Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Jak lepiej zarządzać swoim czasem? Oto 5 sposobów do wdrożenia od dziś!

Czytaj

Weryfikacja kontrahentów w dobie coraz częstszej współpracy on-line pomiędzy firmami

Czytaj

Czym jest faktoring zakupowy?

Czytaj

Najnowszy wpis:

Jak lepiej zarządzać swoim czasem? Oto 5 sposobów do wdrożenia od dziś!

Czytaj

Weryfikacja kontrahentów w dobie coraz częstszej współpracy on-line pomiędzy firmami

Czytaj

Czym jest faktoring zakupowy?

Czytaj

Rozwój biznesu

Amortyzacja jednorazowa – wszystko, co musisz wiedzieć

Barnaba

21.11.2019 r

5 minut czytania

Funkcjonowanie każdej firmy wiąże się z rozwojem działalności gospodarczej i nabywaniem różnego rodzaju środków trwałych. Zaliczają się do nich urządzenia, sprzęt komputerowy i samochody, które są niezbędne na przykład do wykonywania usług lub produkcji. Każda firma musi prowadzić księgowość. Jednym z jej elementów jest ewidencjonowanie środków trwałych i dokonywanie amortyzacji. Z tego artykułu dowiesz się, jak to zrobić w przypadku amortyzacji jednorazowej.

Czym jest amortyzacja jednorazowa?

Jednym z rodzajów odpisu kosztów związanych ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych jest amortyzacja jednorazowa. Wiąże się ona z prawem podatkowym. Jest szansą na rozłożenie w czasie kosztów (wydatków) dotyczących wprowadzenia do firmy konkretnych dóbr majątkowych użytkowanych tylko w jej zakresie.

Przedsiębiorcy (podatnicy) mają możliwość skorzystania z odpisów na zasadach amortyzacji jednorazowej. Dotyczy to wartości początkowej zakupionych środków trwałych (nowych) nie większej w danym roku podatkowym niż 100 000 złotych. Do wartości tej zalicza się suma odpisów amortyzacyjnych oraz wpłat na poczet zakupu środka trwałego. Jest to zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Amortyzacja jednorazowa należy do ulg przygotowanych dla przedsiębiorców. Można z niej skorzystać tylko w przypadku nabywania nowych fabrycznie środków trwałych. Zakupu można dokonać, jako własność oraz jako współwłasność, musi być to zgodne z ogólnymi sposobami, które obowiązują w podatkach dochodowych. Uldze nie podlegają środki transportu oraz nieruchomości (wszelkie budynki). Natomiast składniki wyposażenia, można w ten sposób rozliczać. Przedsiębiorcy muszą przestrzegać zasad korzystania z amortyzacji jednorazowej, która zastrzega, że ze środka trwałego nie mógł nikt wcześniej korzystać. Jak wygląda jednorazowa amortyzacja samochodu? Tego dowiesz się z naszego innego teksty blogowego “Amortyzacja samochodu – sprawdzone porady dla przedsiębiorców”.

Amortyzacja jednorazowa – zasady

Na amortyzację jednorazową nałożone są określone limity i ograniczenia. W ciągu jednego roku limit odpisów wynosi 10 000 złotych, ale trzeba spełnić określone wymagania. Wartość zakupionego przez przedsiębiorcę środka trwałego, który podlega amortyzacji jednorazowej musi stanowić nie mniej niż 10 000 złotych.

Koszty środków trwałych można łączyć. W przypadku, gdy wartość początkowa, co najmniej dwóch środków trwałych wynosi nie mniej niż 10 000 złotych, a cena każdego z nich jest wyższa niż 3500 złotych, to łącznie można je rozliczyć na zasadach amortyzacji jednorazowej.

