Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Nasz doradca wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

Dziękujemy za umówienie spotkania!

Na wskazany adres e-mail wysłaliśmy zaproszenie
na spotkanie on-line. Do zobaczenia!
Skorzystaj z faktoringu SMEO,
a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Dziękujemy za subskrypcję naszego newslettera!

Będziesz otrzymywać informacje o SMEO. Skorzystaj z faktoringu SMEO, a pieniądze na konto otrzymasz w 5 minut!

Najnowszy wpis:

Czego nie powie Ci Twój faktor?

Czytaj

Faktoring dla spółek jawnych – poznaj możliwości finansowania

Czytaj

Faktoring dla spółek cywilnych – dofinansowanie spółki cywilnej

Czytaj

Najnowszy wpis:

Czego nie powie Ci Twój faktor?

Czytaj

Faktoring dla spółek jawnych – poznaj możliwości finansowania

Czytaj

Faktoring dla spółek cywilnych – dofinansowanie spółki cywilnej

Czytaj

Rozwój biznesu

Prześwietlamy JPK dla firm

smeo_admin

18.01.2018 r

5 minut czytania

Kontrole skarbowe to nic przyjemnego. Długie kontrole skarbowe są jeszcze bardziej nieprzyjemne. A czas to pieniądz. JPK ma oszczędzać czas przedsiębiorców, usprawniając działanie organów podatkowych. Co to jest JPK i jak z niego korzystać?

Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe dane

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to po prostu dane Twojej firmy, z których korzysta urząd skarbowy. Tworzy się je ze stworzonych za pomocą systemów informatycznych dla konkretnego podmiotu gospodarczego. Informacje zawarte w pliku odnoszą się do operacji gospodarczych z pewnego okresu i są ułożone według ustandaryzowanego układu.

Aktualnie co miesiąc w formie JPK ewidencję zakupu i sprzedaży (tzw. JPK_VAT) są zobowiązani przekazywać:

  • duzi przedsiębiorcy – od 1 lipca 2016 r.,
  • mali i średni przedsiębiorcy – od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania struktury JPK_VAT obejmie również mikroprzedsiębiorców.

1,84 mln mikroprzedsiębiorstw zostanie objętych obowiązkiem przekazywania JPK

Jesteś mikroprzedsiębiorcą, jeśli:

  • zatrudniasz średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągasz roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Z „Raportu o stanie sektora MSP w Polsce 2016” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że w Polsce jest 1,84 mln mikroprzedsiębiorstw, których udział w tworzeniu PKB od 2013 r. wynosi łącznie 50%. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie objęta największa grupa przedsiębiorców.

JPK 2018 – jakie dane zobaczy urząd skarbowy?

Wprowadzając Jednolity Plik Kontrolny, Ministerstwo Finansów (MF) stworzyło jego strukturę. Składa się ona z:

  • ksiąg rachunkowych – JPK_KR
  • wyciągu bankowego – JPK_WB
  • magazynu – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencji przychodów – JPK_EWP

Od 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorstwa nie będą zobowiązane do przekazywania zawartości całego pliku, a jedynie jego części – JPK_VAT. Dane będą pobierane bezpośrednio z systemów księgowych. Jeżeli chodzi o pozostałe struktury pliku, to obowiązek ich generowania przez przedsiębiorcę na żądanie fiskusa będzie obowiązywał od 1 lipca 2018 r.

W jakim terminie przesłać JPK_VAT?

Przekazywanie plików JPK_VAT przez mikroprzedsiębiorców będzie wymagane z dniem 1 stycznia 2018 r. Faktycznie jednak po raz pierwszy ta część struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie wygenerowana przez nich w lutym 2018 r. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy będący płatnikami VAT zostali zobowiązani do przekazywania tych danych do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

JPK należy przekazywać co miesiąc. Bezwzględnie!

Niektórzy mikroprzedsiębiorcy rozliczają się z fiskusem kwartalnie. Czy będa mogli oni przekazywać JPK co trzy miesiące? Okazuje się, że nie. Choć w dalszym ciągu będą mogli składać deklarację co kwartał, to JPK_VAT będą musieli wysyłać na bieżąco, zatem co miesiąc.

Jak podpisywać Jednolity Plik Kontrolny?

Warto, przy zakładaniu firmy założyć od razu bezpłatnie Profil Zaufany. Jeśli go posiadasz, możesz kontaktować się z urzędami administracji publicznej przez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wysyłka JPK_VAT może odbywać się przy użyciu Profilu Zaufanego, ale nie jest to jedyna możliwość.

Alternatywą dla wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego przez platformę ePUAP jest wykupienie dostępu do podpisu elektronicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym za taki podpis uznaje się „dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny”.

Jeśli korzystasz z pomocy biur rachunkowych, które prowadzą Twoje księgi, nie musisz samodzielnie wysyłać Jednolitego Pliku Kontrolnego – zrobią to za Ciebie księgowi. Ustawodawca dopuszcza taką możliwość, ale po uprzednim złożeniu w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk UPL-1).

JPK a zerowa deklaracja VAT

A jeśli mam zerową deklarację VAT, to czy nadal muszę składać JPK? Tak – w takiej sytuacji podatnik również jest zobligowany do przekazania pliku JPK_VAT. To dlatego, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, do urzędu skarbowego należy przekazywać również zerowe deklaracje VAT.

Ministerstwo Finansów raczej nie przychyli się do zniesienia obowiązku wysyłania zerowych deklaracji. Jedynie gromadzenie pełnych informacji od wszystkich przedsiębiorców pozwoli szybko wykryć wszystkie nieprawidłowości, a zatem zapobiec procederowi wyłudzania podatku VAT.

Korekta JPK_VAT – co powinienem wiedzieć?

Może się okazać, że będziesz musiał złożyć korektę pliku JPK_VAT. Jak zrobić to poprawnie? Korekta polega na ponownym wygenerowaniu i wysłaniu poprawnego już pliku. Od pierwotnego pliku, struktura JPK_VAT po korekcie będzie różniła się dwiema informacjami: datą i danymi znajdującymi się w polu „cel złożenia”.

A jeśli nie złożę JPK_VAT?

Jeśli od 1 stycznia 2018 r. zostałeś objęty obowiązkiem przekazywania pliku JPK_VAT, musisz pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów i niedostosowanie się do wymogów ustawodawcy oznacza poważne konsekwencje. Kary, jakie mogą zostać na Ciebie nałożone określa kodeks karny skarbowy.

Niedostarczenie plików JPK_VAT może zostać zakwalifikowane przez urzędników jako wykroczenie lub przestępstwo. Przy klasyfikowaniu uchybienia, organy skarbowe biorą pod uwagę okoliczności – inaczej zostanie potraktowany przedsiębiorca, który zapomniał o tym obowiązku, inaczej zaś ten, który uporczywie go unika.

Kara za wykroczenie skarbowe wynosi od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara za przestępstwo skarbowe wynosi od 10 do 720 stawek dziennych. Dodatkowo może zostać nałożona na Ciebie kara porządkowa w wysokości 2800 zł, jeżeli utrudniasz kontrolę organom skarbowym.

JPK ma ułatwiać życie polskim przedsiębiorcom – oszczędzać czas i skracać kontrole skarbowe. Postaraj się nie zapominać o generowaniu tego pliku, a najlepiej upoważnij swoją firmę księgową, żeby robiła to za Ciebie.

smeo_admin

Data publikacji

18.01.2018 r.

Ocena: 5,00 (1 opini)
Loading...

Zapisz się do newslettera

  Adres e-mail *  

Czytaj dalej

Sprawdź inne wartościowe wpisy

Złóż darmowy wniosek