Bezpieczne logowanie do banku – Kontomatik


Od 20 grudnia 2018 roku wszystkie podmioty działające na terenie Unii Europejskiej i korzystające z technologii dostępu do danych zgromadzonych na rachunkach bankowych muszą uwierzytelniać się licencją AISP(ang. Account Information Service Provider). Taką regulację przynosi unijna Dyrektywa PSD2, implementowana do polskiego prawa ustawą o usługach płatniczych.

Dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego UE, czyli PSD2, powstała, aby ściślej uregulować żywiołowo rozwijający się w ostatnich latach rynek płatności bezgotówkowych, a także nadać ramy współpracy pomiędzy FinTechami a bankami. Dla klientów to większe bezpieczeństwo i ochrona przed nieuczciwymi praktykami.

Jednym z elementów procesu wnioskowania o faktoring w SMEO jest logowanie się do Twojego banku z użyciem systemu Kontomatik. Ma ono na celu potwierdzenie Twojej tożsamości oraz zbadanie Twojej zdolności kredytowej. Dzięki logowaniu nie musisz wypełniać dodatkowych formalności, a my możemy przyznać Ci jak najwyższy limit na finansowanie Twoich faktur sprzedażowych – nawet 150 000 zł.

Współpracujemy przy tym z renomowaną firmą Kontomatik, posiadającą licencję AISP, oraz będącą Członkiem Forum Technologii Bankowych w ramach Związku Banków Polskich (razem z takimi firmami jak Microsoft czy IBM), oraz Członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

Dzięki użyciu zaawansowanych technologii i szyfrowanych metod weryfikacji danych dostarczonych przez Kontomatik:
– historia rachunków pobierana jest jednorazowo – nie mamy dostępu do Twojego konta,
– komunikacja z serwerem Kontomatik jest zabezpieczona certyfikatem wystawionym przez ESET SSL Filter CA – nikt nie ma możliwości podejrzenia danych podczas przesyłania.

Alternatywnym rozwiązaniem – jednakże z wieloma uniedogodnieniami – jest przesłanie do nas wyciągu z konta bankowego. Wadami takiego rozwiązania jest wolniejsza niż 15 min droga przyznawania decyzji o umowie faktoringowej, ponadto limit otrzymany tą drogą zazwyczaj jest niższy od limitu otrzymanego poprzez jednorazowe logowanie do banku.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas logowania do banku kliknij w ten link.