W przypadku, gdy majątek firmy powiększy o środek trwały, którego koszt zakupu jest mniejszy niż 10 000 złotych, przedsiębiorca będzie miał możliwość skorzystania z amortyzacji jednorazowej. Jednak takie przypadki regulują odrębne przepisy. Dotyczą one amortyzacji w miesiącu, w którym wprowadzono taki środek trwały do ewidencji. Ewentualnie w miesiącu kolejnym, który następuje po nim.

Przedsiębiorcy powinni korzystać z takiej możliwości jak amortyzacja jednorazowa. Stanowi ona duże ułatwienie dla właścicieli firm, którzy rozliczają w taki sposób zakup środków trwałych po ich wciągnięciu do majątku przedsiębiorstwa (ewidencja). Metoda amortyzacji jednorazowej obejmuje również pomoc de minimis (wsparcie publiczne dla małych i średnich firm) i jest ona przeznaczona dla:

  • Przedsiębiorców (osoby fizyczne i prawne), którzy założyli działalność gospodarczą w danym roku. Mają oni możliwość korzystania z odpisów amortyzacyjnych do sumy 50 000 EUR, czyli limitu jednorazowej amortyzacji.
  • Małych firm, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychody ze sprzedaży brutto nie wyższe niż 1 200 000 EUR.

To podatnik prowadzący działalność gospodarczą decyduje, czy chce skorzystać z pomocy (de minimis) w postaci jednorazowej amortyzacji. Urząd skarbowy sprawdza, czy spełnia on określone warunki.

Faktoring uwolni Twoje pieniądze

Jednorazowy odpis amortyzacyjny jest możliwy jedynie w przypadku zakupu nowego środka trwałego. Mniejsi przedsiębiorcy mogą mieć trudności ze zgromadzeniem całej kwoty na przykład na nowy samochód, dlatego często kupują auta i sprzęty używane. Wcale tak nie musi być. Wystarczy skorzystać z faktoringu.

Faktoring to usługa finansowa, która polega na tym, że przedsiębiorca przekazuje niezapłaconą fakturę klienta firmie faktoringowej, takiej jak SMEO. Ważne jest to, aby faktura była nieprzeterminowana. Przedsiębiorca nie musi czekać na należne mu pieniądze i dostaje je niemal natychmiast. Pieniądze może przeznaczyć na zakup nowego środka trwałego i poddać go jednorazowej amortyzacji.

Pozostałe zasady dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych

W przypadku, gdy przedsiębiorca dokona zakupów inwestycyjnych na kwotę wyższą niż 100 000 złotych, to w danym roku podatkowym dokonuje jednorazowego odpisu do tej kwoty. Nadwyżkę będzie mógł amortyzować na ogólnych zasadach w kolejnych latach podatkowych. Z wprowadzonej nowej ulgi mają możliwość skorzystać podatnicy (przedsiębiorcy) bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli działalność jest w formie spółki nieposiadającej osobowości prawnej to limit odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100 000 złotych odnosi się do każdego z jej wspólników.

Dodatkowy przepis umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów uiszczonych takich wpłat jak na przykład zaliczki na przyszły zakup środka trwałego, który będzie dostarczony w kolejnych okresach sprawozdawczych. Wprowadzenie zapisów uwzględniających zaliczki na zakup środka trwałego pozwala na wcześniejsze umieszczenie w kosztach uzyskania przychodu dokonanego nakładu inwestycyjnego. Ponadto zaliczka zostanie następnie uwzględniana przez pomniejszenie kwoty jednorazowego odpisu.

W przypadku, gdy przedsiębiorca zaliczył do kosztów uzyskania przychodu wpłatę na poczet zakupu środka trwałego, po czym zamknął działalność gospodarczą musi zwiększyć przychody o dokonaną wpłatę. Taka konieczność dotyczy również zmiany formy opodatkowania na zryczałtowaną lub zakupu środka trwałego i nie dokonanie jednorazowej amortyzacji czy też dokonanie jego sprzedaży.

Barnaba

Data publikacji

21.11.2019 r.

Ocena: 0,00 (0 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Złóż darmowy wniosek