Kontomatik w SMEO

Od 20 grudnia 2018 roku wszystkie podmioty działające na terenie Unii Europejskiej i korzystające z technologii dostępu do danych zgromadzonych na rachunkach bankowych muszą uwierzytelniać się licencją AISP(ang. Account Information Service Provider). Taką regulację przynosi unijna Dyrektywa PSD2, implementowana do polskiego prawa ustawą o usługach płatniczych.

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego UE, czyli PSD2, powstała, aby ściślej uregulować żywiołowo rozwijający się w ostatnich latach rynek płatności bezgotówkowych, a także nadać ramy współpracy pomiędzy FinTechami a bankami. Dla klientów to większe bezpieczeństwo i ochrona przed nieuczciwymi praktykami.

Jednym z elementów procesu wnioskowania o faktoring w SMEO jest logowanie się do Twojego banku z użyciem systemu Kontomatik. Ma ono na celu potwierdzenie Twojej tożsamości oraz zbadanie Twojej zdolności faktoringowej. Dzięki temu nie musisz wypełniać dodatkowych formalności, a my możemy przyznać Ci jak najwyższy limit na finansowanie Twoich faktur sprzedażowych – nawet 250 000 zł.

Kontomatik posiada licencję AISP. Jest to pierwsza firma z polskim rodowodem, która działa jako regulowany dostawca usług dostępu do informacji o rachunku (AIS – Account Information Service). Licencja oznacza, że Kontomatik ma możliwość obsługi klientów na terenie Unii Europejskiej po wdrożeniu dyrektywy PSD2.

Kontomatik jest również Członkiem Forum Technologii Bankowych w ramach Związku Banków Polskich (razem z takimi firmami jak Microsoft czy IBM), oraz Członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Przeczytaj więcej o aplikacji Kontomatik.

Dzięki użyciu zaawansowanych technologii i szyfrowanych metod weryfikacji danych dostarczonych przez Kontomatik:
– historia rachunków pobierana jest jednorazowo
– nie mamy dostępu do Twojego konta,
– komunikacja z serwerem Kontomatik jest zabezpieczona certyfikatem wystawionym przez ESET SSL Filter CA
– nikt nie ma możliwości podejrzenia danych podczas przesyłania, ponieważ są one zaszyfrowane bardzo silnym kluczem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas logowania do banku kliknij w ten link.

Wróć do poprzedniej strony