przedmiotów albo nieruchomości, przez ustalony czas i z określoną ratą.

Leasing operacyjny a finansowy – różnice w sposobie rozliczania

Główną różnicą pomiędzy leasingiem operacyjny a finansowym jest sposób wpisania przedmiotu leasingowego do ewidencji środków trwałych. Z zależności od rodzaju odpisy amortyzacyjne leżą po stronie:

  • Firmy leasingującej – w przypadku leasingu operacyjnego.
  • Leasingobiorcy – w przypadku leasingu finansowego.

Różnice są widoczne również w sposobie rozliczania i ujmowania wydatków w KPiR. W przypadku leasingu operacyjnego można zaliczyć do wydatków firmowych każdą ratę leasingową, opłatę wstępną, koszty związane z bieżącym utrzymaniem np. samochodu. W przypadku leasingu finansowego można wliczyć w koszty odpisy amortyzacyjne, część odsetkową raty leasingowej i koszty związane z codzienną eksploatacją np. samochodu.
Różnice dotyczą również sposobu zawierania umowy:

  • Leasing operacyjny – umowa jest zawierana na czas nie krótszy niż 40% czasu amortyzacji rzeczy w leasingu. Umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 5 lat.
  • Leasing finansowy – umowa jest zawierana na określony czas, uzgodniony między stronami. Nie ma tu ograniczeń w minimalnej wartości końcowej, ani w określeniu okresu trwania takiej umowy.

Rozliczanie podatku od towarów i usług (według klasyfikacji umów)

Na koszty podatkowe leasingu największy wpływ ma obowiązek dokonywania amortyzacji przedmiotu. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą wybierają najczęściej leasing operacyjny, ponieważ wiąże się on z mniejszymi kosztami początkowymi. Konieczność wyłożenia pieniędzy na pokrycie całego VAT-u już na początku działania firmy, jest zniechęcająca. Jak wygląda rozliczanie podatku od towarów i usług w przypadku leasingu?

  • Leasing operacyjny – podatek naliczany jest do każdej raty leasingowej. W ramach podatku VAT ten rodzaj leasingu jest uznawany jako usługa, czyli podstawą opodatkowania będzie wartość netto danej raty.
  • Leasing finansowy – wpłata należności podatku następuje z góry, razem z pierwszą ratą leasingową. Po odebraniu przedmiotu stanowiącego przedmiot leasingu, zaczyna się obowiązek dokonania tych wpłat. Ten rodzaj leasingu uznawany jest jako dostawa towarów, gdzie podatek VAT jest naliczany od sumy płatności w całości.

W przypadku zakupu samochodu osobowego w leasingu, zastosowanie będą miały ogólne przepisy odliczenia podatku VAT.

  • Leasing operacyjny – odliczenie 50% podatku w przypadku każdej raty leasingowej. Powoduje to obowiązek prowadzenia oddzielnej ewidencji, w której będzie zapisane, jaka część podatku VAT była odliczona.
  • Leasing finansowy – odliczenie 50% podatku (naliczonego) od towarów i usług. W tym przypadku leasingobiorca, który dokonał płatności jednorazowej odlicza podatek, natomiast część nieodliczona, powiększa wartość początkową pojazdu.

Wykupienie przedmiotu leasingu

Po wygaśnięciu umowy leasingowej użytkowany przedmiot przeważnie można odkupić. Jak to wygląda w praktyce?

  • Leasing operacyjny – po zakończeniu okresu umowy, istnieje możliwość wykupu rzeczy leasingowanej, poprzez uiszczenie wcześniej ustalonej kwoty.
  • Leasing finansowy – zakończenie umowy powoduje przejście przedmiotu umowy na własność leasingobiorcy.

Co wybrać? Leasing operacyjny, leasing finansowy, a może jeszcze coś innego?

Każdy przedsiębiorca samodzielnie wybiera rodzaj leasingu. Wybór jest dokonywany na podstawie sposobu rozliczeń podatkowych, a także długości okresu, potrzebnego na korzystanie z tego przedmiotu.

Pomyślne prowadzenie i rozwój firmy jest niemożliwe bez dodatkowego finansowania. Oprócz leasingu, przedsiębiorca może skorzystać także z wygodnej usługi finansowania faktur sprzedażowych – faktoringu. Usługa ta zapewnia wsparcie finansowe dla bieżącej działalności i umożliwia otrzymanie środków, zanim kupujący zapłaci za dostawę towaru czy wykonaną usługę. Dzięki faktoringowi firma szybko zyskuje dostęp do należnych jej środków i wprowadza je do obiegu, eliminując problemy z płynnością finansową.

Czy leasing jest bardziej przystępną formą finansowania niż kredyt lub faktoring? Zobacz nasze porównanie w artykule pt. “Kredyt czy leasing – przybliżamy najważniejsze różnice”.

Usługa finansowa przeznaczona dla firm prowadzących sprzedaż towarów i usług – poznaj faktoring

Faktoring to usługa finansowa, która polega na wcześniejszym wypłaceniu przez firmę faktoringowa taką jak SMEO, pieniędzy z wystawionej kontrahentowi faktury. Jest to obecnie popularna usługa wśród przedsiębiorców, ponieważ stwarza możliwość zabezpieczenia się przed kontrahentami niewywiązujący się z terminowego regulowania należności. Faktoring pozwala przedsiębiorcom zachować płynność finansową, która uzależniona jest od regularnego wpływu środków za zrealizowane usługi. Dzięki takiemu wsparciu, przedsiębiorca może przeznaczać nakłady finansowe na realizowanie kolejnych zleceń, i posiada środki na bieżące wydatki takie jak: wynagrodzenia pracowników czy zakup materiałów.

Finansowy i operacyjny to dwa główne rodzaje umowy leasingu, istniejące na rynku. W ramach leasingu finansowego wynajmowany przedmiot lub nieruchomość wiąże się z późniejszym wykupem. Natomiast leasing operacyjny nie wiąże się z “automatycznym” odkupem na koniec umowy leasingowej. Jednocześnie leasingobiorca unika ryzyka związanego z użytkowaniem sprzętu, ponieważ przedmiot transakcji leasingowej pozostaje własnością leasingodawcy. To prosta, wygodna i bezpieczna metoda finansowania, która wraz z faktoringiem staje się coraz popularniejsza wśród przedsiębiorców.

Barnaba

Data publikacji

09.10.2019 r.

Ocena: 0,00 (0 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Comarch i SMEO łączą siły dla jeszcze szerszego wsparcia przedsiębiorców

Czytaj dalej  

SMEO rozpoczyna współpracę z Simple.pl

Czytaj dalej  

5 przykładów firm, które nie otrzymają kredytu, ale faktoring tak

Czytaj dalej  

7 powodów, dla których nie zapłacę Ci za fakturę

Czytaj dalej  

Miliony na wsparcie polskich przedsiębiorców. Skąd je mamy?

Czytaj dalej  

8 typów przedsiębiorców. Jaki do Ciebie pasuje?

Czytaj dalej  

Rozkładamy koszty faktoringu na czynniki pierwsze

Czytaj dalej  

Rozpoczęcie współpracy z Melpe

Czytaj dalej  

Plik JPK V7 – najczęstsze błędy przedsiębiorców

Czytaj dalej